Kde jsem: Katalog > Pokusy z fyziky na střední škole 4 - Emanuel Svoboda

Pokusy z fyziky na střední škole 4 - Emanuel Svoboda

Obrázek není k dispozici
Koupit za 143 Kč
Dostupnost: Skladem
143 Kč
Optika, kvantová fyzika, atomová a jaderná fyzika Čtvrtý díl čtyřdílné publikace má dvě části. První část obsahuje celkem 75 pokusů z optiky a 20 pokusů k tématu fyzika mikrosvěta různé obsahové, metodické i technické úrovně. Vedle složitějších pokusů s různými soupravami jsou také uvedeny pokusy s velmi jednoduchými pomůckami. U každého pokusu je uveden seznam potřebných pomůcek. Následuje popis...

Doporučujeme

Popis Pokusy z fyziky na střední škole 4 - Emanuel Svoboda

Optika, kvantová fyzika, atomová a jaderná fyzika
Čtvrtý díl čtyřdílné publikace má dvě části. První část obsahuje
celkem 75 pokusů z optiky a 20 pokusů k tématu fyzika mikrosvěta
různé obsahové, metodické i technické úrovně. Vedle složitějších
pokusů s různými soupravami jsou také uvedeny pokusy s velmi
jednoduchými pomůckami. U každého pokusu je uveden seznam
potřebných pomůcek. Následuje popis přípravy pokusu, na který
navazuje návod k jeho provedení. V řadě případů jsou tyto části
doplněny obrázkem pro názornější představu jednotlivých částí i
celé sestavy experimentu. Potom je uvedeno buď stručné vysvětlení
demonstrovaného fyzikálního jevu či děje, nebo je vysloven závěr
vyplývající z provedeného pokusu. Na závěr některých pokusů jsou
uvedeny metodické nebo technické poznámky včetně námětů dalších
možných modifikací popisovaného experimentu. Druhá část publikace
je věnována popisu a funkci některých školních přístrojů a pomůcek.
Popisované přístroje a pomůcky byly rozděleny do 25 okruhů a pro
rychlou orientaci při hledání popisu uspořádány abecedně.

Podobné fráze: