Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Slovensky stat 1939 1945

Nalezeno:    34 produktů

Slovenský štát v obrazech - (1939-1945)

Slovenský štát v obrazech - (1939-1945) najdte na Digiboss.cz. Slovenský štát v obrazech - (1939-1945) nabízíme i na splátky. . Poplatky : 0.000000

Slovenský štát v obrazech - (1939-1945) - Ivan Kamenec

Slovenský štát vyvolává také dnes vášnivé debaty, má své plamenné zastánce a také odpůrce. Často se stáva tématem v současném politickém boji, což je v protikladě s nezaujatým zkoumáním historie.

Státoprávní uspořádání protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)

Publikace se zabývá problematikou státoprávního uspořádání protektorátu. Jedná se o určení významu správy a aparátu s ní spojeného pro nacistickou politiku v prostoru česko-moravských zemí. Práce je analýzou správy jako jedné z nejvýznamnějších částí okupačního systému, která měla zabezpečit úplné splynutí území protektorátu s říší a přeměnu protektorátu ve skutečně integrální součást Velkoněmecké říše. Práce má také ukázat, jak se změny ve správním systému staly prostředkem k dosažení výše zmí...

Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945 - 1970 - Jan Pešek

Publikácia sa zameriava na problematiku konštituovania a činnosti slovenského povojnového exilu spätého so Slovenskou republikou z rokov 1939 – 1945 a vplyvu jej režimu v širších súvislostiach vnútrop

Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945 - 1970 - Jan Pešek

Publikácia sa zameriava na problematiku konštituovania a činnosti slovenského povojnového exilu spätého so Slovenskou republikou z rokov 1939 – 1945 a vplyvu jej režimu v širších súvislostiach vnútrop

Velké dějiny zemí Koruny české XV.b - 1938-1945 - Jan Kuklík...

Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938-1945. Samostatný československý stát byl po pouhých dvaceti letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného Slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitly pod německým protektorátem a navzdory některým atributům...

Velké dějiny zemí Koruny české XV./a 1938 –1945 - Gebhart Jan, Kuklík Jan

Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938–1945. Samostatný československý stát byl po pouhých 20 letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitly pod německým protektorátem a navzdory některým atributům suve...

Velké dějiny zemí Koruny české XV.a - 1938-1945 - Jan Kuklík...

Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938--1945. Samostatný československý stát byl po pouhých 20 letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitly pod německým protektorátem a navzdory některým atributům suv...

V službách vlasti

Slovenský právnik a novinár Ján Kaššovic (1902 – 1990) patril medzi dôležitých predstaviteľov národnej a katolíckej inteligencie medzivojnového obdobia. V rokoch 1939 – 1945 zastával významnú úlohu v

V službách vlasti

Slovenský právnik a novinár Ján Kaššovic (1902 – 1990) patril medzi dôležitých predstaviteľov národnej a katolíckej inteligencie medzivojnového obdobia. V rokoch 1939 – 1945 zastával významnú úlohu v

Vatikánsky denník I

Publikácia predstavuje prvú časť denníkových zápiskov Karola Sidora z obdobia jeho pôsobenia v Ríme. Časovo je ohraničená Sidorovým nástupom do funkcie vyslanca v júni 1939 a salzburskými rokovaniami v júli 1940. Sidor sa vo svojich zápiskoch venuje dianiu na slovenskom vyslanectve pri Svätej stolici a vzťahov Slovenskej republiky a Svätej stolice, ale aj politickému vývoju na Slovensku v dramatickom období rokov 1939 – 1940. Denníky Karola Sidora predstavujú unikátny prameň, ide totiž o jediné...

Pamäti I.

