Kde jsem: Katalog > Psychologie v perinatální péči - Praktické otázky a náročné ...

Psychologie v perinatální péči - Praktické otázky a náročné ...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 76 Kč
Dostupnost: Do 3 dnů
76 Kč
Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Svým zaměřením na náročné situace a důrazem na praktická doporučení představuje užitečnou pomůcku pro gynekology-porodníky, neonatology, porodní asistentky a zdravotní sestry. Kniha je určena pro klinickou praxi a pre- a postgraduální přípravu zdravotníků, je však vhodná i pro psycholog...

Doporučujeme

Popis Psychologie v perinatální péči - Praktické otázky a náročné ...

Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o
ženu v průběhu porodu a poporodního období. Svým zaměřením na
náročné situace a důrazem na praktická doporučení představuje
užitečnou pomůcku pro gynekology-porodníky, neonatology, porodní
asistentky a zdravotní sestry. Kniha je určena pro klinickou praxi
a pre- a postgraduální přípravu zdravotníků, je však vhodná i pro
psychology, psychiatry, duly a další odborníky se zájmem o tuto
oblast a v neposlední řadě i pro nastávající rodiče.
Text je uspořádán do 11 kapitol. V úvodu jsou shrnuta základní
pravidla komunikace s rodičkou a nedělkou s důrazem na komunikaci v
náročných situacích. Následují kapitoly zaměřené na psychologické
aspekty porodní bolesti a operačních porodů. Obsáhlá kapitola je
věnována poporodním psychickým poruchám – její součástí jsou i
doporučení týkající se diagnostiky a terapie těchto poruch pro
lékaře-nepsychiatry včetně obecných indikací k předání pacientky do
péče psychiatra.
Následuje blok tří kapitol věnovaných krizovým situacím, které se
týkají jak matky (případně obou rodičů), tak i novorozence. První z
nich se zabývá problematikou péče o drogově závislé matky a jejich
děti, druhá se věnuje otázkám péče o předčasně narozené či nemocné
novorozence a jejich rodiče a celý blok je zakončen kapitolou o
perinatální ztrátě, která kromě detailních praktických doporučení
pro zdravotníky obsahuje i informační leták pro rodiče.
Navazující tři kapitoly sledují psychologickou problematiku v
perinatologii z perspektivy zdravotníků. První kapitola popisuje
syndrom vyhoření a možnosti jak mu předcházet. Druhá se zaměřuje na
úlohu a možné přínosy supervize v perinatální péči a třetí je
věnována praktickým postupům duševní hygieny s důrazem na strategie
zvládání a překonávání stresu v náročných situacích. Knihu uzavírá...