Kde jsem: Katalog > Návraty - K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fu...

Návraty - K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fu...

Obrázek není k dispozici
Koupit za 209 Kč
Dostupnost: Skladem
209 Kč
Doménou literární historičky a editorky Jaroslavy Janáčkové je česká literatura 19. století. Po řadě autorských monografií nebo problémově koncipovaných souborů studií představuje přítomná kniha první výbor z jejích kratších statí publikovaných v obtížně dostupných časopisech nebo sbornících, doplněný o příspěvky dosud netištěné. Stati autorka vybírala ze zralého období své vědecké práce, sahajíc...

Doporučujeme

Popis Návraty - K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fu...

Doménou literární historičky a editorky Jaroslavy Janáčkové je
česká literatura 19. století. Po řadě autorských monografií nebo
problémově koncipovaných souborů studií představuje přítomná kniha
první výbor z jejích kratších statí publikovaných v obtížně
dostupných časopisech nebo sbornících, doplněný o příspěvky dosud
netištěné. Stati autorka vybírala ze zralého období své vědecké
práce, sahajícího od sklonku šedesátých let 20. století do
současnosti. Přihlížela k tomu, aby na dílčích příkladech
poukazovaly k vybraným metodologickým problémům, jichž se ve své
práci literární historičky dlouhodobě dotýkala (kritika, čtenář,
trvání žánru, studium ohlasu literárních děl, jejich nadnárodní
inspirace, populární literatura, konfliktní situace literární
komunikace, korespondence). Zejména jí však šlo o to, aby vybrané
studie ukazovaly literaturu – především předminulého věku – jako
otevřené zřídlo hodnot, otázek, smyslu, navštěvované těmi
největšími ze soudobých básníků či prozaiků, jako byli Jaroslav
Seifert, Vladimír Holan, Jan Skácel či Ladislav Fuks, a i jejich
prostřednictvím trvající v naší přítomnosti. Tím je dáno také
centrální pravidlo výběru, upřednostňující jednotlivé dílo jako
interpretační výzvu nebo s tvořivou osobností spojené mikroskopické
průhledy do literární komunikace před studiemi přehledovými,
syntetizujícími, kulturně typologickými. Jedinou výjimkou z tohoto
pravidla je delší kapitola poslední, pokoušející se naopak o
makroskopický pohled na českou literární kulturu 19. století a
nabízející tak mimo jiné pozadí souvislostí k dílčím pojednávaným
otázkám. Kniha je otevřena úvodem, v němž autorka začleňuje vybrané
studie do příběhu svého profesionálního života....

Podobné fráze: