Kde jsem: Katalog > Řízení lidských zdrojů - Zuzana Dvořáková, Kolektiv

Řízení lidských zdrojů - Zuzana Dvořáková, Kolektiv

Obrázek není k dispozici
Koupit za 711 Kč
Dostupnost: Do 3 dnů
711 Kč
Odborná publikace jako jediná na našem knižním trhu podává ucelený pohled na řízení ( management ) lidských zdrojů : – shrnuje současné znalosti o organizaci personální práce a personálních procesech, – analyzuje manažerské zkušenosti z řízení a vedení lidí, – definuje nové trendy v řízení lidí, jež ovlivňují efektivnost motivace a spokojenost zaměstnanců, – součástí knihy je slovník základních ...

Doporučujeme

Popis Řízení lidských zdrojů - Zuzana Dvořáková, Kolektiv

Odborná publikace jako jediná na našem knižním trhu podává ucelený
pohled na řízení ( management ) lidských zdrojů :
– shrnuje současné znalosti o organizaci personální práce a
personálních procesech,
– analyzuje manažerské zkušenosti z řízení a vedení lidí,
– definuje nové trendy v řízení lidí, jež ovlivňují efektivnost
motivace a spokojenost zaměstnanců,
– součástí knihy je slovník základních pojmů.
Text je rozdělen do čtyř částí. Část I. Personální práce v podniku
zachycuje vývoj názorů na personální práci a změny organizace
personální práce v podniku (od personálních činností k řízení
lidských zdrojů). Část II. Vnější prostředí podniku a personální
činnosti poukazuje na změny vnějšího prostředí a jak se tyto změny
promítají do jednotlivých personálních činností i celkové podnikové
strategie lidských zdrojů. Text pojednává o trhu práce v Evropské
unii, o specifikách trhu práce v České republice vč. novinek v
pracovním právu a o personálních procesech v podniku – o strategii
a plánování lidských zdrojů, získávání, výběru a adaptaci
zaměstnanců, organizaci práce a pracovních podmínkách, bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, motivaci k práci a vedení pracovníků,
řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka, odměňování,
vzdělávání a rozvoji zaměstnanců. Část III. Trendy v řízení
lidských zdrojů hodnotí využití informačních a komunikačních
technologií v řízení lidských zdrojů, charakterizuje firemní
komunikaci, společenskou odpovědnost korporací a HR controlling.
Část IV. Řízení lidských zdrojů ve specifických podmínkách
přibližuje specifika personální práce v transnacionálních
společnostech, v malých podnicích a v soukromých neziskových
organizacích.
Publikace je určena HR manažerům ( manažerům lidských zdrojů,
personalistům ) v podnikové praxi, odborníkům v personálních
agen...

Podobné fráze: