Kde jsem:  Katalog  >  Elektrospotřebiče  >  Příslušenství k elektrospotřebičům  >  MELITTA ANTI CALC espresso

MELITTA ANTI CALC espresso

Načítám galerii...
Předchozí
Další
* 2×40 g

Doporučujeme

Všechny nabídky pro MELITTA ANTI CALC espresso

Popis MELITTA ANTI CALC espresso

Ageo.cz píše:

Popis


Práškový odvápňovač pro plně automatické kávovary a přístroje pro přípravu jednotlivých porcí. Šetrně a důkladně odstraní vápenité usazeniny díky síle kyseliny citrónové. Baleno ve dvou sáčcích po 40 gramech.

KASA.cz píše:

Práškový odvápňovač pro plně automatické kávovary a přístroje pro přípravu jednotlivých porcí
Šetrně a důkladně odstraní vápenité usazeniny díky síle kyseliny citrónové
2 x 40 g
Důležité upozornění:
H272 Může zesílit požár, oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305 + P351 + P338 - Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

CIPINO.CZ HRAČKY píše:

* Práškový odvápňovač pro plně automatické kávovary a přístroje pro přípravu jednotlivých porcí
* Šetrně a důkladně odstraní vápenité usazeniny díky síle kyseliny citrónové
* 2 x 40 g
Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.080
Výška (cm):
Šířka (cm):
Hloubka (cm):
Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.100
Výška (cm): 13.50
Šířka (cm): 8.50
Hloubka (cm): 2.50
Záruční doba: 24 měsíců

Electro World s.r.o. píše:

Melitta ANTI CALC práškový bio-odvápňovač pro espresso a kapslové kávovary. Pravidelné odvápňování nejen prodlužuje životnost kávovaru, ale také zajišťuje autentickou chuť kávy. Výrobek obsahuje zcela biologicky odbouratelnou aktivní složku kyseliny citronové pro ekologické odvápňování přístrojů. Individuálně dávkováno, stačí jednoduše rozpustit obsah sáčku ve vodě. Balení obsahuje 4 sáčky.

Parametry MELITTA ANTI CALC espresso

Výrobce Melitta

Podobné produkty

Podobné fráze: