Kde jsem: Katalog > Operační zesilovače - Historie a současnost - Josef Punčochá...

Operační zesilovače - Historie a současnost - Josef Punčochá...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 81 Kč
Dostupnost: Do 3 dnů
81 Kč
Příručka stručně shrnuje historii zesilovacích struktur a elekroniky vůbec a popisuje principy moderních existujících (dnes integrovaných) struktur. Pro úplnost byl text doplněn o odpovídající admitanční a některé nulorové modely. První otevírají cestu k řešení ( i "počítačovému") lineárních struktur s reálnými prvky, druhé k řešení téhož s prvky ideálními. Ukazuje se, že počet různých principů j...

Doporučujeme

Popis Operační zesilovače - Historie a současnost - Josef Punčochá...

Příručka stručně shrnuje historii zesilovacích struktur a
elekroniky vůbec a popisuje principy moderních existujících (dnes
integrovaných) struktur. Pro úplnost byl text doplněn o
odpovídající admitanční a některé nulorové modely. První otevírají
cestu k řešení ( i "počítačovému") lineárních struktur s reálnými
prvky, druhé k řešení téhož s prvky ideálními.
Ukazuje se, že počet různých principů je ve skutečnosti nepatrný
proti počtu různých "obchodních názvů". Základní úvahy lze snadno
zvládnout pomocí Ohmova a Kirchhoffových zákonů a pomocí
elementárních matematických postupů (kap. 3.).
Kapitoly 4. a 5. jen velmi stručně dokumentují, že obdobně
elementárními postupy je možné uvedené struktury "zařadit"
jednotným způsobem do současné teorie lineárních obvodů. Že je
možné získat modely vhodné pro produktivní analytické metody - zde
zcela konkrétně pro zobecněnou metodu uzlových napětí. V kapitole
6. jsou stručně popsány principy skutečné realizace struktur.
Kapitola 7. demonstruje to, jak je možné s obvody CCII realizovat
různé funkční bloky. To může být velmi významné pro pochopení nově
se objevujících integrovaných obvodů.
V doplňku jsou elementárním postupem naznačeny teoretickém základy
zobecněné metody uzlových napětí tak, jak je v knize používána.
Znalý čtenář se nemusí touto částí vůbec zabývat.
Na tomto místě bych rád poznamenal, že obrovským pomocníkem je
každému elektronikovi technika výpočetní. Ale každý elektronik (a
odborník obecně) by měl zůstat elektronikem (odborníkem) i při
vypnutém (chybějícím, NEFUNKČNÍm, ...) počítači. Právě k tomu bych
chtěl tímto stručným materiálem přispět. Dále bych chtěl
připomenout, že každý elektrotechnik ( i "výpočetní") by měl
zvládat základy teoretické elektrotechniky, a tím i teorie obvodů v
ní obsažené....

Podobné fráze: