Kde jsem: Katalog > Čtení o Jaroslavu Vrchlickém - Básník ve sporech o životnost...

Čtení o Jaroslavu Vrchlickém - Básník ve sporech o životnost...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 151 Kč
Dostupnost: Do 3 dnů
151 Kč
Kniha ukazuje básníka Jaroslava Vrchlického z perspektivy tázání po životnosti díla, jak byla sledována v kritické rozpravě v prvních čtyřiceti letech 20. století – zčásti už za života autorova. Čtení o Jaroslavu Vrchlickém je uvedeno studií, která provádí po debatách o básníkově tvorbě od sedmdesátých let 19. století až po poválečnou literárněhistorickou produkci (často schematizující začleňován...

Doporučujeme

Popis Čtení o Jaroslavu Vrchlickém - Básník ve sporech o životnost...

Kniha ukazuje básníka Jaroslava Vrchlického z perspektivy tázání po
životnosti díla, jak byla sledována v kritické rozpravě v prvních
čtyřiceti letech 20. století – zčásti už za života autorova. Čtení
o Jaroslavu Vrchlickém je uvedeno studií, která provádí po debatách
o básníkově tvorbě od sedmdesátých let 19. století až po poválečnou
literárněhistorickou produkci (často schematizující začleňování
básníkova odkazu do aktuálního kánonu) a moderní básnické výbory z
jeho díla. Antologie přináší jak texty podrývající roli a význam
Jaroslava Vrchlického pro „dnešek“ (Viktor Dyk, J. S. Machar), tak
pokusy o jeho kritickou rehabilitaci, vyzdvižení živých uměleckých
hodnot jeho díla (Arnošt Procházka, Arne Novák, Josef Hora).
Zastoupeny jsou rovněž hlasy odmítající pietní přístup k mrtvému
klasikovi a požadující kritický, velmi výběrový přístup k jeho
dílu, jenž by napomohl oživení mizivého zájmu o básníka (F. X.
Šalda, Pavel Eisner, S. K. Neumann). Antologie zahrnuje konečně i
zhodnocení díla Jaroslava Vrchlického v jeho lyrických vrcholech
(Pavel Fraenkl) i jako celku (F. X. Šalda, Vojtěch Jirát) v širších
souvislostech literárněhistorických.
Čtení o Jaroslavu Vrchlickém ukazuje na sporech o odkaz
nejproduktivnějšího a nejctěnějšího českého básníka možné příčiny
skutečnosti, že Vrchlický nebyl za svého života ani po něm přijímán
širokými vrstvami, nebyl čten (populární komedie Noc na Karlštejně
představuje přitom v jeho jinak vesměs náročně koncipovaném díle
výjimku). Z jeho rozsáhlého lyrického, epického a dramatického díla
jsou jako živé vybírány jen básnické zlomky, což však historický
význam Jaroslava Vrchlického v dějinách české literatury nijak
neumenšuje. Čtení o Jaroslavu Vrchlickém tak naznačuje cestu k
poznání básníka, jehož nelze minout. Úvodní studie editora Michala
Topora představuje literárně...

Podobné fráze: