Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Kotle na pevna paliva

Nalezeno:    727 produktů

ČSN EN 12952-16 (077604) 1.8.2003

Platná norma ČSN EN 12952-16 (077604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva.

UNE-EN 12952-16:2003 14.3.2003

Platná norma UNE-EN 12952-16:2003 WATER-TUBE BOILERS AND AUXILIARY INSTALLATIONS - PART 16: REQUIREMENTS FOR GRATE AND FLUIDIZED-BED FIRING SYSTEMS FOR SOLID FUELS FOR THE BOILER.(Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva.)

BS EN 12952-16:2002 7.1.2003

Platná norma BS EN 12952-16:2002 Water-tube boilers and auxiliary installations. Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler(Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva.)

DIN EN 12952-16 1.4.2003

Platná norma DIN EN 12952-16 Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized bed firing systems for solid fuels for the boiler.(Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva.)

ČSN EN 12809 (061203) 1.3.2002

Platná norma ČSN EN 12809 (061203) Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.

ČSN EN 12809:2002/A1 (061203) 1.2.2005

Platná norma ČSN EN 12809:2002/A1 (061203) Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.

ČSN EN 12809:2002/A1/Oprava3 (061203) 1.2.2008

Platná norma ČSN EN 12809:2002/A1/Oprava3 (061203) Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.

ČSN EN 12809:2002/A1/Oprava4 (061203) 1.2.2008

Platná norma ČSN EN 12809:2002/A1/Oprava4 (061203) Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.

ČSN EN 12809:2002/Oprava1 (061203) 1.1.2004

Platná norma ČSN EN 12809:2002/Oprava1 (061203) Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.

ČSN EN 12809:2002/Oprava2 (061203) 1.2.2008

Platná norma ČSN EN 12809:2002/Oprava2 (061203) Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.

Kotel na tuhá paliva PRITY MA18 new line

Výkonný kotel s teplovodním výměníkem. Ukazatel teploty a tlaku v systému. Automatická regulace primárního vzduchu umožňuje plynulé ovládání horké vody v rozmezí od 50oC do 90oC, což zvyšuje efektivitu provozu a nepřerušovaný proces hoření. Regulace probíhá přes nastavení primárního vzduchu. To se provádí pomocí termostatu v závislosti na teplotě vody v kotli. Nastavuje se na otočném tlačítku na stupnici 0–9 (značení na tlačítku mají pouze informativní charakter). Při topení se kotel zahřívá až...

UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:2007 28.11.2007

Platná norma UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:2007 RESIDENTIAL INDEPENDENT BOILERS FIRED BY SOLID FUEL - NOMINAL HEAT OUTPUT UP TO 50 KW - REQUIREMENTS AND TEST METHODS(Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.)

UNE-EN 12809:2002/AC:2006 31.7.2006

Platná norma UNE-EN 12809:2002/AC:2006 RESIDENTIAL INDEPENDENT BOILERS FIRED BY SOLID FUEL - NOMINAL HEAT OUTPUT UP TO 50 KW - REQUIREMENTS AND TEST METHODS(Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.)

UNE-EN 12809:2002 30.5.2002

Platná norma UNE-EN 12809:2002 RESIDENTIAL INDEPENDENT BOILERS FIRED BY SOLID FUEL. NOMINAL HEAT OUTPUT UP TO 50 KW. REQUIREMENTS AND TEST METHODS.(Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.)

UNE-EN 12809:2002/A1:2005 6.4.2005

Platná norma UNE-EN 12809:2002/A1:2005 RESIDENTIAL INDEPENDENT BOILERS FIRED BY SOLID FUEL - NOMINAL HEAT OUTPUT UP TO 50 KW - REQUIREMENTS AND TEST METHODS(Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.)

BS EN 12809:2001+A1:2004 5.9.2001

Platná norma BS EN 12809:2001+A1:2004 Residential independent boilers fired by solid fuel. Nominal heat output up to 50 kW. Requirements and test methods(Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.)

DIN EN 12809 1.3.2002

Neplatná norma DIN EN 12809 Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test methods.(Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.)

DIN EN 12809 1.8.2005

Platná norma DIN EN 12809 Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test methods.(Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody.)

ČSN EN 12953-12 (077853) 1.4.2004

Platná norma ČSN EN 12953-12 (077853) Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu.

ČSN EN 303-5 (075303) 1.1.2013

Platná norma ČSN EN 303-5 (075303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.

ČSN EN 303-5 (075303) 1.2.2000

Neplatná norma ČSN EN 303-5 (075303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.

ČSN 070246 (070246) 4.12.1984

Platná norma ČSN 070246 (070246) Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení.

BS EN 12953-12:2003 14.10.2003

Platná norma BS EN 12953-12:2003 Shell boilers. Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler(Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu.)

DIN EN 12953-12 1.1.2004

Platná norma DIN EN 12953-12 Shell boilers - Part 12: Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler.(Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu.)

DIN EN 303-5 1.10.2012

Platná norma DIN EN 303-5 Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking.(Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.)

BS EN 303-5:2012 31.8.2012

Platná norma BS EN 303-5:2012 Heating boilers. Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW. Terminology, requirements, testing and marking(Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.)

DIN EN 303-5 1.6.1999

Neplatná norma DIN EN 303-5 Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat output of up to 300 kW - Terminology, requirements, testing and marking.(Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.)

HS Flamingo s.r.o. Žaluzie na kouřovod 150mm/6/1,5mm

Žaluzie na kouřovod 150mm/6/1,5mm Ocelové kouřovody jsou určeny k viditelnému připojení zdrojů tepla na tuhá paliva (např. kotle na tuhá paliva, krbová, kachlová a jím podobná kamna) do komína, do prostředí obyčejného, bez nebezpečí výbuchu a přítomnosti par těkavých látek (dle ČSN 332003). Ocelové kouřovody jsou vyrobeny z 1,5mm plechu. V místnosti, ve které je zdroj vytápění instalován, musí být zajištěn přívod čerstvého vzduchu netěsnostmi oken a dveří. Není-li tomu tak, musí se do místnosti...

HS Flamingo s.r.o. Žaluzie na kouřovod 130mm/6/1,5mm

Žaluzie na kouřovod 130mm/6/1,5mm Ocelové kouřovody jsou určeny k viditelnému připojení zdrojů tepla na tuhá paliva (např. kotle na tuhá paliva, krbová, kachlová a jím podobná kamna) do komína, do prostředí obyčejného, bez nebezpečí výbuchu a přítomnosti par těkavých látek (dle ČSN 332003). Ocelové kouřovody jsou vyrobeny z 1,5mm plechu. V místnosti, ve které je zdroj vytápění instalován, musí být zajištěn přívod čerstvého vzduchu netěsnostmi oken a dveří. Není-li tomu tak, musí se do místnosti...

ČSN EN 15035 (075305) 1.8.2007

Platná norma ČSN EN 15035 (075305) Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW.

ČSN EN 303-3 (075303) 1.7.1999

Platná norma ČSN EN 303-3 (075303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem.

ČSN EN 15502-2-2 (075316) 1.3.2017

Platná norma ČSN EN 15502-2-2 (075316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1.

ČSN EN 483 (075323) 1.9.2000

Neplatná norma ČSN EN 483 (075323) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW.

ČSN EN 15420 (075324) 1.7.2011

Neplatná norma ČSN EN 15420 (075324) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C se jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1000 kW.

ČSN EN 656 (075327) 1.9.2000

Platná norma ČSN EN 656 (075327) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW.

ČSN EN 13836 (075329) 1.6.2007

Platná norma ČSN EN 13836 (075329) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1000 kW.

ČSN EN 15034 (075336) 1.6.2007

Platná norma ČSN EN 15034 (075336) Kotle pro ústřední vytápění - Kondenzační kotle na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).

UNE-EN 15034:2009 21.1.2009

Platná norma UNE-EN 15034:2009 HEATING BOILERS - CONDENSING HEATING BOILERS FOR FUEL OIL(Kotle pro ústřední vytápění - Kondenzační kotle na kapalná paliva.)

BS EN 15034:2006 30.11.2006

Neplatná norma BS EN 15034:2006 Heating boilers. Condensing heating boilers for fuel oil(Kotle pro ústřední vytápění - Kondenzační kotle na kapalná paliva.)

DIN EN 15034 1.1.2007

Neplatná norma DIN EN 15034 Heating boilers - Condensing heating boilers for fuel oil.(Kotle pro ústřední vytápění - Kondenzační kotle na kapalná paliva.)

ČSN EN 303-2 (075303) 1.5.1999

Platná norma ČSN EN 303-2 (075303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva.

ČSN EN 303-2:1999/A1 (075303) 1.1.2004

Platná norma ČSN EN 303-2:1999/A1 (075303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva.

ČSN EN 15502-2-1 (075316) 1.10.2013

Neplatná norma ČSN EN 15502-2-1 (075316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW.

BS EN 303-5:1999 15.11.1999

Neplatná norma BS EN 303-5:1999 Heating boilers. Heating boilers with forced draught burners. Heating boilers for solid fuels, hand and automatically fired, nominal heat output of up to 300 kW. Terminology, requirements, testing and marking(Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.)

UNE-EN 303-5:2013 8.5.2013

Platná norma UNE-EN 303-5:2013 HEATING BOILERS - PART 5: HEATING BOILERS FOR SOLID FUELS, MANUALLY AND AUTOMATICALLY STOKED, NOMINAL HEAT OUTPUT OF UP TO 500 KW - TERMINOLOGY, REQUIREMENTS, TESTING AND MARKING(Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.)

ČSN 061225 (061225) 22.6.1987

Neplatná norma ČSN 061225 (061225) Varné kotle a sporáky na tuhá paliva pro podniky veřejného stravování. Technické požadavky. Zkoušení.

ČSN EN 15502-1 (075316) 1.10.2013

Neplatná norma ČSN EN 15502-1 (075316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.

UNE-EN 12953-12:2004 30.4.2004

Platná norma UNE-EN 12953-12:2004 SHELL BOILERS - PART 12: REQUIREMENTS FOR GRATE FIRING SYSTEMS FOR SOLID FUELS FOR THE BOILER(Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu.)

Na břehu jezera (978-80-257-1737-0)

Kniha – autor Sara Gruenová, 384 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Poté, co se Madeline Hydeová se svým manželem Ellisem na silvestrovském večírku roku 1944 znemožní před filadelfskou společenskou smetánkou, Ellisův otec – bývalý plukovník zahanbený již dříve tím, že jeho syn ze zdravotních důvodů nemůže narukovat – jim přiškrtí přísun peněz. S přispěním svého nejlepšího přítele Hanka si Ellis usmyslí, že otcovu ztracenou přízeň nejlépe získá, pokud uspěje tam, kde plukovník kdysi veřej...

ČSN EN 625 (075325) 1.3.1997

Neplatná norma ČSN EN 625 (075325) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. (Platnost do 31.7.2017).

ČSN EN 677 (075326) 1.7.1999

Neplatná norma ČSN EN 677 (075326) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. (Platnost do 31.7.2017).

ČSN EN 15417 (075328) 1.4.2007

Neplatná norma ČSN EN 15417 (075328) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1000 kW. (Platnost do 31.7.2017).

BS EN 15035:2006 31.1.2007

Platná norma BS EN 15035:2006 Heating boilers. Special requirements for oil fired room sealed units up to 70 kW(Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW.)

DIN EN 15035 1.5.2007

Platná norma DIN EN 15035 Heating boilers - Special requirements for oil fired room sealed units up to 70 kW.(Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW.)

ČSN EN 303-3:1999/A2 (075303) 1.12.2004

Platná norma ČSN EN 303-3:1999/A2 (075303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem.

ČSN EN 303-3:1999/Oprava1 (075303) 1.12.2006

Platná norma ČSN EN 303-3:1999/Oprava1 (075303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem.

ČSN EN 303-7 (075303) 1.6.2007

Platná norma ČSN EN 303-7 (075303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1000 kW.

ČSN EN 15502-2-2 (075316) 1.5.2015

Neplatná norma ČSN EN 15502-2-2 (075316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 656:2000/A1 (075327) 1.1.2007

Platná norma ČSN EN 656:2000/A1 (075327) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW.

ČSN EN 297 (075397) 1.6.1996

Neplatná norma ČSN EN 297 (075397) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. (Platnost do 31.7.2017).

BS EN 15502-2-2:2014 28.2.2015

Platná norma BS EN 15502-2-2:2014 Gas-fired central heating boilers. Specific standard for type B1 appliances(Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1.)

DIN EN 15502-2-2 1.10.2014

Platná norma DIN EN 15502-2-2 Gas-fired central heating boilers - Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances.(Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1.)

ESBE LTC261 1" plnící jednotka 55004000

ESBE LTC261 1" plnící jednotka 55004000. Ventily pro kotle na tuhá paliva. Řada LTC200 obsahuje plnicí jednotky s vestavěným vysoce účinným čerpadlem. Plnicí jednotka zajišťují ohřátí kotle na vysokou spalovací teplotu, aby byly zaručeny co nejnižší emise. Plnicí jednotka především zajišťuje, aby byla po celou dobu spalování udržována vysoká teplota vratné vody do kotle, což zvyšuje účinnost kotle, snižuje dehtování a prodlužuje životnost kotle. Od výrobce ESBE na e-shopu Panfitinka.cz....

ESBE LTC261 5/4" plnící jednotka 55004400

ESBE LTC261 5/4" plnící jednotka 55004400. Ventily pro kotle na tuhá paliva. Řada LTC200 obsahuje plnicí jednotky s vestavěným vysoce účinným čerpadlem. Plnicí jednotka zajišťují ohřátí kotle na vysokou spalovací teplotu, aby byly zaručeny co nejnižší emise. Plnicí jednotka především zajišťuje, aby byla po celou dobu spalování udržována vysoká teplota vratné vody do kotle, což zvyšuje účinnost kotle, snižuje dehtování a prodlužuje životnost kotle. Od výrobce ESBE na e-shopu Panfitinka.cz....

ESBE LTC261 6/4" plnící jednotka 55004900

ESBE LTC261 6/4" plnící jednotka 55004900. Ventily pro kotle na tuhá paliva. Řada LTC200 obsahuje plnicí jednotky s vestavěným vysoce účinným čerpadlem. Plnicí jednotka zajišťují ohřátí kotle na vysokou spalovací teplotu, aby byly zaručeny co nejnižší emise. Plnicí jednotka především zajišťuje, aby byla po celou dobu spalování udržována vysoká teplota vratné vody do kotle, což zvyšuje účinnost kotle, snižuje dehtování a prodlužuje životnost kotle. Od výrobce ESBE na e-shopu Panfitinka.cz....

ČSN EN 12952-8 (077604) 1.5.2003

Platná norma ČSN EN 12952-8 (077604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva.

ČSN EN 12952-9 (077604) 1.8.2003

Platná norma ČSN EN 12952-9 (077604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva.

ČSN EN 12953-7 (077853) 1.6.2003

Platná norma ČSN EN 12953-7 (077853) Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva.

ČSN EN 203-2-3 (061901) 1.3.2006

Neplatná norma ČSN EN 203-2-3 (061901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle.

ČSN EN 304 (075304) 1.6.1994

Platná norma ČSN EN 304 (075304) Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva.

ČSN EN 304:1994/1 (075304) 1.1.1996

Platná norma ČSN EN 304:1994/1 (075304) Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva.

ČSN EN 304:1994/A1 (075304) 1.5.1999

Platná norma ČSN EN 304:1994/A1 (075304) Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva.

ČSN EN 304:1994/A2 (075304) 1.1.2004

Platná norma ČSN EN 304:1994/A2 (075304) Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva.

ČSN EN 15502-1 (075315) 1.7.2013

Neplatná norma ČSN EN 15502-1 (075315) Kotle na plynná paliva pro vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 15502-1+A1 (075316) 1.3.2017

Platná norma ČSN EN 15502-1+A1 (075316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.

ČSN EN 15502-1+A1 (075316) 1.1.2016

Neplatná norma ČSN EN 15502-1+A1 (075316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 303-4 (075303) 1.9.1999

Platná norma ČSN EN 303-4 (075303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 Bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení.

ČSN EN 303-6 (075303) 1.9.2000

Platná norma ČSN EN 303-6 (075303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s kombinovaným provozem pro vytápění a ohřev pitné (užitkové) vody s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW.

DIN EN 303-2 1.11.2017

Platná norma DIN EN 303-2 Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners.(Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva.)

BS EN 303-2:1992 15.12.1992

Neplatná norma BS EN 303-2:1992 Heating boilers. Heating boilers with forced draught burners. Special requirements for boilers with atomizing oil burners(Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva.)Podobné fráze na Nejrychlejší.cz: