Kde jsem: Katalog > Literatura - Přehled středoškolského učiva (edice MATURITA) - Taťána Polášková, Dagmar Milotová, Zuzana Dvořáková

Literatura - Přehled středoškolského učiva (edice MATURITA) - Taťána Polášková, Dagmar Milotová, Zuzana Dvořáková

Obrázek není k dispozici
Koupit za 147 Kč
Dostupnost: Skladem
147 Kč
Tato učebnice vám společně s publikacemi LITERATURA – testové úlohy, ČESKÝ JAZYK – přehled středoškolského učiva, ČESKÝ JAZYK – testové úlohy, OBSAHY A ROZBORY DĚL a čtyřmi díly ČÍTANEK poslouží nejen při pravidelné výuce literatury, ale následně i při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Chce pomoci studentům, aby se orientovali v literatuře, pochopili její vlastnosti a hl...

Doporučujeme

Popis Literatura - Přehled středoškolského učiva (edice MATURITA) - Taťána Polášková, Dagmar Milotová, Zuzana Dvořáková

Tato učebnice vám společně s publikacemi LITERATURA – testové
úlohy, ČESKÝ JAZYK – přehled středoškolského učiva, ČESKÝ JAZYK –
testové úlohy, OBSAHY A ROZBORY DĚL a čtyřmi díly ČÍTANEK poslouží
nejen při pravidelné výuce literatury, ale následně i při přípravě
k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Chce pomoci
studentům, aby se orientovali v literatuře, pochopili její
vlastnosti a hlavní historické souvislosti. V úvodu kapitoly je
vždy zařazen tzv. historicko-společenský kontext. V něm jsou
představeny základní atributy daného literárního období, které bylo
vždy spjato s dobovými společenskými, kulturními a politickými
událostmi. Literatura je druhem umění, a proto je také
neodmyslitelně spjata s hudbou, architekturou a malířstvím. Text
doprovází množství obrázků, které mají studentům ujasnit pohled na
probíranou problematiku a ukázat ji na příkladech. Součástí knihy
jsou četné ukázky z literárních děl, které by měly studenty
podnítit k vlastní četbě, jež je nezbytnou podmínkou a základem
porozumění literatuře. Podrobněji se vybraným literárním dílům
věnují OBSAHY A ROZBORY DĚL a 4 díly ČÍTANEK. V samostatné kapitole
seznámí učebnice studenty také se základy literární teorie.
Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a při
přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno dle
požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky.