Kde jsem:  Katalog  >  Chovatelské potřeby  >  Hospodářská zvířata  >  Krmivo pro hospodářská zvířata

Krmivo pro hospodářská zvířata

Nalezeno:    42 produktů

Biofaktory Kombisol D3 5l

Tekut&yacute; koncentr&aacute;t vitam&iacute;nu D3.<br /><br />Složen&iacute;: vitam&iacute;n D3<br /><br />Indikace: zv&yacute;&scaron;en&aacute; z&aacute;těž organizmu, obdob&iacute; maxim&aacute;ln&iacute; &uacute;žitkovosti a růstu, gravidita, lakt&aacute;ce, &scaron;patn&yacute; růst , zn&iacute;žen&aacute; odolnost proti různym infekčn&iacute;m onemocněn&iacute;m, poruchy osifik&aacute;ce a růstu kost&iacute;, avitamin&oacute;zy a hypovitamin&oacute;zy D, při sn&iacute;žen&eacute; intenzi...

Více informací
od 793 Kč
Koupit nejlevněji

Biofaktory NutriMix pro kozy plv 1kg

NUTRI MIX pro kozy 1kgMinerální krmivo pro kozySpecifikace produktupro drobnochovatele a malochovyminerální krmivo s vitamínypřírodní antioxidant, organicky vázané mikroprvky, chráněné vitaminy a esenciální olejezajišťuje odpovídající růst a vývoj mladých zvířatzvyšuje přírůstky a využití krmiva u vykrmovaných zvířat

Více informací
od 55 Kč
Koupit nejlevněji

Biofaktory NutriMix pro kozy plv 20kg

Nutrimix&reg; pro kozy<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />pro drobnochovatele a malochovy<br />&nbsp;<br />Miner&aacute;ln&iacute; krmivo s&nbsp;vitam&iacute;ny<br />&nbsp;<br />Př&iacute;rodn&iacute; antioxidant, organicky v&aacute;zan&eacute; mikroprvky, chr&aacute;něn&eacute; vitaminy a esenci&aacute;ln&iacute; oleje<br />&nbsp;<br />Miner&aacute;ln&iacute; krmivo pro kozy<br />&nbsp;<br />zaji&scaron;ťuje odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; růst a v&yacute;voj mlad&yacute;ch zv&iacute;řat<br />udrž...

Více informací
od 866 Kč
Koupit nejlevněji

Biofaktory NutriMix pro kozy plv 3kg

&nbsp;Nutrimix&reg; pro kozy&nbsp;<br />pro drobnochovatele a malochovy<br />&nbsp;<br />Miner&aacute;ln&iacute; krmivo s&nbsp;vitam&iacute;ny&nbsp;<br />Př&iacute;rodn&iacute; antioxidant, organicky v&aacute;zan&eacute; mikroprvky, chr&aacute;něn&eacute; vitaminy a esenci&aacute;ln&iacute; oleje<br />&nbsp;<br />Miner&aacute;ln&iacute; krmivo pro kozy&nbsp;<br />zaji&scaron;ťuje odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; růst a v&yacute;voj mlad&yacute;ch zv&iacute;řat<br />udržuje chovn&aacute; zv&iac...

Více informací
od 189 Kč
Koupit nejlevněji

CHr. Hansen CalGel 500ml veterin.

<ul><li>Zaji&scaron;ťuje vysokou &uacute;roveň v&aacute;pn&iacute;ku v krvi</li><li>Tři různ&eacute; zdroje v&aacute;pn&iacute;ku</li><li>Jednoduch&aacute; a c&iacute;len&aacute; aplikace</li></ul>

Více informací
od 199 Kč
Koupit nejlevněji

CHr. Hansen KetoGel 500ml veterin.

<ul><li>Rychl&aacute; podpora energetick&eacute;ho metabolismu</li><li>Sn&iacute;žen&aacute; mobilizace tělesn&eacute;ho tuku</li><li>Jednoduch&aacute; a c&iacute;len&aacute; aplikace</li></ul>

Více informací
od 187 Kč
Koupit nejlevněji

CHr. Hansen Kolostran pasta 4x6x15ml

<br /><strong>KOLOSTRAN PASTA</strong> je určena pro novorozen&aacute; telata. Jejich odolnost z&aacute;vis&iacute; jen na protil&aacute;tk&aacute;ch z&iacute;skan&yacute;ch z mateřsk&eacute;ho kolostra, a je často nedostačuj&iacute;c&iacute; (niž&scaron;&iacute; kvalita kolostra, sn&iacute;žen&yacute; nebo opožděn&yacute; př&iacute;jem kolostra, atd.). <strong>KOLOSTRAN PASTA</strong> zvy&scaron;uje odolnost telat k celkov&yacute;m, respiračn&iacute;m a střevn&iacute;m infekc&iacute;m. Probiot...

Více informací
od 2 688 Kč
Koupit nejlevněji

IREL Silyfeed Basic 2kg

Jedn&aacute; se o z&aacute;kladn&iacute; krmn&yacute; doplněk na b&aacute;zi zpracovan&eacute;ho plodu&nbsp;ostropestřce mari&aacute;nsk&eacute;ho&nbsp;(Silybum marianum).sypk&eacute; doplňkov&eacute; krmivo pro dom&aacute;c&iacute; zv&iacute;řata, psy<br />Krmn&yacute; doplněk kombinuje působen&iacute; specifikovan&yacute;ch skupin př&iacute;rodn&iacute;ch l&aacute;tek, kter&eacute; vykazuj&iacute; kladn&eacute; vlastnosti na zdrav&iacute; zv&iacute;řec&iacute;ho jedince a přin&aacute;&scaron;...

Více informací
od 462 Kč
Koupit nejlevněji

IREL Silyfeed Basic 6kg

Jedn&aacute; se o z&aacute;kladn&iacute; krmn&yacute; doplněk na b&aacute;zi zpracovan&eacute;ho plodu&nbsp;ostropestřce mari&aacute;nsk&eacute;ho&nbsp;(Silybum marianum).sypk&eacute; doplňkov&eacute; krmivo pro dom&aacute;c&iacute; zv&iacute;řata, psy<br />Krmn&yacute; doplněk kombinuje působen&iacute; specifikovan&yacute;ch skupin př&iacute;rodn&iacute;ch l&aacute;tek, kter&eacute; vykazuj&iacute; kladn&eacute; vlastnosti na zdrav&iacute; zv&iacute;řec&iacute;ho jedince a přin&aacute;&scaron;...

Více informací
od 1 218 Kč
Koupit nejlevněji

Mikrop Liz solný SOLSEL Normal 10kg

Soln&yacute; liz Solsel Normal pro koně, dobytek, ovce, kozy, prasata a zvěř 10 kg - schv&aacute;leno pro využit&iacute; v ekologick&eacute;m zemědělstv&iacute;. Liz z čist&eacute; vakuov&eacute; soli, pro ide&aacute;ln&iacute; a jednoduch&yacute; způsob, jak doplnit krmen&iacute; hověz&iacute;ho dobytka, ovc&iacute;, koz, kon&iacute;, srn a vysok&eacute; zvěře o soli a př&iacute;rodn&iacute; miner&aacute;ln&iacute; l&aacute;tky.<br />&nbsp;<ul><li>Liz z čist&eacute; vakuov&eacute; soli.</li><l...

Více informací
od 138 Kč
Koupit nejlevněji

Mikrop Mikrop C-VIT plv 1kg

Doplňkov&eacute; krmivo vitaminu C pro zv&iacute;řata, rozpustn&eacute; ve vodě<br /><br />Doplňkov&eacute; krmivo se použ&iacute;v&aacute; při z&aacute;těži, kter&aacute; vznik&aacute; při přechodech mezi ročn&iacute;mi obdob&iacute;mi, zejm&eacute;na v&nbsp;zimě a&nbsp;na jaře. D&aacute;le se použ&iacute;v&aacute; při transportn&iacute;ch, tepeln&yacute;ch nebo jin&yacute;ch stresech. Je vhodn&eacute; jej použ&iacute;vat u&nbsp;zv&iacute;řat v&nbsp;reprodukci ve sn&aacute;&scaron;ce, u&nbsp;m...

Více informací
od 262 Kč
Koupit nejlevněji

Ostatní FOS Rediar Farm-O-San 3,5kg

<strong>Indikace</strong>:<br />Perfexan Rediar reguluje zaž&iacute;vac&iacute; pot&iacute;že mlad&yacute;ch telat použit&iacute;m specifick&eacute; př&iacute;rodn&iacute; vl&aacute;kniny, zabraňuje dehydrataci, podporuje a chr&aacute;n&iacute; střevn&iacute; mikrofl&oacute;ru. &Uacute;činkuje během 24 hodin. Kr&aacute;tkodob&eacute; o&scaron;etřen&iacute; přin&aacute;&scaron;&iacute; dlouhodobou v&yacute;hodu.<br /><br /><strong>Způsob aplikace:</strong><br />Použijte Rediar v př&iacute;padě v...

Více informací
od 1 256 Kč
Koupit nejlevněji

Ostatní FOS Reviva 1kg

FOS Reviva<br />REVIVA JE<br />Bohat&aacute; na v&aacute;pn&iacute;k, vitaminy a energii<br />Testovan&aacute; a ověřen&aacute; vynikaj&iacute;c&iacute; chutnost: 94% krav po otelen&iacute; spont&aacute;ně vypije cel&yacute; n&aacute;poj<br />Snadn&aacute; př&iacute;prava<br />&nbsp;REVIVA NAPOM&Aacute;H&Aacute;<br />Rychl&aacute; obnova<br />Vysok&yacute; př&iacute;jem objemn&yacute;ch krmiv<br />Rychl&yacute; n&aacute;stup laktace po otelen&iacute;<br />Odolnost a vitalita<br />&nbsp;PROBL&Ea...

Více informací
od 206 Kč
Koupit nejlevněji

Ostatní MET roztok 500ml

Veterin&aacute;rn&iacute; př&iacute;pravek s obsahem medu.<br /><br />Složen&iacute;:<br />Med (Měl), Propylenglykol, voda pro parenter&aacute;ln&iacute; &uacute;čely, polysorb&aacute;t 80<br /><br />C&iacute;lov&yacute; druh zv&iacute;řat:<br />Skot, ovce, kozy, koně, prasata<br /><br />Použit&iacute;:<br />Př&iacute;pravek je určen&yacute; jako doplněk při l&eacute;čbě metritidy dojnic se středně z&aacute;važn&yacute;m průběhem, kdy přisp&iacute;v&aacute; ke zklidněn&iacute; zan&iacute;cen&ya...

Více informací
od 493 Kč
Koupit nejlevněji

Ostatní Treivit SE 5l

Tekut&eacute; doplňkov&eacute; krmivo pro skot, prasata, drůbež a kr&aacute;l&iacute;ky<br /><br /><strong>Složen&iacute; (doplňkov&eacute; l&aacute;tky): </strong>1 kg obsahuje<br />Vitam&iacute;ny, provitam&iacute;ny a l&aacute;tky se srovnateln&yacute;m &uacute;činkem:<br />Vitamin E (3a 700) 200.000 mg<br />(all-rac-alfa-tokoferol acet&aacute;t)<br />Stopov&eacute; prvky.<br />Selen E8 (seleničitan sodn&yacute;) 110 mg<br />Konzervanty.<br />E330 Kyselina citr&oacute;nov&aacute; 1.170 mg<br...

Více informací
od 3 384 Kč
Koupit nejlevněji

PHARMAGAL Aquavit AD2 sol 25ml

<strong>Složen&iacute;:</strong><br />Retinoli palmitas 50 000 000 IU<br />Ergocalciferolum 24 000 000 IU v 1000 ml<br /><u>Pomocn&eacute; l&aacute;tky:</u><br />Tokoferol alfa acet&aacute;t, benzylalkohol (E 1519), propylenglykol, polysorb&aacute;t 80, či&scaron;těn&aacute; voda.<br />Bledožlut&yacute; čir&yacute; až m&iacute;rně opalizuj&iacute;c&iacute; roztok.<br /><br /><strong>Charakteristika:</strong><br />Vitam&iacute;nov&yacute; př&iacute;pravek s obsahem v tuku rozpustn&yacute;ch vita...

Více informací
od 61 Kč
Koupit nejlevněji

PHARMAGAL Aquavit D3 sol auv 1000ml

<strong>Složen&iacute;:</strong><br />Colecalciferolum 160 000 000 IU v 1 000 ml<br />Pomocn&eacute; l&aacute;tky: Tokoferol alfa-acet&aacute;t (E 307), Benzylalkohol (E 1519), Propylenglykol, Polysorb&aacute;t 80, Či&scaron;těn&aacute; voda<br /><br /><strong>Druh a kategorie zv&iacute;řat:</strong><br />Kur dom&aacute;c&iacute;, kachny, krůty, prasata, ovce, kozy, hověz&iacute; dobytek, koně.<br /><br /><strong>Charakteristika:</strong><br />Vitam&iacute;nov&yacute; př&iacute;pravek s obsahem...

Více informací
od 1 190 Kč
Koupit nejlevněji

PHARMAGAL Aquavit E sol 25ml

<strong>Složen&iacute;:</strong><br />Retinoli palmitas 50 000 000 IU<br />Colecalciferolum 24 000 000 IU<br />Tocoferoli alfa acetas 20 000 mg v 1 000 ml<br /><u>Pomocn&eacute; l&aacute;tky:</u><br />Benzylalkohol (E 1519), Propylenglykol, Polysorb&aacute;t 80, Či&scaron;těn&aacute; voda.<br />Žlut&yacute;, t&eacute;měř čir&yacute; až m&iacute;rně opalizuj&iacute;c&iacute; roztok.<br /><br /><strong>Charakteristika:</strong><br />Vitam&iacute;nov&yacute; př&iacute;pravek s obsahem v tuku rozpu...

Více informací
od 61 Kč
Koupit nejlevněji

PHARMAGAL Kavit K1 sol auv 50ml

<p>KAVIT K<sub>1</sub> je vodn&yacute; roztok solubilizovan&eacute;ho vitam&iacute;nu K<sub>1</sub>, kter&yacute; je důležit&yacute;m prvkem v biosynt&eacute;ze faktorů sr&aacute;žen&iacute; krve. Nedostatek vitam&iacute;nu K se může projevit poruchami sr&aacute;žlivosti krve a krv&aacute;cen&iacute;m, tak&eacute; po současn&eacute;m už&iacute;van&iacute; někter&yacute;ch antibiotik se sulfonamidy. Je jedin&yacute; ze skupiny vitam&iacute;nů K, kter&yacute; se tvoř&iacute; v rostlinn&yacute;ch ...

Více informací
od 172 Kč
Koupit nejlevněji

Roboran Vitamin B plv 500g

ROBORAN B je vodorozpustn&yacute; komplex vitam&iacute;nů skupiny B, kter&eacute; jsou důležit&yacute;m činitelem v obdob&iacute; stresu, v obdob&iacute; intenzivn&iacute;ho růstu, pro zlep&scaron;en&iacute; reprodukčn&iacute;ch schopnost&iacute; zv&iacute;řat a zlep&scaron;en&iacute; životaschopnosti ml&aacute;ďat. Komplex B - vitam&iacute;nů působ&iacute; př&iacute;znivě při poruch&aacute;ch srsti a opeřen&iacute;. Roboran B doporučujeme pod&aacute;vat při mimoř&aacute;dn&eacute;m zat&iacute;...

Více informací
od 273 Kč
Koupit nejlevněji

VETOS-FARMA Farmavit B-komplex 1L tekutý

Složen&iacute; př&iacute;pravku:<br /><br />1 litr obsahuje:<br /><br />Vitamin B1 200 mg<br /><br />Vitamin B2 400 mg<br /><br />Vitamin B5 400 mg (pantothenan vapenaty)<br /><br />Vitamin B6 200 mg<br /><br />Vitamin B12 0,5 mg<br /><br />Vitamin PP 3 000 mg (amid kyseliny nikotinove)<br /><br />Rozpou&scaron;tědlo do 1000 ml<br /><br />Vlastnosti a &uacute;činky:<br /><br />Připravek obsahuje komplex vitaminů skupiny B. Vitaminy z teto skupiny hraji velmi důležitou roli<br /><br />při metabo...

Více informací
od 247 Kč
Koupit nejlevněji

VETOS-FARMA Farmavit C 1kg prášek 100%

Složen&iacute;:<br /><br />Vitamin C - 100%<br /><br />Vlastnosti:<br /><br />Vitamin C je regulator biochemickych procesů. Učastni se syntezy hormonů, vstřebavani a přeměny<br /><br />železa, imunitnich procesů a tvořeni protilatek. Podmiňuje spravnou funkci pojivove, chrupavkovite<br /><br />a kostni tkaně.<br /><br />Doporučen&aacute; použit&iacute;:<br /><br />Připravek lze podavat jako podpůrny prostředek při oslabeni (zima, podzim), poklesu imunity a v<br /><br />obdobi rekonvalescence.<b...

Více informací
od 608 Kč
Koupit nejlevněji

VETOS-FARMA Ketosan / Farmaket 250ml tekutý

Složen&iacute;:<br /><br />100 g obsahuje:<br /><br />hořčik - 0,0337 g<br /><br />kobalt - 0,0223g jodid draselny - 0,2 g<br /><br />propylenglykol - 97,5 g<br /><br />plnivo - do 100 g<br /><br />Vlastnosti a &uacute;činky:<br /><br />Připravek optimalně vyvažuje energetickou potřebu krav a ovci s vysokou mlečnou užitkovosti v obdobi<br /><br />jejich nejvy&scaron;&scaron;i dojivosti. Propylenglykol obsaženy v připravku, po přislu&scaron;nych proměnach v žaludku<br /><br />zviřete, ma při pro...

Více informací
od 146 Kč
Koupit nejlevněji

Kombisol AD3 30ml

....Drůbeži je vhodné podávat po dobu 2–3 dní a po několika dnech zopakovat.Při léčebném podávání je možno dávkování zvýšit podle doporučení veterinárního lékaře.Současné podávání vitaminu D2 je nepřípustné. Rozředěný roztok je nutno chránit před přímým slunečním světlem a co nejrychleji spotřebovat.

Více informací

Aquavit E+Se sol 250ml

...acute; v uvedených dávkách. Po 8 týdnech se doporučuje aplikaci zopakovat.Způsob podání:Perorálně, v takovém množství pitné vody, které zvířata co nejrychleji spotřebují.Dodržujte přesné dávkování.Naředěný roztok je potřeba chránit před přímým slunečním světlem a připravovat denně čerstvý.Ochranná lhůta:Bez ochranných lhůt.

Více informací

Viusid vet 1l

...e tedy bez ochranných lhůt a vedlejších účinků   Tato unikátní biotechnologická metoda byla vyvinuta výzkumnými týmy v Madridu a  především: Výrazně zvyšuje kapacitu antioxidantů – potvrzeno studií ORACZesiluje biologickou aktivitu a účinnost všech komponentůMolekulová struktura látek zůstává zachována  

Více informací

FOS Reviva Ewe 100g

...je možno opakovat po 24 hodinách v případě, že je ovce slabá nebo má zhoršenou chuť ke žrádlu.Skladování: na chladném, tmavém a suchém místě v původně uzavřeném obalu.Upozornění: Z důvodu vyššího obsahu vitaminu D3, v porovnání s kompletním krmivem, se nesmí Reviva zkrmovat ve větším množství než 0,4 kg na ovci a den.   

Více informací

Kombisol B komplex 5l

...ute;padně antikokcidik), při tukové degeneraci jater. Někdy je používán jako doplněk při poruchách krvetvorby.Způsob aplikace:Vždy podávat v pitné vodě.Dávkování:drůbež 0,5 - 1 l/1000 l pitné vody po dobu 3 - 5 dníprasata, skot, ovce, kozy, koně: 3 - 5 ml/ks/den nebo 1 l/1000 l pitné vody po dobu 3 - 5 dní, případně po dobu 6 - 10 dní při polovičním dávkování 

Více informací

Aquavit E sol 1l

...pravovat denně čerstvý.Způsob podání:Perorálně, v takovém množství pitné vody, které zvířata co nejrychleji spotřebují.Ochranná lhůta:Bez ochranných lhůt.Způsob skladování:Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.Doba použitelnosti:V neporušeném obalu 2 roky, po naředění v pitné vodě podle návodu 24 hodin, 7 dní po prvním otevření.

Více informací

Kombisol SE Organic forte 1000ml

...zvířatům řádně rozředěný v pitné vodě nebo mléce. Preventivně po dobu 3-7 dnů v uvedených dávkách. Aplikaci lze opakovat po 8 týdnech. Roztok je nutno připravovat denně čerstvý, chránit jej před přímým slunečním světlem a co nejrychleji spotřebovat. Nepodávat neředěný přípravek!Dávkování:Drůbež 150 – 200ml /1000 l pitné vody0,1-0,15ml/10kg ž.hm.

Více informací

Olej z ostropestřce mariánského 3l

...vitamín E a esenciální mastné kyseliny, zvláště na omega-6Příznivě ovlivňuje zdravotní stav kůže a srstiPodporuje tráveníPodporuje fertilituZdroj přírodní energie Jedinečnost produktu: Olej z Ostropestřce mariánského, bohatý na vitamín EDoporučené dávkování: 15-30 ml na 100 kg hmotnosti zvířete na den. Nalít na seno nebo granule.

Více informací

Glukoza krystalická /dextróza monohydr/5kg

...acute; posilující přípravek pro slabá, vyčerpaná, zesláblá selata. Podává se rozpuštěná orálně pomocí dávkovače nebo prostřednictvím pitné vody. Glukóza splňuje požadavky pro humánní spotřebu. Doporučuje se podávání roztoku glukózy s pitnou vodou prostřednictvím napáječky.Druhy hospodářských zvířatPrase

Více informací

Ketomin forte gel pro skot BigBox 9l

 Gel obsahuje správný poměr látek, které mají kladný vliv na organismus dojnic. Je určen k prevenci ketóz.

Více informací

Zoosorb 25g

...cute;, stejně jako metabolismus bílkovin a dusíkovou bilanci. Zoosorb má rovněž homeostatické, hojivé a dezinfekční účinky. Zoosorb se nevstřebává do krve, neprochází játry ani ledvinami, nemá žádný škodlivý účinek na sliznici trávicího traktu. Zoosorb neobsahuje žádné přísady a aromatické látky – nezpůsobuje alergie.

Více informací

Aquavit E sol 250ml

...pravovat denně čerstvý.Způsob podání:Perorálně, v takovém množství pitné vody, které zvířata co nejrychleji spotřebují.Ochranná lhůta:Bez ochranných lhůt.Způsob skladování:Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.Doba použitelnosti:V neporušeném obalu 2 roky, po naředění v pitné vodě podle návodu 24 hodin, 7 dní po prvním otevření.

Více informací

Aquavit E+Se sol 1l

...dených dávkách. Po 8 týdnech se doporučuje aplikaci zopakovat. Způsob podání:Perorálně, v takovém množství pitné vody, které zvířata co nejrychleji spotřebují.Dodržujte přesné dávkování.Naředěný roztok je potřeba chránit před přímým slunečním světlem a připravovat denně čerstvý.Ochranná lhůta:Bez ochranných lhůt. 

Více informací

Podobné fráze:

prodam krmivo pro holuby  •  pro zvirata  •  proc zvirata  •  projektor zvirata  •  propisky zvirata  •  profi chondro pro zvirata  •  krmivo pro psy  •  krmivo pro kocky  •  krmivo pro kone  •  krmivo pro krepelky  •  krmivo pro hlodavce  •  krmivo pro psi  •  krmivo pro kotata  •  krmivo pro kachny  •  krmivo pro holuby  •  krmivo pro kraliky  •  krmivo pro nosnice  •  krmivo pro slepice  •  krmivo pro ryby  •  krmivo pro rybicky  •  krmivo pro papousky  •  krmivo pro pstruhy  •  oves krmivo pro kone prodej  •  krmivo pro cichlidy  •  krmivo pro ptactvo  •  krmivo pro fretky  •  krmivo pro plan  •  krmivo pro morcata  •  krmivo pro andulky  •  krmivo pro kanary  •