Kde jsem: Katalog > Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového ře...

Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového ře...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 288 Kč
Dostupnost: Do 3 dnů
288 Kč
Publikace se věnuje objasnění poskytování zaměstnaneckých benefitů v současných podmínkách české ekonomiky, a to z pohledu zákoníku práce, zákona o daních z příjmů a z hlediska odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Čtenář se v jednotlivých kapitolách seznámí s daňovým řešením jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele u nejčastějších zaměstnaneckých výhod poskytovaných...

Doporučujeme

Popis Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového ře...

Publikace se věnuje objasnění poskytování zaměstnaneckých benefitů
v současných podmínkách české ekonomiky, a to z pohledu zákoníku
práce, zákona o daních z příjmů a z hlediska odvodu pojistného na
sociální a zdravotní pojištění. Čtenář se v jednotlivých kapitolách
seznámí s daňovým řešením jak na straně zaměstnance, tak na straně
zaměstnavatele u nejčastějších zaměstnaneckých výhod poskytovaných
zaměstnavateli jejich zaměstnancům. Konkrétně se jedná o příspěvky
na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění, příspěvky
na stravování zaměstnanců, poskytování nadlimitních cestovních
náhrad, poskytování darů, bezúročných a zvýhodněně úročených půjček
a sociální výpomoci zaměstnancům, zajištění prohlubování a
zvyšování kvalifikace zaměstnanců, bezplatné poskytování osobního
automobilu k soukromým a služebním účelům zaměstnance, poskytování
příspěvků na kulturní a sportovní akce a rekreaci zaměstnanců. Mezi
další rozebírané benefity patří zajištění dopravy zaměstnancům do
zaměstnání a ze zaměstnání, poskytnutí bezplatného přechodného
ubytování zaměstnanců, poskytování nealkoholických nápojů a
občerstvení na pracovišti, poskytování slevy z ceny prodávaných
výrobků zaměstnancům či zřizování firemních mateřských škol.
Publikace je určena řídícím pracovníkům na střední a vrcholové
úrovni řízení, pracovníkům personálních útvarů, kteří rozhodují o
poskytování zaměstnaneckých benefitů, funkcionářům odborových
organizací pro účely sjednávání kolektivních smluv a dále všem,
kteří se zajímají o daňové řešení zaměstnaneckých benefitů.