Kde jsem: Katalog > Český jazyk a komunikace pro SŠ - 1. díl (učebnice)

Český jazyk a komunikace pro SŠ - 1. díl (učebnice)

Obrázek není k dispozici
Koupit za 161 Kč
Dostupnost: Skladem
161 Kč
Jedná se o první díl čtyřdílné řady učebních materiálů zpracovaných primárně podle v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání, ale i v souladu s RVP pro gymnázia a určených jak pro vzdělávací obor Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, tak i pro obor Český jazyk a literatura. Učebnici lze tedy využít na středních odborných školách i na gymnáziích. Učebnice má dvě části: základní a výcvikovo...

Doporučujeme

Popis Český jazyk a komunikace pro SŠ - 1. díl (učebnice)

Jedná se o první díl čtyřdílné řady učebních materiálů zpracovaných
primárně podle v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání, ale
i v souladu s RVP pro gymnázia a určených jak pro vzdělávací obor
Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, tak i pro obor Český jazyk
a literatura. Učebnici lze tedy využít na středních odborných
školách i na gymnáziích. Učebnice má dvě části: základní a
výcvikovou. Základní část obsahuje kapitoly jazykové, slohové a
komunikační, výcviková část pak teoretické podklady pro prakticky
zaměřené komunikační výcviky (bližší informace k nim, včetně
podrobných instrukcí, jsou uvedeny v Průvodci pro učitele). K
motivaci studentů slouží vtipné dialogické ukázky ve formě psaného
textu či zvukového záznamu na CD. Jedná se o příběhy průvodních
postav, studentů Adama a Evy, které poukazují na důležitost a
potřebu zohlednění jednotlivých složek komunikační situace a
současně obsahují probírané jazykové jevy. Jsou tak východiskem k
výkladu komunikace i jazyka, a dokládají tak smysluplnost pojetí
jazyka jako nástroje komunikace. V jazykových kapitolách základní
části se zabýváme obecným poučením o jazyce (jazyk, typologie
jazyků, charakteristika současné češtiny, národní jazyk a jeho
útvary, jazyková kultura, jazykověda) a hláskoslovím (zvukové
prostředky souvislé řeči, technika mluveného slova, systém hlásek v
češtině, změny hlásek v proudu řeči, zvukové prostředky souvislé
řeči, ortoepické normy). Ve slohových kapitolách základní části se
zaměřujeme na slohové postupy, a to vždy z hlediska komunikačního
(kdo, kdy, jak, proč a s jakým efektem daný postup zpravidla
používá) a z hlediska jazykového (jaká je zpravidla struktura a
výrazové prostředky v komunikátech tvořených daných slohovým
postupem). V komunikačních kapitolách základní části jsou studenti
obeznámeni s jednoduchým komuni...

Podobné fráze: