Kde jsem:  Katalog  >  Knihy a filmy  >  Knihy  >  Učebnice  >  Literatura pro vysoké školy

Literatura pro vysoké školy

Nalezeno:    66 produktů

Jak psát závěrečné a kvalifikační práce

Bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citac

Více informací
od 113 Kč
Koupit nejlevněji

Design Loga - Healey Matthew

Proč jsou některá loga o poznání úspěšnější než jiná? Co tvoří jejich nezaměnitelný punc? Které aspekty by měl grafik ve svém díle zohlednit, aby vystihl podstatu zadavatele a podtrhl jeho jedinečnost

Více informací
od 409 Kč
Koupit nejlevněji

Doprava a společnost

Kniha přibližuje českému čtenáři problematiku udržitelné dopravy z pohledu společenských věd. Významná část je věnována aktuálnímu tématu udržitelné dopravy ve městech. Publikace vysvětluje důležité pojmy a představuje hlavní trendy vývoje dopravy ve světě, na úrovni Evropské unie a v České republice. Zabývá se pozitivními a negativními dopady dopravy na společnost a životní prostředí. Je koncipována tak, aby se čtenář kromě základních pojmů a souvislostí vztahů dopravy, ekonomiky a společnosti...

Více informací
od 140 Kč
Koupit nejlevněji

Dušan Hendrych Správní věda

Vysokoškolská učebnice systematicky vysvětluje instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací proc

Více informací
od 473 Kč
Koupit nejlevněji

Galén Regional anatomy

Publikace vznikla jako základní učební text pro zahraniční studenty na lékařských fakultách v České republice. Obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických potřeb.

Více informací
od 300 Kč
Koupit nejlevněji

Galén Terminologiae medicae IANUA

Učebnice, určená především studentům lékařství, se snaží z nejnutnějšího gramatického minima vytěžit maximum užitečné budoucímu lékaři. Podněcuje přitom ke kreativitě a hledání souvislostí, čímž občas vystupuje z obvyklého úzce odborného zaměření.

Více informací
od 250 Kč
Koupit nejlevněji

GRADA Geografie turismu

Na trhu ojedinělá publikace seznamuje studenty VŠ, VOŠ a pracovníky v oblasti turismu s problematikou geografie turismu v mimoevropských teritoriích. Výhody knihy spočívají v tom, že autorka svět dělí podle metodiky UNWTO a nabízí komplexní přehled regionů z hlediska geografie turismu a podrobnější charakteristiku vybraných zemí daných regionů. V knize se nejprve seznámíte s nejdynamičtěji rostoucím regionem turismu, kterým je Asie a Pacifik, dále poznáte předpoklady turismu v regionu Amerika a...

Více informací
od 127 Kč
Koupit nejlevněji

GRADA Matematika pro nematematické obory

Kniha – autor Zuzana Došlá; Petr Liška, 304 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace je určená studentům vysokých škol zejména přírodovědného, technického a ekonomického zaměření a obecně všem zájemcům o základy matematické analýzy a lineární algebry. Objasňuje tato témata: diferenciální a integrální počet funkcí jedné i více proměnných, posloupnosti a nekonečné řady, diferenciální rovnice prvního a druhého řádu a křivkový integrál. Z lineární algebry se věnuje tématům: matice, d...

Více informací
od 277 Kč
Koupit nejlevněji

GRADA Základní učebnice pedagogiky

Kniha – autor Markéta Dvořáková; Zdeněk Kolář; Ivana Tvrzová; Růžena Váňová, 248 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Seznamte se s pomocí této publikace se základy nejstarších pedagogických disciplín – obecné pedagogiky, didaktiky a dějin pedagogiky! Učebnice je určena studentům vysokých, vyšších odborných i středních škol, na nichž se studuje pedagogika. Dobře však poslouží také učitelům pedagogiky.

Více informací
od 293 Kč
Koupit nejlevněji

Grammatykáři - Koupil Ondřej

Druhé vydání knihy, která komplexně představuje práci nejstarších gramatiků českého jazyka v 16. a 17. století na pozadí tradic, které formovaly jejich myšlení.

Více informací
od 270 Kč
Koupit nejlevněji

Ivan Štoll: Elektřina a magnetismus

Monografie Elektřina a magnetismus je základní vysokoškolskou učebnicí pro fyzikálně a přírodovědně zaměřené obory. Jádro publikace tvoří kapitoly 1 až 5, které pojednávají o elektrostatice, silovém p

Více informací
od 356 Kč
Koupit nejlevněji

Jiří Jelínek: Praktikum z trestního práva

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byl

Více informací
od 209 Kč
Koupit nejlevněji

Karolina Adamová Úsvit moderního konstitucionalismu

Profesorka Adamová patří k nejvýznačnějším českým tvůrcům vědecké, odborné i populárně naučné literatury. Její čtivý přístup ke zpracování látky činí přitažlivým i zpracování témat, jež se možná povrchním pohledem zdají být akademická. Historie formování prvních evropských ústavních listin je v autorčině podání zajímavým předmětem a kniha se vyznačuje vysokou informativní hodnotou, mj. také vzhledem k zařazení textů významných dokumentů.Ediční řada je připravována ve spolupráci s Ústavem právní...

Více informací
od 130 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Dějiny evropského kontinentálního práva

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři s

Více informací
od 619 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Praktikum z obecného správního práva

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu na semináře a zkoušku, nýbrž také připravit studenty pro praxi; ukázat, že někdy není podstatné, jestli se určitá kategorie nazývá tak či onak, ale že podstatné je vědět, jaké znaky vykazuje, chápat jejich podstatu a odlišnosti od kategorií jin...

Více informací
od 120 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Příklady z trestního práva hmotného a procesního

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, aby pokrývaly materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního. Ve druhém vydání byla sbírka aktualizována v návaznosti na novelizace trestních předpisů a doplněna o nové příklady vycházející ze zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Pod zadáním každého příkladu je dostatek prostoru pro poznámky. Sbírka přík...

Více informací
od 76 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Slabikář obecné teorie práva

Slabikář přináší základy teorie práva; jeho přednostní je přehlednost a maximální možná stručnost textu. Text je po úvodním vymezení pojmu práva zaměřen především na analýzu právní normy a její realizaci, a v té souvislosti i na prezentaci základního pojmového aparátu právní vědy . Heslovitě se zabývá otázkami, jež jsou předmětem právní antropologie, právní sociologie, právní axiologie apod., tedy tím, co bychom mohli shrnout do zastřešujícího hesla „právo a lidská společnost“. Slabikář je urče...

Více informací
od 120 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Ústavní základy organizace státu

Učebnice vysvětluje jednotlivé instituty ústavního práva České republiky a zároveň přináší informace o organizaci a fungování demokratického právního státu. Kniha je členěna do 17 kapitol. Autoři p

Více informací
od 346 Kč
Koupit nejlevněji

Marie Hesková: Cestovní ruch

Publikace nabízí souhrn informací z oblasti cestovního ruchu. Důraz je kladen na pochopení cestovního ruchu v širším pohledu hospodářských oborů a v mezinárodním kontextu. Výklad sleduje vývoj poznání

Více informací
od 135 Kč
Koupit nejlevněji

Marketing - Základy marketingu 2. - Učebnice studenta Moudrý

Tato učebnice poskytuje základ marketingového myšlení a vědomí, cílem je ve studentech probudit snahu o další poznávání tohoto oboru. Studenti se seznámí s marketingovým mixem, koncepcemi atd. Pochopí

Více informací
od 146 Kč
Koupit nejlevněji

Miroslav Brozman: Neurológia

Učebnica pre zdravotnícke odbory univerzitného štúdia ošetrovateľstvo, záchranárstvo, fyziatria a rehabilitácia, psychológia, špeciálna pedagogika Učebnica určená študentom zdravotníckych odborov u

Více informací
od 180 Kč
Koupit nejlevněji

Mladá fronta Kardiologie pro interní praxi

Kniha – autor Miloš Táborský, česky, pevná bez přebalu lesklá Nová učebnice, která bude vaším průvodcem v aktuálních kardiologických otázkách transformovaných do každodenní jak klinické tak ambulantní praxe. Kardiologie spolu s onkologií patří mezi nejvíce se dynamicky rozvíjející obory medicíny a tak je někdy velmi obtížné sledovat změny, které nastávají v doporučených postupech v oblasti diagnostiky, farmakologické i nefarmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění. Za klíčové považuj...

Více informací
od 353 Kč
Koupit nejlevněji

Obchodní korespondence pro SŠ

Učebnice obchodní korespondence je určena studentům zejména obchodních středních škol. Těm nabízí základy učiva v podobě písemností v obchodním styku a písemností souvisejících s řízením a organizací

Více informací
od 143 Kč
Koupit nejlevněji

Perfektum v současné češtině

Tento svazek nabízí svým čtenářům možnost podívat se spolu s autorkou do 500-milionové synchronní textové databáze Českého národního korpusu a na základě více než 20 000 dokladů, získaných z této data

Více informací
od 138 Kč
Koupit nejlevněji

Petr Osina: Teorie práva

Učebnice seznamuje studenty práva se základními právními pojmy, které obecným způsobem charakterizují právní řád a jeho fungování. Znalost těchto základních pojmů (pozitivní právo, prameny práva, práv

Více informací
od 260 Kč
Koupit nejlevněji

Pohyb člověka na biodromu

Monografie využívá metafor biodromu a cesty k reflexím životních pohybů člověka. Kinantropologii jakožto "nauku o člověku v pohybu" rozšiřuje nad empirický rámec návratem k původnímu chápání logu v celé šíři jeho konotací, tedy i jako smyslu a přesažného řádu. Pokouší se podrobněji mapovat a interpretovat dějinné "vzorce lidství" - s vědomím, že dosažení "definitivního" vzorce či nalezení podstaty člověka je úkolem typu kvadratury kruhu.

Více informací
od 154 Kč
Koupit nejlevněji

Psychologie a pedagogika II

Obecné zákonitosti psychického vývoje člověka a různé odlišnosti v psychice nemocných. Zabývá se psychologií sestry a zvláštnostmi při práci s dětmi. Věnuje pozornost sebepoznávání a sebehodnocení, zjišťování potřeb, komunikaci, sociálním dovednostem a relaxaci. Uvádí řadu námětů pro praktická cvičení

Více informací
od 153 Kč
Koupit nejlevněji

Sociální práce - Pro pedagogické obory - Gulová Lenka

Publikace se snaží přiblížit studentům pedagogických oborů disciplínu sociální práce, která může budoucím pedagogům odhalit mechanismy a strategie tohoto pomáhajícího oboru. Teorii sociální práce dopl

Více informací
od 125 Kč
Koupit nejlevněji

Soudobá sociologie IV.

Čtvrtý svazek učebních textů ze soudobé sociologie.

Více informací
od 210 Kč
Koupit nejlevněji

Statistika pro obchodní akademie - 5. vydání

Obsahem učebnice jsou základy statistiky a informace o ekonomických činnostech. Učebnici vhodně doplňují Příklady ze statistiky. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Více informací
od 117 Kč
Koupit nejlevněji

Triton Kontrolní otázky epidemiologie

Publikace slouží k samostatnému procvičování základních znalostí z epidemiologické metodologie a doplňuje tak knihu „Epidemiologie – průvodce epidemiologickou metodou“ autorů Göpfertová a kol., Triton

Více informací
od 64 Kč
Koupit nejlevněji

Úvod do teorie plazmatu - Kulhánek Petr

Moderní učebnice teorie plazmatu určená pro vysokoškoláky matematicko-fyzikálního zaměření a odborníky z oboru. Učebnice obsahuje problematiku: pohyby nabitých částic, statistický přístup k plazmatu,

Více informací
od 90 Kč
Koupit nejlevněji

Vysokoškoláci o totalitě

Dne 20. října 2011 se v Ústavu pro studium totalitních režimů konal druhý ročník studentské vědecké soutěže Vysokoškoláci o totalitě. Studenti historie a příbuzných oborů z různých vysokoškolských pra

Více informací
od 102 Kč
Koupit nejlevněji

Wolters Kluwer Kriminologie

Učebnice pojednává o základních kriminologických otázkách.

Více informací
od 660 Kč
Koupit nejlevněji

Riadenie hodnoty podniku (978-80-8168-460-9)

...avajú sa aj na investície ako na rozhodujúci faktor zvyšovania hodnoty podniku, pričom sa zaoberajú aj zdrojovým zabezpečením investícií. Posledná kapitola učebnice predstavuje praktický príklad na ohodnotenie podniku podnikateľskou metódou. Vysokoškolská učebnica je určená študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale je použiteľná aj pre študentov iných fakúlt s ekonomickým zameraním, pracovníkov znaleckých organizácií a samotných ekonomických znalcov.

Více informací

Riadenie hodnoty podniku: Zbierka príkladov (978-80-8168-141-7)

...ené, ale i neriešené príklady (v záujme kontroly správnosti riešenia sú v publikácii uvedené aj ich výsledky) na precvičenie si danej problematiky. Autori sa v jednotlivých kapitolách venujú problematike odpisov, reinžinieringu, reštrukturalizácie, metódam stanovenia všeobecnej hodnoty podniku, ako aj ohodnocovaniu nehmotného majetku (know-how, ochranné známky, patenty, doménové mená). V siedmej kapitole je uvedený príklad na výpočet hodnoty podniku porovnávacou...

Více informací

Tajomstvo úspešného štúdia na vysokej škole (978-80-8168-157-8)

...vytvoriť optimálne podmienky na učenie, ako si organizovať čas, ako sa sústrediť na učenie, ako sa vyrovnať so stresom, ako si robiť efektívne poznámky, ako sa učiť z učebnice či iného textu, ako si zapamätať učivo, ako sa pripraviť na skúšky. Predposledná časť knihy sa venuje písaniu seminárnych, záverečných (bakalárskych a diplomových) a kvalifikačných prác. O úspechu v zamestnaní a o kariérnom postupe nerozhodujú iba vedomosti a zručnosti absolventa...

Více informací

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (978-80-8168-140-0)

...ienkach SR, jeho vývojových etáp, problémov a kompatibilitu so štandardnými európskymi systémami verejnej správy. Ďalej sa venuje otázkam riadenia a kontroly vo verejnej správe, priblíženiu nových manažérskych koncepcií a metód riadenia, ako aj predpokladov ich uplatnenia v aktuálnom právnom, organizačnom a inštitucionálnom prostredí verejnej správy v Slovenskej republike. Publikácia je určená nielen študentom odborov verejná správa a regionálny rozvoj, ale aj...

Více informací

Účtovníctvo vlastníckych transakcií (978-80-8168-501-9)

Kniha – autor Katarína Máziková, 236 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá

Více informací

Ceny a cenové rozhodovanie (978-80-8168-696-2)

...ie firmy vplýva množstvo predvídateľných i nepredvídateľných trhových podmienok, od ktorých závisia externé aj interné faktory ovplyvňujúce výšku ceny. Publikácia sa sústreďuje na podstatu a význam cenotvorby v rôznych firmách vo výrobnej či v obchodnej sfére, ako i vybraných firiem vo sfére služieb. Je určená predovšetkým študentom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci výučby predmetu ceny a cenové rozhodovanie, ale...

Více informací

Účtovníctvo: Úlohy, príklady, testy (978-80-8168-446-3)

...dnej úpravy účtovníctva. Všeobecné poznatky o účtovníctve sú aplikované na podnikateľskú účtovnú jednotku (podnikateľa), ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Pri súvahe a výkaze ziskov a strát vychádzajú autori z právnej úpravy pre malé a veľké účtovné jednotky. Učebný text je rozvrhnutý tak, aby čitateľ po jeho vyriešení nadobudol základné zručnosti praktického využitia teoretických poznatkov účtovníctva v jednotlivých oblastiach.

Více informací

Mikroekonómia 2: Teória spotrebiteľa (978-80-8168-054-0)

...y výskumu viacerých čiastkových ekonomických disciplín, ako sú hospodárska politika, dejiny ekonomických teórií či makroekonómia. Súčasťou učebnice sú aj konkrétne príklady, ktoré majú pomôcť uvedomiť si kľúčové faktory ovplyvňujúce rozhodovanie spotrebiteľa i tie, ktoré, naopak, spotrebiteľ pri rozhodovaní neberie do úvahy, pretože sa mu zdajú nepodstatné. Učebnica je určená predovšetkým študentom 2. a 3. stupňa ekonomických vysokých škôl ako...

Více informací

Organizácia manažérskej práce (978-80-8168-719-8)

...rý výkon manažérskej práce doplnili o aktuálne témy, ako napríklad práca s talentmi, koučovanie či riadenie inovácií. Zároveň poukazujú aj na také dôležité faktory, ako je schopnosť správať sa eticky a spoločensky zodpovedne, ako aj byť kultúrne senzitívny, čiže vedieť pracovať v multikultúrnom prostredí. Učebnica je primárne určená študentom vysokých škôl, zároveň je však veľmi zaujímavým a podnetným zdrojom informácií pre tých, ktorí sa na...

Více informací

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu: v Slovenskej republike (978-80-8168-312-1)

...o na poisťovňu. Jednotlivé kapitoly sú zoradené podľa troch okruhov tém v členení: teoretická časť, právna úpravu poistenia a sprostredkovania a sprostredkovanie poistenia z pohľadu praxe. Súčasťou textu je tiež výklad pojmov a tabuľková časť. Cieľom autora bolo pripraviť praktickú pomôcku nielen pre začínajúcich sprostredkovateľov poistenia, ale aj pre sprostredkovateľov aktuálne činných na poistnom trhu, potenciálnych klientov a študentov vysokých škôl.

Více informací

Podnik a podnikanie: príklady a prípadové štúdie pracovný zošit (978-80-8078-621-2)

...cie nadväzujú na problematiku, ktorá je obsiahnutá vo vysokoškolskej učebnici s rovnomenným názvom, a súčasne ju detailnejšie rozpracúvajú. Pracovný zošit však možno využiť aj ako odporúčanú literatúru na predmet podnikové hospodárstvo na ostatných fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave a môže vzbudiť pozornosť aj záujemcov z hospodárskej praxe obohatením ich pohľadov a názorov na problémy, ktoré podnikanie a činnosť podnikov so sebou prinášajú.

Více informací

Manažment pre nelekárske študijné programy: Vysokoškolská učebnica (978-80-8063-447-6)

...bnica svojím obsahom pokrýva náplň pregraduálnej prípravy študentov nelekárskych študijných programov z manažmentu a mala by im napomôcť pri ich samoštúdiu. Určená je poslucháčom vysokoškolského štúdia verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, ako aj študentom ďalších nelekárskych študijných programov. Využiť ju môžu aj poslucháči študijného programu biomedicínske inžinierstvo, ktorí študujú manažment zdravotníckych služieb.

Více informací

Účtovníctvo I: cvičebnica A (978-80-8078-662-5)

...ly stručné teoretické zhrnutie danej problematiky a časť otázok, cvičení a riešených a neriešených príkladov. V závere väčšiny kapitol sú uvedené aj kontrolné otázky. Výsledky náročnejších príkladov uvedené v závere cvičebnice poskytujú možnosť sebakontroly. Cvičebnica je určená pre študentov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Vysokej školy manažmentu v Bratislave a v Trenčíne, ako aj iných vysokých škôl ekonomického zamerania.

Více informací

Kriminológia (978-80-8078-206-1)

...dpovedá aj obsah publikácie, ktorá v prvej, všeobecnej časti objasňuje predmet kriminológie ako vedného odboru, systém jej teórie a metodológie, jej páchateľov a obete. V druhej, špeciálnej časti sú charakterizované osobité kategórie a formy kriminality (násilná, majetková, mravnostná, hospodárska, drogová, počítačová a organizovaná kriminalita). Je určená najmä študentom právnych a ďalších spoločenskovedných odborov, ale aj širšej odbornej a laickej...

Více informací

Základy klinickej onkológie: Špeciálna časť (978-80-8063-437-7)

...rení, o princípoch chemoterapie, hormonálnej liečby, nových možnostiach cielenej liečby, o význame liečby kostnej choroby pri malígnych ochoreniach, o klinickom a translačnom výskume, o prevencii nádorových ochorení, ako aj o ďalších aspektoch nádorových ochorení. V špeciálnej časti sú uvedené princípy diagnostiky, klasifikácia a liečba nádorových ochorení podľa jednotlivých systémov. Informácie v tejto časti knihy poskytujú možnosť rýchlej orientácie...

Více informací

Základy teórie štátu a práva (978-80-8078-622-9)

...čebnica na viacerých miestach doplnená praktickými príkladmi. Eventuálni záujemcovia o podrobnejšie štúdium určite ocenia bibliografický aparát, ktorý obsahuje aj odkazy na dostupnú literatúru v slovenskom alebo českom jazyku. Predkladaná učebnica je primárne určená predovšetkým pre študentov neprávnických študijných odborov, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základmi fungovania štátu a práva, no ako praktický pomocník môže poslúžiť aj študentom práva.

Více informací

Praktické prípady z práva duševného vlastníctva (978-80-8078-287-0)

...entárium bezprostredne potrebné na riešenie daného prípadu. Inštrumentárium predstavuje odkazy na priamo aplikovateľné ustanovenia právnych predpisov, ktoré je nutné v aktuálnom prípade brať do úvahy a primerane použiť, vrátane sekundárneho európskeho práva, ako aj medzinárodného verejného práva. Nechýbajú ani odkazy na príslušnú odbornú literatúru a judikatúru vnútroštátnych a európskych súdov. Zámerom autorov je upozorniť na význam práv duševného...

Více informací

Organizačná kultúra (978-80-8078-304-4)

...ňujú organizačnú kultúru. Zároveň je doplnená o vplyv organizačnej kultúry na riadiace procesy v organizácii za predpokladu, že sa formuje v súlade s ostatnými prvkami systému. Venuje sa aj typológiám organizačnej kultúry, ich pozitívnym a negatívnym stránkam. Publikácia je určená študentom Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, ale zároveň ju môžu využiť aj manažéri v praxi, ktorým poskytne základnú orientáciu v danej oblasti.

Více informací

Autorské právo a práva související (978-80-7502-240-0)

...a jeho druhů, osobnostních a majetkových práv autora a licenčních smluv. Autoři se podrobně zabývají všemi způsoby ochrany autorského práva – ochranou občanskoprávní, správněprávní i trestněprávní. Zvláštní pozornost věnují autoři výzvám, které autorskému právu přináší Internet. V dalších kapitolách učebnice obsahuje výklad práv výkonných umělců, práv výrobců, vysílatelů a nakladatele či práv k počítačovým programům a databázím....

Více informací

Praktikum z právní metodologie (978-80-7502-235-6)

...ě nástinu metodologie právní komparatistiky. Každá kapitola obsahuje kratší teoretický úvod do problematiky, který nemá ambice podat vyčerpávající definice, ale spíše probouzet otázky, studijní a badatelskou zvídavost a poukázat na vzájemné souvislosti metod. Všechny výkladové metody a argumenty spolu úzce souvisí a jsou provázány. Přesto z didaktického hlediska jsou témata zaměřena vždy na dílčí konkrétní metodu nebo problematiku. Součástí každé...

Více informací

Podobné fráze: