Kde jsem: Katalog > Germanizovat a vysídlit - Nacistická národnostní politika v ...

Germanizovat a vysídlit - Nacistická národnostní politika v ...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 318 Kč
Dostupnost: Do 3 dnů
318 Kč
Ve své nejnovější práci se Detlef Brandes zabývá především opatřeními a plány nacistického Německa ohledně dalšího nakládání s českým obyvatelstvem Protektorátu Čechy a Morava, které zahrnovaly „rasové“ hodnocení, asimilaci, přesídlování a začlenění do Velkoněmecké říše. Cílem „národnostní politiky“ bylo okupovaný prostor germanizovat. Autor popisuje nejen konkrétní události mezi roky 1938–1945, ...

Doporučujeme

Popis Germanizovat a vysídlit - Nacistická národnostní politika v ...

Ve své nejnovější práci se Detlef Brandes zabývá především
opatřeními a plány nacistického Německa ohledně dalšího nakládání s
českým obyvatelstvem Protektorátu Čechy a Morava, které zahrnovaly
„rasové“ hodnocení, asimilaci, přesídlování a začlenění do
Velkoněmecké říše. Cílem „národnostní politiky“ bylo okupovaný
prostor germanizovat. Autor popisuje nejen konkrétní události mezi
roky 1938–1945, ale sleduje i dlouhodobé cíle třetí říše, pro
jejichž realizaci mohly být během války položeny základy a měly být
dokončeny až po vítězství tažení na východě. Všímá si situace jak v
Protektorátu, tak i v tzv. Říšské župě Sudety.
Na základě zevrubného studia protektorátních dokumentů dokládá, že
význam Protektorátu pro německý zbrojní průmysl vyžadoval
opatrnější germanizační politiku než třeba v Polsku, protože zde
panovaly obavy ze sabotáží a odporu českého obyvatelstva, které by
mohly narušit plynulost a výkon výroby. Germanizační záměry a
opatření většího rozsahu byly tedy připravovány částečně skrytě –
vyvlastňováním v rámci rozšiřování vojenských prostorů, restrikcemi
českého školství nebo „rasovým hodnocením“ českého obyvatelstva
maskovaným lékařskými prohlídkami. Rasová kategorizace měla vymezit
obyvatelstvo vhodné k asimilaci (což byla většina), zbylí „rasově
nestravitelní“ měli být po skončení války odsunuti na východ a tam
eliminováni.
Jak autor dokládá, Češi měli postupně ztratit znaky kulturního
národa, tomu mělo napomoci zavření českých vysokých škol, výrazná
redukce českých středních škol, povinná dvojjazyčnost s
upřednostněním němčiny. Česká inteligence měla být omezena a
předpokládalo se, že se Češi převážně vyučí dělnickým profesím.
Naproti tomu nacistická správa protežovala „etnické Němce“, snažila
se vytvořit německé koridory bez českého obyvatelstva či
podporovala německé kulturní ...

Podobné fráze: