Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Tuha paliva

Nalezeno:    693 produktů

ČSN 441315 (441315) 1.1.2007 - Tuhá paliva - Skladování.

Platná norma ČSN 441315 (441315) Tuhá paliva - Skladování.

ČSN 441362 (441362) 1.2.1993 - Tuhá paliva. Stanovení arsenu.

Neplatná norma ČSN 441362 (441362) Tuhá paliva. Stanovení arsenu.

ČSN 441378 (441378) 1.5.1993 - Tuhá paliva. Stanovení popela.

Neplatná norma ČSN 441378 (441378) Tuhá paliva. Stanovení popela.

ČSN 441382 (441382) 1.1.1993 - Tuhá paliva. Stanovení fluoru.

Neplatná norma ČSN 441382 (441382) Tuhá paliva. Stanovení fluoru.

Master CT 50 P Kamna na tuhá paliva

Topidlo na tuhá paliva Nízké náklady na palivo - dřevo Manuální zapalování Ventilátor lze umístit po obouch stranách kotle Možnost napojení na komínová tělesa (dle příslušné normy) Před podáním objednávky se ujistěte, jaké lokální normy pro Vás platí Topný výkon 50 kW Průtok vzduchu 1200 m3/h

ČSN 441341 (441341) 1.11.2013 - Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí.

Platná norma ČSN 441341 (441341) Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí.

ČSN 441358 (441358) 1.1.2005 - Tuhá paliva - Stanovení složení popela.

Platná norma ČSN 441358 (441358) Tuhá paliva - Stanovení složení popela.

ČSN 441377 (441377) 1.3.2004 - Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody.

Platná norma ČSN 441377 (441377) Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody.

ČSN ISO 1171 (441378) 1.10.2011 - Tuhá paliva - Stanovení popela.

Platná norma ČSN ISO 1171 (441378) Tuhá paliva - Stanovení popela.

ČSN ISO 1171 (441378) 1.9.2001 - Tuhá paliva - Stanovení popela.

Neplatná norma ČSN ISO 1171 (441378) Tuhá paliva - Stanovení popela.

ČSN ISO 14180 (441302) 1.9.2001 - Tuhá paliva - Směrnice pro vzorkování uhelných slojí.

Platná norma ČSN ISO 14180 (441302) Tuhá paliva - Směrnice pro vzorkování uhelných slojí.

ČSN ISO 11726 (441303) 1.12.2007 - Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod.

Platná norma ČSN ISO 11726 (441303) Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod.

ČSN 441304 (441304) 14.4.1989 - Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení.

Platná norma ČSN 441304 (441304) Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení.

ČSN 441307 (441307) 3.8.1988 - Tuhá paliva. Postup přípravy sesypových vzorků.

Neplatná norma ČSN 441307 (441307) Tuhá paliva. Postup přípravy sesypových vzorků.

ČSN 441308 (441308) 1.1.1996 - Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídící zkoušky.

Platná norma ČSN 441308 (441308) Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídící zkoušky.

ČSN 441309 (441309) 1.7.2006 - Tuhá paliva - Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket.

Platná norma ČSN 441309 (441309) Tuhá paliva - Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket.

ČSN 441309 (441309) 14.5.1990 - Tuhá paliva. Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket.

Neplatná norma ČSN 441309 (441309) Tuhá paliva. Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket.

ČSN 441312 (441312) 1.8.1993 - Tuhá paliva. Kalibrace a kontrola měření obsahu popela radiometrickými analyzátory.

Neplatná norma ČSN 441312 (441312) Tuhá paliva. Kalibrace a kontrola měření obsahu popela radiometrickými analyzátory.

ČSN 441321:1985/Z1 (441321) 1.1.2001 - Tuhá paliva - Stanovení zdánlivé hustoty uhlí.

Platná norma ČSN 441321:1985/Z1 (441321) Tuhá paliva - Stanovení zdánlivé hustoty uhlí.

ČSN 441324 (441324) 1.12.2008 - Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely.

Platná norma ČSN 441324 (441324) Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely.

ČSN 441324 (441324) 11.4.1985 - Tuhá paliva. Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely.

Neplatná norma ČSN 441324 (441324) Tuhá paliva. Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely.

ČSN 441346 (441346) 11.10.1987 - Tuhá paliva. Stanovení typů černých uhlí podle odraznosti.

Platná norma ČSN 441346 (441346) Tuhá paliva. Stanovení typů černých uhlí podle odraznosti.

ČSN 441351 (441351) 28.11.1980 - Tuhá paliva. Vážková metoda stanovení prchavé hořlaviny.

Neplatná norma ČSN 441351 (441351) Tuhá paliva. Vážková metoda stanovení prchavé hořlaviny.

ČSN ISO 351 (441353) 1.1.2001 - Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškeré síry - Vysokoteplotní spalovací metoda.

Neplatná norma ČSN ISO 351 (441353) Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškeré síry - Vysokoteplotní spalovací metoda.

ČSN ISO 609 (441354) 1.1.2001 - Tuhá paliva - Stanovení uhlíku a vodíku - Vysokoteplotní spalovací metoda.

Platná norma ČSN ISO 609 (441354) Tuhá paliva - Stanovení uhlíku a vodíku - Vysokoteplotní spalovací metoda.

ČSN 441355 (441355) 1.1.1993 - Tuhá paliva. Nedopal. Stanovení uhlíku a vodíku.

Platná norma ČSN 441355 (441355) Tuhá paliva. Nedopal. Stanovení uhlíku a vodíku.

ČSN ISO 925 (441357) 1.1.2001 - Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda.

Platná norma ČSN ISO 925 (441357) Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda.

ČSN ISO 540 (441359) 1.8.2000 - Tuhá paliva - Stanovení tavitelnosti popela - Vysokoteplotní metoda s trubicí.

Neplatná norma ČSN ISO 540 (441359) Tuhá paliva - Stanovení tavitelnosti popela - Vysokoteplotní metoda s trubicí.

ČSN ISO 587 (441361) 1.1.2001 - Tuhá paliva - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi.

Platná norma ČSN ISO 587 (441361) Tuhá paliva - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi.

ČSN 441375 (441375) 1.8.2009 - Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody.

Platná norma ČSN 441375 (441375) Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody.

ČSN 441379 (441379) 1.8.2015 - Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka.

Platná norma ČSN 441379 (441379) Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka.

ČSN 441379 (441379) 1.1.1996 - Tuhá paliva. Stanovení veškeré síry metodou Eschka.

Neplatná norma ČSN 441379 (441379) Tuhá paliva. Stanovení veškeré síry metodou Eschka.

ČSN 441380 (441380) 18.8.1986 - Tuhá paliva. Metody stanovení obsahu fosforu.

Neplatná norma ČSN 441380 (441380) Tuhá paliva. Metody stanovení obsahu fosforu.

ČSN ISO 15239 (441386) 1.12.2008 - Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností on-line analyzátorů.

Platná norma ČSN ISO 15239 (441386) Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností on-line analyzátorů.

ČSN ISO 19579 (441395) 1.12.2008 - Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie.

Platná norma ČSN ISO 19579 (441395) Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie.

ČSN 441397 (441397) 29.9.1986 - Tuhá paliva. Stanovení reaktivity hnědého uhlí ke kyslíku.

Neplatná norma ČSN 441397 (441397) Tuhá paliva. Stanovení reaktivity hnědého uhlí ke kyslíku.