Narodil sa v rodine hospodárskeho správcu a vzdelanie získaval v Rakove a v Martine. V roku 1911 pracoval ako námorník na Jadranskom mori, od roku 1919 bol tajomníkom župy, od roku 1922 pracoval na tlačovom odbore Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, od roku 1938 bol úradníkom slovenskej autonómnej vlády a od roku 1939 vedúcim Tlačového odboru Predsedníctva vlády. V roku 1940 sa stal chargé d’affaires vo Švajčiarsku, v rokoch 1941 – 1945 bol šéfom Úradu propagandy. Autor prejavu, k...

V službách vlasti

Slovenský právnik a novinár Ján Kaššovic (1902 – 1990) patril medzi dôležitých predstaviteľov národnej a katolíckej inteligencie medzivojnového obdobia. V rokoch 1939 – 1945 zastával významnú úlohu v domácej i zahraničnej politike Slovenskej republiky. Po vyhlásení samostatnosti pôsobil vo viacerých politických a diplomatických funkciách. Bol legačným radcom slovenského vyslanectva v Ríme (1940) , predsedom Ústredného úradu práce a riaditeľom Robotníckej sociálnej poisťovne (1940 – 1944). V rok...

Velké dějiny zemí Koruny české XV./b - Gebhart Jan, Kuklík Jan

Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1338-1945. Samostatný československý stát byl po pouhých dvaceti letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného Slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitly pod německým protektorátem a navzdory některým atributům...

Velké dějiny zemí Koruny české XV.b

Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1338-1945. Samostatný československý stát byl po pouhých dvaceti letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného Slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitly pod německým protektorátem a navzdory některým atributům...

Šoa na Slovensku

Nemecký autor - popredný cirkevný historik – vo svojej štúdii ponúka pohľad na problematiku prenasledovania Židov počas druhej svetovej vojny na Slovensku, pričom svoju pozornosť sústreďuje na postoje a aktivity Katolíckej cirkvi, jej predstaviteľov na úrovni Svätej stolice i slovenského episkopátu, súvisiace s vtedajšími udalosťami. Podstatnú časť knihy tvoria dokumenty v originálnom jazyku a v slovenskom preklade; prvýkrát sú pospolu publikované oficiálne texty slovenských biskupov. Treba zdô...

Slovenská armáda v druhej svetovej vojne - Tomáš Klubert

Autor : Tomáš Klubert, O slovenskej armáde počas druhej svetovej vojny do roku 1989 a ani po páde komunistického režimu až tak veľa náučno-populárnych kníh nevzniklo. Aj tie, ktoré vyšli za posledných 27 rokov, nemôžeme považovať za úspešné alebo vydarené. Slovenský historik Tomáš Klubert, známy odbornej a laickej verejnosti svojimi veľmi dobrými a zaujímavými monografiami o bojoch v Slovenskom národnom povstaní Obrnené jednotky v Slovenskom národnom povstaní (2008) alebo Smrť sa volala Schill ...

Velké dějiny zemí Koruny české XV./b - Gebhart Jan, Kuklík Jan

Velké dějiny zemí Koruny české XV.a - Jan Gebhart,Jan Kuklík, Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938–1945. Samostatný československý stát byl po pouhých 20 letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitl...

Velké dějiny zemí Koruny české XV.b - Jan Gebhart,Jan Kuklík,

Velké dějiny zemí Koruny české XV.b - Jan Gebhart,Jan Kuklík, Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1338-1945. Samostatný československý stát byl po pouhých dvaceti letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného Slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou o...

Velké dějiny zemí Koruny české XV.b - Jan Gebhart, Jan Kuklík

Autor : Jan Gebhart, Jan Kuklík, Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938-1945. Samostatný československý stát byl po pouhých dvaceti letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného Slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitly pod německým protektorá...

Velké dějiny zemí koruny české XV.a - Jan Kuklík, Jan Gebhart

Autor : Jan Kuklík, Jan Gebhart, Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938–1945. Samostatný československý stát byl po pouhých 20 letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitly pod německým protektorátem a...

Velké dějiny zemí koruny české XV.a

Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938–1945. Samostatný československý stát byl po pouhých 20 letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitly pod německým protektorátem a navzdory některým atributům suv...

Slovenská armáda v druhej svetovej vojne - Tomáš Klubert

Autor : Tomáš Klubert, O slovenskej armáde počas druhej svetovej vojny do roku 1989 a ani po páde komunistického režimu až tak veľa náučno-populárnych kníh nevzniklo. Aj tie, ktoré vyšli za posledných 27 rokov, nemôžeme považovať za úspešné alebo vydarené. Slovenský historik Tomáš Klubert, známy odbornej a laickej verejnosti svojimi veľmi dobrými a zaujímavými monografiami o bojoch v Slovenskom národnom povstaní Obrnené jednotky v Slovenskom národnom povstaní (2008) alebo Smrť sa volala Schi...

Paměť a dějiny č. 4/2014

Čtvrté číslo osmého ročníku revue Paměť a dějiny přináší opět různorodou směs pohledů na naši nedávnou historii. 25 let od pádu komunistického režimu v Československu reflektují studie Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ o neslavném konci tehdejšího stranického vůdce Miloše Jakeše a text o Federálním ministerstvu vnitra ve zlomovém roce 1989. Stať Davida Svobody Loučení bez dojetí popisuje situaci na Podkarpatské Rusi na sklonku roku 1938 a v prvním čtvrtletí roku 1939, která vyústila v ...

Nacistická okupace

Nacistická okupace českých zemí 15. března 1939 patří k nejčernějším okamžikům našich moderních dějin. Sedmdesát let od jejího uplynutí navozuje řadu zásadních otázek. Byla nacistická okupace Čech a Moravy překvapivý a nepředvídatelný akt západního souseda, nebo přirozené vyvrcholení hitlerovského expanzionismu? Měli a mohli jsme se bránit? Byla okupace popřením, nebo přirozeným završením Mnichovské dohody? Centrum pro ekonomiku a politiku odpovídá na tyto otázky novým sborníkem. Část A přináš...

Druhá svetová vojna Češi a Slováci

Unikátna a rozsialka publikácia o vojnových a historických udalostiach na území vojnou rozdeleného Československa v rokoch 1938 – 1945. Úplne ojedinelé spracovanie. 33 samostatne vytlačených faksimílii dobových dokumentov vsunutých medzi stránky knihy: abdikačný list prezidenta Beneša, Hitlerov výnos o vzniku protektorátu, úradné vyhlášky z obdobia heydrichiády, ilegálne tlačoviny, tajné správy, protokol o uskutočnení nemeckej kapitulácie v Prahe a veľa ďalších faksimilií vzácnych archívnych ...

Druhá svetová vojna: Češi a Slováci - František Emmert

Unikátna a rozsialka publikácia o vojnových a historických udalostiach na území vojnou rozdeleného Československa v rokoch 1938 – 1945. Úplne ojedinelé spracovanie. 33 samostatne vytlačených faksimílii dobových dokumentov vsunutých medzi stránky knihy: abdikačný list prezidenta Beneša, Hitlerov výnos o vzniku protektorátu, úradné vyhlášky z obdobia heydrichiády, ilegálne tlačoviny, tajné správy, protokol o uskutočnení nemeckej kapitulácie v Prahe a veľa ďalších faksimilií vzácnych archívnych do...

Dobývání domova - Osvobozování Moravy a Čech bez cenzury a legend - Richter Karel

Československo bylo osvobozeno. Lidé opojeni nevýslovnou radostí zasypávali sovětská auta a tanky kyticemi rozkvetlých šeříků, zdravili je jásotem, až zaléhaly uši, a objímali se s rudoarmějci, svými osvoboditeli, nadšeni jejich slovanskou dobrosrdečností. V euforii, která se podobala lehké opilosti, si málokdo z rozradovaných a štěstím omámených lidí povšiml, že toto osvobození má stejně jako krásná růže, nepříjemně pichlavé trny. Teprve poznenáhlu bude vycházet najevo, že není zadarmo. Bude ...

Dobývání domova - Osvobozování Moravy a Čech bez cenzury a l...

Československo bylo osvobozeno. Lidé opojeni nevýslovnou radostí zasypávali sovětská auta a tanky kyticemi rozkvetlých šeříků, zdravili je jásotem, až zaléhaly uši, a objímali se s rudoarmějci, svými osvoboditeli, nadšeni jejich slovanskou dobrosrdečností. V euforii, která se podobala lehké opilosti, si málokdo z rozradovaných a štěstím omámených lidí povšiml, že toto osvobození má stejně jako krásná růže, nepříjemně pichlavé trny. Teprve poznenáhlu bude vycházet najevo, že není zadarmo. Bude n...

Ako chutí moc - Ladislav Mňačko

Autor : Ladislav Mňačko, "Zakazovaný, povesťami opradený, škandalizovaný - všetky tieto prívlastky možno s plnou platnosťou použiť o románe popredného slovenského publicistu, ktorý takýmto spôsobom predkladá svoju umeleckú polemiku na odvekú tému - zápas medzi pravdou a nepravdou, či polopravdou. Moc kazí ľudí, povedal ktorýsi filozof a absolútna moc kazí absolútne." Tieto slová sprevádzali prvé slovenské vydanie dnes už legendárneho diela Ako chutí moc. Ladislav Mňačko (1919 - 1994) bol význa...

Ako chutí moc

„Zakazovaný, povesťami opradený, škandalizovaný – všetky tieto prívlastky možno s plnou platnosťou použiť o románe popredného slovenského publicistu, ktorý takýmto spôsobom predkladá svoju umeleckú polemiku na odvekú tému – zápas medzi pravdou a nepravdou, či polopravdou. Moc kazí ľudí, povedal ktorýsi filozof a absolútna moc kazí absolútne." Tieto slová sprevádzali prvé slovenské vydanie dnes už legendárneho diela Ako chutí moc. Ladislav Mňačko (1919 – 1994) bol významný slovenský básnik, dram...

Historie - Otázky - Problémy 1/2014 - Politická kultura v če...

Z obsahu: Studie Politologický koncept politické kultury a jeho využití v české historii (Marek Skovajsa) Politický realismus a ideál nové politiky ve střední Evropě (Vratislav Doubek) Organizace komunálních voleb v Praze v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století (Luboš Velek) Proměny volební kultury v brněnské komunální politice 1861–1914 (Lukáš Fasora) Specifika systému obecních voleb v Předlitavsku a jeho vliv na volební kulturu (Pavel Kladiwa) Volební násilí a státní moc. Obecní volby ...

Dobývání domova - Karel Richter,

Dobývání domova - Karel Richter, Československo bylo osvobozeno. Lidé opojeni nevýslovnou radostí zasypávali sovětská auta a tanky kyticemi rozkvetlých šeříků, zdravili je jásotem, až zaléhaly uši, a objímali se s rudoarmějci, svými osvoboditeli, nadšeni jejich slovanskou dobrosrdečností. V euforii, která se podobala lehké opilosti, si málokdo z rozradovaných a štěstím omámených lidí povšiml, že toto osvobození má stejně jako krásná růže, nepříjemně pichlavé trny. Teprve poznenáhlu bude vychá...

Byl jednou jeden člověk - kolekce 6x DVD

Kde se vzali na naší planetě lidé a jak se vyvinuli až k dnešní technice? Jakými historickými etapami lidstvo prošlo a co mu přinesly? To vám objasní kreslený seriál Byl jednou jeden člověk. Nabízíme kolekci všech šesti DVD, kde se dozvíte o vývoji lidstva od počátků až do současnosti. Kolekce obsahuje:Byl jednou jeden člověk 1Byl jednou jeden člověk 2Byl jednou jeden člověk 3Byl jednou jeden člověk...