Kde jsem:  Katalog  >  Knihy a filmy  >  Knihy  >  Odborná literatura  >   Druh: Filosofie a náboženství

Odborná literatura | Druh: Filosofie a náboženství

Nalezeno:    150 produktů

Allén Sture: Možné světy v humanitních vědách

Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách shrnují materiály z 65. Nobelova sympozia, které se konalo 11.–15. srpna 1986 v Lidingö u Stockholmu. Nobelova sympozia jsou sérií vědec

Více informací
od 353 Kč
Koupit nejlevněji

BACON, FRANCIS Eseje

Výběr esejů pěti významných britských a irských autorů (filozofů, spisovatelů, dramatiků, novinářů) poskytuje barvitý a užitečný přehled dějin ostrovní esejistiky.

Více informací
od 62 Kč
Koupit nejlevněji

Bav se s volem o sobotě

Jan Ivan Wünsch / Jasná páka & Hudba Praha

Více informací
od 220 Kč
Koupit nejlevněji

Bergson Henri Smích

Proslulá Bergsonova esej Smích se zamýšlí nad otázkou zdroje a smyslu smíchu. Odpověď zní, že plní závažnou společenskou roli. Kriticky totiž reaguje na vše komické, tj. na to, co vyjadřuje strnulé,

Více informací
od 58 Kč
Koupit nejlevněji

Bůh před soudem

Poutavý rozhovor věřícího člověka s nevěřící ženou v letadle může být skutečně zajímavý i pro vás. Otázky, jako existuje spravedlnost, proč je na světě tolik utrpení, jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří a naopak lidem zlým se daří dobře, bude svět existovat věčně, má způsob našeho života vliv na to, co s námi bude po smrti si totiž klade každý přemýšlející člověk.

Více informací
od 27 Kč
Koupit nejlevněji

Cesta k vítězství

Spirituální cesta od utrpení k osvícení. Světoznámá lektorka, učitelka a autorka řady bestsellerů, které vyšly i u nás, tvrdí, že naše snaha a touha zabránit bolesti je ve skutečnosti pro naše životy škodlivá a brání uzdravení těla a duše.

Více informací
od 55 Kč
Koupit nejlevněji

Cmorej Pavel Úvod do logické syntaxe a sémantiky

Cílem knihy je obeznámit čtenáře se základními pojmy logické syntaxe a sémantiky jazyka prvního řádu a s několika aplikacemi pojmového aparátu těchto disciplín na logickou analýzu některých druhů výra

Více informací
od 101 Kč
Koupit nejlevněji

Češi II

Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Tento svazek Sebraných spisů obsahuje nedokončenou stať Co jsou Češi, v níž se autor zamýšlí nad smyslem českých dějin, dále přednášky o ”příspěvku čes

Více informací
od 323 Kč
Koupit nejlevněji

Človek - Boh alebo Zmysel života

Esej o nové humanistické etice v dnešní společnosti, o etice, která odpovídá hledání smyslu a svědčí o tom, že člověk 21. století cítí potřebu náboženství, potřebu bohů bez Boha. Tím spíš, že velké ko

Více informací
od 349 Kč
Koupit nejlevněji

Člověk za volantem

Většina z nás zná Vladimíra Jiránka po desetiletí především jako komentátora událostí, jako spolupracovníka novin a časopisů, ilustrátora, autora animovaných filmů a večerníčků. Vladimír Jiránek je al

Více informací
od 108 Kč
Koupit nejlevněji

DE SOUZENELLE ANNICK, MOUTTAPA JEAN Jsme rozdvojeni

Autor v této knize zkoumá biblický Jonášův příběh a nejen s pomocí hlubinné Jungovy psychologie hledá příčiny roztržení našeho bytí a lék k jeho opětovnému scelení. Knihu doplňuje rozhovor s Annick de

Více informací
od 160 Kč
Koupit nejlevněji

DEMJANČUKOVÁ DAGMAR Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva

Jméno Borise Vyšeslavceva (1877-1954) je českému čtenáři známé nedlouho, ač je tento filosof dnes považován za jednu z nejzářivějších hvězd v plejádě ruských náboženských filosofů. Vystudoval práva a

Více informací
od 126 Kč
Koupit nejlevněji

Dualistické gnóze Západu

Jedná se o dílo spolupracovníka Mircey Eliada věnované gnosi na Západě a prezentuje veškerá dualistická náboženství, jejichž historie hluboce ovlivnila Západ. Autor ukazuje, že zmíněné dualistické smě

Více informací
od 409 Kč
Koupit nejlevněji

Duch počítače

Počítačový odborník Frank Sunn ve své poutavé knize odhaluje možnost využít počítače k duchovnímu a psychickému rozvoji člověka. Možnosti konkrétních aplikací vysvětlují kapitoly o astrologii, nauce o

Více informací
od 147 Kč
Koupit nejlevněji

Duch v plné práci

Obsáhlý výbor z esejistického a publicistického díla Václava Jamka (* 1949), jednoho z nejvýznamnějších současných českých spisovatelů, vynikajícího překladatele z francouzštiny, nositele literární ce

Více informací
od 419 Kč
Koupit nejlevněji

Duše a svět

Co prožívá duše po smrti v duchovním světě? Jaká je podstata extatického vytržení a mystického pohroužení? Před čím nás chrání malý a velký strážce prahu? Jaká je moderní cesta zasvěcení? V čem spočív

Více informací
od 185 Kč
Koupit nejlevněji

Dva zdroje morálky a náboženství

Jeden z nejvýznamnějších a zároveň nejslavnějších textů francouzské filosofa, jehož literární tvorba byla oceněna Nobelovou cenou. Současný intenzivní zájem o Bergsonovu tvorbu svědčí o tom, že vzdor

Více informací
od 216 Kč
Koupit nejlevněji

Dvě máchovské studie

Jan Patočka je čelným představitelem fenomenologicky zaměřené filosofie. Studoval u Edmunda Husserla a Martina Heideggera. Stati o Máchovi činí zkušenost básníka předmětem filosofické reflexe a zjišťu

Více informací
od 68 Kč
Koupit nejlevněji

Epikúros a jeho bohové

Knížka patří dnes již ke klasickým studiím o zakladateli jedné z nejvlivnějších filosofických škol doby helenistické. Autor se v ní soustředil na náboženské aspekty Epikúrova vystoupení.

Více informací
od 104 Kč
Koupit nejlevněji

Etika a nekonečno

Výbor z esejů, rozhovorů a talmudických výkladů. Zpočátku je Lévinas pod vlivem filosofie Husserlovy a Heideggerovy, později se však od obou těchto filosofů odklání a zdůrazňuje prioritu vztahu k bliž

Více informací
od 213 Kč
Koupit nejlevněji

Filosofie a víra

Druhé, rozšířené vydání souboru textů na téma vztahu filosofie a víry

Více informací
od 155 Kč
Koupit nejlevněji

Filosofie vína

Filosofie vína, tato modlitební knížka pro ateisty je apologií vzácných, slavnostních chvil života, jakými jsou uvolnění, hry a bezstarostný jas. Je to svět dionýsovského, středozemního opojení, napůl

Více informací
od 70 Kč
Koupit nejlevněji

FOŘTOVÁ HANA, OLŠÁKOVÁ DOUBRAVKA Lev Thun, Alexis de Tocqueville

Významný český šlechtic a politik Lev Thun (1811-1888), pozdější dlouholetý rakouský ministr kultury a vyučování, udržoval s většími či menšími přestávkami přes dvacet let korespondenci s Alexisem de

Více informací
od 297 Kč
Koupit nejlevněji

Fysis iónských myslitelů

Řecké slovo fysis, obvykle překládané ve významech „příroda“ nebo „přirozenost“, se pro nás stalo jedním z určujících rysů archaické filosofie, která je tradicí pochopena zejména jako „zkoumání přírod

Více informací
od 191 Kč
Koupit nejlevněji

Golem v náboženství, vědě a umění

Česko-španělský sborník Golem v náboženství, vědě a umění obsahuje sérii deseti příspěvků renomovaných českých a argentinských autorů, vycházejících ze semináře, který proběhl pod stejným jménem jako

Více informací
od 70 Kč
Koupit nejlevněji

GRADA Církve a české školství

Výuka náboženství na základních a středních školách, teologické bádání na školách vysokých a zřizování církevních škol k obecné výuce všem předmětům se v posledních staletích stalo projevem náboženské svobody jednotlivce.

Více informací
od 217 Kč
Koupit nejlevněji

GRADA Mediace a možnosti využití

Publikace se zaměřuje na mediační praxi u nás i v zahraničí, na poskytování mediace v konfliktech rodinných, etnických a komunitních, ale i v trestních, pracovněprávních, obchodních a občanskoprávních sporech.

Více informací
od 119 Kč
Koupit nejlevněji

Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka

Kniha Ivana Alexandroviče Iljina Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka byla vydána v Moskvě na samém začátku roku 1918. Byla to doba málo vhodná pro zamyšlení nad hutnýmy problém

Více informací
od 411 Kč
Koupit nejlevněji

Heider Daniel Suárez a jeho metafyzika

Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty

Více informací
od 246 Kč
Koupit nejlevněji

Heinrich Schmidinger: Úvod do metafyziky

Metafyzika se po dlouhodobém kritickém odmítání opět dostává do popředí zájmu. Do této situace na rozcestí podává Schmidingerova kniha pomocnou ruku především tím, že se poctivě vyrovnává s dosavadní

Více informací
od 383 Kč
Koupit nejlevněji

Herrmann & synové Řád a chaos v archaických kulturách

Kolektivní studie Řád a chaos v archaických kulturách přináší sedm statí předních českých badatelů, kteří analyzují pojmy řádu a chaosu ve vybraných archaických kulturách.

Více informací
od 199 Kč
Koupit nejlevněji

Hestia a Hermés

Soubor statí předního francouzského hellénisty, věnovaných náboženství, filosofii, umění a politice, podává všestranný obraz řeckého myšlení a mentality.

Více informací
od 177 Kč
Koupit nejlevněji

Humanistická psychoterapie 2.díl

Kniha čtenářům nabízí jedinečný přehled nejmodernějších metod užívaných v teoretickém výzkumu i terapeutické praxi v rámci tohoto významného vědeckého oboru. Kromě vyčerpávajícího historického přehled

Více informací
od 355 Kč
Koupit nejlevněji

Husserl Logická zkoumání II/1

Po vydání Prolegomen se Husserl rozhodl uveřejnit šest volně souvisejících logických zkoumání, která znamenala převrat v pohledu na povahu a výkony subjektivního vědomí. Husserl se v hlavní části svýc

Více informací
od 422 Kč
Koupit nejlevněji

IDE PASCAL Je zygota lidskou osobou ?

Je lidská zygota (jinak řečeno oplozené vajíčko, výsledek sjednocení vajíčka a spermatozoidu) osobou? Jakkoliv různé mohou být odpovědi, můžeme je zařadit do tří kategorií: ano, ne, možná. Debata na t

Více informací
od 103 Kč
Koupit nejlevněji

Ivo Říha: Možnosti četby - Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století

Kniha Možnosti četby nabízí interpretaci díla Karoliny Světlé na pozadí diskurzu české literární kritiky druhé poloviny 19. století. Autor se soustředí na dobové přístupy k podobám a funkcím národní l

Více informací
od 175 Kč
Koupit nejlevněji

Jakub S. Trojan: Etické vztahy v ekonomice

V předkládané knize se autor zabývá těmi oblastmi ekonomického života, v nichž se uplatňují především instituční vztahy. Ty představují specifický typ mezilidských vztahů, včetně mravních problémů, je

Více informací
od 207 Kč
Koupit nejlevněji

James Hillman: Myšlení srdce a duše světa

Dvě průkopnické eseje známého psychologa Jamese Hillmana (1926-2011) posouvají archetypální psychologii novým směrem: ke světu. Ukazují nám, že k tomu, aby se obnovila imaginativní síla srdce a jeho o

Více informací
od 160 Kč
Koupit nejlevněji

Jan Hus - známý i neznámý

Jiří Kejř vypráví přístupnou formou příběh života mistra Jana Husa, systematicky vysvětluje pohnutky jednání tohoto významného myslitele i podstatu jeho individualistického založení.

Více informací
od 80 Kč
Koupit nejlevněji

Jana Bílková: Tautologie a kontradikce v češtině

Tématem publikace jsou dva typy výpovědí s exponovanou logickou formou: tautologie, jejichž definičním rysem je apriorní pravdivost (Osud je osud; Kdo přijde, ten přijde; Když nechceš, tak nechceš;Buď

Více informací
od 165 Kč
Koupit nejlevněji

Jednání a situace

Práce si klade za cíl porozumět tomu, co znamená jednat. Navazuje na filosofické koncepce, které zdůrazňují úzké sepětí lidské aktivity a situace. V první části autor zkoumá možnosti fenomenologické a

Více informací
od 177 Kč
Koupit nejlevněji

Jolana Poláková: Smysl dialogu

Dialog patří k velice potřebným a frekventovaným, ale úměrně tomu i banalizovaným tématům dnešního praktického myšlení. Filosofka Jolana Poláková ve své knize pozorně a důsledně proniká k autentické h

Více informací
od 47 Kč
Koupit nejlevněji

Július Špaňár: Herakleitos z Efezu

V knihe Júliusa Špaňára Herakleitos z Efezu ide o komplexné spracovanie a interpretáciu názorov Herakleita, zachytenie autentických zlomkov a doxografických správ. Hlboká a všestranná znalosť toho, čo

Více informací
od 185 Kč
Koupit nejlevněji

Karel Pexidr: Philosophy for Everyone

Věda poskytuje vědění spolehlivé, ale oborově omezené. Filosofie oborovou omezenost překonává, avšak její spolehlivost trpí nejednotností filosofických přístupů a stanovisek. Publikací „Filosofie pro

Více informací
od 175 Kč
Koupit nejlevněji

Komplex obětního beránka

Termín "obětní beránek" se užívá pro jednotlivce a skupiny, kterým se klade za vinu, že působí zlo. Hledat obětní beránky znamená pátrat po osobách, které lze ztotožnit se zlem, obvinit a vyvrhnout z rodiny nebo komunity, aby si ostatní její členové mohli připadat bez viny. Z psychologického hlediska je honba za obětním beránkem formou popírání stínu - jeho projekcí na druhé. Stínem máme na mysli postoje, chování a emoce neslučitelné s jáským ideálem či s údajnou dokonalou dobrotou Boží. Místo ...

Více informací
od 79 Kč
Koupit nejlevněji

Krajina jako duchovní dědictví

Kniha je souborem sedmi příspěvků od Dagmar Blümlové, Václava Cílka, Anny Hogenové, Petra Juřiny, Michala Kohouta, Karla Stibrala a Jiřího Zemánka, jež zazněly na stejnojmenné konferenci konané 12. května 2012 v Praze. Krajina je v nich představena jako fenomén zajímavý pro mnohé obory: filozofii, archeologii, estetiku i přírodní vědy, a zároveň jako nevyčerpatelný zdroj umělecké inspirace. Nechybí ani představení jednoho ze současných amerických ekologických přístupů ke krajině: objevování dů...

Více informací
od 128 Kč
Koupit nejlevněji

Krajina, řeč a otevřenost bytí

Studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti.

Více informací
od 92 Kč
Koupit nejlevněji

Křesťané a socialismus

Čítanka textů: 1945–1989 / Díl 2.

Více informací
od 147 Kč
Koupit nejlevněji

Křesťanství bez antijudaismu

Pohled do dějin Židů a křesťanů, objev Izraele a theologická revize antijudaismu, nové hodnocení nového judaismu, bible v rukou Židů a křesťanů, Nový zákon - kniha židovská.

Více informací
od 181 Kč
Koupit nejlevněji

Kusánský Mikuláš O čem je věda

V knize /O čem je věda/ český filosof a biolog Zdeněk Neubauer představuje Kusánského koncepci nadpřirozeného, božského bytí, jakožto předchůdce objektivní reality, a tedy hlavního a jediného předmětu vědy, z něhož se deleguje její zdánlivá "všemohoucnost" a zároveň i pohrdání vším, co není z tohoto nadpřirozeného a "umrtveného zásvětí", nýbrž žije ve sféře svébytného a jedinečného povstávání. Knihu doprovází česko-latinské vydání Kusánského pojednání: /Trialogus de Possest/....

Více informací
od 256 Kč
Koupit nejlevněji

KYSUCKÝ PETER PAVOL Demokracia je principiálny omyl

Za dobu fungovania demokratického systému sa začína hromadiť množstvo veľmi vážnych problémov, ktoré produkuje práve uvedený systém. A tento systém nevie riešiť svoje principiálne problémy zo samotnej

Více informací
od 151 Kč
Koupit nejlevněji

Lidský faktor v historii techniky

Cílem, který si před sebe klade tato kniha, je prokázat a objasnit technickou stránku historicky daných podmínek lidského života a myšlení. Když říkáme, že se náš svět díky dopravní a sdělovací, ale i válečné technice relativně zmenšuje a stále více propojuje, snad nikdo z nás nepochybuje o tom, že orientace vývoje naší civilizace je ve svých charakteristických rysech založena v prvé řadě na směru vývoje strojů a obecně techniky. Většina lidí si však není vědoma, že technika je základním zdroje...

Více informací
od 319 Kč
Koupit nejlevněji

Liessmann Konrad Paul Univerzum věcí

Rakouský filozof Konrad Paul Liessmann je autorem knihy Univerzum věcí a proslul knihou Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, která vyvolala lavinu diskusí v evropských zemích. V Univ

Více informací
od 161 Kč
Koupit nejlevněji

Listy o druhých a o sobě

Profesor Josef Ludvík Fischer (1894–1973) patřil k nejvýznamnějším českým filosofům dvacátého století. Záběr jeho odborného zájmu byl nesmírně široký: od studií o německé filosofii devatenáctého stole

Více informací
od 384 Kč
Koupit nejlevněji

Lukáš Lhoťan Příručka pro komunikaci s muslimy

Kniha byla napsána s cílem pomoci Evropanům v uskutečnění dialogu s muslimy. Její autor si klade za cíl pochopení muslimské mentality a názorně popisuje, jakých věcí se v dialogu raději vyvarovat. Urč

Více informací
od 121 Kč
Koupit nejlevněji

MARITAIN JACQUES Odpovědnost umělce

V této knize se stýkají dvě samostatné disciplíny, filosofická estetika a filosofická etika.

Více informací
od 79 Kč
Koupit nejlevněji

Martin Heidegger: Anaximandrův výrok

Sv. 11: Studie z roku 1946 pochází ze sbírky textů vydané autorem v roce 1950 pod názvem Holzwege. Studie promýšlí jeden z nejstarších filosofických výroků, podává jeho výklad a zdůvodňuje jeho svéráz

Více informací
od 115 Kč
Koupit nejlevněji

Merleau-Ponty Maurice Založení a podstata

Myšlení Maurice Merleau-Pontyho prošlo od jeho raných prací o vnímání složitým vývojem, vedoucím až k nezavršenému pokusu o vybudování ontologie smyslově vnímatelného. Předkládaný sborník, sestavený z

Více informací
od 222 Kč
Koupit nejlevněji

Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského

Metafyzickému myšlení Tomáše Akvinského byla v posledních desetiletích věnována značná pozornost. Přesto dosud zůstávají některá významná témata stranou patřičné pozornosti. Jedním z nich je problemat

Více informací
od 222 Kč
Koupit nejlevněji

Miloš Kratochvíl: Francouzská epistemologie - Přehled vývoje do poloviny 20. století

Prudký rozvoj vědy v devatenáctém století vyostřil polarizaci filosofického myšlení. Z jedné strany byla věda nekri­ticky glorifikována jako jediný způsob nabývání pravdivého poznání, z druhé strany b

Více informací
od 186 Kč
Koupit nejlevněji

MINKOWSKI EUGENE Vstříc kosmologii

Kniha známého francouzského psychiatra se věnuje zdánlivě běžným psychickým i fyzickým jevům a ukazuje, jak psychický rozměr člověka komunikuje s kosmickým rozměrem světa.

Více informací
od 183 Kč
Koupit nejlevněji

Mořská monstra

Na základě Aristotelových zoologických děl a Pliniova pojednání o přírodě Tomáš v šesté knize, jejímž tématem jsou mořská monstra, popisuje tvory, kteří přitahovali pozornost středověkých čte­nářů svý

Více informací
od 350 Kč
Koupit nejlevněji

Mundus imaginalis

Tato esej je prvním dílem, jímž se tento přední znalec islámské filosofie a mystiky představuje českému čtenáři. Představuje v ní své pojetí kreativní imaginace, kterou chápe jako orgán vnímání symbol

Více informací
od 100 Kč
Koupit nejlevněji

Mýtus a epos II

Indoevropské epické vzory: hrdina, kouzelník, král

Více informací
od 328 Kč
Koupit nejlevněji

Návrat k domovu

Otázka, zda je důležitější jednotlivec nebo společnost, vede autora k názoru, že nejdůležitější je lidský rod a jeho fyzické i kulturní zachování. Trvalý lidský rod vyžaduje domov – prostředí k dobrému životu, kolektiv ke spolupráci, štěstí ...

Více informací
od 40 Kč
Koupit nejlevněji

Neale Donald Walsch; Brad Blanton: Upřímností k Bohu

"Nikdo už neříká pravdu o ničem. Alespoň ne o ničem důležitém. Každý lže každému a všichni to vědí." Těmito slovy začínají dva významní představitelé vznikající kultury vědomí svůj dialog o tom, jak uplatňovat upřímnost v každodenním životě. Tato kniha ukazuje absolutní nutnost individuální a společenské transformace a absolutní nutnost upřímnosti, která je předpokladem jakékoli transformace. Oba autoři sestoupili z filozofických výšin, aby ukázali obyčejným lidem, jak žít autenticky ve světě ...

Více informací
od 150 Kč
Koupit nejlevněji

Podobné fráze: