Kde jsem:  Katalog  >  Elektrospotřebiče  >  Příslušenství k elektrospotřebičům  >  MELITTA ANTI CALC espresso

MELITTA ANTI CALC espresso

Načítám galerii...
Předchozí
Další
* 2×40 g

Doporučujeme

Všechny nabídky pro MELITTA ANTI CALC espresso

Popis MELITTA ANTI CALC espresso

Ageo.cz píše:

Popis


Práškový odvápňovač pro plně automatické kávovary a přístroje pro přípravu jednotlivých porcí. Šetrně a důkladně odstraní vápenité usazeniny díky síle kyseliny citrónové. Baleno ve dvou sáčcích po 40 gramech.

KASA.cz píše:

Práškový odvápňovač pro plně automatické kávovary a přístroje pro přípravu jednotlivých porcí
Šetrně a důkladně odstraní vápenité usazeniny díky síle kyseliny citrónové
2 x 40 g
Důležité upozornění:
H272 Může zesílit požár, oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305 + P351 + P338 - Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Patro.cz píše:

* Práškový odvápňovač pro plně automatické kávovary a přístroje pro přípravu jednotlivých porcí
* Šetrně a důkladně odstraní vápenité usazeniny díky síle kyseliny citrónové
* 2 x 40 g
Důležité upozornění:
H272 Může zesílit požár, oxidant.
H302 Zdraví

CIPINO.CZ HRAČKY píše:

* Práškový odvápňovač pro plně automatické kávovary a přístroje pro přípravu jednotlivých porcí
* Šetrně a důkladně odstraní vápenité usazeniny díky síle kyseliny citrónové
* 2 x 40 g
Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.080
Výška (cm):
Šířka (cm):
Hloubka (cm):
Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.100
Výška (cm): 13.50
Šířka (cm): 8.50
Hloubka (cm): 2.50
Záruční doba: 24 měsíců

Parametry MELITTA ANTI CALC espresso

Výrobce Melitta

Podobné produkty

Podobné fráze: