Kde jsem: Katalog > Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České rep...

Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České rep...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 351 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů
351 Kč
Kniha je zaměřena na nejvýše aktuální otázky. Jejím cílem je identifikovat, jakými charakteristikami se vyznačuje současný ekonomický systém a jaký dopad mají změny vnějšího prostředí a měnícího se ekonomického systému na fungování podniků. Vývoj posledních desetiletí v reálné ekonomice a také vývoj v ekonomické vědě ukazují, že i když je hospodářské světové prostředí stále složitější, základní e...

Doporučujeme

Popis Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České rep...

Kniha je zaměřena na nejvýše aktuální otázky. Jejím cílem je
identifikovat, jakými charakteristikami se vyznačuje současný
ekonomický systém a jaký dopad mají změny vnějšího prostředí a
měnícího se ekonomického systému na fungování podniků.
Vývoj posledních desetiletí v reálné ekonomice a také vývoj v
ekonomické vědě ukazují, že i když je hospodářské světové prostředí
stále složitější, základní ekonomické zákonitosti zůstávají v
platnosti. Konkurenceschopnost ekonomických subjektů může být
zlepšena specifickými vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
nebo horizontálními řídicími systémy či například zvláštními
postupy v managementu, ale stále je určována především schopností
dosáhnout vysoké produktivity práce. Moderní ekonomika se vyznačuje
především extrémní složitostí, specializací a dalšími znaky.
Nepředstavuje však nějaké další vývojové stadium v oblasti
základních ekonomických vztahů a zákonitostí.
Obsah
1. Konkurenční prostředí v ČR na začátku třetího tisíciletí
2. Správa společností a organizační struktury
3. Zaměstnanci a nové úlohy personálního managementu
4. Výkonnost podniku a její řízení optikou roku 2020
5. Slouží insolvenční řízení jako proces nové alokace kapitálu?
6. Specifika síťových odvětví a dopad regulace do výkonnosti
firem
7. Význam a vývoj produkce a spotřeby obnovitelných zdrojů
energie
8. Budoucnost konkurenceschopnosti českých podniků
Za každou kapitolou jsou odkazy na aktuální související literaturu,
shrnutí kapitoly a klíčová slova. Součástí publikace je také
rejstřík.
Kniha je určena především manažerům podniků, a to bez ohledu na to,
ve kterém odvětví hospodářství působí. Naleznou zde aktuální
informace, které jim umožní lépe pochopit změny vnějšího prostředí,
a také inspiraci, jak na tyto změny vhodně reagovat, aby jejich
podnik i v ...