Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Silenzio ms 100 vn

Nalezeno:    60 produktů

Asus VN279QLB

Popis produktu Monitor ASUS VN279QLB Kvalitní, designově a profesionálně zaměřený monitor ASUS VN279QLB je zárukou reálných, bohatých barev, dokonale ostrého a věrného obrazu. Poskytuje fantastický design s úzkým rámečkem, kvalitní zobrazení s AMVA+ LED displejem s širokými pozorovacími úhly a skvělou konektorovou výbavu. Získejte kvalitní přístroj s 8 mm úzkým rámečkem, vysokým dynamickým kontrastem a AMVA+ panelem pro vysokou kvalitu při práci a zábavě. VN série AMVA+ panel je skvělý pro pr...

Více informací
od 7 454 Kč
Koupit nejlevněji

SAMSUNG 1TB MZ-M5E1T0BW

Produkt SSD 1TB Samsung 850 EVO mSata (MZ-M5E1T0BW) za nejnižší cenu na trhu.

Více informací
od 9 503 Kč
Koupit nejlevněji

Burberry Brit - toaletn� voda - 100 ml W

V�n� BURBERRY BRIT zachycuje postatu Burberry. Jej� povaha je sv��, neok�zal�. Bez dom�livosti, m� jistotu, �e jedin� p�in�� originalitu. Tento parf�m rozprost�r� sv� sm�l�, nep�edv�dateln� t�ny, je excentrick� a d�vtipn� s rozko�n�m britsk�m smyslem pro humor. Pod sv�mi p��mo�ar�mi t�ny, se BURBERRY BRIT odhaluje v p�vabn� komplikovanosti s r�zn�mi druhy rafinovanosti. Tato sv��, hrav� v�n� je klasick�, zelen�, orient�ln� italsk� limeta, hru�ka a zelen� mandle se m�s� s trochou neo�ek�van�ho s...

Antonio Banderas Diavolo - toaletn� voda - 100 ml M

Antonio Banderas Diavolo for Men je v�n� pro opravdov� mu�e. Origin�ln� v�n� Antonio Banderas Diavolo for Men je pln� d�evit�ch t�n�, kter� se m�s� se sexy v�n� k�e a pi�ma. V� mil��ek s "n�" bude neodolateln� a sexy.

Ferrari Uomo - toaletn� voda - 100 ml M

Ud�lejte si v�let do St�edomo��. Dokonal� j�zda pln� emoc�. V�niv� mu�, kr�sn� �ena a sofistikovan� krajina. Ferrari Uomo je stvo�ena p��mo pro v�s. Sicilsk� citron obklop� va�e smysly a ned� jim sp�t. V�razn� jalovec se m�s� s fazolemi tonka a h�ejiv�m t�nem k�e. Dejte sv�mu �ivotu smysl a uka�te v�em svou v�e� a smyslnost s v�n� Ferrari Uomo. Objevte neobjeven�. Za�ijte to, co jste je�t� nikdy neza�ili!

Mercedes Benz Club Fresh - toaletn� voda - 100 ml M

Citrusov� v�n� uvedena na trh v roce 2016. Mercedes-Benz Mercedes-Benz Club Fresh je osv�uj�c� a lehk� v�n� pro mu�e. Slo�en� se otev�r� ��avnat�mi akordy ovoce, kter� se m�s� s dotekem jemn�ch kv�tin. Z�klad dopl�uje v�n� pi�ma a cedru. Nechte se un�et na vln� sv�esti sp�nskou v�n� Mercedes-Benz Club Fresh. Autorem t�to v�n� je Olivier Cresp.

Guerlain Mon Guerlain - parf�mov� voda - 100 ml W

Tv��� nov� orient�ln�-d�evit� v�n� z domu Guerlain byla vybr�na Angelina Jolie. V�ni navrhnul sv�tozn�m� parfum�r Thierry Wasser, kter� se nechal inspirovat smyslnost�, emocemi a sny �en. V�n� v�s v �vodu o�aruje t�ny levandule, kter� se m�s� s jemnou v�n� jasm�nu. V z�kladu v�s nadchne santalov� d�evo a vanilka. V�n� byla uvedena na trh v b�eznu 2017.

Dolce & Gabbana La Temperance 14 - toaletn� voda - 100 ml UNI

La Temperance 14 je sv��, kv�tinov�-d�evit� v�n�, kter� se otev�r� kv�tinov�mi t�ny kosatce. V srdci se ukr�vaj� sem�nka Ambrette a v z�kladu se m�s� pi�mo s d�evit�mi t�ny. V�n� je unisex - pro �eny i pro mu�e.Na trh byla uvedena v roce 2011.

Bentley Bentley for Men - toaletn� voda - 100 ml M

Orient�ln�, ko�enit� v�n� pro mu�e. V�n� se otev�r� t�ny bobkov�ho listu, bergamotu a �ern�ho pep�e. V srdci se m�s� d�evit� t�ny, rum, sko�ice a �alv�j. V z�kladu se objevuje pa�uli, cedrov� d�evo, benzoin a k�e. Na trh byla uvedena v roce 2013.

Cerruti 1881 Sport - toaletn� voda - 100 ml M

V�n� 1881 Sport od zna�ky Cerruti je sv��, d�evit� v�n� pro mu�e, kte�� miluj� �istotu a svobodu. Byla p�edstavena v roce 2016 a ukr�v� v sob� v �vodu bergamot, kter� se postupn� m�s� s t�ny levandule a kardamonu. Na z�v�r v�ni zafixuje vetiver a cedrov� d�evo!

Armand Basi In Blue Men - toaletn� voda - 100 ml M

V�n� In Blue od �pan�lsk�ho n�vrh��e Armanda Basi. V�n� Armand Basi In Blue se otev�r� citrusov�mi n�tami a jemn�m ko�en�m, kter� se m�s� s ostr�m pep�em a kysel�m koriandrem. Z�v�r v�n� pat�� d�evit�m t�n�m, mechu a pa�uli. In Blue je sv�� a pikantn�.

DKNY DKNY Man - (TESTER) toaletn� voda - 100 ml M

Energie New Yorku spoutan� ve flak�nu. Sv��, �ist�, sexy. V�n� pro m�stsk�ho m�e na pochodu. M�s� citrus s jalovcem a ananasem a M�jov� kv�t s jantarem a mandl�. Smetanov� santalov� d�evo tvo�� spolu s teplem javoru p��jemnou v�ni.

DKNY DKNY Man - toaletn� voda - 100 ml M

Energie New Yorku spoutan� ve flak�nu. Sv��, �ist�, sexy. V�n� pro m�stsk�ho m�e na pochodu. M�s� citrus s jalovcem a ananasem a M�jov� kv�t s jantarem a mandl�. Smetanov� santalov� d�evo tvo�� spolu s teplem javoru p��jemnou v�ni.

Guess Double Dare - toaletn� voda - 100 ml W

Je to kv�tinov�-d�evit� v�n�, kter� byla uvedena na trh v roce 2015.Provokativn�, odv�n�, a sebejist�. Takov� je Double Dare. V�n� dod�v� poko�ce smyslnost a provokativn� �enskost. Prvn� dojem z jisk�iv�ho tangela se m�s� se ��avnat�mi lesn�mi jahodami a sladkou v�n� exotick�ho li�i. Spolu tak vytv��� vzru�uj�c� v�ni. Srdce je charakteristick� omamnou vrstvou jasm�nu, poj�c�ho se s jasn� zelen�mi n�tami konvalinky a l�stk� fialky. Z�klad v�n� odhaluje n�ty �ir�ho jantaru, kr�mov� vanilky a veti...

Marc Jacobs Daisy Dream - toaletn� voda - 100 ml W

V�n� inspirov�na sedmikr�skami a z��iv� modr�m nebem, to je parf�m Marc Jacobs Daisy Dream. Neodolateln� mix detail�, inspirovan� eleganc� a �enskost�. Parf�m Daisy Dream V�s okouzl� svou hravost�, sv�est� a lehkost�. Vzdu�n� v�n� p�ekypuje ovocn�mi a kv�tinov�mi t�ny. Von� po ��avnat�m grapefruitu a hru�ce, kter� se pozvolna m�s� s ostru�inami. Bohat� srdce se otev�r� omamnou v�n� jasm�nu a vist�rie spolu s li�i. Sv�dnou te�ku parf�mu vytv��� sladk� kokos a h�ejiv� d�evit� t�ny. Jisk�iv� ene...

Antonio Puig Agua Quorum - toaletn� voda - 100 ml M

Antonio Puig Agua Quorum p�edstavena na trh v roce 1994. Antonio Puig Agua Quorum je osv�uj�c�, ko�en�n� v�n�. S Antonio Puig Agua Quorum si udr��te velmi sv�� pocit po cel� pracovn� den. Vytv��� rafinovan� charakter, kde se m�s� t�ny levandule, fr�zie s pozn�mkami k�e a tab�ku.

Aigner Man 2 Evolution - toaletn� voda - 100 ml M

Mladistv� a nezam�niteln� v�n� Aigner Man 2 Evolution. V�kon, technologie a dynamika se staly inspirac� pro vznik t�to v�n�. Ko�enito-d�evit� v�n� obklop� ka�d�ho mu�e vyj�me�n�m kouzlem, ve kter�m se m�s� �erstv� bergamot, italsk� mandarinka, kradamon a �alv�jov� l�stky utv��ej�c� hlavu. Srdce poodhal� akordy fialek a mu�k�tov�ho o��ku. Z�klad nab�dne ambru, exotick� pa�uli, sv�� pi�mo a cedrov� d�evo. Toaletn� voda byla vytvo�ena zejm�na pro mlad� mu�e, kter�m nen� ciz� sport, ale ani ve�er s...

Calvin Klein CK Be - toaletn� voda - 100 ml UNI

CK BE je velmi intimn� v�n�, kter� d�ky sv�mu v�jime�n�mu spojen� sv�esti naprosto vy�n�v� z davu. Byla uvedena v roce 1996 a stala se jednou z nejv�ce slavn�ch kolekc� slavn�ho domu Calvin Klein. CK BE se popisuje jako aromatick�, ko�en�n� a provokativn� v�n� ur�en� pro n�ho i pro ni. P�edstavuje v�zvu p�ipou�t�t si chyby a pom�h� ur�it svou osobnost. Tato v�n� v�s osm�l� k tomu, abyste zav�eli o�i, otev�eli du�i a za�ali sn�t. ��avnat� mandarinka spolu s m�tou a levandul� tvo�� hlavu cel�ho p...

Burberry Brit - (TESTER) parf�mov� voda - 100 ml W

V�n� BURBERRY BRIT zachycuje postatu Burberry Jej� povaha je sv��, neok�zal�. Bez dom�livosti, m� jistotu, �e jedin� p�in�� originalitu. Tento parf�m rozprost�r� sv� sm�l�, nep�edv�dateln� t�ny, je excentrick� a d�vtipn� s rozko�n�m britsk�m smyslem pro humor. Pod sv�mi p��mo�ar�mi t�ny, se BURBERRY BRIT odhaluje v p�vabn� komplikovanosti s r�zn�mi druhy rafinovanosti. Tato sv��, hrav� v�n� je klasick�, zelen�, orient�ln� italsk� limeta, hru�ka a zelen� mandle se m�s� s trochou neo�ek�van�ho se...

Dupont pour Homme - toaletn� voda - 100 ml M

S.T.Dupont for men je v�n� inspirovan� typem mu�e, kter� je jemn� a p�ece opravdov�, typem mu�e, kter� bude bezpochyby okouzlen eleganc� t�to d�evit�, ko�en�n� v�n�. Horn� t�ny rozmar�nu se delik�tn� m�s� s ko�en�mi jako je kardamon a koriandr, kter� vytv��ej� t�ny pro tuto vysoce mu�skou v�ni. Jejich mocn� pokynut� ukazuje cestu vz�cn�m d�evit�m t�n�m (cedr a b��za), aby tyto prozradily iris v cel� jeho originalit� a harmonickou mezihru pi�ma a jantaru v jejich procitnut�....

Burberry Mr. Burberry - (TESTER) toaletn� voda - 100 ml M

Mr.Burberry je nejv�znamn�j�� p�nskou v�n� Burberry roku 2016. Je inspirovan� ikonick�m tren�kotem Burberry a m�stem Lond�n. M�stem pln�m velk�ch kontrast� a rozpor�. Je sou�asn�, a p�itom klasicky britsk�. Vyza�uje modern� a mu�nou smyslnost. Smysln�, bylinn� a d�evit� toaletn� voda Mr.Burberry m�s� klasick� t�ny britsk�ho parf�m��stv� s neo�ek�van�mi ingrediencemi. Sou�asn�, sofistikovan� a smysln� v�n� se otev�r� n�tami k�ehk�ho a ��avnat�ho grapefruitu. St�i�en� sv�dn�m z�kladem zemit�ho v...

Burberry Brit - (TESTER) toaletn� voda - 100 ml W

V�n� BURBERRY BRIT zachycuje postatu Burberry Jej� povaha je sv��, neok�zal�. Bez dom�livosti, m� jistotu, �e jedin� p�in�� originalitu. Tento parf�m rozprost�r� sv� sm�l�, nep�edv�dateln� t�ny, je excentrick� a d�vtipn� s rozko�n�m britsk�m smyslem pro humor. Pod sv�mi p��mo�ar�mi t�ny, se BURBERRY BRIT odhaluje v p�vabn� komplikovanosti s r�zn�mi druhy rafinovanosti. Tato sv��, hrav� v�n� je klasick�, zelen�, orient�ln� italsk� limeta, hru�ka a zelen� mandle se m�s� s trochou neo�ek�van�ho s...

Burberry Touch Men - toaletn� voda - 100 ml M

Tato v�n� je inspirativn� a elegantn�, kter� je neoby�ejn� p��jemn� a vst��cn� k no�en�. Toaletn� voda Touch for Men se prosazuje jako vit�ln� dopln�k k nov�mu �ivotn�mu postoji a stylu. Ji� od po��tku vykazuje sv�est t�ko definovateln�ch t�n�: n�n� fialka a trpk� mandarinka se sotva znateln� m�s� s povzbuzuj�c�mi vlnami b�l�ho pep�e, kter� jsou zm�k�ov�ny jemnost� Virginsk�ho cedrov�ho d�eva a dubov�ho li�ejn�ku.Jako siln� a hlubok� v�dech se v�n� nen�padn� rozv�j� do mu�n� alchymie vousatky, ...

DKNY Be Desired - parf�mov� voda - 100 ml W

D�msk� v�n� DKNY Be Desired vystihuje propojen� mezi m�stsk�m stylem a p��rodou. Vydejte se na romantickou proch�zku do m�stsk�ch zahrad New Yorku. Dokonal� propojen� modern�ch slo�ek a jemn�ch �ist�ch ingredienc� vytv��� vyv�enou v�ni, kter� V�s uchv�t�. Uc�t�te t�ny ��avnat�ho pomeran�e, ryb�zu a grapefruitu. �erstv� kv�ty jasm�nu a kasie se pozvolna m�s� s v�n� ka�m�rov�ho a ambrov�ho d�eva.

Carolina Herrera 212 - toaletn� voda - 100 ml W

212 je telefonn� k�d New York - Manhattan. Magick� m�sto sv�ta, kde se m�s� kultury, styly, lid�, oby�ejn� s luxusn�m, konvence s volnost� - kde je v�e mo�n�. Je to m�sto, kde �ije a pracuje sv�tov� proslul� n�vrh��ka Carolina Herrera a jeho neopakovatelnou, milovanou atmosf�ru p�etvo�ila do v�n� pro �enu, kter� je inteligentn�, sofistikovan�, pozitivn�. A miluj�c� luxus!

Burberry Touch Men - (TESTER) toaletn� voda - 100 ml M

Burberry Touch for men Ji� od po��tku vykazuje sv�est t�ko definovateln�ch t�n�: n�n� fialka a trpk� mandarinka se sotva znateln� m�s� s povzbuzuj�c�mi vlnami b�l�ho pep�e, kter� jsou zm�k�ov�ny jemnost� Virginsk�ho cedrov�ho d�eva a dubov�ho li�ejn�ku Jako siln� a hlubok� v�dech se v�n� nen�padn� rozv�j� do mu�n� alchymie vousatky, b�l�ho pi�ma a tonka bob�.

Burberry For Men - toaletn� voda - 100 ml M

Burberry of London for men je v�n� pro modern�ho mu�e �ij�c�ho v souladu s dobou, kter� v�ak p�esto lp� na tradic�ch. Tato dvojzna�nost mu d�v� zvl�tn� rys. Harmonick� sm�s klidu a v�n�, uhlazenosti a p�irozenosti. A� mu� z m�sta �i vesnice, oba maj� stejnou z�libu v kr�se, kter� p�etrv�v� a dop��v� pot�en� pro o�i i mysl. Tento parf�m, jako dar, je ob�erstvuj�c� spole�nou proch�zkou lesem. Za��n� siln�mi t�ny v�n� m�ty peprn� a levandule zjemn�l� bergamotem a lehk�m dotykem tymi�nu. Kytice div...

Burberry For Men - (TESTER) toaletn� voda - 100 ml M

Burberry of London for men je v�n� pro modern�ho mu�e �ij�c�ho v souladu s dobou, kter� v�ak p�esto lp� na tradic�ch Tato dvojzna�nost mu d�v� zvl�tn� rys. Harmonick� sm�s klidu a v�n�, uhlazenosti a p�irozenosti. A� mu� z m�sta �i vesnice, oba maj� stejnou z�libu v kr�se, kter� p�etrv�v� a dop��v� pot�en� pro o�i i mysl. Tento parf�m, jako dar, je ob�erstvuj�c� spole�nou proch�zkou lesem. Za��n� siln�mi t�ny v�n� m�ty peprn� a levandule zjemn�l� bergamotem a lehk�m dotykem tymi�nu. Kytice div...

Burberry For Men - voda po holen� - 100 ml M

Burberry of London for men je v�n� pro modern�ho mu�e �ij�c�ho v souladu s dobou, kter� v�ak p�esto lp� na tradic�ch. Tato dvojzna�nost mu d�v� zvl�tn� rys. Harmonick� sm�s klidu a v�n�, uhlazenosti a p�irozenosti. A� mu� z m�sta �i vesnice, oba maj� stejnou z�libu v kr�se, kter� p�etrv�v� a dop��v� pot�en� pro o�i i mysl. Tento parf�m, jako dar, je ob�erstvuj�c� spole�nou proch�zkou lesem. Za��n� siln�mi t�ny v�n� m�ty peprn� a levandule zjemn�l� bergamotem a lehk�m dotykem tymi�nu. Kytice div...

Bvlgari Pour Femme - toaletn� voda - 100 ml W

Tak jako vz�cn� �perk, tvarovan� pomalu, aby jeho prvky harmonizovaly. Bvlgari pour Femme dosahuje sv� �plnosti d�ky st��d�n� po�etn�ch vonn�ch esenc�. Buket Bvlgari pour Femme se otev�r� sv��mi a k�i���lov�mi t�ny a rozv�j� se kolem kv�tinov�ho srdce, kde je dominantn� aroma jasm�nu, trhan�ho v �asn�ch rann�ch hodin�ch. Pak se m�s� s jemnou smyslnou v�n� mim�zy z Grasse. R�e "Pr�lude", pou�it� v parf�mu poprv�, podtrhuje nad�asov� charakter v�n�, zat�mco fialka j� dod�v� �ivost, je� jemn� prol...

Adidas Extreme Power - voda po holen� - 100 ml M

Limitovan� edice 2012 pro v�echny milovn�ky fotbalu. Voda po holen� s citruso-d�evitou v�n� ple� osv�� a dostane do kondice. Sta�te se fotbalov�m fanou�kem a u��vejte si pocit v�t�zstv� pln�mi dou�ky. Za�ijte radost a vzru�en� ze hry, kter� v�s postav� na nohy. Jedine�n� v�n�, ve kter� se m�s� prvky prysky�ice a sv��ho citronu s bergamotem. ���vu v srdci dod�v� zelen� jablko propleten� s aromatickou k�vou a pelargoni�. Hlava n�m odhal� fazole tonka s cedrov�m a santalov�m d�evem propojen�m s pa...

Aigner Starlight - (TESTER) parf�mov� voda - 100 ml W

Purpurov� obloha, z���c� hv�zdy a sv�� v�nek. Jak jinak popsat v�ni Aigner Starlight? Poznejte parf�movou vodu vytvo�enou pro �eny vynikaj�c� svou kr�sou a v�jime�nost�. Pro �eny, je� zaz��� a jsou modern� i sv�. Nechte se un�st eufori� a p�ivo�te ke Starlight. Uka�ete sv�tu sv� kouzlo s jedine�nou v�n�. Obklop� v�s sv�� a �ist� bergamot, ��avnat� ananas i ��msk� km�n. Okol� provon� jemn� jasm�n, nejslad�� jahoda, decentn� pa�uli a vetiver. I p��znivci klasiky ocen� santalov� d�evo a sladkou va...

Bvlgari Pour Femme - parf�mov� voda - 100 ml W

Tak jako vz�cn� �perk, tvarovan� pomalu, aby jeho prvky harmonizovaly, Bvlgari dosahuje sv� �plnosti d�ky st��d�n� po�etn�ch vonn�ch esenc�. Jeho buket se otev�r� sv��mi a k�i���lov�mi t�ny hlavy parf�mu a rozv�j� se kolem kv�tinov�ho srdce, kde je dominantn� aroma jasm�nov�ho �aje Sambak, trhan�ho v prvn�ch rann�ch hodin�ch ��m� je je�t� lahodn�j��. Pak se m�s� s jemnou smyslnou v�n� Mim�zy z Grasse. R�e "Pr�lude" pou�it� v parf�mu poprv�, podtrhuje nad�asov� charakter v�n�, zat�mco fialka j� ...

Adidas Extreme Power - toaletn� voda - 100 ml M

Limitovan� edice 2012 pro v�echny milovn�ky fotbalu. Sta�te se fotbalov�m fanou�kem a u��vejte si pocit v�t�zstv� pln�mi dou�ky. Za�ijte radost a vzru�en� ze hry, kter� v�s postav� na nohy. Jedine�n� v�n�, ve kter� se m�s� prvky prysky�ice a sv��ho citronu s bergamotem. ���vu v srdci dod�v� zelen� jablko propleten� s aromatickou k�vou a pelargoni�. Hlava n�m odhal� fazole tonka s cedrov�m a santalov�m d�evem propojen�m s pa�uli. Probu�te v sob� energizuj�c� s�lu a nechte se v�st pocity v�n� z t...

Est�e Lauder Pleasures for Men - kol�nsk� voda - 100 ml M

V�n� pro nejlep�� �as v �ivot�. Tato �erstv�, d�evit� mu�sk� v�n� m�s� citrusov� plody a bylinky s vz�cn�m ko�en�m a exotick�mi d�evinami, spolu s t�ny nebesk�ho v�nku. V�sledek? Jisk�iv� v�n�, kter� dokonale zachyt� pocit naprost� uvoln�nosti.

Gianfranco Ferre In the Mood for Love Tender - toaletn� voda - 100 ml W

In The Mood For Love Tender je kv�tinov�-ovocn� v�n� pro �eny od zna�ky Gianfranco Ferre. Tato toaletn� voda se p�edstavila ve�ejnosti v roce 2011 a vych�z� z klasick� v�n� In The Mood For Love, kter� byla na trh uvedena v roce 2009. M�s� v sob� t�ny kv�tin, ovoce, aldehyd� a d�evit� t�ny.

Dolce & Gabbana La Temperance 14 - (TESTER) toaletn� voda - 100 ml UNI

La Temperance 14 je sv��, kv�tinov�-d�evit� v�n�, kter� se otev�r� kv�tinov�mi t�ny kosatce. V srdci se ukr�vaj� sem�nka Ambrette a v z�kladu se m�s� pi�mo s d�evit�mi t�ny. V�n� je unisex - pro �eny i pro mu�e.Na trh byla uvedena v roce 2011.

Mercedes Benz VIP Club - Infinite Spicy by Olivier Cresp - toaletn� voda - 100 ml M

Orient�ln�-ko�en�n� v�n� vytvo�en� parfum�rem Olivierem Crespem je jako stvo�en� pro v�echny odv�n� mu�e. Pikantn� t�ny ko�en� se m�s� d�evit�mi t�ny a tvo�� origin�ln� a neodolatelnou kompozici. V�n� byla uvedena na trh v roce 2015.

Calvin Klein Eternity Summer 2017 - parf�mov� voda - 100 ml W

Calvin Klein Eternity Summer 2017 je sv��, p�ita�liv� a velmi �ensk� v�n�. Parf�m Eternity Summer 2017 evokuje letn� ve�er, z�pad slunce, klid a harmonii. Slo�en� se otev�r� sv��mi akordy bergamotu, kter� jsou dopln�ny v�n� bady�nu a r�e. Jemn� kv�tiny se pozvolna m�s� s vodn�mi t�ny, h�ejiv�m d�evem a pi�mem a vytv��� tak dokonalou souhru. Podtrhn�te sv�j p�vab a p�irozenou kr�su s d�mskou v�n� Calvin Klein Eternity Summer 2017. Vzru�uj�c� v�n� Eternity Summer 2017 pln� smyslnosti, touhy a �en...

Dolce & Gabbana Tester D&G Light Blue Escape to Panarea - toaletn� voda - 100 ml W

Kv�tinov� d�evit� v�n� uvedena na trh v roce 2014 pocit h�ejiv�ho v�nku St�edozemn�ho mo�e. Pronikav� a p�ita�liv� v�n� navozuj� pocit h�ejiv�ho v�nku, St�edozemn�ho mo�e a n�dech sluncem pol�ben� pleti, kdy� se schyluje k ve�eru. Citrusov� t�ny se m�s� s ambrou a pi�mem v akordu, kter� odr�� ��astn� p��b�h l�sky.

Britney Spears Fantasy The Nice Remix - parf�mov� voda - 100 ml W

Britney Spears p�edstavuje dv� nov� verze v�n� pro rok 2014 sv�ho nejprod�van�j��ho a nejobl�ben�j��ho parf�mu Fantasy z roku 2005 - Fantasy the Naughty Remix a Fantasy the Nice Remix. Romantick� a koketn� Fantasy the Nice Remix je �umiv� ovocn� v�n�, kter� se m�s� se ��avnat�m kiwi a kv�tinov�mi t�ny. Parf�m podtrhuj� t�ny sladk�ch ko���k� a kr�mov�ho pi�ma.

Dsquared2 He Wood Rocky Mountain Wood - (TESTER) toaletn� voda - 100 ml M

He Wood Rocky Mountain Wood byl inspirov�n vrcholky kanadsk�ch hor a, jak ji� n�zev napov�d�, je ur�en a v�nov�n milovn�k� p��rody. V�n� He Wood Rocky Mountain Wood byla vytvo�ena z t�n� ambry, kadidla a pi�ma, kter� se m�s� s fialkou, kanadskou lili� a b�l�m pep�em. Vetiver a cedr dokon�uje sv�dn� slo�en� p��rodn� v�n� He Wood Rocky Mountain Wood.