Kde jsem: Katalog > Vytržení - Tajemství Bible, které zatřese nebem i zemí... - ...

Vytržení - Tajemství Bible, které zatřese nebem i zemí... - ...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 312 Kč
Dostupnost: Skladem
312 Kč
Ptáte se, co je vytržení? Je to událost, při které všechny oddané křesťany vezme Ježíš do nebeských příbytků. Přesně tak, jak to zaslíbil. Tato kniha otevřeně mluví o věcech, které přijdou na svět. Nemá však vyděsit. Má potěšit každého, kdo věří proroctvím Bible. Je knihou naděje. Bůh zachrání své děti před největším soužením, jaké svět poznal. Do příchodu Krista svět ovládne síla, o které prorok...

Doporučujeme

Popis Vytržení - Tajemství Bible, které zatřese nebem i zemí... - ...

Ptáte se, co je vytržení? Je to událost, při které všechny oddané
křesťany vezme Ježíš do nebeských příbytků. Přesně tak, jak to
zaslíbil. Tato kniha otevřeně mluví o věcech, které přijdou na
svět. Nemá však vyděsit. Má potěšit každého, kdo věří proroctvím
Bible. Je knihou naděje. Bůh zachrání své děti před největším
soužením, jaké svět poznal. Do příchodu Krista svět ovládne síla, o
které prorok Daniel napsal, že podupe, pozře a rozdrtí celou zemi.
Co se děje okolo nás, je pouze začátek toho, co na svět ještě
přijde. Řešení je pro lidstvo nepřijatelné. Velmi hlasitě křičí, že
svého Stvořitele respektovat nebude. Ale On odpovídá: „Mlčel jsem
od věku. Byl jsem potichu, jakoby jsem byl hluchý a němý, přemáhal
jsem se. Nyní však slibuji: Já ještě jednou zatřesu nejenom zemí,
ale i nebem.“ Noe tehdy poslechl Boha a postavil koráb. A co my
dnes?
Autor je eschatolog a evangelista. Od svého mládí káže evangelium
Ježíše Krista. Jako laický kazatel Bible působil už v bývalém
Československu. V porevolučním období byl mnoho let pastorem
mladých křesťanů v Košicích. Před několika lety zaměřil svoji
pozornost na biblická znamení, díky kterým začal psát o „vytržení
Církve a velkém soužení světa.“ V současnosti k tomuto tématu na
základě proroctví Bible vyučuje.