Kde jsem:  Katalog  >  Knihy a filmy  >  Knihy  >  Učebnice  >  Literatura pro vysoké školy

Literatura pro vysoké školy

Nalezeno:    73 produktů

Pohyb člověka na biodromu

Cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie

Více informací
od 119 Kč
Koupit nejlevněji

Jaroslava Svobodová Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu.Podrobněji k obsahu „Modernizace“ účetnictví některých vybraných účetních jednotek ovlivňuje i obsah publikace, který je zaměřen zejména na všeobecné účetní zásady, základní pojmy účetnictví, rozsah vedení účetnictví, jednotlivé části účetní závěrky, účetní metody a jejich použití, účetní závěrku, dlouhodobý majetek, zásoby,...

Více informací
od 461 Kč
Koupit nejlevněji

'Solving the Riddle of the Child ' - Wiechert, Christof

It may be a truism to say that every teacher should make efforts to understand his pupils. Our real understanding, after all, can be a sure foundation and support for children s whole development; and

Více informací
od 336 Kč
Koupit nejlevněji

55 úvah o českém školství aneb Mým kapitánům - Václav Trojan

55 let s nakladatelstvím Wolters Kluwer autor Václav Trojan sice ještě nespolupracuje, ale 55 textů už mu rozhodně odevzdal (navíc je to číslo jeho letošního životního jubilea). Většina textů publikac

Více informací
od 287 Kč
Koupit nejlevněji

Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2018 - 6. vydání - Anna Janáková

Abecedně řazený výklad více než 300 hesel z oblasti BOZP si za 18 let vydobyl v odborné literatuře nenahraditelné místo u všech, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Problemat

Více informací
od 469 Kč
Koupit nejlevněji

Ako financovať - Monika Sobeková Majková

Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov v SR z vlastných a cudzích

Více informací
od 246 Kč
Koupit nejlevněji

Ako niečo robiť slovami - Langshaw, Austin John

John L. Austin (1911–1960) patrí medzi najvplyvnejších oxfordských filozofov minulého storočia, zakladateľov školy prirodzeného jazyka, ktorá sa zaradila medzi najvýznamnejšie typy filozofickej analýz

Více informací
od 143 Kč
Koupit nejlevněji

Ako sa hravo naučiť počtu derivačnému - Anino Belan

Kurz matematickej analýzy sa zaoberá diferenciálnym a integrálnym počtom funkcií jednej premennej. Bude si vyžadovať, aby ste mnoho vecí spravili sami. Za odmenu však pochopíte, ako fungujú derivácie

Více informací
od 378 Kč
Koupit nejlevněji

Burian, Zdenek .Simuluj! - simulace vlastností analogových elektronických obvodů

Příručka je určena pro nejznámější a nejčastěji využívanou verzi programu SPICE a to verzi 5.0a. Vyšší verze programu SPICE umožňují používat dokonalejší modely součástek a zpravidla obsahují i editor

Více informací
od 266 Kč
Koupit nejlevněji

Dan Ariely Aké drahé je zadarmo

Zvykli sme si na predraženú kávu aj na predstavu o človeku ako racionálnej bytosti. Máme pocit, že drahší liek je účinnejší, šetríme na drobnostiach a rozhadzujeme pri dôležitých nákupoch. Po prečítan

Více informací
od 272 Kč
Koupit nejlevněji

Design Loga - Healey Matthew

Proč jsou některá loga o poznání úspěšnější než jiná? Co tvoří jejich nezaměnitelný punc? Které aspekty by měl grafik ve svém díle zohlednit, aby vystihl podstatu zadavatele a podtrhl jeho jedinečnost

Více informací
od 357 Kč
Koupit nejlevněji

Doprava a společnost

Ekonomické aspekty udržitelné dopravy

Více informací
od 143 Kč
Koupit nejlevněji

Galén Regional anatomy

Publikace vznikla jako základní učební text pro zahraniční studenty na lékařských fakultách v České republice. Obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny

Více informací
od 286 Kč
Koupit nejlevněji

Galén Terminologiae medicae IANUA

Učebnice, určená především studentům lékařství, se snaží z nejnutnějšího gramatického minima vytěžit maximum užitečné budoucímu lékaři. Podněcuje přitom ke kreativitě a hledání souvislostí, čímž občas vystupuje z obvyklého úzce odborného zaměření.

Více informací
od 250 Kč
Koupit nejlevněji

GRADA Geografie turismu

Autor : Iveta Hamarneh, Druh sortimentu : eKniha, Geografie turismu, Jazyk : Čeština, Počet stran : neuvedeno

Více informací
od 237 Kč
Koupit nejlevněji

GRADA Základní učebnice pedagogiky

Vzhledem k odlišnému charakteru uvedených pedagogických věd se jednotlivé části učebnice od sebe poněkud liší způsobem zpracování. Ve všech se ale autoři snažili o navázání dialogu se čtenářem – ať už

Více informací
od 295 Kč
Koupit nejlevněji

Grammatykáři - Koupil Ondřej

Druhé vydání knihy, která komplexně představuje práci nejstarších gramatiků českého jazyka v 16. a 17. století na pozadí tradic, které formovaly jejich myšlení.

Více informací
od 270 Kč
Koupit nejlevněji

Hřebíček, Jiří; Ministr, Jan; Pitner, Tomáš 10. letní škola aplikované informatiky

Všemi přednáškami 10. letní školy prolínala skutečnost, že aplikace moderních informačních a komunikačních technologií pro životní prostředí (potažmo environmentální informatiky) jak v ČR, tak i mezin

Více informací
od 192 Kč
Koupit nejlevněji

Ivan Štoll: Elektřina a magnetismus

Monografie Elektřina a magnetismus je základní vysokoškolskou učebnicí pro fyzikálně a přírodovědně zaměřené obory. Jádro publikace tvoří kapitoly 1 až 5, které pojednávají o elektrostatice, silovém p

Více informací
od 351 Kč
Koupit nejlevněji

Jak psát závěrečné a kvalifikační práce

Bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citac

Více informací
od 128 Kč
Koupit nejlevněji

Jiří Jelínek: Praktikum z trestního práva

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byl

Více informací
od 234 Kč
Koupit nejlevněji

Jitka Kendíková A proč ne?

Nebývale otevřený rozhovor ředitelky školy se svými student. Obsah knihy tvoří rozhovor ředitelky Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského Jitky Kendíkové se studenty Adamem a Honzou na téma integrace spoluž

Více informací
od 154 Kč
Koupit nejlevněji

Karolina Adamová Úsvit moderního konstitucionalismu

Profesorka Adamová patří k nejvýznačnějším českým tvůrcům vědecké, odborné i populárně naučné literatury. Její čtivý přístup ke zpracování látky činí přitažlivým i zpracování témat, jež se možná povrc

Více informací
od 171 Kč
Koupit nejlevněji

König, Jutta; Zemlin, Claudia 100 chyb při péči o lidi s demencí

Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze tehdy, budou-li pracovníci stále znovu zkoumat a zlepšovat svůj postoj, ošet

Více informací
od 225 Kč
Koupit nejlevněji

Lazar, Ján Á propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel: entre Facebook

Rozvoj nových komunikačních technologií zásadně ovlivnil různé formy vyjadřování. Francouzský jazyk, který je užíván v rámci počítačem zprostředkované komunikace se výrazně liší od své spisovné formy.

Více informací
od 208 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Dějiny evropského kontinentálního práva

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři s

Více informací
od 472 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Praktikum z obecného správního práva

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v

Více informací
od 100 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Příklady z trestního práva hmotného a procesního

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, aby pokrývaly materii trestního práva hmot

Více informací
od 114 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Slabikář obecné teorie práva

Slabikář přináší základy teorie práva; jeho přednostní je přehlednost a maximální možná stručnost textu. Text je po úvodním vymezení pojmu práva zaměřen především na analýzu právní normy a její realizaci, a v té souvislosti i na prezentaci základního pojmového aparátu právní vědy . Heslovitě se zabývá otázkami, jež jsou předmětem právní antropologie, právní sociologie, právní axiologie apod., tedy tím, co bychom mohli shrnout do zastřešujícího hesla „právo a lidská společnost“. Slabikář je ur...

Více informací
od 128 Kč
Koupit nejlevněji

Lukáš Švaňa "Etika" vojny a terorizmu

Publikácia je venovaná etickej reflexii vojen a terorizmu ako globálnych a verejnosť takmer vždy šokujúcich prejavov násilia, ktoré sa stávajú najpoužívanejšími prostriedkami pri dosahovaní ideologick

Více informací
od 299 Kč
Koupit nejlevněji

Marie Hesková: Cestovní ruch

Publikace nabízí souhrn informací z oblasti cestovního ruchu. Důraz je kladen na pochopení cestovního ruchu v širším pohledu hospodářských oborů a v mezinárodním kontextu. Výklad sleduje vývoj poznání

Více informací
od 110 Kč
Koupit nejlevněji

Marketing - Základy marketingu 2. - Učebnice studenta Moudrý

Tato učebnice poskytuje základ marketingového myšlení a vědomí, cílem je ve studentech probudit snahu o další poznávání tohoto oboru. Studenti se seznámí s marketingovým mixem, koncepcemi atd. Pochopí

Více informací
od 137 Kč
Koupit nejlevněji

Martin Antal ADHD očami ADHD - pomáhajte a bavte sa

Kniha s názvom ADHD očami ADHD – Ako to zvládať? priniesla vysvetlenie fenoménu nepozornosti spojenej s hyperaktivitou, ktoré bolo prezentované na vlastných skúsenostiach, a rady, ako zvládať najbežne

Více informací
od 261 Kč
Koupit nejlevněji

Michal Černý 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT Černý

Jak ovlivňují technologie běžnou komunikaci nebo seznamování se s dívkou v baru? Kde jsou hranice mezi sci-fi a moderními nástroji pro zpracování emocí nebo velkých dat? To jsou jen některé otázky, na

Více informací
od 179 Kč
Koupit nejlevněji

Miroslav Brozman: Neurológia

Učebnica pre zdravotnícke odbory univerzitného štúdia ošetrovateľstvo, záchranárstvo, fyziatria a rehabilitácia, psychológia, špeciálna pedagogika Učebnica určená študentom zdravotníckych odborov u

Více informací
od 160 Kč
Koupit nejlevněji

Miroslav Orel A co řeknete teď, doktore?

Kniha volně navazuje na již vydaný titul Na Freuda já nemám čas, doktore. Ve stejném duchu seznamuje s dalšími duševními poruchami a stavy. Každá duševní nemoc je vždy uvedena ilustrativním příběhem...

Více informací
od 192 Kč
Koupit nejlevněji

Mladá fronta Kardiologie pro interní praxi

Kniha – autor Miloš Táborský, česky, pevná bez přebalu lesklá Nová učebnice, která bude vaším průvodcem v aktuálních kardiologických otázkách transformovaných do každodenní jak klinické tak ambulantní praxe. Kardiologie spolu s onkologií patří mezi nejvíce se dynamicky rozvíjející obory medicíny a tak je někdy velmi obtížné sledovat změny, které nastávají v doporučených postupech v oblasti diagnostiky, farmakologické i nefarmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění. Za klíčové považuj...

Více informací
od 353 Kč
Koupit nejlevněji

Obchodní korespondence pro SŠ

Učebnice obchodní korespondence je určena studentům zejména obchodních středních škol. Těm nabízí základy učiva v podobě písemností v obchodním styku a písemností souvisejících s řízením a organizací

Více informací
od 128 Kč
Koupit nejlevněji

Pálušová, Martina A nesoudit znamená nedívat se...

Cílem publikace bylo prozkoumat a sjednotit dosavadní poznatky o překladu dramatu a ověřit jejich platnost na jednotlivých translatologických analýzách českých překladů současných ruských dramat s cíl

Více informací
od 164 Kč
Koupit nejlevněji

Pecník a kolektív Marcel 1871-Začiatky slovenskej politiky a vznik Slovenskej národnej strany

Publikácia autorov Marcela Pecníka a Veroniky Dobrovej zachytáva obdobie, osobnosti a udalosti súvisiace s formovaním slovenskej politickej reprezentácie v druhej polovici 19.storočia. Popisuje hlavné

Více informací
od 376 Kč
Koupit nejlevněji

Perfektum v současné češtině

Tento svazek nabízí svým čtenářům možnost podívat se spolu s autorkou do 500-milionové synchronní textové databáze Českého národního korpusu a na základě více než 20 000 dokladů, získaných z této data

Více informací
od 148 Kč
Koupit nejlevněji

Petr Osina: Teorie práva

Učebnice seznamuje studenty práva se základními právními pojmy, které obecným způsobem charakterizují právní řád a jeho fungování. Znalost těchto základních pojmů (pozitivní právo, prameny práva, práv

Více informací
od 193 Kč
Koupit nejlevněji

Psychologie a pedagogika II

Obecné zákonitosti psychického vývoje člověka a různé odlišnosti v psychice nemocných. Zabývá se psychologií sestry a zvláštnostmi při práci s dětmi. Věnuje pozornost sebepoznávání a sebehodnocení, zj

Více informací
od 171 Kč
Koupit nejlevněji

Radek Ptáček ADHD - variabilita v dětství a dospělosti

Kniha nabízí ucelený pohled na problematiku variability ADHD v dětském věku i dospělosti. Analyzuje problematiku od etiologie, přes neurobiologické a somatické příčiny, variabilitu v odpovědi na léčbu, až po psychologické a sociální souvislosti. Přehled variability ADHD využijí odborníci v oblastech nejen psychiatrie a medicíny obecně, ale i psychologie, pedagogiky a všech souvisejících oblastí. Text zahrnuje také výsledky vybraných původních studií autorů a jako první v české odborné literatuř...

Více informací
od 152 Kč
Koupit nejlevněji

Sandro Mayer Ako bolo na počiatku

Biblické príbehy prepracované do románovej podoby – stvorenie, Adam a Eva, Kain a Ábel, Noemov koráb, Abrahám, Izák, Jakub, Jozef a Mojžiš. Príbehy, intrigy, vášne i lásky pred očami čitateľa ožívajú

Více informací
od 190 Kč
Koupit nejlevněji

Sociální práce - Pro pedagogické obory - Gulová Lenka

Publikace se snaží přiblížit studentům pedagogických oborů disciplínu sociální práce, která může budoucím pedagogům odhalit mechanismy a strategie tohoto pomáhajícího oboru.

Více informací
od 149 Kč
Koupit nejlevněji

Soudobá sociologie IV.

Čtvrtý svazek učebních textů ze soudobé sociologie.

Více informací
od 210 Kč
Koupit nejlevněji

Svejkovský; Macková; Advokátní právo

Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usne

Více informací
od 926 Kč
Koupit nejlevněji

ÚSTAV PRÁVA Zákon o obchodních korporacích

, Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je jedním ze dvou základních právních předpisů, které v oblasti českého podnikatelského prostředí realizovaného prostřednictvím obchodních společností přináší významné změny. Publikace s názvem Zákon o obchodních korporacích obsahuje text zákona ve znění účinném k 1. 1. 2014 v přehledném tisku a slouží nejen studentům našich profesních vzdělávacích programů, ale má ambici stát se užitečným podkladem i pro účastníky našich odborných seminářů z ob...

Více informací
od 80 Kč
Koupit nejlevněji

Úvod do teorie plazmatu - Kulhánek Petr

Moderní učebnice teorie plazmatu určená pro vysokoškoláky matematicko-fyzikálního zaměření a odborníky z oboru. Učebnice obsahuje problematiku: pohyby nabitých částic, statistický přístup k plazmatu,

Více informací
od 316 Kč
Koupit nejlevněji

Václav Mertin Abeceda pro učitelky mateřských škol

Existuje množství psychologických i pedagogických otázek, na které učitelka mateřské školy musí každý den nacházet praktické odpovědi. Reaguje na ně tak, jak jí je život přináší, s některými se vypořá

Více informací
od 198 Kč
Koupit nejlevněji

Vysokoškoláci o totalitě

Dne 20. října 2011 se v Ústavu pro studium totalitních režimů konal druhý ročník studentské vědecké soutěže Vysokoškoláci o totalitě. Studenti historie a příbuzných oborů z různých vysokoškolských pra

Více informací
od 101 Kč
Koupit nejlevněji

Wolters Kluwer Kriminologie

Autor : Marcela Tittlová, Peter Polák, Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na fakultách práva, ako aj na vysokých školách s bezpečnostnými študijnými odbormi k vyhľadávaným študijným predmetom, aj keď spravidla patrí medzi voliteľné predmety. <br. Predkladaná učebná pomôcka – „Kompendium kriminológie“ predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom, a to v podo...

Více informací
od 304 Kč
Koupit nejlevněji

Zuzana Hlavičková 100 aktivit pto výuku angličtiny

Příručka s nejrůznějšími náměty k aktivnímu vyučování anglického jazyka je zaměřená zejména na práci s tzv. průřezovými tématy. Velkou pozornost věnuje rozvoji globálního myšlení, a to ve spojení s po

Více informací
od 228 Kč
Koupit nejlevněji

Podobné fráze: