Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Petiminutovky pro zs cesky jazyk 4 trida

Nalezeno:    28 produktů

Pravopisné pětiminutovky pro 4. ročník ZŠ - kolektiv autorů

Pravopisné pětiminutovky pro 4. ročník ZŠ - kolektiv autorů Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 4. ročníku. Obsahuje sloupce slovních spojení a vět, do nichž žáci doplňují náležitá písmena. Obsahem sešitu jsou párové souhlásky, předpony, vlastní jména, vyjmenovaná slova, přítomné tvary sloves, koncovky podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem. Součástí sešitu je Klíč s řešeními. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. tř...

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ, brožovaná - kolektiv autorů

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ, brožovaná - kolektiv autorů Úvodní kapitoly učebnice jsou věnovány zopakování učiva třetího ročníku. Dále se probírá např. učivo o slovních druzích, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, stavba slova a věty jednoduché včetně seznámení se s jednoduchými souvětími. Postup vyvozování učební látky odkrývá nezodpovězené otázky, a tím žáky aktivizuje k poznávacím činnostem. Učebnice pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti žáků. z kategorie Knihy | Učebnice | Zákl...

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - 1. část - Konopková Ludmila

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - 1. část - Konopková Ludmila Učebnice vycházejí z klasických metod výkladu s použitím moderních prvků – hádanek, křížovek apod. Jsou hravé, tvůrčí, bohatě barevně ilustrované. Předností řady je propojenost výkladu gramatiky a slohu, což vede k rozvíjení komunikativních dovedností žáků a ke zdokonalování mluveného i psaného projevu.Má aschvalovaxí doložku MŠMT. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od FORTUNA naleznete ne e-shopu Kni...

Český jazyk 4 pro ZŠ - učebnice - kolektiv autorů

Český jazyk 4 pro ZŠ - učebnice - kolektiv autorů Učebnice je rozdělena na 20 témat, v každém tématu se probírají další gramatické jevy. V prvních tématech se opakuje probraná látka ze třetího ročníku. V učebnici jsou použity barevné rámečky, v nichž najdete mezipředmětové vztahy, aktivity či vysvětlující texty. Probírané jazykové jevy: spisovnost, národní jazyk, pravopis předložek a předpon, vzory podstatných jmen, věta zvolací, přímá a nepřímá řeč, věta uvozovací, slovesný způsob, podnět a př...

Český jazyk 4 CD Fraus

Český jazyk 4 pro ZŠ - CD - neuveden CD je určeno zejména k rozvíjení pozorného naslouchání. Obsahuje poslechová cvičení k jednotlivým stranám v učebnici. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od FRAUS naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Český jazyk 4 - Hana Mikulenková

Český jazyk 4 - Hana Mikulenková Učebnice Český jazyk 4 navazuje na učebnici pro 3. ročník tematicky i metodologicky. Jako v předchozích ročnících tvoří osu publikace narativní (vyprávěcí) linie, která propojuje jednotlivé oddíly a kapitoly do příběhového celku. Kromě úzké propojenosti s literární výchovou (především v oblasti očekávaných výstupů) podporuje učebnice mezioborové souvislosti s dalšími vzdělávacímu obory. Celá Modrá řada Český jazyk a literatura pro 1. stupeň ZŠ vychází vstříc pož...

Pravopisné pětiminutovky pro 3. ročník ZŠ - kolektiv autorů

Pravopisné pětiminutovky pro 3. ročník ZŠ - kolektiv autorů Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 3. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (zejména párové souhlásky uvnitř slov a i/í – y/ý po obojetných souhláskách v kořeni slov). z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 3. třída od ALTER naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, brožovaná - kolektiv autorů

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, brožovaná - kolektiv autorů Učebnice je sestavena tak, aby se žáci aktivně podíleli na výuce a aby bylo možné výběr a rozsah cvičení přizpůsobit jejich individuálním možnostem. Daný titul umožňuje v první fázi aktivizovat poznatky získané ve 4. ročníku, na něž systematicky navazuje nové učivo. Český jazyk 5 prohlubuje poznatky žáků o stavbě a významech slova, o psaní předložek a předpon, o slovních druzích, skladbě, shodě přísudku s podmětem, přímé řeči aj. Pomáhá ...

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, vázaná - kolektiv autorů

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, vázaná - kolektiv autorů Učebnice je sestavena tak, aby se žáci aktivně podíleli na výuce a aby bylo možné výběr a rozsah cvičení přizpůsobit jejich individuálním možnostem. Daný titul umožňuje v první fázi aktivizovat poznatky získané ve 4. ročníku, na něž systematicky navazuje nové učivo. Český jazyk 5 prohlubuje poznatky žáků o stavbě a významech slova, o psaní předložek a předpon, o slovních druzích, skladbě, shodě přísudku s podmětem, přímé řeči aj. Pomáhá roz...

Pravopisné pětiminutovky pro 2. ročník ZŠ - kolektiv autorů

Pravopisné pětiminutovky pro 2. ročník ZŠ - kolektiv autorů Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 2. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (krátké a dlouhé samohlásky; y/ý po tvrdých a i/í po měkkých souhláskách; skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; párové souhlásky na konci slov; velká - malá počáteční písmena v pojmenováních). z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 2. třída o...

Český jazyk 5 - Hana Mikulenková

Český jazyk 5 - Hana Mikulenková Učebnice Český jazyk 5 navazuje na učebnici pro 4. ročník tematicky i metodologicky. Jako v předchozích ročnících tvoří osu publikace narativní (vyprávěcí) linie, která propojuje jednotlivé oddíly a kapitoly do příběhového celku. Kromě úzké propojenosti s literární výchovou (především v oblasti očekávaných výstupů) podporuje učebnice mezioborové souvislosti s dalšími vzdělávacímu obory. Celá Modrá řada Český jazyk a literatura pro 1. stupeň ZŠ vychází vstříc pož...

Český jazyk 4 nově (pracovní sešit) pro 4. ročník ZŠ - neuveden

Český jazyk 4 nově (pracovní sešit) pro 4. ročník ZŠ - neuveden Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a základní skladební dvojice. Na konci sešitu je klíč s řešením. NNS460 z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od Nová škola naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!...

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem - Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - duhová řada - neuveden

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem - Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - duhová řada - neuveden V novém dvoubarevném pracovním sešitě si žáci procvičí shodu přísudku s podmětem rodu středního, ženského a mužského. A také podmět několikanásobný, nevyjádřený a všeobecný. Součástí pracovního sešitu je shrnutí učiva, souhrnná cvičení, pravopisné oříšky a klíč s řešením. NNS464 z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od Nová škola naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!...

Český jazyk 4 pro ZŠ PU Kosová Jaroslava , Babušová Gabriela , Rykrová

Český jazyk 4 pro ZŠ - příručka učitele - kolektiv autorů Podrobná metodická příručka obsahuje mj. přehledy učiva s orientačními harmonogramy, přehledy očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat. Orientaci v knize usnadňuje reprodukování všech stran z učebnice i pracovních sešitů. Součástí příručky učitele jsou také kopírovatelné přílohy, pracovní listy a stránky pracovních sešitů s příklady řešení. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od FRA...

Český jazyk pro 4.ročník ZŠ - Učebnice - Grünhutová P., Humpolíková P.

Český jazyk pro 4.ročník ZŠ - Učebnice - Grünhutová P., Humpolíková P. Poutavá barevná učebnice českého jazyka, která navazuje na koncepci zpracování učebnice 2. a 3. ročníku. Jednou ze základních částí učebnice je postupně se rozvíjející příběh, v němž vystupují postavy skřítků známých již z učebnice pro 2. a 3. ročník (kouzelník, skřítci a děti). Učebnice umožňuje osvojení si učiva prostřednictvím zajímavých dobrodružných textů různých forem, žánrů, typů, různého rozsahu a náročnosti, v...

Český jazyk 4 pro základní školy - Hošnová a kolektiv Eva

Český jazyk 4 pro základní školy - Hošnová a kolektiv Eva Učebnice a pracovní sešit jsou pokračováním nové koncepční řady pro výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Navazují na již vydané díly pro 2. a 3. ročník, projekt uzavře v příštím roce část pro 5. ročník. Pro výuku českého jazyka na 2. stupni je určen obdobný soubor nových učebnic provázených pracovními sešity. Celá řada je zpracována v souladu s požadavky RVP ZV a plně je respektuje. Na učebnice i pracovní sešity se vztahuje schvalovací ...

Český jazyk 4 pro základní školy - Pracovní sešit - Buriánková a kolektiv Milada

Český jazyk 4 pro základní školy - Pracovní sešit - Buriánková a kolektiv Milada Pracovní sešit k učebnici českého jazyka pro 4. ročník ZŠ. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od SPN naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Český jazyk 4 pro základní školy - Metodická příručka - Buriánková a kolektiv Milada

Český jazyk 4 pro základní školy - Metodická příručka - Buriánková a kolektiv Milada Tato metodická příručka je určena učitelům, kteří užívají ve výuce učebnici Český jazyk pro 5. ročník ZŠ (E. Hošnová a kol.). Obsahuje řadu námětů a doporučení pro zkvalitnění a zpestření výuky i řešení většiny cvičení. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 5. třída od SPN naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Čítanka 4 pro ZŠ - CD - Váňová Kateřina

Čítanka 4 pro ZŠ - CD - Váňová Kateřina Audionahrávka obsahuje nahrávky textů a cvičení k jednotlivým stranám v učebnici. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od FRAUS naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Čítanka 4 pro 4. ročník ZŠ, brožovaná - Rezutková Hana

Čítanka 4 pro 4. ročník ZŠ, brožovaná - Rezutková Hana Čítanka byla upravena podle požadavků RVP ZV. Čítanka 4, 1. ediční řada, přináší mnoho zajímavých ukázek z děl předních českých i světových autorů dětské literatury (ukázky z klasické české i světové literatury pro děti). Navazuje na čítanky pro 2. a 3. ročník a poskytuje žákům přehled o některých dalších významných dílech pro mládež této věkové skupiny. Rozvíjí techniku čtení, čtení s porozuměním s prvky uměleckého přednesu a v neposlední ...

Cvičebnice českého jazyka pro 4. ročník ZŠ - Polanská Jiřina

Cvičebnice českého jazyka pro 4. ročník ZŠ - Polanská Jiřina Oblíbená řada pracovních sešitů vhodná k jakékoliv řadě učebnic českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Velké množství zajímavých námětů pro práci doma i ve škole. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od FORTUNA naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Diktáty a pravopisná cvičení pro 4. ročník ZŠ - Konopková Ludmila

Diktáty a pravopisná cvičení pro 4. ročník ZŠ - Konopková Ludmila Tato cvičebnice přináší žákům nejen zábavné doplňování předpon a nepřeberné množství cvičení na i, í/y, ý po obojetných souhláskách, ale zároveň pomáhá upevnit znalosti o tvarech podstatných a přídavných jmen ve všech rodech a pochopit shodu přísudku s podmětem. Seznamuje žáky s přímou řečí v úryvcích z české literatury, které také najdete v textech diktátů. Cvičebnici s klíčem lze doporučit jako pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ, ...

Čítanka pro 4.ročník ZŠ - Juráčková I., Hubeňáková L.

Čítanka pro 4.ročník ZŠ - Juráčková I., Hubeňáková L. Do čítanky byly umístěny texty různých forem, žánrů, typů, různého rozsahu a náročnosti. Lze v ní nalézt jak poezii (lidovou, umělou, písně atd.), tak prózu (pohádku – lidovou, autorskou, bajku, báje, pověsti, různé typy povídek pro děti – školní, rodinná, prázdninová, zážitková, z přírody atd.). Zastoupen je jak text umělecký, tak i naukový či populární. Mezi autory jednotlivých textů, jsou zařazeni jak čeští, tak zahraniční spisovatelé ...

Pravopisníček pro 4. a 5.ročník ZŠ - Nečasová R., Schoříková M.

Pravopisníček pro 4. a 5.ročník ZŠ - Nečasová R., Schoříková M. Pravopisníček pro 4. a 5. ročník ZŠ je doplňkový pracovní sešit, který slouží k procvičení pravopisných jevů probíraných na 1. stupni základních škol. * Na 56 stranách najdou učitelé 5 tematických celků (psaní ú/ů, psaní i/y, psaní s/z/vz, psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně a psaní skupin souhlásek), přičemž každá strana se zaměřuje zpravidla na jeden jazykový jev (např. vyjmenovaná slova po z). Sešit obsahuje navíc i shrnující cviče...

Průvodce k učebnicím českého jazyka 4.ročník ZŠ - Adámková P. a kolektiv

Průvodce k učebnicím českého jazyka 4.ročník ZŠ - Adámková P. a kolektiv Průvodce je podobně jako v předešlých ročnících pomocníkem, manuálem, průvodcem ("kuchařkou") k učebnicím českého jazyka pro učitele. Průvodce především předkládá učitelům nabídku námětů a nápadů k práci s učebnicí v hodinách českého jazyka. V úvodu je popsáno učivo 4. třídy, podrobně vysvětleny didaktické hry k procvičování, upevňování a opakování učiva. Každá stránka učebnice je zde podrobně rozepsaná, obsahuje...

Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (4. ročník) - neuveden

Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (4. ročník) - neuveden Řada cvičebnic, která bude v průběhu roku 2004 vydána, obsahuje vždy vybraný jazykový jev, který mají podle osnov osvojit a procvičit žáci 2. - 5. ročníku ZŠ. Pro každý ročník jsou určeny dvě publikace ve formátu A5. Cvičebnice se uplatní jak ve škole, tak při domácím procvičování, využijí je jak učitelé, tak rodiče, kteří chtějí či potřebují zajistit kvalitní znalosti žáků. Každá cvičebnice je opatřena klíče...

Barevná čeština pro čtvrťáky - Pavlová Jana, Pišlová Simona

Barevná čeština pro čtvrťáky - Pavlová Jana, Pišlová Simona Čtvrtá část pětidílné řady pro 1.-5. ročník ZŠ. Pro každý ročník je určena jedna publikace plná zajímavých a netradičních úkolů k procvičování českého jazyka doma i ve škole, během školního roku i o prázdninách. Obsahuje vždy učivo konkrétního ročníku předepsané osnovami. Žáci se zde setkají s úkoly na principu omalovánek, hádanek, křížovek, ale i s cvičeními doplňovacími, učí se také používat získané znalosti v nových textech. z kateg...

Diktáty a testy pro 9. třídu - Vlasta Gazdíková

Diktáty a testy pro 9. třídu - Vlasta Gazdíková Diktáty a testy pro 9. třídu jsou posledním dílem ucelené řady cvičebnic zaměřujících se na procvičování učiva českého jazyka 2. stupně základní školy i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jsou určeny žákům 9. ročníků ZŠ a studentům 4. ročniků osmiletých gymnázií a zároveň jsou vhodným materiálem pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Všechny diktáty i testy jsou zaměřeny na zopakování veškerého učiva probíraného nejen v 9. ro...