Kde jsem: Katalog > Úvod do judaistiky - Günter Stemberger

Úvod do judaistiky - Günter Stemberger

Obrázek není k dispozici
Koupit za 77 Kč
Dostupnost: Skladem
77 Kč
Ucelená propedeutická příručka zaměřená na studium židovského náboženství, jeho dějin a literatury. Nabízí názorný a jasně uspořádaný základní přehled o oboru, umožňující začátečníkům rychlé proniknutí do disciplíny a pokročilým opakování látky. G. Stemberger, profesor judaistického ústavu vídeňské univerzity, popisuje historické předstupně judaistiky jako vědního oboru, hlavně od počátku 19. sto...

Doporučujeme

Popis Úvod do judaistiky - Günter Stemberger

Ucelená propedeutická příručka zaměřená na studium židovského
náboženství, jeho dějin a literatury. Nabízí názorný a jasně
uspořádaný základní přehled o oboru, umožňující začátečníkům rychlé
proniknutí do disciplíny a pokročilým opakování látky. G.
Stemberger, profesor judaistického ústavu vídeňské univerzity,
popisuje historické předstupně judaistiky jako vědního oboru,
hlavně od počátku 19. století a tzv. „vědy o židovství“, a
představuje stěžejní otázky, texty a metody soudobého studia
judaistiky. Hlavní části knihy věnuje čtyřem epochám židovských
dějin a kultury: době druhého Chrámu (400 př. n. l. – 70 po n. l.),
období klasického rabínství s centry v Palestině a Babylonii (do
10. století), středověku s těžištěm v Evropě a novověku. Autor
přitom nejprve vymezuje rozsah a charakter epochy a pak referuje o
jednotlivých náboženských proudech a jejich literatuře. Publikace
je cenná orientací na současný stav oboru: velkou pozornost věnuje
stále otevřeným otázkám, nabízí přehledy důležitých adres (možnosti
studia, instituce, knihovny), odkazy pro internetové rešerše,
glosář, rejstřík a seznam nejdůležitější nové literatury k
jednotlivým oddílům, od níž je možné proniknout ke staršímu bádání
a k edicím a překladům textů. České vydání není pouhým překladem,
ale navíc ukazuje aktuální stav a možnosti studia oboru v České
republice.

Podobné fráze: