Kde jsem: Katalog > Marketing: Základy marketingu 2 - Učebnice studenta - Marek ...

Marketing: Základy marketingu 2 - Učebnice studenta - Marek ...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 156 Kč
Dostupnost: Skladem
156 Kč
Titul zohledňuje stanovený obsah učiva marketingu vycházející z RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Doporučená hodinová dotace je 2 hod/týdně ve 3. ročníku. Učebnice poskytuje čtenářům základ marketingového myšlení a vědomí, že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem, a zároveň má za cíl iniciovat ve studentech snahu o další poznávání této disciplíny. Kniha vede k rozvíjení schopností...

Doporučujeme

Popis Marketing: Základy marketingu 2 - Učebnice studenta - Marek ...

Titul zohledňuje stanovený obsah učiva marketingu vycházející z RVP
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Doporučená hodinová dotace je 2
hod/týdně ve 3. ročníku.
Učebnice poskytuje čtenářům základ marketingového myšlení a vědomí,
že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem, a zároveň má
za cíl iniciovat ve studentech snahu o další poznávání této
disciplíny. Kniha vede k rozvíjení schopností ekonomického myšlení
a usnadňuje pochopení marketingových činností ve firmě. Studenti se
seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho
částmi. Ujasní si význam marketingového řízení a získají základní
předpoklady k pochopení trhu, rozlišení marketingového prostředí a
na základě znalostí marketingových komunikací dokážou í kriticky
vyhodnotit reklamní sdělení a publicitu. Publikace naučí studenty
efektivně pracovat s informacemi, což umožňuje získávat i kriticky
vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na
trhu.
Charakter učebnice
Jedná se o moderně pojatý titul v podobě pracovní učebnice
studenta, kde učivo tématu je doplněno prázdnými místy sloužícími k
vlastním zápisům studenta. Takto koncipovaná učebnice splňuje
požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově
připravenou pracovní učebnici, do níž si sám doplňuje důležité
pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se
tak spolupodílí na vzniku „své“ učebnice, kterou nebude vnímat
pouze jako odborný text. Atraktivita učebnice pro mladé spočívá v
poutavé grafice a velkém množství zajímavostí i praktických
příkladů. Titul rovněž splňuje požadavky na výuku, které klade
kontrolní hospitační subjekt: student aktivně používá kvalitní
učebnici a pracuje i s vlastními pracovní zápisy, čímž je
interaktivně zapojován do výuky.
Učebnice studenta je rozdělena na dva díly a obsahuje: < br...

Podobné fráze: