Kde jsem: Katalog > Nad propastmi lásky a zrady - Miroslav Stoniš

Nad propastmi lásky a zrady - Miroslav Stoniš

Obrázek není k dispozici
Koupit za 234 Kč
Dostupnost: Do 3 dnů
234 Kč
Autor nabízí čtenářům svůj románový triptych Nad propastmi lásky a zrady, v němž mnohdy s posměchem, ale někdy i s pochopením, strhává ctnostný šat z historických osobností. Všechny tři romány triptychu spojuje především stejný vztah k těmto po staletí vyprávěným mýtům – totiž autorova cílevědomá snaha nazírat na tyto příběhy z dnešního pohledu: jak by se asi odehrály, pokud by jejich aktéři byli...

Doporučujeme

Popis Nad propastmi lásky a zrady - Miroslav Stoniš

Autor nabízí čtenářům svůj románový triptych Nad propastmi lásky a
zrady, v němž mnohdy s posměchem, ale někdy i s pochopením, strhává
ctnostný šat z historických osobností. Všechny tři romány triptychu
spojuje především stejný vztah k těmto po staletí vyprávěným mýtům
– totiž autorova cílevědomá snaha nazírat na tyto příběhy z
dnešního pohledu: jak by se asi odehrály, pokud by jejich aktéři
byli našimi současníky. To, že hrdinové jednají podle dnešních
zvyklostí, příběhy neuvěřitelně aktualizuje a staví nás před
zrcadlo historické pravdy s?nadreálnou perspektivou. Čtivost, akce,
ironie a humor – to jsou nejpodstatnější atributy této Stonišovy
tvorby rozvíjející jeho zásadní téma – láskou modifikovaný vztah
muže a ženy.
Devatero modliteb k Pallas Athéně přináší zcela netradičně
převyprávěný klasický příběh o Ikarovi a osvětluje okolnosti, proč
v paměti lidstva nefiguruje velký vynálezce Daidalos, ale floutek a
sukničkář Ikaros a co v příběhu sehrála krásná krétská princezna
Ariadna. Krásná nevěrnice Noéma je pohledem na starověké reálie
očima dnešního člověka, oceňujícího a radujícího se z?lásky i darů
přírody, v kontrastu s biblickým imperativem hříchu a trestu tak,
jak je tradován.
Snad ani nelze uvést všechna díla, která se problematice trojské
války věnovala, povětšinou rozebírala věrohodnost motivů této války
či podíl mýtů k historické realitě. Stoniš jako první přináší
naprosto nečekaná odhalení o „skutečných motivech a pravé tváři“
antikou oslavovaného hrdiny Odyssea, ale především až neuvěřitelné
a objevné skutečnosti o básníkovi, tedy v duchu tohoto vyprávění
Zpěvném ptáku Homérovi samotném.
To vše s ironií, humorem i lyrickým kouzlem Stonišovi vlastním. Ne
s neúctou k literárním zvyklostem a tradicím, nýbrž s jejich
zásadní inovací....

Podobné fráze: