Kde jsem: Katalog > Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu ...

Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu ...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 399 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů
399 Kč
Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím aspektům zahrnuje systematickým způsobem zpracovanou judikaturu Městského soudu v Praze, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie. Přehled zahrnuje převážně judikaturu správních soudů vážící se na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu osobních údaj v rámci ...

Doporučujeme

Popis Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu ...

Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu
osobních údajů a k souvisejícím aspektům zahrnuje systematickým
způsobem zpracovanou judikaturu Městského soudu v Praze, Nejvyššího
správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Soudního dvora
Evropské unie.
Přehled zahrnuje převážně judikaturu správních soudů vážící se
na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu osobních údaj v rámci
správního řízení. Obsažena jsou však i vybraná rozhodnutí civilních
soudů, která se dotýkají zpracování osobních údajů v
soukromoprávních vztazích.
S přihlédnutím k obecnosti právní úpravy na ochranu osobních
údajů představuje předložený přehled judikatury významnou pomůcku
pro advokátky, soudce, podnikové právníky a ostatní členy odborné
veřejnosti, kteří se setkávají s problematikou ochrany osobních
údajů údajů.
O autorovi:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (nar. 1984)
působí jako odborný asistent a tajemník na katedře pracovního
práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty univerzity
Karlovy v Praze, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce.
Vede semináře z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.
Jako vyučující či garant působí v několika volitelných a povinně
volitelných předmětech, mj. Moot court – pracovní
právo.
Vedle svého působení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
Praze je taktéž aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo
pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů.
V letech 2010–2012 působil jako ředitelem odboru právní podpory
a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Jakub Morávek je autorem či spoluautorem
desítek článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních
sbornících, v nichž se zaměřuje vedle zejména práva pracovního,
civilního a správního (zejména problematiky ochrany osobních údajů)
i n...