Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Nejlevnejsi socialni a zdravotni pojisteni

Nalezeno:    153 produktů

Příručka mzdové účetní (2021) - Zákoník práce, zdravotní pojištění, sociální pojištění

Titul obsahuje odměňování podle zákoníku práce, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, daňové zvýhodnění a slevu na dani a věnovali jsme se i vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Soustředili jsme pozornost na nejčastější a složité problémové okruhy pracovněprávních vztahů, včetně pracovněprávních novinek. Publikace je určena všem zaměstnavatelům, mzdovým účetním, personalistům, podnikatelům, zaměstnancům, ekonomům....

Příručka mzdové účetní - Mzda a plat, Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, Daň z příjmů - neuveden

Příručka mzdové účetní 2020 Pracovněprávní vztah se řídí zákoníkem práce. Pokud však nelze v daném konkrétním případě použít zákoník práce, řídí se tento vztah občanským zákoníkem, avšak i v tomto případě platí zásada, že musí být dosaženo souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. Publikace je určena mzdovým účetním, personalistům, zaměstnavatelům, zaměstnancům, podnikatelům, obsahuje informace ohledně přesnosti při výpočtu mezd, srážek z mezd a odvodů. Je rozdělena do čtyř kapito...

Příručka mzdové účetní - Mzda a plat, Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, Daň z příjm, Brožovaná

Příručka mzdové účetní 2020 Pracovněprávní vztah se řídí zákoníkem práce. Pokud však nelze v daném konkrétním případě použít zákoník práce, řídí se tento vztah občanským zákoníkem, avšak i v tomto případě platí zásada, že musí být dosaženo souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. Publikace je určena mzdovým účetním, personalistům, zaměstnavatelům, zaměstnancům, podnikatelům, obsahuje informace ohledně přesnosti při výpočtu mezd, srážek z mezd a odvodů. Je rozdělena do čtyř kapito...

Příručka mzdové účetní: zákoník práce, zdravotní pojištění, sociální pojištění (978-80-7365-454-2)

Kniha - autor Luděk Pelcl, 320 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Černobílý pracovní sešit 3 v 1 k učebnici Deutsch mit Max neu + interaktiv 2. je přímo provázaný s učebnicí, což usnadňuje orientaci při učení i plnění konkrétních úkolů najdete zde sebehodnoticí testy provázané s jednotlivými lekcemi učení usnadní německo-český slovníček na konci každé lekce součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem gramatiky navíc sešit nabízí unikátní přímé propojen...

Zákony III B/2021 Ochrana veřejného zdraví - Nemocenské pojištění, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, životní minimum důchodové pojištění, sociální služby, odvody, o ochraně veřejného zdraví

<li>zákoník práce <li>plat a odměny <li>sociální zabezpečení <li>nemocenské pojištění <li>důchodové pojištění <li>zaměstnanost <li>zdravotní pojištění <li>úrazové pojištění

Příručka mzdové účetní: odměňování, minimální mzda, zdravotní a sociální pojištění ... (978-80-7365-437-5)

Kniha - 296 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Pracovněprávní vztah se řídí zákoníkem práce. Pokud však nelze v daném konkrétním případě použít zákoník práce, řídí se tento vztah občanským zákoníkem, avšak i v tomto případě platí zásada, že musí být dosaženo souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. Publikace je určena mzdovým účetním, personalistům, zaměstnavatelům, zaměstnancům, podnikatelům, obsahuje informace ohledně přesnosti při výpočtu mezd, srážek z mezd a odvodů....

Zákony III B/2021 Ochrana veřejného zdraví - Nemocenské pojištění, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, životní minimum důchodové pojištění, sociální služby, odvody, o ochraně veřejného zdraví - neuveden

ZákonyIIIB obsahují právní předpisy pro oblast sociálního zabezpečení, důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních jsou vyznačené tučným písmem. Nově jsme přidali Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Titul obsahuje dvě tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021.

Zákony 2020 III. část B Odvody: Sociální zabezpečení, Důchodové, Nemocenské, Zdravotní pojištění (9771802828048)

Kniha - 467 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Zákony III B obsahují právní předpisy pro oblast sociálního zabezpečení, důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění. Sborník obsahuje dvě tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem....

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále: Nemocenské, Důchodové, Sociální, Zdravotní pojiš (978-80-7365-435-1)

Kniha - 96 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Publikace je určena zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, podnikatelům, manažerům. Obsahuje informace, které povinnosti musí zaměstnavatel dodržet a co nesmí opomenout z pohledu zákoníku práce, sociálního a zdravotního pojištění. Dále rozebíráme povinnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a velmi užitečným pomocníkem je také Mzdová kalkulačka. Po zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 se změnily také parametry, sazba, vzo...

DÚVaP 4-5/2021 DPH u služeb a zboží v roce 2021 - Zdravotní pojištění po změně pro mzdovou účetní, Vzory smluv dle OZ, Sociální pojištění - Václav Benda

Při dodávání zboží a poskytování služeb musí pláte daně respektovat pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty. Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto tímto příspěvkem upozorňujeme hromadné plátce na jejich nejdůležitější zákonné povinnosti a postupy v právních podmínkách roku 2021. Vzory smluv v této publikaci jsou pouze instruktážní, doporučující a nejsou pro nikoho závazné . Sledují účel usnadnit orientaci v problematice soukromé...

DÚVaP 4-5/2021 DPH u služeb a zboží v roce 2021 - Zdravotní pojištění po změně pro mzdovou účetní, Vzory smluv dle OZ, Sociální pojištění - Václav Benda

Při dodávání zboží a poskytování služeb musí pláte daně respektovat pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty. Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto tímto příspěvkem upozorňujeme hromadné plátce na jejich nejdůležitější zákonné povinnosti a postupy v právních podmínkách roku 2021. Vzory smluv v této publikaci jsou pouze instruktážní, doporučující a nejsou pro nikoho závazné . Sledují účel usnadnit orientaci v problematice soukromé...

Sociální správa - Igor Tomeš

Úvod do teorie a praxe; Druhé rozšíření a přepracované vydání. Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů a institucionálního zajištění v této oblasti u nás a ve světě, zejména v EU. Vysvětluje, jak u nás funguje správa zaměstnanosti, zdravotní správa, sociální pojištění a podpora, pomoc a služby, a které orgány se na nich podílejí a ja...

Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava - Radka Šustrová

Autorka zkoumá, jak Heydrichova politika „cukru a biče“ ovlivňovala distribucí důchodů a přídavků, jakým způsobem zasáhla dostupnost sociální a zdravotní péče, resp. fungování sociálního pojištění obyvatelstva v okupovaném prostoru Čech a Moravy.

Aktualizace III/1 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, Opatření proti koronaviru

Navrhuje se, aby za vyhlášeného nouzového stavu nebylo nutné plnit povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, resp. je bylo možné plnit za jiných podmínek. Podání přehledu za rok 2019 může podle navržené právní úpravy realizovat OSVČ až do 3. srpna letošního roku. V případě penále poté návrh předpokládá, že nebude vyměřeno v případech, kdy se vztahuje k pojistnému případně záloze na pojistné, které se vztahují k období měsíce března až srpna.Titul obsahuje úplná...

Aktualizace III/1 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, Opatření proti koronaviru

Navrhuje se, aby za vyhlášeného nouzového stavu nebylo nutné plnit povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, resp. je bylo možné plnit za jiných podmínek. Podání přehledu za rok 2019 může podle navržené právní úpravy realizovat OSVČ až do 3. srpna letošního roku. V případě penále poté návrh předpokládá, že nebude vyměřeno v případech, kdy se vztahuje k pojistnému případně záloze na pojistné, které se vztahují k období měsíce března až srpna. Titul obsahuje úpl...

Sociální integrace cizinců - Martin Štefko

Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v ze-mích původu osob, jež v posledních několika le-tech začaly odcházet do Evropy. Tato kniha nahlíží na situaci občanů třetích států ze sociálněprávního hlediska, resp. z hle-diska jejich sociální integrace, která je základ-ním předpokladem společenské soudržnosti a stability a rovněž účinným nástrojem pre-vence sociálně...

Sociální integrace cizinců - Martin Štefko, Vázaná

Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v z-mích původu osob, jež v posledních několika letech začaly odcházet do Evropy. Tato kniha nahlíží na situaci občanů třetích států ze sociálněprávního hlediska, resp. z hlediska jejich sociální integrace, která je základ-ním předpokladem společenské soudržnosti a stability a rovněž účinným nástrojem prevence sociál...

Sociální zabezpečení - Vilém Kahoun - e-kniha

eBook:,Čtenářům je předkládána publikace s názvem Sociální zabezpečení – vybrané kapitoly. Byla sepsána autorským kolektivem, jehož členové jsou odborníky v jednotlivých oblastech sociálního zabezpečení jak po stránce teoretické, tak i z hlediska aplikační praxe. Poskytuje proto ucelený pohled na systém sociálního zabezpečení v České republice, a to včetně poukazu na jeho nedostatky nebo slabá místa. Publikace seznamuje čtenáře nejprve s úvodními teoretickými základy sociálního zabezpečení, jeh...

Aktualizace III/1 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, Opatření proti koronaviru - kolektiv autorů

Navrhuje se, aby za vyhlášeného nouzového stavu nebylo nutné plnit povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, resp. je bylo možné plnit za jiných podmínek. Podání přehledu za rok 2019 může podle navržené právní úpravy realizovat OSVČ až do 3. srpna letošního roku. V případě penále poté návrh předpokládá, že nebude vyměřeno v případech, kdy se vztahuje k pojistnému případně záloze na pojistné, které se vztahují k období měsíce března až srpna. Titul obsahuje úpl...

Zastřené počátky sociálního státu - Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava - Radka Šustrová

Autorka ve své původně disertační práci řeší otázky sociálního zabezpečení v období Protektorátu Čechy a Morava. V analytických kapitolách zkoumá, jak Heydrichova politika „cukru a biče“ ovlivňovala distribucí důchodů a přídavků, jakým způsobem zasáhla dostupnost sociální a zdravotní péče, resp. fungování sociálního pojištění obyvatelstva v okupovaném prostoru Čech a Moravy. Na pozadí vzestupu českého a německého nacionalismu a formování se nové české státní ideologie ve 30. a 40. letech 20. st...

Zastřené počátky sociálního státu - Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava - Radka Šustrová

Autorka ve své původně disertační práci řeší otázky sociálního zabezpečení v období Protektorátu Čechy a Morava. V analytických kapitolách zkoumá, jak Heydrichova politika „cukru a biče“ ovlivňovala distribucí důchodů a přídavků, jakým způsobem zasáhla dostupnost sociální a zdravotní péče, resp. fungování sociálního pojištění obyvatelstva v okupovaném prostoru Čech a Moravy. Na pozadí vzestupu českého a německého nacionalismu a formování se nové české státní ideologie ve 30. a 40. letech 20. st...

DÚVaP 4-5/2021 DPH u služeb a zboží v roce 2021 - Zdravotní pojištění po změně pro mzdovou - Benda Václav, Brožovaná

Při dodávání zboží a poskytování služeb musí pláte daně respektovat pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty. Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto tímto příspěvkem upozorňujeme hromadné plátce na jejich nejdůležitější zákonné povinnosti a postupy v právních podmínkách roku 2021. Vzory smluv v této publikaci jsou pouze instruktážní, doporučující a nejsou pro nikoho závazné . Sledují účel usnadnit orientaci v problematice soukromé...

Aktualizace III/1 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, Opatření proti koron - kolektiv autorů, Sešitová

Navrhuje se, aby za vyhlášeného nouzového stavu nebylo nutné plnit povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, resp. je bylo možné plnit za jiných podmínek. Podání přehledu za rok 2019 může podle navržené právní úpravy realizovat OSVČ až do 3. srpna letošního roku. V případě penále poté návrh předpokládá, že nebude vyměřeno v případech, kdy se vztahuje k pojistnému případně záloze na pojistné, které se vztahují k období měsíce března až srpna. Titul obsahuje úpl...

Povinnosti zaměstnavatele 2020 - Daň z příjmů ze závislé činnosti, Nemocenské pojištění, Důchodové pojištění

Titul obsahuje informace, které povinnosti musí zaměstnavatel dodržet a co nesmí opomenout z pohledu zákoníku práce, sociálního a zdravotního pojištění. Dále rozebíráme povinnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a velmi užitečným pomocníkem je také Mzdová kalkulačka. Po zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 se změnily také parametry, sazba, vzorové výpočty a dalších údajů z oblasti mezd a platů, jejich zdanění, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocens...

Sociální integrace cizinců - Koldinská Kristina, Scheu Harald C.,

Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v ze-mích původu osob, jež v posledních několika le-tech začaly odcházet do Evropy. Tato kniha nahlíží na situaci občanů třetích států ze sociálněprávního hlediska, resp. z hle-diska jejich sociální integrace, která je základ-ním předpokladem společenské soudržnosti a stability a rovněž účinným nástrojem pre-vence sociálně...

Sociální integrace cizinců - Martin Štefko, Herald Christia Scheu

Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v z-mích původu osob, jež v posledních několika letech začaly odcházet do Evropy. Tato kniha nahlíží na situaci občanů třetích států ze sociálněprávního hlediska, resp. z hlediska jejich sociální integrace, která je základ-ním předpokladem společenské soudržnosti a stability a rovněž účinným nástrojem prevence sociálně-pat...

Zastřené počátky sociálního státu: Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava (978-80-257-3280-9)

Kniha - autor Radka Šustrová, 532 stran, česky, Pevná bez přebalu lesklá Autorka ve své původně disertační práci řeší otázky sociálního zabezpečení v období Protektorátu Čechy a Morava. V analytických kapitolách zkoumá, jak Heydrichova politika „cukru a biče“ ovlivňovala distribucí důchodů a přídavků, jakým způsobem zasáhla dostupnost sociální a zdravotní péče, resp. fungování sociálního pojištění obyvatelstva v okupovaném prostoru Čech a Moravy. Na pozadí vzestupu českého a německého nacion...

Povinnosti zaměstnavatele 2020 - Daň z příjmů ze závislé činnosti, Nemocenské pojištění, Důchodové pojištění

Publikace je určena zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, podnikatelům, manažerům. Obsahuje informace, které povinnosti musí zaměstnavatel dodržet a co nesmí opomenout z pohledu zákoníku práce, sociálního a zdravotního pojištění. Dále rozebíráme povinnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a velmi užitečným pomocníkem je také Mzdová kalkulačka. Po zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 se změnily také parametry, sazba, vzorové výpočty a dalších údajů z oblasti mezd a platů, je...

Poradce 1/2019 - Pojistné na sociální zabezpečení úplné znění s komentářem - Poradce s.r.o.

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení s komentářem Daň z příjmů - příklady problematických okruhů Rozdíl mezi náborovým a motivačním příspěvkem Dluhy z hlediska daně z příjmů Novela občanského zákoníku - změny v oblasti cestovního ruchu Zdravotní pojištění pro začínajícíPlacením pojistného na sociální zabezpečení jsou zajištěny prostředky pro důchodové pojištění, nemocenské pojištění, státní politiku zaměstnanosti. Ustanovení zákona se použijí tehdy, když příslušné právní vztahy nejsou upra...

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále

Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, mzdová kalkulačka, zákoník práce.

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále - neuveden

Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, mzdová kalkulačka, zákoník práce.

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále, Brožovaná

Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, mzdová kalkulačka, zákoník práce.

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále

Kniha: Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále; Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, mzdová kalkulačka, zákoník práce.

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále

Kniha: Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále; Nemocenské, Důchodové, Sociální, Zdravotní pojištění, Daň z příjmů ...

Zákony IIIA/ 2021 Zákoník práce - FKSP, ochrana osobních údajů, plat a odměny, zaměstnanost, inspekce práce, ochrana zaměstnanců, požární ochrana a BOZP, požární prevence

<li>zákoník práce <li>plat a odměny <li>sociální zabezpečení <li>nemocenské pojištění <li>důchodové pojištění <li>zaměstnanost <li>zdravotní pojištění <li>úrazové pojištění

Povinnosti zaměstnavatele 2020 - Daň z příjmů ze závislé činnosti, Nemocenské pojištění, D - Pelcl Luděk, Brožovaná

Titul obsahuje informace, které povinnosti musí zaměstnavatel dodržet a co nesmí opomenout z pohledu zákoníku práce, sociálního a zdravotního pojištění. Dále rozebíráme povinnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a velmi užitečným pomocníkem je také Mzdová kalkulačka. Po zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 se změnily také parametry, sazba, vzorové výpočty a dalších údajů z oblasti mezd a platů, jejich zdanění, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocens...

Daňové a mzdové zákony 2019 - Poradce s.r.o.

Daň z příjmů, DPH, účetnictví, postupy účtování, zákoník práce, mzdy, zdravotní pojištění, odvody, sociální pojištění, dávky,.. Daňové a mzdové zákony 2019 - Poradce s.r.o. od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2011 7. vydání, Sleva 28%

7. vydání oblíbené příručky!. Cílem publikace je poskytnutí nejdůležitějších pojmů, čísel, postupů, údajů a sazeb z daňových zákonů a ze zákonů, které s daňovými zákony souvisí. Publikace Vám nabízí např.: sazby a postupy výpočtů potřebné ke správnému stanovení výše daňové povinnosti ze všech daňových oblastí jednotlivé termíny, které je nezbytné dodržet přehled dávek nemocenského pojištění a státní sociální podpory adresy úřadů v evropských zemích příslušných k vracení vstupní DPH ...

Daňové a mzdové zákony 2020 po novele

V daňových a mzdových zákonech dochází průběžně, a hlavně ke konci roku k mnohým změnám. Účinnost těchto zákonů je většinou od 1. ledna. Publikace je rozdělena do osmi kapitol: Daně z příjmů, Daň z přidané hodnoty, Účetnictví, Zákoník práce, Nemocenské pojištěni, Zdravotní pojištěni, Sociální a důchodově zabezpečeni, Povinnosti zaměstnavatele. Je určena odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů, účetním, daňovým, ekonomickým a právním poradcům, podnikatelům, mzdovým účetním, zaměstnavatelům,...

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020 - Ivan Brychta

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2020. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s. V publikaci naleznete například: - sazby a postupy výpočtů potřebné ke správn...

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020 - Ivan Brychta

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2020. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s. V publikaci naleznete například: - sazby a postupy výpočtů potřebné ke správnému...

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále

Publikace je určena zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, podnikatelům, manažerům. Obsahuje informace, které povinnosti musí zaměstnavatel dodržet a co nesmí opomenout z pohledu zákoníku práce, sociálního a zdravotního pojištění. Dále rozebíráme povinnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a velmi užitečným pomocníkem je také Mzdová kalkulačka. Po zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 se změnily také parametry, sazba, vzorové výpočty a dalších údajů z oblasti mezd a platů, je...

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020 - Brychta Ivan, Brožovaná

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2020. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s. V publikaci naleznete například: - sazby a postupy výpočtů potřebné ke správn...

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020 - Kolektiv autorů - e-kniha

eBook:,V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2020. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s. V publikaci naleznete například: sazby a postupy výpočtů potřebné ke sprá...

Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2021 - Přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů a zdanění, povinnosti zaměstnavatele a mzdové účetní, postupy účtování mzdových operací, termínový kalendář

Publikace Pomocník mzdové účetní s účinnosti od 1. 1. 2021 obsahuje přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů z oblasti mezd a platů a jejich zdanění. Přináší aktuální přehled odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí. Obsahuje doplňující informace o postupech účtování mzdových operací, termínový kalendář pro mzdové účetní, personalisty a jiné....

Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2021 - Přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů a zdanění, povinnosti zaměstnavatele a mzdové účetní, postupy účtování mzdových operací, termínový kalendář - neuveden

Publikace Pomocník mzdové účetní s účinnosti od 1. 1. 2021 obsahuje přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů z oblasti mezd a platů a jejich zdanění. Přináší aktuální přehled odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí. Obsahuje doplňující informace o postupech účtování mzdových operací, termínový kalendář pro mzdové účetní, personalisty a jiné....

Právo sociálního zabezpečení - Koldinská, Petr Tröster a kol

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci.. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze celého systému, bylo nově koncipováno pojednání o pramenech práva sociálního zabezpečení a přidána kapitola o ústavněprávních aspektech ochrany sociálních práv. Obecná část je věnována i právním vztahům, organizaci a ...

Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2021 - Přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů a zdaněn, Brožovaná

Publikace Pomocník mzdové účetní s účinnosti od 1. 1. 2021 obsahuje přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů z oblasti mezd a platů a jejich zdanění. Přináší aktuální přehled odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí. Obsahuje doplňující informace o postupech účtování mzdových operací, termínový kalendář pro mzdové účetní, personalisty a jiné....

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017 - Ivan Brychta, Marie Hajšmanová, Petr Kameník, Vít Lederer - e-kniha

eBook:,V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s. V publikaci naleznete například: sazby a postupy výpočtů potřebné ke sprá...

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018 - Ivan Brychta, Marie Hajšmanová, Petr Kameník, Vít Lederer - e-kniha

eBook:,V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s. V publikaci naleznete například: sazby a postupy výpočtů potřebné ke sprá...

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019 - Ivan Brychta, Marie Hajšmanová, Petr Kameník, Vít Lederer - e-kniha

eBook:,V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s. V publikaci naleznete například: sazby a postupy výpočtů potřebné ke sprá...

Daně, účetnictví, vzory a případy 4-5/2021 - Václav Benda

Při dodávání zboží a poskytování služeb musí pláte daně respektovat pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty. Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto tímto příspěvkem upozorňujeme hromadné plátce na jejich nejdůležitější zákonné povinnosti a postupy v právních podmínkách roku 2021. Vzory smluv v této publikaci jsou pouze instruktážní, doporučující a nejsou pro nikoho závazné . Sledují účel usnadnit orientaci v problematice soukroméh...

Zákony 2015 III. - 15x21 cm

Obsah: zákoník práce plat a odměny sociální zabezpečení nemocenské pojištění důchodové pojištění zaměstnanost zdravotní pojištění úrazové pojištění

Zákony III/2016 - 15x21 cm

Zákoník práce.... Zákoník práce, plat a odměny, sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zaměstnanost, zdravotní pojištění, úrazové pojištění

Daňové a mzdové zákony 2020 po novele: DPH, ZDP Zákoník práce, Zúčetnictví (978-80-7365-438-2)

Kniha - 576 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá V daňových a mzdových zákonech dochází průběžně, a hlavně ke konci roku k mnohým změnám. Účinnost těchto zákonů je většinou od 1. ledna. Publikace je rozdělena do osmi kapitol: Daně z příjmů, Daň z přidané hodnoty, Účetnictví, Zákoník práce, Nemocenské pojištěni, Zdravotní pojištěni, Sociální a důchodově zabezpečeni, Povinnosti zaměstnavatele. Je určena odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů, účetním, daňovým, ekonomickým a právním ...

Zákony 2018 III.

Kniha: Zákony 2018 III.; Zákoník práce, plat a odměny, sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zaměstnanost, zdravotní pojištění, úrazové pojištění.

Zákony 2019 III. část B - Poradce s.r.o.

Nemocenské pojištění, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, životní minimum, zdravotnická dokumentace, důchodové pojištění, sociální služby. Zákony 2019 III. část B - Poradce s.r.o. od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Daňové zákony 2020 - Daňové a mzdové zákony úplná znění zákonů platných k 1. 1. 2020 - neuveden

V daňových a mzdových zákonech dochází průběžně, a hlavně ke konci roku k mnohým změnám. Účinnost těchto zákonů je většinou od 1. ledna. Publikace je rozdělena do osmi kapitol: Daně z příjmů, Daň z přidané hodnoty, Účetnictví, Zákoník práce, Nemocenské pojištěni, Zdravotní pojištěni, Sociální a důchodově zabezpečeni, Povinnosti zaměstnavatele. V publikaci jsou úplná znění zákonů platných k 1. 1. 2020 Je určena odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů, účetním, daňovým, ekonomickým a právn...

Daňové zákony 2020 - Daňové a mzdové zákony úplná znění zákonů platných k 1. 1. 2020, Brožovaná

V daňových a mzdových zákonech dochází průběžně, a hlavně ke konci roku k mnohým změnám. Účinnost těchto zákonů je většinou od 1. ledna. Publikace je rozdělena do osmi kapitol: Daně z příjmů, Daň z přidané hodnoty, Účetnictví, Zákoník práce, Nemocenské pojištěni, Zdravotní pojištěni, Sociální a důchodově zabezpečeni, Povinnosti zaměstnavatele. V publikaci jsou úplná znění zákonů platných k 1. 1. 2020 Je určena odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů, účetním, daňovým, ekonomickým a právn...

Příručka mzdové účetní

Kniha: Příručka mzdové účetní; odměňování, minimální mzda, zdravotní a sociální pojištění ...

Zaměstnanecké benefity a daně - Ivan Macháček

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při činnosti manažera firmy. Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, zajiště...

Zaměstnanecké benefity a daně - Ivan Macháček, Brožovaná

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při činnosti manažera firmy. Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, zajiště...

Pomocník mzdové účetní - k 1.1.2019 - neuveden

Zdravotní a sociální pojištění, Cestovní náhrady, srážky ze mzdy, sleva na dani, náhrada mzdy, důchody, odvody.

Pomocník mzdové účetní - k 1.1.2019, Brožovaná

Zdravotní a sociální pojištění, Cestovní náhrady, srážky ze mzdy, sleva na dani, náhrada mzdy, důchody, odvody.

Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2019

Zdravotní a sociální pojištění, Cestovní náhrady, srážky ze mzdy, sleva na dani, náhrada mzdy, důchody, odvody.

Zaměstnanecké benefity a daně - 4. vydání - Ivan Macháček - e-kniha

eBook:,Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při činnosti manažera firmy. Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, ...

ZÁKONY III část B 2020 – Odvody – Úplná znění po novelách k 1. 1. 2020

Sociální zabezpečení, Důchodové pojištění, Nemocenské pojištění, Zdravotní pojištění Zákony III B obsahují právní předpisy pro oblast sociálního zabezpečení, důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění. Sborník obsahuje dvě tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznač...

Zákony III část B 2020 – Odvody – Úplná znění po novelách k 1. 1. 2020 - neuveden

Sociální zabezpečení, Důchodové pojištění, Nemocenské pojištění, Zdravotní pojištění Zákony III B obsahují právní předpisy pro oblast sociálního zabezpečení, důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění. Sborník obsahuje dvě tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznač...

Daňové zákony 2020 - Poradce s.r.o.

Daně z příjmů - Daň z přidané hodnoty - Účetnictví - Zákoník práce - Nemocenské pojištění - Zdravotní pojištění - Sociální zabezpečení V daňových a mzdových zákonech dochází průběžně, a hlavně ke konci roku k mnohým změnám. Účinnost těchto zákonů je většinou od 1. ledna. Publikace je rozdělena do osmi kapitol: Daně z příjmů, Daň z přidané hodnoty, Účetnictví, Zákoník práce, Nemocenské pojištěni, Zdravotní pojištěni, Sociální a důchodově zabezpečeni, Povinnosti zaměstnavatele. V publikaci jsou ú...

Povinnosti zaměstnavatele 2018 - Luděk Pelcl

Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Daň z příjmů ze závislé činnosti Mzdová kalkulačka Zákoník prácePublikace je určena zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, podnikatelům, manažerům, obsahuje informace, které povinnosti musí zaměstnavatel dodržet a co nesmí opomenout. Povinnosti zaměstnavatele 2018 - Luděk Pelcl od authora Luděk Pelcl a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Zákony 2020 III. část B Odvody

Sociální zabezpečení, Důchodové pojištění, Nemocenské pojištění, Zdravotní pojištění Zákony III B obsahují právní předpisy pro oblast sociálního zabezpečení, důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění. Sborník obsahuje dvě tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznače...

Pomocník mzdové účetní - k 1.1.2019

Kniha: Pomocník mzdové účetní - k 1.1.2019; Zdravotní a sociální pojištění, Cestovní náhrady, srážky ze mzdy, sleva na dani, náhrada mzdy, důchody, odvody.

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 (978-80-7554-255-7)

Kniha - autor Petr Pelech; Iva Rindová, 432 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální mzdy. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance. Tiskopis Prohlášení poplatníka k dani – vzor č. 26 je uveden spolu s příklady s...

Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2020 - 15x21 cm

Pomocník mzdové účetní, Povinnosti zaměstnavatele a mzdové účetní. Publikace s účinnosti od. 1. 1. 2020 obsahuje přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti mezd a platů a jejich zdanění. Přináší aktuální přehled odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí. Obsahuje doplňující informace o postupech účtování mzdových operací, termínový kalendář pro mzdové účetní, personalist...

Zaměstnanecké benefity a daně - 5. vydání - Václav Macháček - e-kniha

eBook:,Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při činnosti manažera firmy. Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, ...

Mzdové účetnictví 2019, Vybíhal Václav

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku mzdového účetnictví a s ním související mzdovou a personální agendu. Zabývá se základními úkoly mzdové účetní, pracovním právem, personální agendou, státní sociální podporou, daní z příjmů ze ZČ. Věnuje se také pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění či náhradám cestovních výdajů.

Mzdové účetnictví 2019 - Václav Vybíhal

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku mzdového účetnictví a s ním související mzdovou a personální agendu. Zabývá se základními úkoly mzdové účetní, pracovním právem, personální agendou, státní sociální podporou, daní z příjmů ze ZČ. Věnuje se také pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění či náhradám cestovních výdajů.

Abeceda mzdové účetní 2012 - Alena Skoumalová, Antonín Daněk, Bořivoj Šubrt, Dana Lukešová, Helena Přikrylová, Iva Žilinská, Jana Dorčáková, kolektiv autorů, Martin Mikyska, Věra Příhodová, Zdeňka Leiblová, Kroužková

Tento bestseller je určen pracovníkům, kteří se zabývají především mzdovou a personální agendou. Publikace je zaměřena na pracovněprávní problematiku, zpracování mezd, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadům práce a jejich vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, vyplňování ELDP, náhrady škody a bezdůvodné obohacení, ...

Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2020

Publikace s účinnosti od. 1. 1. 2020 obsahuje přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti mezd a platů a jejich zdanění. Přináší aktuální přehled odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí. Obsahuje doplňující informace o postupech účtování mzdových operací, termínový kalendář pro mzdové účetní, personalisty a jiné....

Pomocník mzdové účetní od 1. 1. 2021

Publikace Pomocník mzdové účetní s účinnosti od 1. 1. 2021 obsahuje přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů z oblasti mezd a platů a jejich zdanění. Přináší aktuální přehled odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí. Obsahuje doplňující informace o postupech účtování mzdových operací, termínový kalendář pro mzdové účetní, personalisty a jiné....