Kde jsem: Katalog > Světová ekonomika – nové jevy a perspektivy, 3. vydání - Han...

Světová ekonomika – nové jevy a perspektivy, 3. vydání - Han...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 576 Kč
Dostupnost: Skladem
576 Kč
Třetí vydání úspěšné vysokoškolské učebnice zachycuje aktuální otázky a trendy ve vývoji světové ekonomiky. Cílem autorů bylo zprostředkovat čtenářům pokud možno ucelený pohled na tuto složitou a stále se měnící problematiku. Pozornost je mimo jiné zaměřena na tato aktuální témata: globalizace světové ekonomiky, mezinárodní měnový systém, mezinárodní obchod, mezinárodní pohyb kapitálu, mezinárodn...

Doporučujeme

Popis Světová ekonomika – nové jevy a perspektivy, 3. vydání - Han...

Třetí vydání úspěšné vysokoškolské učebnice zachycuje aktuální
otázky a trendy ve vývoji světové ekonomiky. Cílem autorů bylo
zprostředkovat čtenářům pokud možno ucelený pohled na tuto složitou
a stále se měnící problematiku. Pozornost je mimo jiné zaměřena na
tato aktuální témata: globalizace světové ekonomiky, mezinárodní
měnový systém, mezinárodní obchod, mezinárodní pohyb kapitálu,
mezinárodní migrace osob, regionalismus, ekonomický vývoj hlavních
ekonomik světa, integrační procesy v Evropské unii, vztah USA a
Japonska k regionální integraci, transformační proces ve střední a
východní Evropě, ekonomická situace v rozvojovém světě včetně zemí
skupiny BRICS.
Text je rozdělen do 20 kapitol. Z didaktického hlediska obsahuje
každá kapitola hned na úvod přehled kompetencí, které čtenář získá
po jejím prostudování. Na závěr každé kapitoly jsou uvedena klíčová
slova a také kontrolní otázky a příklady. Vzhledem k rychlému
rozvoji světové ekonomiky, je nutné získané poznatky neustále
doplňovat, a proto je v závěru každé kapitoly uvedena doporučená
literatura včetně internetových adres, kde může čtenář získávat
průběžně aktuální informace a doplňovat si své znalosti i v
budoucnu.
Publikace je sice určena zejména vysokoškolským studentům, ale
vzhledem ke komplexnímu a aktuálnímu zpracování dané problematiky
může být vhodným zdrojem informací pro všechny, kteří se o dění ve
světové ekonomice zajímají a kteří se potřebují ve stále se měnícím
světovém hospodářství dobře orientovat (např. manažeři obchodních
společností).
Obsah:
Úvod
Část I
1. Globalizace světové ekonomiky
2. Mezinárodní měnový systém
3. Mezinárodní obchod a úloha WTO
4. Mezinárodní pohyb kapitálu
5. Mezinárodní migrace
6. Nový regionalismus ve světové ekonomice
Část II
7. Ekonomický vývoj v US...

Podobné fráze: