Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Slovensky stat 1939 1945

Nalezeno:    14 produktů

Státoprávní uspořádání protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) - Eva Janečková

Publikace se zabývá problematikou státoprávního uspořádání protektorátu. Jedná se o určení významu správy a aparátu s ní spojeného pro nacistickou politiku v prostoru česko-moravských zemí. Práce je analýzou správy jako jedné z nejvýznamnějších částí okupačního systému, která měla zabezpečit úplné splynutí území protektorátu s říší a přeměnu protektorátu ve skutečně integrální součást Velkoněmecké říše. Práce má také ukázat, jak se změny ve správním systému staly prostředkem k dosažení výše zmí...

Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945 - 1970 - Jan Pešek

Publikácia sa zameriava na problematiku konštituovania a činnosti slovenského povojnového exilu spätého so Slovenskou republikou z rokov 1939 – 1945 a vplyvu jej režimu v širších súvislostiach vnútrop

Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945 - 1970 - Jan Pešek

Publikácia sa zameriava na problematiku konštituovania a činnosti slovenského povojnového exilu spätého so Slovenskou republikou z rokov 1939 – 1945 a vplyvu jej režimu v širších súvislostiach vnútrop

Denníky 1930-1939 - Karol Sidor

Karol Sidor /16.7.1901 Ružomberok - 20.10.1953 Montreal, Kanada/ bol slovenský politik, novinár a spisovateľ. V tridsiatych rokoch 20. stroročia bol výraznou osobnosťou slovenskej politiky a žurnalistiky. Hoci patril k hlavným predstaviteľom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, po nátlaku nacistického Nemecka bol od marca 1939 vyradený z aktívnej politiky. V rokoch 1939 - 1945 pôsobil ako vyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Po roku 1945 bol jednou z vedúcich osobností slovenského ...

Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945 - 1970 - Václav Vondrášek, Jan Pešek

Tento titul je v českom jazyku Publikácia sa zameriava na problematiku konštituovania a činnosti slovenského povojnového exilu spätého so Slovenskou republikou z rokov 1939 – 1945 a vplyvu jej režimu v širších súvislostiach vnútropolitického a medzinárodnopolitického vývoja v nasledujúcom období od roku 1945 do konca 60. rokov minulého storočia. Autori analyzujú nástup a aktivity mladoľudáckej generácie po vypuknutí Povstania, venujú sa protipovstaleckým a protičeskoslovenským aktivitá...

Slovenské vyznamenania a čestné odznaky 1938 - 1945 - Martin Karásek, Jaroslav Kozák

Dielo s výsostne faleristickou problematikou zaoberajúce sa predovšetkým vývinom vyznamenaní vojnovej Slovenskej republiky. Ťažisko práce predstavujú nositeľné a neprenosné vyznamenania z obdobia prvej slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. Samotný text je rozdelený do viacerých častí, pričom základná štruktúra obsahuje stručný úvod s uvedením do problematiky vyznamenaní na území Slovenska v minulosti, po ktorom nasledujú pasáže venované konkrétnym vyznamenaniam. Tiet...

V službách vlasti

Slovenský právnik a novinár Ján Kaššovic (1902 – 1990) patril medzi dôležitých predstaviteľov národnej a katolíckej inteligencie medzivojnového obdobia. V rokoch 1939 – 1945 zastával významnú úlohu v

V službách vlasti

Slovenský právnik a novinár Ján Kaššovic (1902 – 1990) patril medzi dôležitých predstaviteľov národnej a katolíckej inteligencie medzivojnového obdobia. V rokoch 1939 – 1945 zastával významnú úlohu v

Šoa na Slovensku a Katolícka cirkev - Walter Brandmüller

Nemecký autor - popredný cirkevný historik – vo svojej štúdii ponúka pohľad na problematiku prenasledovania Židov počas druhej svetovej vojny na Slovensku, pričom svoju pozornosť sústreďuje na postoje a aktivity Katolíckej cirkvi, jej predstaviteľov na úrovni Svätej stolice i slovenského episkopátu, súvisiace s vtedajšími udalosťami. Podstatnú časť knihy tvoria dokumenty v originálnom jazyku a v slovenskom preklade; prvýkrát sú pospolu publikované oficiálne texty slovenských biskupov. Treba zdô...

Velké dějiny zemí Koruny české XV.a

Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938–1945. Samostatný československý stát byl po pouhých 20 letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitly pod německým protektorátem a navzdory některým atributům suve...

Velké dějiny zemí Koruny české XV.b - Jan Gebhart; Jan Kuklík

Velké dějiny zemí Koruny české XV.b - Jan Gebhart; Jan Kuklík. Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938-1945. Samostatný československý stát byl po pouhých dvaceti letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného Slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ...

Slovenská armáda v druhej svetovej vojne - Tomáš Klubert

O slovenskej armáde počas druhej svetovej vojny do roku 1989 a ani po páde komunistického režimu až tak veľa náučno-populárnych kníh nevzniklo. Aj tie, ktoré vyšli za posledných 27 rokov, nemôžeme považovať za úspešné alebo vydarené. Slovenský historik Tomáš Klubert, známy odbornej a laickej verejnosti svojimi veľmi dobrými a zaujímavými monografiami o bojoch v Slovenskom národnom povstaní Obrnené jednotky v Slovenskom národnom povstaní (2008) alebo

Druhá svetová vojna - Česi a Slováci - František Emmert

Unikátna a rozsiahla publikácia o vojnových a historických udalostiach na území vojnou rozdeleného Československa v rokoch 1938 – 1945. Úplne ojedinelé spracovanie. 33 samostatne vytlačených faksimílii dobových dokumentov vsunutých medzi stránky knihy: abdikačný list prezidenta Beneša, Hitlerov výnos o vzniku protektorátu, úradné vyhlášky z obdobia heydrichiády, ilegálne tlačoviny, tajné správy, protokol o uskutočnení nemeckej kapitulácie v Prahe a veľa ďalších faksimilií vzácnych archívnych d...

Dobývání domova

Československo bylo osvobozeno. Lidé opojeni nevýslovnou radostí zasypávali sovětská auta a tanky kyticemi rozkvetlých šeříků, zdravili je jásotem, až zaléhaly uši, a objímali se s rudoarmějci, svými osvoboditeli, nadšeni jejich slovanskou dobrosrdečností. V euforii, která se podobala lehké opilosti, si málokdo z rozradovaných a štěstím omámených lidí povšiml, že toto osvobození má stejně jako krásná růže, nepříjemně pichlavé trny. Teprve poznenáhlu bude vycházet najevo, že není zadarmo. Bude...