Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Dynamic kv 6 6 2

Nalezeno:    1626 produktů

DIN EN 13384-2 1.6.2015

Platná norma DIN EN 13384-2 Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance.(Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny.)

DIN EN 15433-6 1.2.2008

Neplatná norma DIN EN 15433-6 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 6: Automatic recording systems for measuring randomly occurring shock during monitoring of transports.(Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy.)

ISO 23848-2:2009 6.11.2009

Platná norma ISO 23848-2:2009 Machine tools -- Ball splines -- Part 2: Dynamic and static load ratings and rating life(Machines-outils -- Guidages cannelés a billes -- Partie 2: Charges dynamiques et statiques de base et durée de vie de base)

DIN EN 15664-2 1.6.2010

Platná norma DIN EN 15664-2 Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Dynamic rig test for assessment of metal release - Part 2: Test waters.(Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 2: Zkušební vody.)

IEC/TR 62343-6-2-ed.2.0 6.8.2013

Platná norma IEC/TR 62343-6-2-ed.2.0 Dynamic modules - Part 6-2: Design guide - Software and hardware interfaces - Survey results

STO Gazprom 2-2.3-506-2010 17.6.2011

Platná norma STO Gazprom 2-2.3-506-2010 Technique on technical diagnosis of electric motors of the voltage up to 1 kV of industrial objects of OJSC ´Gazprom´

E DIN EN 16727-2-2 1.6.2014

Neplatná norma E DIN EN 16727-2-2 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Non-acoustic performance - Part 2-2: Mechanical performance under dynamic loadings caused by passing trains - Calculation method.

DIN 41570 1.6.1987

Platná norma DIN 41570 Miniature fuses; cartridge fuse-links 1,2 kV, interchangeable.

DIN VDE 0278-629-2 1.6.1998

Neplatná norma DIN VDE 0278-629-2 VDE 0278-629-2. Power cable accessories with rated voltages U up to 30 kV (Um up to 36 kV) - Test requirements on accessories for use on power of rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to 20,8/36 (42) kV - Part 2: Cables with impregnated paper insulation.

DIN VDE 0278-629-2 1.6.2002

Neplatná norma DIN VDE 0278-629-2 VDE 0278-629-2. Power cable accessories with rated voltages U up to 30 kV (Um up to 36 kV) - Part 629-2: Test requirements on accessories for use on power of rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to 20,8/36 (42) kV; Cables with impregnated paper insulation.

UNE-EN 61481-2:2015 24.6.2015

Platná norma UNE-EN 61481-2:2015 LIVE WORKING - PHASE COMPARATORS - PART 2: RESISTIVE TYPE TO BE USED FOR VOLTAGES FROM 1 KV TO 36 KV A.C.(Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV.)

IEC 60512-6-2-ed.1.0 21.2.2002

Platná norma IEC 60512-6-2-ed.1.0 Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-2: Dynamic stress tests - Test 6b: Bump(Connecteurs pour A©quipements A©lectroniques - Essais et mesures - Partie 6-2: Essais de contraintes dynamiques - Essai 6b: Secousses)

IEC 62343-1-2-ed.2.0 25.6.2015

Platná norma IEC 62343-1-2-ed.2.0 Dynamic modules - Part 1-2: Performance standards - Tuneable chromatic dispersion compensator (non-connectorized)(Modules dynamiques - Partie 1-2: Normes de performance - Compensateur de dispersion chromatique rA©glable (non connectorisA©))

IEC/TR 62343-6-5-ed.2.0 19.6.2014

Platná norma IEC/TR 62343-6-5-ed.2.0 Dynamic modules - Part 6-5: Design guide - Investigation of operating mechanical shock and vibration tests for dynamic modules

E DIN IEC 62343-2 1.6.2010

Neplatná norma E DIN IEC 62343-2 Dynamic modules - Part 2: Reliability qualification.

ČSN EN 62271-105-ed.2 (354230) 1.6.2013

Platná norma ČSN EN 62271-105-ed.2 (354230) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně.

ČSN EN 62271-200-ed.2 (357181) 1.6.2012

Platná norma ČSN EN 62271-200-ed.2 (357181) Vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.

IEC 60092-503-ed.2.0 5.6.2007

Platná norma IEC 60092-503-ed.2.0 Electrical installations in ships - Part 503: Special features - AC supply systems with voltages in the range of above 1 kV up to and including 15 kV

UNE-EN 50299-2:2015 24.6.2015

Platná norma UNE-EN 50299-2:2015 OIL-IMMERSED CABLE CONNECTION ASSEMBLIES FOR TRANSFORMERS AND REACTORS HAVING HIGHEST VOLTAGE FOR EQUIPMENT UM FROM 72,5 KV TO 550 KV - PART 2: DRY-TYPE CABLE TERMINATIONS(Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu.)

STO 56947007-29.130.10.095-2011 2.6.2011

Platná norma STO 56947007-29.130.10.095-2011 AC switches of voltage 3-1150 kV. Guidlines on selection

ČSN EN 50341-2 (333300) 1.6.2002

Platná norma ČSN EN 50341-2 (333300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2: Seznam Národních normativních aspektů.

UNE-EN 50341-2-6:2017 17.5.2017

Platná norma UNE-EN 50341-2-6:2017 OVERHEAD ELECTRICAL LINES EXCEEDING AC 1 KV - PART 2-6: NATIONAL NORMATIVE ASPECTS (NNA) FOR SPAIN (BASED ON EN 50341-1:2012)(Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1: 2012).)

E DIN VDE 0278-629-2/A1 1.6.2007

Neplatná norma E DIN VDE 0278-629-2/A1 VDE 0278-629-2/A1. Test requirements on accessories for use on power cables of rated voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV - Part 2: Cables with impregnated paper insulation.

BS 7870-7.2:2003 17.6.2003

Neplatná norma BS 7870-7.2:2003 LV and MV polymeric insulated cables for use by distribution and generation utilities. Specification for power cables having rated voltages of 3.8/6.6 kV and 6.35/11 kV with special fire performance for use in power stations. Single-core and 3-core cables

BS EN 50341-2-6:2017 30.4.2017

Platná norma BS EN 50341-2-6:2017 Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV. National Normative Aspects (NNA) for SPAIN (based on EN 50341-1:2012)(Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1: 2012).)

BS 7870-6.2:1999 15.7.1999

Neplatná norma BS 7870-6.2:1999 LV and MV polymeric insulated cables for use by distribution and generation utilities. Specification for 0.6/1 kV and 1.9/3.3 kV power cables with special fire performance for use in power stations

E DIN EN 50397-2 1.6.2007

Neplatná norma E DIN EN 50397-2 VDE 0276-397-2. Covered conductors for overhead lines and the related accessories for rated voltages above 1 kV a.c. and not exceeding 36 kV a.c. - Part 2: Accessories for covered conductors: Tests and acceptance criteria.

UNE-EN 50152-2:2013 6.3.2013

Platná norma UNE-EN 50152-2:2013 RAILWAY APPLICATIONS - FIXED INSTALLATIONS - PARTICULAR REQUIREMENTS FOR ALTERNATING CURRENT SWITCHGEAR - PART 2: DISCONNECTORS, EARTHING SWITCHES AND SWITCHES WITH NOMINAL VOLTAGE ABOVE 1 KV(Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 2: Jednofázové odpojovače, uzemňovače a spínače s Um nad 1 kV.)

ČSN EN 50180-2 (348153) 1.6.2016

Platná norma ČSN EN 50180-2 (348153) Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 2: Požadavky pro součástky průchodek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

BS EN 50152-2:1999 15.6.1999

Neplatná norma BS EN 50152-2:1999 Railway applications. Fixed installations. Particular requirements for a.c. switchgear. Single-phase disconnectors, earthing switches and switches with $iU$dm above 1 kV(Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 2: Jednofázové odpojovače, uzemňovače a spínače s Um nad 1 kV.)

BS EN 50341-2-19:2015 30.6.2015

Platná norma BS EN 50341-2-19:2015 Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV. National Normative Aspects (NNA) for CZECH REPUBLIC (based on EN 50341-1:2012)(Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1: 2012).)

IEC 61243-1-ed.2.1 25.6.2009

Platná norma IEC 61243-1-ed.2.1 Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.(Travaux sous tension - DA©tecteurs de tension - Partie 1: Type capacitif pour usage sur des tensions alternatives de plus de 1 kV)

E DIN EN 13384-2 1.6.2001

Neplatná norma E DIN EN 13384-2 Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance.

E DIN EN 13384-2 1.6.2013

Neplatná norma E DIN EN 13384-2 Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance.

E DIN EN 13384-2/A1 1.6.2008

Neplatná norma E DIN EN 13384-2/A1 Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance.

ČSN EN 50341-2-6 (333300) 1.10.2017

Platná norma ČSN EN 50341-2-6 (333300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 50341-2-23 (333300) 1.6.2017

Platná norma ČSN EN 50341-2-23 (333300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-23: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovensko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).

E DIN VDE 0670-2/A1 1.6.1992

Neplatná norma E DIN VDE 0670-2/A1 VDE 0670-2/A1. A.C. switchgear and controlgear for voltages above 1 kV; alternating current disconnectors and earthing switches; amendment 1; identical with IEC 17A(Secretariat)355.

BS EN 61557-2:2007 29.6.2007

Platná norma BS EN 61557-2:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Insulation resistance(Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor.)

IEEE 1900.6-2011/Cor 1-2015 23.2.2016

Platná norma IEEE 1900.6-2011/Cor 1-2015 IEEE Standard for Spectrum Sensing Interfaces and Data Structures for Dynamic Spectrum Access and Other Advanced Radio Communication Systems - Corrigendum 1

BS EN ISO 6721-2:1996 15.6.1996

Neplatná norma BS EN ISO 6721-2:1996 Plastics. Determination of dynamic mechanical properties. Torsion-pendulum method(Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla.)

DIN CEN/TS 13036-2 1.6.2010

Platná norma DIN CEN/TS 13036-2 Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 2: Assessment of the skid resistance of a road pavement surface by the use of dynamic measuring systems.

DIN VDE 0278-628 1.6.2002

Neplatná norma DIN VDE 0278-628 VDE 0278-628. Power cable accessories with rated voltages U up to 30 kV (Um up to 36 kV) - Part 628: Test methods for accessories for power cables with rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to and including 20,8/36 kV (42) kV.

IEEE 404-2012 18.6.2012

Platná norma IEEE 404-2012 IEEE Standard for Extruded and Laminated Dielectric Shielded Cable Joints Rated 2.5 kV to 500 kV

UNE-EN 60512-6-2:2002 16.12.2002

Platná norma UNE-EN 60512-6-2:2002 CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT - TESTS AND MEASUREMENTS -- PART 6-2: DYNAMIC STRESS TESTS - TEST 6B: BUMP.(Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-2: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6b: Rázy.)

DIN EN 60512-6-2 1.1.2003

Platná norma DIN EN 60512-6-2 Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-2: Dynamic stress tests; Test 6b: Bump.(Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-2: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6b: Rázy..)

IEC 60512-6-1-ed.1.0 21.2.2002

Platná norma IEC 60512-6-1-ed.1.0 Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-1: Dynamic stress tests - Test 6a: Acceleration, steady state(Connecteurs pour A©quipements A©lectroniques - Essais et mesures - Partie 6-1: Essais de contraintes dynamiques - Essai 6a: AccA©lA©ration constante)

IEC 60512-6-3-ed.1.0 22.2.2002

Platná norma IEC 60512-6-3-ed.1.0 Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-3: Dynamic stress tests - Test 6c: Shock(Connecteurs pour A©quipements A©lectroniques - Essais et mesures - Partie 6-3: Essais de contraintes dynamiques - Essai 6c: Chocs)

IEC 60512-6-4-ed.1.0 22.2.2002

Platná norma IEC 60512-6-4-ed.1.0 Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-4: Dynamic stress tests - Test 6d: Vibration (sinusoidal)(Connecteurs pour A©quipements A©lectroniques - Essais et mesures - Partie 6-4: Essais de contraintes dynamiques - Essai 6d: Vibrations (sinusoA—dales))

BS EN ISO 11357-6:2013 28.2.2009

Platná norma BS EN ISO 11357-6:2013 Plastics. Differential scanning calorimetry (DSC). Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)(Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT).)

DIN IEC 60068-2-47 1.6.1985

Neplatná norma DIN IEC 60068-2-47 Electrotechnic; basic environmental testing procedures; mounting of components, equipment and other articles for dynamic tests including shock (Ea), bump (Eb),vibration (Fc and Fd) and steady-state acceleration (Ga) and guidance; identical with IEC 60068-2-47, edition 1982.

ČSN 347116-3 (347116) 1.6.2009

Platná norma ČSN 347116-3 (347116) Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Zkouška identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV.

UNE 211620:2014 11.6.2014

Platná norma UNE 211620:2014 DISTRIBUTION CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND ALUMINIUM TAPE SCREEN FOR RATED VOLTAGES FROM 3,6/6 (7,2) KV TO 20,8/36 (42) KV.

IEC/TR 62343-6-1-ed.1.0 17.2.2011

Platná norma IEC/TR 62343-6-1-ed.1.0 Dynamic modules - Part 6-1: Dynamic channel equalizers

Seletti Nástěnná neonová čísla Neon Art ( 6 )

Nástěnné neonové znaky Neon Art Neonová písmena ze kterých můžete tvořit kreativní osvětlení ve formě krátkých nápisů. V kolekci neonových světel Neon Art najdete také číslice a znaky. Doporučení: Neonová písmena do interiéru. Světlo není určené pro použití v exteriéru. Materiál: neonová trubice Rozměry: výška 17 cm Napájení: 220/ 240 V/ 2 kV - Maximálně 3 lampy (písmena) 220/ 240 V/ 6 kV - Maximálně 9 lamp (písmen) 220/ 240 V/ 10 kV - Maximálně 14 lamp (písmen)...

E DIN 57681-6 1.11.1983

Neplatná norma E DIN 57681-6 DIN VDE 0681-6, VDE 0681-6. Operating and testing devices for work on electrically energized systems with rated voltages exceeding 1 kV; part 6: voltage detectors to be used for overhead contact systems 15 kV, 16(2/3) Hz.

ČSN 351111-1 (351111) 1.6.1999

Neplatná norma ČSN 351111-1 (351111) Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 do 2500 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky a požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení 24 kV. (Platnost do 2.1.2014).

DIN VDE 0271 1.6.1997

Neplatná norma DIN VDE 0271 VDE 0271. PVC-insulated and sheated power cables for rated voltages up to and including Uo; /U(Um) 3,6/6 (7,2) kV.

ČSN EN 50180-ed.2:2011/Z1 (348153) 1.6.2016

Platná norma ČSN EN 50180-ed.2:2011/Z1 (348153) Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou.

IEC 62271-200-ed.2.0/Cor.1 5.6.2015

Platná norma IEC 62271-200-ed.2.0/Cor.1 Corrigendum 1 - High-voltage swithgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV(Corrigendum 1 - Appareillage A haute tension - Partie 200: Appareillage sous enveloppe mA©tallique pour courant alternatif de tensions assignA©es supA©rieures A 1 kV et infA©rieures ou A©gales A 52 kV)

2/2-cestný pneumatický ventil RPE 1136 NC 24VDC, vnější průměr hadicové přípojky 6 mm

Hodnota kv určuje průtok vody přes ventil v litrech za minutu při tlaku přibližně 1 bar a při teplotě vody v rozsahu od 5 do 30 °C. Hodnota QNn určuje průtok plynu v litrech za minutu. 2/2-cestný pneumatický ventil RPE 1136 NC 24VDC, vnější průměr hadicové přípojky 6 mm od výrobce RPE v kategorii Součástky|Tlaková technika|Magnetické ventily|Nuceně řízené ventily. Kupujte špičkovou kvalitu za akční ceny na Conrad.cz!

2/2-cestný pneumatický ventil RPE 1136 NC 24VAC, vnější průměr hadicové přípojky 6 mm

Hodnota kv určuje průtok vody přes ventil v litrech za minutu při tlaku přibližně 1 bar a při teplotě vody v rozsahu od 5 do 30 °C. Hodnota QNn určuje průtok plynu v litrech za minutu. 2/2-cestný pneumatický ventil RPE 1136 NC 24VAC, vnější průměr hadicové přípojky 6 mm od výrobce RPE v kategorii Součástky|Tlaková technika|Magnetické ventily|Nuceně řízené ventily. Kupujte špičkovou kvalitu za akční ceny na Conrad.cz!

2/2-cestný pneumatický ventil RPE 1136 NC 230VAC, vnější průměr hadicové přípojky 6 mm

Hodnota kv určuje průtok vody přes ventil v litrech za minutu při tlaku přibližně 1 bar a při teplotě vody v rozsahu od 5 do 30 °C. Hodnota QNn určuje průtok plynu v litrech za minutu. 2/2-cestný pneumatický ventil RPE 1136 NC 230VAC, vnější průměr hadicové přípojky 6 mm od výrobce RPE v kategorii Součástky|Tlaková technika|Magnetické ventily|Nuceně řízené ventily. Kupujte špičkovou kvalitu za akční ceny na Conrad.cz!

ČSN 347614-6K (347614) 1.6.2001

Platná norma ČSN 347614-6K (347614) Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6K: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6K-1).

ČSN 347614-6N (347614) 1.6.2001

Platná norma ČSN 347614-6N (347614) Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6N: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6N-1).

IEC/TS 62271-210-ed.1.0 6.2.2013

Platná norma IEC/TS 62271-210-ed.1.0 High-voltage switchgear and controlgear - Part 210: Seismic qualification for metal enclosed and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear assemblies for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV(Appareillage A haute tension - Partie 210: Qualification sismique pour ensembles d´appareillage sous enveloppe mA©tallique pour tensions assignA©es supA©rieures A 1 kV et infA©rieures ou A©gales A 52 kV)

BS EN 60601-2-8:2015+A1:2016 30.6.2015

Platná norma BS EN 60601-2-8:2015+A1:2016 Medical electrical equipment. Particular requirements for the basic safety and essential performance of therapeutic X-ray equipment operating in the range 10 kV to 1 MV(Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV.)

E DIN IEC/TR 62343-6-2 1.5.2013

Platná norma E DIN IEC/TR 62343-6-2 Dynamic modules - Part 6-2: Software and hardware interfaces - Survey results.

IEC/TR 62343-6-7-ed.1.0 17.2.2015

Platná norma IEC/TR 62343-6-7-ed.1.0 Dynamic modules - Part 6-7: Design guide - Optical channel monitor

E DIN IEC/TR 62343-6-4 1.2.2015

Platná norma E DIN IEC/TR 62343-6-4 Dynamic modules - Design guides - Part 6-4: Reconfigurable optical add/drop multiplexer.

E DIN VDE 0278-6/A2 1.12.1991

Neplatná norma E DIN VDE 0278-6/A2 VDE 0278-6/A2. Power cable accessories with rated voltages U up to 30 kV (Um up to 36 kV); plug-in-type or screw-type enclosed cable connectors above 1 kV (Um >= 1,1 kV); amendment 2.

DIN VDE 0278-629-1 1.6.2002

Neplatná norma DIN VDE 0278-629-1 VDE 0278-629-1. Power cable accessories with rated voltages U up to 30 kV (Um up to 36 kV) - Part 629-1: Test requirements on accessories for use on power cables of rated voltage from 3,6/6 (7,2) kV up to 20,8/36 (42) kV; Cables with extruded insulation.

E DIN VDE 0276-620/A2 1.6.2003

Neplatná norma E DIN VDE 0276-620/A2 VDE 0276-620/A2. Power cables - Part 620: Distribution cables with extruded insulation for nominal voltages from 3,6/6 (7,2) kV to 20,8/36 (42) kV; Amendment A2.

ISO/IEC 23009-1-ed.2.0/Amd.1 3.6.2015

Platná norma ISO/IEC 23009-1-ed.2.0/Amd.1 Amendment 1 - Information technology -- Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) -- Part 1: Media presentation description and segment formats - High Profile and Availability Time Synchronization

Prodlužovací přívod s přepěťovou ochranou, 6 zásuvek schuko, 6+1 vypínačů, 1,4 m - 121946

- 6zásuvkový prodlužovací přívod se samostatným vypínačem každé zásuvky - umožňuje jednotlivě vypínat připojené spotřebiče pro maximální úsporu energie - ochrana připojených zařízení proti přepětí a napěťovým špičkám - 1 hlavní a 6 jednotlivých vypínačů s červenými kontrolkami, modrá kontrolka přepěťové ochrany - zásuvky s dětskou ochranou natočené o 45 st. - německý standard schuko (zemnící kontakty na okraji), vhodné pro běžně používané unischuko vidlice (nevhodné pro starší české vidlice bez...

Prodlužovací přívod s přepěťovou ochranou, 6 zásuvek schuko, 6+1 vypínačů, 1,4 m bílá - 121947

- 6zásuvkový prodlužovací přívod se samostatným vypínačem každé zásuvky - umožňuje jednotlivě vypínat připojené spotřebiče pro maximální úsporu energie - ochrana připojených zařízení proti přepětí a napěťovým špičkám - 1 hlavní a 6 jednotlivých vypínačů s červenými kontrolkami, modrá kontrolka přepěťové ochrany - zásuvky s dětskou ochranou natočené o 45 st. - německý standard schuko (zemnící kontakty na okraji), vhodné pro běžně používané unischuko vidlice (nevhodné pro starší české vidlice bez...

Hama prodlužovací přívod s přepěťovou ochranou, 6 zásuvek schuko, 6+1 vypínačů, bílá

Prodlužovací přívod pro šest zásuvek značky Hama s přepěťovou ochranou. Přívod má bílou barvu. Obsahuje vypínač pro celou zásuvku a šest samostatných vypínačů pro každou ze zásuvek zvlášť. Délka prodlužovacího kabelu 1.4 m. 6zásuvkový prodlužovací přívod se samostatným vypínačem každé zásuvky umožňuje jednotlivě vypínat připojené spotřebiče pro maximální úsporu energie ochrana připojených zařízení proti přepětí a napěťovým špičkám 1 hlavní a 6 jednotlivých vypínačů s červenými kontrolkami, modr...

Hama prodlužovací přívod s přepěťovou ochranou, 6 zásuvek schuko, 6+1 vypínačů, černá

Prodlužovací přívod pro šest zásuvek značky Hama s přepěťovou ochranou. Přívod má černou barvu. Obsahuje vypínač pro celou zásuvku a šest samostatných vypínačů pro každou ze zásuvek zvlášť. Délka prodlužovacího kabelu 1.4 m. 6zásuvkový prodlužovací přívod se samostatným vypínačem každé zásuvky umožňuje jednotlivě vypínat připojené spotřebiče pro maximální úsporu energie ochrana připojených zařízení proti přepětí a napěťovým špičkám 1 hlavní a 6 jednotlivých vypínačů s červenými kontrolkami, mod...

Hama prodlužovací přívod s přepěťovou ochranou, 6 zásuvek schuko, 6+1 vypínačů, černá

- 6zásuvkový prodlužovací přívod se samostatným vypínačem každé zásuvky - umožňuje jednotlivě vypínat připojené spotřebiče pro maximální úsporu energie - ochrana připojených zařízení proti přepětí a napěťovým špičkám - 1 hlavní a 6 jednotlivých vypínačů s červenými kontrolkami, modrá kontrolka přepěťové ochrany - zásuvky s dětskou ochranou natočené o 45 st. - německý standard zásuvek schuko (zemnící kontakty na okraji), vhodné pro běžně používané unischuko vidlice (nevhodné pro starší české vi...

Hama Prodlužovací přívod s přepěťovou ochranou, 6 zásuvek schuko, 6+1 vypínačů, 1,4 m

- 6zásuvkový prodlužovací přívod se samostatným vypínačem každé zásuvky - umožňuje jednotlivě vypínat připojené spotřebiče pro maximální úsporu energie - ochrana připojených zařízení proti přepětí a napěťovým špičkám - 1 hlavní a 6 jednotlivých vypínačů s červenými kontrolkami, modrá kontrolka přepěťové ochrany - zásuvky s dětskou ochranou natočené o 45 st. - německý standard schuko (zemnící kontakty na okraji), vhodné pro běžně používané unischuko vidlice Technické parametry: - délka kabelu: ...