Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Zippo benzin do zapalovacu 125ml 10009

Nalezeno:    11 produktů

Zippo benzín do zapalovačů 125ml 10009

24ks krabice / 96ks karton Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:Směs je klasifikována jako nebezpečná.Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zippo benzín do zapalovačů 125ml 10009

24ks krabice / 96ks karton Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:Směs je klasifikována jako nebezpečná.Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zippo Benzín do zapalovačů 125ml 10009

ORIGINÁLNÍ BENZÍN PRO ZIPPO ZAPALOVAČE VYSOCE KVALITNÍ ORIGINÁLNÍ ZIPPO BENZÍN DO ZAPALOVAČŮ. Zippo benzín je vyráběn synteticky, neobsahuje rakovinotvorný benzen, nezapáchá a je dermatologicky šetrný vůči vaší pokožce. Používejte s vaším originálním Zippo zapalovač...

Benzín do zapalovačů 10009

Vysoce kvalitní originální Zippo benzín do zapalovačů o objemu 125 ml. Zippo benzín je vyráběn synteticky, neobsahuje rakovinotvorný benzen, nezapáchá a je dermatologicky šetrný vůči vaší pokožce.

ZIPPO ohřívač rukou 41068 Black 12 hod.

Originální ohřívač rukou značky ZIPPO Ohřívač rukou Zippo. Díky odolné kovové konstrukci je určen do těch nejnáročnějších podmínek. Tento ohřívač se plní benzínem do Zippo zapalovačů. Po zapálení platinového hořáku uvnitř ohřívače se vytváří teplo. Součástí ohřívače je i plnící nádobka, kterou využijete n...

ZIPPO ohřívač rukou 12 hodin 41074 ORANGE

Originální ohřívač rukou značky ZIPPO Ohřívač rukou Zippo. Díky odolné kovové konstrukci je určen do těch nejnáročnějších podmínek. Tento ohřívač se plní benzínem do Zippo zapalovačů. Po zapálení platinového hořáku uvnitř ohřívače se vytváří teplo. Součástí ohřívače je i plnící nádobka, kterou využijete...

ZIPPO ohřívač rukou 12 hodin 41063 CHROME

Originální ohřívač rukou značky ZIPPO Ohřívač rukou Zippo. Díky odolné kovové konstrukci je určen do těch nejnáročnějších podmínek. Tento ohřívač se plní benzínem do Zippo zapalovačů. Po zapálení platinového hořáku uvnitř ohřívače se vytváří teplo. Součástí ohřívače je i plnící nádobka, kterou využijete n...

ZIPPO ohřívač rukou 41069 REALTREE 12 hod.

Originální ohřívač rukou značky ZIPPO Ohřívač rukou Zippo. Díky odolné kovové konstrukci je určen do těch nejnáročnějších podmínek. Tento ohřívač se plní benzínem do Zippo zapalovačů. Po zapálení platinového hořáku uvnitř ohřívače se vytváří teplo. Součástí ohřívače j...

Dárková tabatěrka s benzínovým zapalovačem Rainbow

Dárková tabatěrka se zapalovačem Rainbow Dárkové balení tabatěrky a benzínového zapalovače. Celá sada je zabalena v luxusním dárkovém provedení, vypolstrovaném žlutým saténem. Tabatěrka je na 20 ks klasických cigaret Obsah balení: