Kde jsem: Katalog > Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů

Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů

Obrázek není k dispozici
Koupit za 4 250 Kč
Dostupnost: Skladem
4 250 Kč
Škola bezpečné jízdy nebo taky škola smyku. Program Školení se mohou zúčastnit řidiči, kteří nemají ke dni podání žádosti o účast na školení v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů, ohodnocených více než 6ti body za jeden přestupek. Po ukončení kurzu je řidiči, který ukončil "školení bezpečné jízdy", vydáno potvrzení o absolvování tohoto školení. Potvrzení o a...

Doporučujeme

Popis Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů

Škola bezpečné jízdy nebo taky škola smyku. Program Školení se mohou zúčastnit řidiči, kteří nemají ke dni podání žádosti o účast na školení v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů, ohodnocených více než 6ti body za jeden přestupek. Po ukončení kurzu je řidiči, který ukončil "školení bezpečné jízdy", vydáno potvrzení o absolvování tohoto školení. Potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy má platnost 30 dní ode dne vydání, tzn., že řidič musí podat žádost o odečet bodů v této lhůtě. Řidiči, kteří doloží žádost o odečtení bodů z registru u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností tímto potvrzením, budou, splňují-li ke dni absolvování školení kriteria potřebná k přijetí ke školení, odečteny 3 body. Řidič musí splnit: • nesmí mít v evidenci řidičů více než 10 bodů • nesmí mít 1 přestupek ohodnocený 6 a více body • musí doložit aktuální výpis z bodového hodnocení řidiče V případě, že by řidič v době od podání písemné žádosti o přijetí na školení do data účasti na školení překročil hranici 10 bodů nebo získal 6 a více bodů za jeden přestupek, nebude mu záznam o odečtení bodů proveden, i když se školení zúčastnil. Odečet bodů je možné provést na základě absolvování školení jednou za kalendářní rok. Program zahrnuje: • teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy • nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich předcházení • důsledky protiprávního jednání řidičů motorových vozidel • prevence řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích Předmětem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy je praktická jízda s motorovým vozidlem pod dohledem lektora bezpečné jízdy na výcvikové ploše, zaměřená na předcházení a řešení situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní jízdy. V průběhu a po ukončení výcviku provádí lektor bezpečné jízdy vyhodnocení chování řidiče při výcviku. V žádném případě nelze zaměňovat se standardním kurzem bezpečné jízdy (školy smyku)! Měli by...

Podobné fráze: