Kde jsem: Katalog > Angličtina pro jazykové školy I. - Nová - Učebnice - Jarosla...

Angličtina pro jazykové školy I. - Nová - Učebnice - Jarosla...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 264 Kč
Dostupnost: Skladem
264 Kč
Nové, upravené a rozšířené vydání s klíčem. Učebnice je určena začátečníkům a svou koncepcí je vhodná i pro samouky. Text je rozdělen do 16 lekcí a všechny (až na tři opakovací) se skládají ze čtyř částí. První část obsahuje základní texty pojednávající o běžném životě, druhá dialogy. Třetí část se zabývá fonetikou, to znamená výslovností hlásek, intonací a rytmem. Čtvrtá část rozvíjí jazykové do...

Doporučujeme

Popis Angličtina pro jazykové školy I. - Nová - Učebnice - Jarosla...

Nové, upravené a rozšířené vydání s klíčem. Učebnice je určena
začátečníkům a svou koncepcí je vhodná i pro samouky. Text je
rozdělen do 16 lekcí a všechny (až na tři opakovací) se skládají ze
čtyř částí. První část obsahuje základní texty pojednávající o
běžném životě, druhá dialogy. Třetí část se zabývá fonetikou, to
znamená výslovností hlásek, intonací a rytmem. Čtvrtá část rozvíjí
jazykové dovednosti, tj. poslech, konverzaci, čtení a psaní. Velký
důraz autoři kladou na rovnoměrné rozvíjení všech jazykových
dovedností, na rozvíjení slovní zásoby, mluvnice i fonetiky, ale
také na opakování probírané látky. Slovní zásoba je vybrána záměrně
tak, aby si uživatelé učebnice osvojili fráze potřebné v běžných
životních situacích. Nácvik mluvnice pojali komunikativně, to
znamená formou rozhovorů, což vede k praktickému zvládnutí jazyka.
Co je ponecháno z předešlého vydání - srozumitelný výklad mluvnice
na české bázi - rodina Prokopova, která se stala symbolem úspěšné a
stále žádané učebnice. Co je změněno - učebnice má nové ilustrace a
novou grafickou úpravu - základní texty a dialogy jsou
aktualizovány - většina cvičení dostala komunikativní charakter -
fonetická cvičení jsou podstatně a systematickým způsobem rozšířena
- učebnice obsahuje soubor poslechových cvičení a jejich přepis -
učebnice rozvíjí další jazykové dovednosti kromě poslechu, tj.
konverzaci, čtení a psaní - do učebnice je zařazen přehled probrané
gramatiky a kontrolní testy - klíč se stal součástí učebnice.
Učebnici doplňuje CD se zvukovou nahrávkou textů a cvičení
označených symbolem pro poslech. Zvládnutí prvního dílu učebnice
vede podle kritérií stanovených společným evropským referenčním
rámcem k dosažení stupně A2, s přesahem do úrovně B1 v některých
dovednostech....

Podobné fráze: