Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Cestina slovnik

Nalezeno:    467 produktů

Slovník speciální pedagogiky - Milan Valenta

Autor : Milan Valenta, Speciální pedagogika je obor neustále se vyvíjející a k pochopení problematiky je třeba dobře se orientovat v rozsáhlé terminologii, která přesahuje obecné pedagogické názvosloví. Výkladový slovník nabízí abecedně řazená hesla s tím, že jednotlivé pojmy jsou doplněny terminologickými ekvivalenty v angličtině a němčině. Knihu využijí zájemci o obor speciální pedagogiky (budoucí studenti), učitelé a studenti běžného učitelství, kteří si chtějí rozšířit povědomí o spe...

Dětský slovník česko-anglický

, Obrázkový slovník seznamuje nejmenší děti s pojmenováním věcí, které se kolem nich vyskytují v různých prostředích: na hřišti, na oslavě narozenin, na návštěvě, u lékaře, na nádraží, v restauraci, v divadle, v obchodě. Každé slovo je opatřeno českým a anglickým názvem. Na našich webových stránkách je také možné si stáhnout foneticky přepis všech slov.Druh sortimentu : Kniha, Dětský slovník česko-anglický, Jazyk : Čeština, Počet stran : 12

Slovník pobaltských spisovatelů - Pavel Štoll

Autor : Pavel Štoll, Druhé, opravené a doplněné vydání přináší po úvodních statích zasvěcených jednotlivým národním literaturám – estonské (Naděžda Slabihoudová), litevské (Alena Vlčková) a lotyšské (Pavel Štoll) – abecedně řazená hesla ze všech pobaltských literatur, především autorů od nejstarších dob po současnost, ale i anonymních děl (Kalevipoeg – Syn Kalevův), specifických žánrů (Litevské dainy) a nezapomíná ani na menšinovou literaturu (Litevská polská literatura aj.); součástí knihy je ...

Slovník korejské literatury - Miriam Löwensteinová

Autor : Miriam Löwensteinová, Počátky korejské státnosti a svébytné korejské civilizace, která dlouho tvořila jakýsi most mezi Čínou a Japonskem, sahají už před počátky našeho letopočtu. Slovník obsahuje úvodní přehledovou stať zahrnující vývoj korejské literatury od nejstarších dob až po současnost. Poté následuje slovníková část, kde v abecedním řazení jsou uvedeni nejvýznamnější autoři, ať již psali klasickou čínštinou, anebo korejsky. Biografické medailony obsahují jak základní životopisné ...

Slovník tibetské literatury - Josef Kolmaš

Autor : Josef Kolmaš, Přední – a to nejen v měřítku České republiky, ale i Evropy a světa – znalec Tibetu, jeho historie, náboženství a písemnictví (pro Libri už napsal Malou encyklopedie tibetského náboženství a mytologie) a překladatel profesor Kolmaš sepsal i ve světovém měřítku unikátní slovník, který zahrnuje všechny druhy literární produkce (včetně historické a náboženské) Tibeťanů od nejstarších dob po 20. století. Slovník zachycuje jak autory, tak i charakteristické žánry tibetského pís...

Velký počítačový slovník - Josef Nádběla

Autor : Josef Nádběla, Již druhé vydání populárního a úspěšného Velkého počítačového slovníku. Druhé vydání nabízí nové pojmy, aktualizaci starých pojmů a více stran. Velký počítačový slovník je unikátním dílem na českém knižním trhu s počítačovou literaturou. Byl vytvářen několik let a druhé vydání čítá více než 3 500 výrazů z informatiky a výpočetní techniky. Slovník je ideální pomůckou pro široké spektrum uživatelů počítačů. A to jak amatérů, kteří chtějí poodhalit roušku tajemství informa...

Slovník anatomických eponym - Libor Páč

Autor : Libor Páč, Anatomická nomenklatura představuje základní nástroj dorozumívání nejen v morfologických oborech, ale i ve všech oborech klinické medicíny. Je výsledkem dlouhodobého vývoje, vznikala spontánně v průběhu dlouhých staletí. V řadě případů byl jeden útvar označován různými termíny, které byly spojeny se jmény autorů. Vedle této oficiální nomenklatury však přežívá, především v klinických oborech, používání neoficiálních termínů, spojených se jmény svých původců - anatomická eponym...

Slovník rumunských spisovatelů - Ludmila Valentová

Autor : Ludmila Valentová, Na slovníku se vedle L. Valentové podílel i rumunista a překladatel J. Našinec a také literární vědci z Moldavska. Po úvodních přehledových statích o vývoji rumunské literatury a to - vůbec poprvé (počítaje v to i samotné Rumunsko) - včetně její "moldavské větve" přináší slovník na 300 abecedně řazených hesel prozaiků, básníků, dramatiků, esejistů a nejvýznamnějších literárních vědců včetně těch, kteří dlouho či trvale působili v cizině. Připojen je rejstřík autorů po...

Slovník cizích slov - Lumír Klimeš

Autor : Lumír Klimeš, Osvědčený a školní praxí i nejširší veřejností s úspěchem užívaný Slovník cizích slov vyšel v těchto dnech v novém rozšířeném a upraveném vydání (v SPN, a. s. vydání třetí). Je rozšířen a doplněn o slova (hesla) a nejnovější výrazy cizího původu, jež se v poslední době uplatňují v českém jazyce Odráží tak posun ve slovní zásobě na počátku druhé dekády 21. století. Zachycuje změny v oblasti společenských, přírodních, technických, ekonomických a práívních věd. Uplatní se ve ...

Slovník sociologických pojmů - Jan Jandourek

Autor : Jan Jandourek, Jak sám autor uvádí, smyslem této knihy je v naší chaotické době vrátit čtenáře k významům slov. Žijeme nejen v záplavě neutříděných informací, ale také v době slovníků, které vrací čtenáře k systematickému poznání. Každý ostatně ví, že kdyby musel zredukovat knihovnu, nechá si alespoň slovníky. Protože ty se budou přece hodit vždycky.Přinášíme vám proto sociologické pojmy, které se ve společenských vědách objevovaly od počátku, a také ty, které přineslo poslední desetile...

Malý slovník naučný - Ladislav Novák

Autor : Ladislav Novák, Soubor textů Malý slovník naučný vznikl v polovině šedesátých let 20. století a do současnosti se dochoval pouze v rukopise, aniž by byl kdy knižně publikován. Tato „sbírka“, někdy též odbornou literaturou uváděná pod názvem Nenaučný slovník kuriozit a zbytečných vědomostí, bohatě reflektuje autorovo básnické a textové experimentátorství a zmiňuje některé novátorské koncepty, skrze které se Ladislav Novák pokoušel nově nahlížet možnosti básnického vyjádření. Na jedné st...

Český etymologický slovník - Jiří Rejzek

Autor : Jiří Rejzek, Nové, upravené a rozšířené vydání českého etymologického slovníku pro širší veřejnost. Pro toto nové vydání byla přidána nová hesla, některá hesla byla zásadně změněna, přibližně 1000 hesel bylo upraveno. Nově se v heslech uvádí století prvního zjištěného výskytu slova v češtině. Indoevropské kořeny jsou rekonstruovány v laryngální podobě, tedy na základě dnes všeobecně uznávané laryngální teorie. Nejnovější etymologický slovník českého jazyka přináší více než 11 000...

Velký slovník floskulí - Vladimír Just

Autor : Vladimír Just, Všichni je dobře známe – poletují kolem nás, valí se na nás, často je sami použijeme, ani nevíme jak: časované bomby, třešničky na dortu, drtivé většiny, mantinely, prizmata, pohody, tahy na branku, úlety, vlajkové lodi, špičky ledovců... Některé z nich původně snad i byly neotřelé a vtipné, omíláním se z nich však stalo smetí. V lepším případě jen zbytečné, ale jindy úmyslně zavádějící a lživé, předstírající zasvěcenost mluvčího a maskující manipulaci s myšlením poslucha...

Slovník speciálněpedagogické terminologie - Kateřina Stejskalová

Autor : Kateřina Stejskalová, Hledáte strukturovaný, systematicky a přehledně uspořádaný zdroj informací speciálněpedagogického zaměření? Pak je tato publikace určena právě vám – nejen studentům pedagogických a speciálněpedagogických oborů na středních i vysokých školách, ale také dalším zainteresovaným odborníkům: zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pedagogům integrovaných žáků, odborníkům v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálněpedagogických centrech – zkrátka všem, kdo se zabý...

Slovník právních pojmů - Lukáš Pauldura

Autor : Lukáš Pauldura, Slovník vykládá více než tisíc pojmů užívaných jak dříve tak nyní v novém soukromém právu. Stručně a srozumitelně popisuje termíny známé (např. dědic, držba, nadace, opatrovnictví, služebnost, výživné, zůstavitel) i termíny do občanského práva nově či opětovně zavedené (dobytek, odkaz, pacht, svěřenský fond, veřejný pořádek, výprosa, zápůjčka atd.). Snahou autorského kolektivu bylo usnadnit uživateli orientaci v nové soukromoprávní terminologii. Výklad hesel j...

Slovník moderního manažera - Jaroslav Beneš

Autor : Jaroslav Beneš, Marketing a management jsou vědy, které se neustále vyvíjejí a mění se i jejich terminologie. Zde autor vychází ze současného moderního poznání. Slovní zásoba specifických anglických pojmů usnadňující komunikaci vede k větší efektivitě, upřesnění významu a porozumění manažerů po celém světě. Základní slovíčka v publikaci uvedená by měla patřit k mentální výbavě každého studenta a absolventa vyšší odborné školy a vysoké školy bez ohledu na studovaný obor. Je třeba ...

Jazyk a slovník - František Čermák

Jazyk a slovník - František Čermák V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor menších studií z autorova padesátiletého přemýšlení o jazyce, českém i řadě dalších, z okruhů tematicky základních i opomíjených, především však stojících mimo tradiční čistě gramatické pohledy. Pozornost je zaměřena zvláště na oblasti klasické lingvistiky a v intencích "pražského" myšlení také na otázky nepříliš často řešeného pojmenování v rámci široce pojatého lexikonu. Důstojné místo zaujímá připomen...

Výkladový slovník exotických materiálů - Ondřej Slanina

Autor : Ondřej Slanina, Druh sortimentu : eKniha, Výkladový slovník exotických materiálů, Jazyk : Čeština, Počet stran : neuvedeno

Německo-český česko-německý slovník

, Druh sortimentu : Kniha, Německo-český česko-německý slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 448

Slovník raněkřesťanské literatury Východu - Marek Starowieyski

Autor : Marek Starowieyski, Druh sortimentu : Kniha, Slovník raněkřesťanské literatury Východu, Jazyk : Čeština, Počet stran : neuvedeno

Slovník počítačových pojmů a zkratek - Rudolf Voráček

Autor : Rudolf Voráček, Druh sortimentu : Kniha, Slovník počítačových pojmů a zkratek, Jazyk : Čeština, Počet stran : 184

Česko-anglický slovník pojišťovnictví - Kolektiv autorů

Autor : Kolektiv autorů, Druh sortimentu : eKniha, Česko-anglický slovník pojišťovnictví, Jazyk : Čeština, Počet stran : neuvedeno

Slovník filozofických pojmů současnosti - Jiří Olšovský

Autor : Jiří Olšovský, Druh sortimentu : eKniha, Slovník filozofických pojmů současnosti, Jazyk : Čeština, Počet stran : neuvedeno

Velký slovník zkratek Evropské unie - Jiří Elman

Autor : Jiří Elman, Druh sortimentu : Kniha, Velký slovník zkratek Evropské unie, Jazyk : Čeština, Počet stran : 978

Albánsko-český česko-albánský slovník

, Druh sortimentu : Kniha, Albánsko-český česko-albánský slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 586

FIN Č-F slovník studijní váz.

, Druh sortimentu : Kniha, FIN Č-F slovník studijní váz., Jazyk : Čeština, Počet stran : neuvedeno

Feneisův obrazový slovník anatomie - Wolfgang Dauber

Autor : Wolfgang Dauber, Druh sortimentu : Kniha, Feneisův obrazový slovník anatomie, Jazyk : Čeština, Počet stran : 530

Česko-indonéský slovník - Jaroslav Olša

Autor : Jaroslav Olša, Druh sortimentu : Kniha, Česko-indonéský slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 272

Gramatika a slovník New elementary - Zdeněk Šmíra

Autor : Zdeněk Šmíra, Druh sortimentu : Kniha, Gramatika a slovník New elementary, Jazyk : Čeština, Počet stran : 76

Gramatika a slovník Intermediate - Zdeněk Šmíra

Autor : Zdeněk Šmíra, Druh sortimentu : Kniha, Gramatika a slovník Intermediate, Jazyk : Čeština, Počet stran : 118

Gramatika a slovník Elementary - Zdeněk Šmíra

Autor : Zdeněk Šmíra, Druh sortimentu : Kniha, Gramatika a slovník Elementary, Jazyk : Čeština, Počet stran : 52

Slovník spisovatelů - Martin Procházka, Zdeněk Stříbrný

Autor : Martin Procházka, Zdeněk Stříbrný, Druh sortimentu : Kniha, Slovník spisovatelů, Jazyk : Čeština, Počet stran : 822

Slovník cizích slov pro nové století

, Druh sortimentu : Kniha, Slovník cizích slov pro nové století, Jazyk : Čeština, Počet stran : 412

Multimediální slovník - Stanislav Michal, Jaroslav Pospíšil

Autor : Stanislav Michal, Jaroslav Pospíšil, Druh sortimentu : Kniha, Multimediální slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 184

Revmatologický výkladový slovník - Jozef Rovenský, Kolektiv autorů

Autor : Jozef Rovenský, Kolektiv autorů, Druh sortimentu : eKniha, Revmatologický výkladový slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : neuvedeno

Norsko český a česko norský kapesní slovník

, Osvědčená a nezbytná pomůcka pro všechny typy škol i pro nejširší veřejnost. Druh sortimentu : Kniha, Norsko český a česko norský kapesní slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : neuvedeno

Švédsko český a česko švédský kapesní slovník

, Osvědčená a nezbytná pomůcka pro všechny typy škol i pro nejširší veřejnost. Druh sortimentu : Kniha, Švédsko český a česko švédský kapesní slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : neuvedeno

Slovník základních pojmů z psychologie - Ilona Gillernová

Autor : Ilona Gillernová, Jde o oborový slovník, který si klade za cíl seznámit především studenty středních škol s nejdůležitějšími termíny dané odbornosti. Druh sortimentu : Kniha, Slovník základních pojmů z psychologie, Jazyk : Čeština, Počet stran : 80

Slovník základních pojmů z filosofie - Petr Nesvadba

Autor : Petr Nesvadba, Jde o oborový slovník, který si klade za cíl seznámit především studenty středních škol s nejdůležitějšími termíny dané odbornosti. Druh sortimentu : Kniha, Slovník základních pojmů z filosofie, Jazyk : Čeština, Počet stran : 152

Garfieldův slovník naučný Zvířetník - Jim Davis

Autor : Jim Davis, Druhý tématický výběr Garfieldových stripů, tentokrát věnovaný myším, psům, pavoukům a další podobné havěti.Druh sortimentu : Kniha, Garfieldův slovník naučný Zvířetník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 96

Andragogický slovník - Jaroslav Veteška, Jan Průcha

Autor : Jaroslav Veteška, Jan Průcha, Seznamte se s druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním úspěšného slovníku andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, zaměřeným na termíny a základní reálie daného tématu.Druh sortimentu : eKniha, Andragogický slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 320

Andragogický slovník - Jaroslav Veteška, Jan Průcha

Autor : Jaroslav Veteška, Jan Průcha, Seznamte se s druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním úspěšného slovníku andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, zaměřeným na termíny a základní reálie daného tématu. Druh sortimentu : Kniha, Andragogický slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 320

CZECH - Anglicko - česká konverzace & slovník - Kutalová Martina

CZECH - Anglicko - česká konverzace & slovník - Kutalová Martina Praktická kapesní konverzace pro turisty, obsahuje konverzační část, oboustranný slovník, turistického průvodce, barevné členění kapitol a barevné mapky země na předsádce. Zpracováno pro anglicky hovořící cizince. z kategorie Knihy | Učebnice | Cizí jazyky | Čeština pro cizince | Pro anglicky mluvící cizince od INFOA naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Psychologický slovník - Helena Hartlová, Pavel Hartl

Autor : Helena Hartlová, Pavel Hartl, Nové, zcela přepracované a rozšířené vydání úspěšného a oblíbeného slovníku obsahuje asi deset tisíc hesel z oblasti psychologie a příbuzných sociálních věd. Slovník je doplněn přehledem světových i českých psychologů. Druh sortimentu : Kniha, Psychologický slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 776

Obrázkový slovník 1-99 let - Adolf Dudek

Autor : Adolf Dudek, Tato kniha je především pro děti, ale v životě člověka jsou situacce, kdy se musí základním znalostem opět učit i dospělí. Proto je tento Slovník určen všem věkovým kategoriím. Druh sortimentu : Kniha, Obrázkový slovník 1-99 let, Jazyk : Čeština, Počet stran : 128

Slovník analytického psychologie - Anette Müller, Lutz Müller

Autor : Anette Müller, Lutz Müller, Slovník představuje se svými 540 hesly pozoruhodné dílo, které mapuje srozumitelnou formou jak základní myšlenkové koncepty C. G. Junga a jeho analytické psychologie, tak klasické psychoanalýzy, interpretované z jungovského pohledu.Druh sortimentu : Kniha, Slovník analytického psychologie, Jazyk : Čeština, Počet stran : 526

Plzeňsko-český slovník - Jan Hajšman

Autor : Jan Hajšman, Plzeňsko-český slovník obsahuje stovky výrazů, které se používají v Plzni a blízkém okolí. Vysvětluje, odkud slova pocházejí a uvádí příklady jejich používaní. Kniha je doplněna také místopisným slovníkem, který se zabývá názvy plzeňských lokalit a okolnostmi jejich pojmenování.Druh sortimentu : Kniha, Plzeňsko-český slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 176

Anglický výkladový slovník - Jan Bláha, Jana Šemberová

Autor : Jan Bláha, Jana Šemberová, Slovník je praktickou příručkou ke studiu odborné terminologie. Je určen pro studenty, absolventy a odborné pracovníky zdravotně sociálních oborů k porozumění anglickému odbornému textu. Obsahuje základní a frekventované odborné termíny ze současné, zejména americké literatury. Druh sortimentu : Kniha, Anglický výkladový slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 200

Slovník cizích slov pro nové století

, Buďte in! Slovník obsahuje více než 30 000 abecedně řazených hesel a jazykovědných pojmů. Pro své uživatele představuje rozsáhlý a reprezentativní výběr slov a výrazů cizího původu, jež se aktuálně vyskytují v současné češtině. Zachycuje změny v oblasti společenských, přírodních, technických, ekonomických a právních věd. Druh sortimentu : Kniha, Slovník cizích slov pro nové století, Jazyk : Čeština, Počet stran : 416

Dětský obrázkový slovník s přepisem výslovnosti

, V tomto obrázkovém výkladovém slovníčku najdete přesně osm set nejpoužívanějších anglických slov a příkladů jejich použití, názorně ukázaných na obrázcích. Slova i věty jsou doplněny výslovností a věty jsou vystavěny tak, aby byl při zachování gramatické správnosti v obou jazycích shodný slovosled. Druh sortimentu : Kniha, Dětský obrázkový slovník s přepisem výslovnosti, Jazyk : Čeština, Počet stran : 250

Velký slovník sprostých slov - Karel Jaroslav Obrátil

Autor : Karel Jaroslav Obrátil, Nové vydání unikátního, po léta opomíjeného díla, celistvě podchycujícího vulgární, nářeční i staročeské erotické výrazivo. Digitálně rekonstruovaný reprint vzácného soukromého tisku z roku 1939, v němž bylo opraveno na 400 tiskových chyb. Edice Kryptadia.Druh sortimentu : Kniha, Velký slovník sprostých slov, Jazyk : Čeština, Počet stran : 316

Česko-polský Polsko-český slovník

, aktuální slovní zásoba v obou jazycích užitečná slovní spojení pro běžnou komunikaciužitečná slovní spojení pro běžnou komunikaci nejpoužívanější hovorové výrazy pro jednodušší dorozumění příklady správného použití slov pro přesné a výstižné vyjadřování více než 25 000 hesel a slovních spojení Druh sortimentu : Kniha, Česko-polský Polsko-český slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 488

Biografický slovník českých zemí C - Pavla Vošahlíková

Autor : Pavla Vošahlíková, Svazek zahrne kompletní písmeno C a opět se v něm setkáme s biografickými hesly politiků a dalších veřejných činitelů, vědců nejrůznějších oborů, spisovatelů, publicistů, výtvarných umělců, architektů, průmyslníků, podnikatelů a dalších profesí. Sestavil kolektiv pod vedením Biografického oddělení Historického ústavu AV ČR.Druh sortimentu : Kniha, Biografický slovník českých zemí C, Jazyk : Čeština, Počet stran : 156

Slovník latinských citátů - Josef Čermák, Kristina Čermáková

Autor : Josef Čermák, Kristina Čermáková, Kniha obsahuje v češtině nejširší dosud publikovaný výběr latinských citátů, rčení a pořekadel, a to v původní latinské podobě i v českém překladu. Více než 4300 záznamů latinské vzdělanosti je kromě abecedního řazení možno vyhledat i podle českého rejstříku či klíčových slov. Druh sortimentu : Kniha, Slovník latinských citátů, Jazyk : Čeština, Počet stran : 544

Praktický slovník medicíny - Jan Hugo, Martin Vokurka

Autor : Jan Hugo, Martin Vokurka, Praktický slovník medicíny se v průběhu posledních 20 let stal základním a nepostradatelným zdrojem informací o zdraví a nemocech v ČR. Od roku 1994 se v deseti postupně rozšiřovaných vydáních prodalo již přes 100 000 výtisků této oblíbené publikace. I v době velkého zájmu o alternativní medicínu si Praktický slovník medicíny získal respekt právě důsledným hájením pozice klasické vědecky založené medicíny. Druh sortimentu : Kniha, Praktický slovník medicíny...

Praktický slovník medicíny - Jan Hugo, Martin Vokurka

Autor : Jan Hugo, Martin Vokurka, Praktický slovník medicíny se v průběhu posledních 20 let stal základním a nepostradatelným zdrojem informací o zdraví a nemocech v ČR. Od roku 1994 se v deseti postupně rozšiřovaných vydáních prodalo již přes 100 000 výtisků této oblíbené publikace. I v době velkého zájmu o alternativní medicínu si Praktický slovník medicíny získal respekt právě důsledným hájením pozice klasické vědecky založené medicíny. Druh sortimentu : Kniha, Praktický slovník medicíny...

Malý geografický a ekologický slovník - Tomáš Matějček

Autor : Tomáš Matějček, Pomůcka pro učitele zeměpisu a přírodopisu a pro ekologickou výchovu na všech stupních a typech škol, pro studenty středních škol a posluchače bakalářského studia na vysokých školách i pro širší veřejnost. Výkladový slovník obsahuje více než 1700 hesel a odkazů, ke kterým byly doplněny i překlady pojmů do angličtiny. Druh sortimentu : Kniha, Malý geografický a ekologický slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran : 136

Biografický slovník světových úkladných vrahů - George Fetherling

Autor : George Fetherling, Biografický slovník světových úkladných vrahů je prvním slovníkovým dílem svého druhu. Jde o úchvatný a čtivý výběr více než dvou set hesel, jež se zabývají životopisy úkladných vrahů z celého světa a z nejrůznějších historických období. V díle je také uvedena stručná historie úkladných vražd, charakteristika pěti psychologických typů úkladných vrahů a úplný přehled literatury v této oblasti. Druh sortimentu : Kniha, Biografický slovník světových úkladných vrahů, Jaz...

Velký esperantsko-český slovník - Miroslav Malovec

Autor : Miroslav Malovec, Dosud nejrozsáhlejší u nás vydaný esperantsko-český slovník, obsahující cca 16 000 hesel a 40 000 odvozenin, v menším rozsahu i příklady použití a frazeologii, dále stručnou mluvnici esperanta a pro případné zahraniční uživatele i stručnou mluvnici češtiny. Vedle výrazů z obecného jazyka najdeme i odborné termíny technické, lékařské, botanické, zoologické, právnické, ekonomické v rozsahu běžném u velkých všeobecných slovníků. Kategorie Jazyky - Ostatní jazyky Druh sort...

Křížovkářský slovník dvousvazkový - Jan Novotný-Kuzma

Autor : Jan Novotný-Kuzma, Nepostradatelný pomocník pro milovníky luštění. Jedinečný slovník nabízí vyčerpávající množství hesel a poslouží jako užitečný rádce pro všechny, kteří si rádi tříbí znalosti a namáhají hlavu. A jak napovídají poslední výzkumy, kdo procvičuje mozek, zůstane dlouho mladý. Unikátní rozsah: téměř 400 000 ekvivalentů. Snadné hledání: znění hesel přesně tak, jak se uvádějí v křížovkách. Rozšířené dvousvazkové vydání úspěšného jednosvazkového slovníku.Druh sortimentu : Knih...

Chorvatsko-český, česko-chorvatský slovník

, Nejnovější slovník od renomované chorvatské bohemistky přináší podrobné lexikografické zpracování chorvatsko-české terminologie. Vedle slovníkové pasáže (cca 18000 hesel plus obvyklé konverzační fráze) kniha přináší přehled gramatiky a úvod k soudobému vývoji chorvatského jazyka. Snadnou orientaci v publikaci a její praktickou užitečnost zvyšuje uvádění gramatických kategorií u jednotlivých hesel.Druh sortimentu : Kniha, Chorvatsko-český, česko-chorvatský slovník, Jazyk : Čeština, Počet stran...

Kapesní slovník medicíny - Jan Hugo, Martin Vokurka

Autor : Jan Hugo, Martin Vokurka, Tento výkladový slovník je určen laické veřejnosti, přičemž analýza prodeje předchozích dvou vydání ukázala, že hlavními uživateli tohoto slovníku jsou především lidé (resp. rodiny) zodpovědně pečující o své zdraví. Slovník obsahuje 3500 nejdůležitějších hesel ze všech oblastí medicíny. Slovník je praktickou a jednoduchou pomůckou pro každého, je zdrojem základních informací o zdraví, chorobách a jejich příznacích, vysvětluje termíny užívané v lékařských zpráv...

Česko-anglický právnický slovník - Marta Chromá

Autor : Marta Chromá, Tento slovník široce a vyváženě pokrývá pojmoslovní hlavních odvětví českého práva pozornost je věnována i ostatním odvětvím, jako jsou právo patentové, autorské, ochrany životního prostředí atd. Dílo je výsledkem dlouhodobého srovnávání českého práva a angloamerického právního systému. Slovník je určen pro manažery, ekonomy, překladatele a tlumočníky, studenty právnických fakult i oboru překladatelství a tlumočnictví a další uživatele. Publikace obsahuje 9.200 českých hes...

Andragogický slovník - Jaroslav Veteška, Jan Průcha

Autor : Jaroslav Veteška, Jan Průcha, Přinášíme první slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na českém knižním trhu zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Zabývá se teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání. Věnuje se androdidaktice, psychologickým a sociálním aspektům učení a vzdělávání dospělých a přináší reálie (andragogické instituce, časopisy, pracoviš...

Slovník českých lékařů-spisovatelů - Svatopluk Káš

Autor : Svatopluk Káš, Slovník českých lékařů-spisovatelů zachycuje více než 500 jmen lékařů, kteří byli v nějaké formě literárně činní mimo svou medicínskou odbornost. Hlavní pozornost je věnována básníkům, prozaikům i dramatikům, autorům vědecko-fantastické literatury a dalších literárních žánrů. Nechybějí však ani autoři cestopisů, dětské či dobrodružné literatury, a zejména autoři oblíbených lékařských memoárů nebo prací z historie medicíny. U každého autora jsou uvedeny stručné biografické...

Slovník základních pojmů z práva - Radovan Ryska

Autor : Radovan Ryska, Slovník základních pojmů z práva je určen pro střední školy a veřejnost. Obsahuje vysvětlení více než 360 termínů z právní oblasti. Řazení hesel je abecední. Víceslovné pojmy jsou zpravidla umístěny podle klíčového slova (podstatného jména) tak, aby vytvářely hnízda termínů; v dalších případech pak abecedně podle prvního slova víceslovného pojmu tam, kde čtenář bude termín s největší pravděpodobností hledat. K jednotlivým pojmům jsou uvedeny odpovídající odborné termíny v...

Česko-francouzský, francouzsko český kapesní slovník

, Přehledně zpracovaný oboustranný slovník určený nejen studentům středních škol, ale nejširšímu okruhu zájemců o francouštinu. Je vhodný pro studium na středních a jazykových školách. V části francouzsko-české lze využít přepisu francouzské výslovnosti. Slovní zásobu doprovází stručné poznámky upřesňující význam, zájmenné i slovesné vazby, hovorová spojení včetně nejběžnějších frází a odvozených slov. Základní terminologie je rozšířena o některé další odborné výrazivo pomocí názorných černobíl...

Velký psychologický slovník - Pavel Hartl, Helena Hartlová

Autor : Pavel Hartl, Helena Hartlová, Výrazně rozšířené vydání Psychologického slovníku odráží v několika stovkách hesel stav současné psychologie, ale i psychoterapie a psychiatrie. Renomovaní autoři v tomto díle shrnují svou celoživotní práci v oboru, který se jim stal nejen vědou, ale i mateřským územím, na němž se pohybují s odbornou akribií a jistotou. Autoři kladou důraz na srozumitelné a přístupné vysvětlení pojmů a snaží se o důslednou provázanost hesel, začleňující pojmy do dalších so...

Velký lékařský slovník - Martin Vokurka, Jan Hugo

Autor : Martin Vokurka, Jan Hugo, Rozsáhlý výkladový slovník zahrnující všechny obory medicíny poskytuje (na rozdíl od internetových zdrojů) spolehlivé a snadno srozumitelné vysvětlení lékařské terminologie. Hesla pokrývají celou medicínu od anatomie či fyziologie, přes časté a závažné choroby jednotlivých orgánů (které tvoří těžiště slovníku) až např. po poruchy v psycho-sexuální oblasti. Uvedeno je několik tisíc léků a podobný počet zkratek - které často ztěžují pochopení lékařských zpráv ...

Biografický slovník českých zemí Fo-Fr

, Osmnáctý sešit Biografického slovníku českých zemí předkládá čtenářům životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny Fo–Fr, a představuje další svazek rozsáhlého encyklopedického projektu, který vzniká ve spolupráci dnes už s více než stovkou autorů z akademických, univerzitních a dalších pracovišť pod vedením Biografického oddělení Historického ústavu AV ČR. V jeho rámci bude zpracováno na 25 000 biogramů osobností všech dob a oborů lidské činnosti spjatých s českými zeměmi – bez rozdílu...

High School Musical Obrazový slovník - Catherine Saundersová

Autor : Catherine Saundersová, Seznamte se s hrdiny všech tří filmů Muzikál ze střední! Je čas odhalit vše, co jste si vždycky přáli vědět o Troyovi, Gabrielle a jejich přátelích. Zjistěte, co mají rádi a co ne, nebo jaké jsou jejich sny a nejlepší chvíle života. Prozkoumejte East High od střechy až po půdu a zajeďte si na výlet do relaxačního střediska v Lava Springs. A fanděte Tygrům v jejich poslední basketbalové sezoně na střední! Druh sortimentu : Kniha, High School Musical Obrazový slovn...

Španělština Konverzace a slovník - Jana Navrátilová

Autor : Jana Navrátilová, Konverzace a základní slovníček v jednom. Tato přehledná jazyková příručka se stane vaším neocenitelným průvodcem na cestách v zahraničí. Obsahuje základní konverzační témata potřebná v situacích, které nás při cestování mohou potkat – hotel, restaurace, nakupování, doprava, kultura a mnoho dalších. Jednotlivé kapitoly jsou barevně členěny podle tématu, kterému se věnují, a jsou tak mnohem přehlednější pro běžné využití v daném okamžiku. Druhou část jazykového průvodce...

Ruština Konverzace a slovník - Jana Navrátilová

Autor : Jana Navrátilová, Konverzace a základní slovníček v jednom. Tato přehledná jazyková příručka se stane vaším neocenitelným průvodcem na cestách v zahraničí. Obsahuje základní konverzační témata potřebná v situacích, které nás při cestování mohou potkat – hotel, restaurace, nakupování, doprava, kultura a mnoho dalších. Jednotlivé kapitoly jsou barevně členěny podle tématu, kterému se věnují, a jsou tak mnohem přehlednější pro běžné využití v daném okamžiku. Druhou část jazykového průvodce...

Italština Konverzace a slovník - Jana Navrátilová

Autor : Jana Navrátilová, Konverzace a základní slovníček v jednom. Tato přehledná jazyková příručka se stane vaším neocenitelným průvodcem na cestách v zahraničí. Obsahuje základní konverzační témata potřebná v situacích, které nás při cestování mohou potkat – hotel, restaurace, nakupování, doprava, kultura a mnoho dalších. Jednotlivé kapitoly jsou barevně členěny podle tématu, kterému se věnují, a jsou tak mnohem přehlednější pro běžné využití v daném okamžiku. Druhou část jazykového průvodce...

Můj anglický obrázkový slovník - Kolektiv autorů

Autor : Kolektiv autorů, Znalost cizích řečí je dnes důležitější než kdy jindy. Naštěstí právě děti se novým jazykům učí velice snadno. Zvláště tehdy, když si nové znalosti mohou propojit s těmi již nabytými a když jsou pevně ukotveny v reálném světě. Tento dvojjazyčný obrázkový slovníček představuje dítěti pomocí názorných a vtipných obrázků nejdůležitější pojmy z všedního života a pomáhá mu si je na základě vizuálního dojmu lépe zapamatovat. • Více než 600 slov (včetně číslovek, sloves...

Výkladový slovník z pedagogiky - Zdeněk Kolář

Autor : Zdeněk Kolář, Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb spolu se základními pojmy věd o vzdělání zachycuje Výkladový slovník z pedagogiky, který je určen především studentům pedagogických oborů, jimž může posloužit jako vhodný doplněk základních učebních textů a učebnic z oblast...

Výkladový slovník z pedagogiky - Zdeněk Kolář

Autor : Zdeněk Kolář, Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb spolu se základními pojmy věd o vzdělání zachycuje Výkladový slovník z pedagogiky, který je určen především studentům pedagogických oborů, jimž může posloužit jako vhodný doplněk základních učebních textů a učebnic z oblast...

Velký česko-anglický slovník - Josef Fronek

Autor : Josef Fronek, Přepracované, rozšířené a aktuální vydání nejrozsáhlejšího a nejpopulárnějšího česko-anglického slovníku obsahuje přibližně 100 000 hesel a podhesel, 200 000 slovních spojení a frazeologismů. Slovník je svým rozsahem i zpracováním všestranně použitelný jak pro začátečníky, tak i pro profesionální práci učitelů, překladatelů a tlumočníků. Ve slovníku je zpracována slovní zásoba přibližně posledních sta let. Slovník (podobně jako předchozí díla tohoto autora) vyniká přehl...

Hudebně-literární slovník I. - Vladimír Spousta

Autor : Vladimír Spousta, Hudebně-literární slovník doplňuje českou lexikografickou literaturu o nový pohled na hudební tvorbu v celosvětovém kontextu. Jeho originálnost a jedinečnost spočívá v tom, že je zaměřen výlučně na ty hudební skladatele, kteří vytvořili díla inspirovaná slovesným uměním. Takto koncipovaný slovník dosud v české slovníkové literatuře chybí. Hluboká souhlasnost hudebního a literárního díla je v tvorbě umělců různě roztroušena a často uniká naší pozornosti nebo se považ...

Hudebně-literární slovník II. - Vladimír Spousta

Autor : Vladimír Spousta, Hudebně-literární slovník doplňuje českou lexikografickou literaturu o nový pohled na hudební tvorbu v celosvětovém kontextu. Jeho originálnost a jedinečnost spočívá v tom, že je zaměřen výlučně na ty hudební skladatele, kteří vytvořili díla inspirovaná slovesným uměním. Takto koncipovaný slovník dosud v české slovníkové literatuře chybí. Hluboká souhlasnost hudebního a literárního díla je v tvorbě umělců různě roztroušena a často uniká naší pozornosti nebo se považ...