Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Petiminutovky pro zs cesky jazyk 4 trida

Nalezeno:    20 produktů

Český jazyk nanečisto Pětiminutovky pro 3. třídu ZŠ

Český jazyk nanečisto Pětiminutovky pro 3. třídu ZŠ Rodiče, pozor! Máte doma malého školáka? Využijte soubor krátkých úloh pro jeho domácí přípravu. 3 cvičení z českého jazyka na každém listu! Vyberte téma --> vystřihněte list --> odpovědi zkontrolujte podle klíče správných řešení. Stačí pár minut denně a jednička z češtiny je jistá! z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 3. třída od FRAGMENT naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!...

Český jazyk nanečisto Pětiminutovky pro 2. třídu ZŠ

Český jazyk nanečisto Pětiminutovky pro 2. třídu ZŠ Rodiče, pozor! Máte doma malého školáka? Využijte soubor krátkých úloh pro jeho domácí přípravu. 3 cvičení z českého jazyka na každém listu! Vyberte téma --> vystřihněte list --> odpovědi zkontrolujte podle klíče správných řešení. Stačí pár minut denně a jednička z češtiny je jistá! z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 2. třída od FRAGMENT naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!...

Český jazyk 4 nově (pracovní sešit) pro 4. ročník ZŠ

Český jazyk 4 nově (pracovní sešit) pro 4. ročník ZŠ Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a základní skladební dvojice. Na konci sešitu je klíč s řešením. NNS460 z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od Nová škola naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!...

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - 1. část - Konopková Ludmila

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - 1. část - Konopková Ludmila Učebnice vycházejí z klasických metod výkladu s použitím moderních prvků – hádanek, křížovek apod. Jsou hravé, tvůrčí, bohatě barevně ilustrované. Předností řady je propojenost výkladu gramatiky a slohu, což vede k rozvíjení komunikativních dovedností žáků a ke zdokonalování mluveného i psaného projevu.Má aschvalovaxí doložku MŠMT. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od FORTUNA naleznete ne e-shopu Kni...

Český jazyk 4 CD Fraus

Český jazyk 4 pro ZŠ - CD CD je určeno zejména k rozvíjení pozorného naslouchání. Obsahuje poslechová cvičení k jednotlivým stranám v učebnici. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od FRAUS naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Český jazyk pro 5.ročník ZŠ - Učebnice - Horáčková M.

Český jazyk pro 5.ročník ZŠ - Učebnice - Horáčková M. Publikace v neotřelé grafické podobě navazuje na koncepci učebnice 4. ročníku.Učebnicí provází šest průvodních dětských postav, které jsou žákům blízké svým vyjadřováním i způsobem uvažování.Prostřednictvím učebnice si žáci nenásilnou formou osvojí veškeré učivo požadované závaznými vzdělávacími programy; zahrnuto je i učivo rozšiřující.Východiskem výkladu i cvičení jsou poutavé texty z nejrůznějších oborů, které přinášejí řadu zajímavých po...

Český jazyk 4 - 4. ročník - Hana Mikulenková

Český jazyk 4 - 4. ročník - Hana Mikulenková Učebnice Český jazyk 4 navazuje na učebnici pro 3. ročník tematicky i metodologicky. Jako v předchozích ročnících tvoří osu publikace narativní (vyprávěcí) linie, která propojuje jednotlivé oddíly a kapitoly do příběhového celku. Kromě úzké propojenosti s literární výchovou (především v oblasti očekávaných výstupů) podporuje učebnice mezioborové souvislosti s dalšími vzdělávacímu obory. Celá Modrá řada Český jazyk a literatura pro 1. stupeň ZŠ vycház...

Český jazyk pro 4.ročník ZŠ - Pracovní sešit - Grünhutová P.,Humpolíková P.

Český jazyk pro 4.ročník ZŠ - Pracovní sešit - Grünhutová P.,Humpolíková P. Pracovní sešit volně navazuje na učebnici českého jazyka, ale je vhodný i k doplnění učebnic českého jazyka pro 4. ročník ZŠ od jiných nakladatelství. Obsahuje různorodé úkoly k procvičení a osvojení učiva, jako doplňovací cvičení hravou formou, básničky, hádanky, skrývačky, rébusy, čtyřsměrky, křížovky apod. Učivo v pracovním sešitě je uspořádáno dle mluvnických celků. Učitel může jednotlivé úkoly z pracovního se...

Český jazyk 4 pro ZŠ - učebnice - Jaroslava Kosová,Gabriela Babušová

Český jazyk 4 pro ZŠ - učebnice - Jaroslava Kosová,Gabriela Babušová Učebnice je rozdělena na 20 témat, v každém tématu se probírají další gramatické jevy. V prvních tématech se opakuje probraná látka ze třetího ročníku. V učebnici jsou použity barevné rámečky, v nichž najdete mezipředmětové vztahy, aktivity či vysvětlující texty. Probírané jazykové jevy: spisovnost, národní jazyk, pravopis předložek a předpon, vzory podstatných jmen, věta zvolací, přímá a nepřímá řeč, věta uvozovací, slovesný ...

Český jazyk pro 4.ročník ZŠ - Učebnice - Grünhutová P.,Humpolíková P.

Český jazyk pro 4.ročník ZŠ - Učebnice - Grünhutová P.,Humpolíková P. Poutavá barevná učebnice českého jazyka, která navazuje na koncepci zpracování učebnice 2. a 3. ročníku. Jednou ze základních částí učebnice je postupně se rozvíjející příběh, v němž vystupují postavy skřítků známých již z učebnice pro 2. a 3. ročník (kouzelník, skřítci a děti). Učebnice umožňuje osvojení si učiva prostřednictvím zajímavých dobrodružných textů různých forem, žánrů, typů, různého rozsahu a náročnosti, ve...

Český jazyk 5 - 5. ročník - Hana Mikulenková

Český jazyk 5 - 5. ročník - Hana Mikulenková Učebnice Český jazyk 5 navazuje na učebnici pro 4. ročník tematicky i metodologicky. Jako v předchozích ročnících tvoří osu publikace narativní (vyprávěcí) linie, která propojuje jednotlivé oddíly a kapitoly do příběhového celku. Kromě úzké propojenosti s literární výchovou (především v oblasti očekávaných výstupů) podporuje učebnice mezioborové souvislosti s dalšími vzdělávacímu obory. Celá Modrá řada Český jazyk a literatura pro 1. stupeň ZŠ vycház...

Český jazyk 4 pro základní školy - Metodická příručka - Buriánková Milada

Český jazyk 4 pro základní školy - Metodická příručka - Buriánková Milada Tato metodická příručka je určena učitelům, kteří užívají ve výuce učebnici Český jazyk pro 5. ročník ZŠ (E. Hošnová a kol.). Obsahuje řadu námětů a doporučení pro zkvalitnění a zpestření výuky i řešení většiny cvičení. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 5. třída od SPN naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Český jazyk v malíčku pro 4. třídu - Lucie Vélová

Český jazyk v malíčku pro 4. třídu - Lucie Vélová Potřebují si vaše děti procvičit učivo z českého jazyka? Chcete, aby učení vnímaly jako zábavu a nenudilo je? Nabídněte jim cvičení a aktivity, které je budou bavit! Látka 4. třídy je zpracována do tvořivých a hravých úkolů, nechybí křížovky či doplňovačky. Cvičebnice je navržena tak, aby děti pracovaly samostatně. Samozřejmostí je klíč správných řešení. Obsah knihy koresponduje s učivem Rámcového vzdělávacího programu pro 4. třídu ZŠ. z kategor...

Český jazyk 4 pro základní školy - Hošnová Eva

Český jazyk 4 pro základní školy - Hošnová Eva Učebnice a pracovní sešit jsou pokračováním nové koncepční řady pro výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Navazují na již vydané díly pro 2. a 3. ročník, projekt uzavře v příštím roce část pro 5. ročník. Pro výuku českého jazyka na 2. stupni je určen obdobný soubor nových učebnic provázených pracovními sešity. Celá řada je zpracována v souladu s požadavky RVP ZV a plně je respektuje. Na učebnice i pracovní sešity se vztahuje schvalovací doložka MŠ...

Cvičebnice českého jazyka pro 4. ročník ZŠ - Polanská Jiřina

Cvičebnice českého jazyka pro 4. ročník ZŠ - Polanská Jiřina Oblíbená řada pracovních sešitů vhodná k jakékoliv řadě učebnic českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Velké množství zajímavých námětů pro práci doma i ve škole. z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od FORTUNA naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Pracovní sešit z českého jazyka pro 4. třídu 2. díl - Pracovní sešit ZŠ - Jana Potůčková

Pracovní sešit z českého jazyka pro 4. ročník základní školy (2. díl) - Potůčková Jana z kategorie Knihy | Učebnice | Základní škola | Český jazyk | 4. třída od Studio 1+1 naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Pravopisníček pro 4. a 5.ročník ZŠ - Nečasová R.,M. Schoříková

Pravopisníček pro 4. a 5.ročník ZŠ - Nečasová R.,M. Schoříková Pravopisníček pro 4. a 5. ročník ZŠ je doplňkový pracovní sešit, který slouží k procvičení pravopisných jevů probíraných na 1. stupni základních škol. * Na 56 stranách najdou učitelé 5 tematických celků (psaní ú/ů, psaní i/y, psaní s/z/vz, psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně a psaní skupin souhlásek), přičemž každá strana se zaměřuje zpravidla na jeden jazykový jev (např. vyjmenovaná slova po z). Sešit obsahuje navíc i shrnující cvičen...

Průvodce k učebnicím českého jazyka pro učitele 4. - Grünhutová P., Humpolíková P.

Průvodce k učebnicím českého jazyka 4.ročník ZŠ - Adámková P. Průvodce je podobně jako v předešlých ročnících pomocníkem, manuálem, průvodcem ("kuchařkou") k učebnicím českého jazyka pro učitele. Průvodce především předkládá učitelům nabídku námětů a nápadů k práci s učebnicí v hodinách českého jazyka. V úvodu je popsáno učivo 4. třídy, podrobně vysvětleny didaktické hry k procvičování, upevňování a opakování učiva. Každá stránka učebnice je zde podrobně rozepsaná, obsahuje více úkolů...

Barevná čeština pro čtvrťáky - Pišlová Simona,Jana Pavlová

Barevná čeština pro čtvrťáky - Pišlová Simona,Jana Pavlová Čtvrtá část pětidílné řady pro 1.-5. ročník ZŠ. Pro každý ročník je určena jedna publikace plná zajímavých a netradičních úkolů k procvičování českého jazyka doma i ve škole, během školního roku i o prázdninách. Obsahuje vždy učivo konkrétního ročníku předepsané osnovami. Žáci se zde setkají s úkoly na principu omalovánek, hádanek, křížovek, ale i s cvičeními doplňovacími, učí se také používat získané znalosti v nových textech. z katego...

Diktáty a testy pro 9. třídu - Gazdíková Vlasta

Diktáty a testy pro 9. třídu - Gazdíková Vlasta Diktáty a testy pro 9. třídu jsou posledním dílem ucelené řady cvičebnic zaměřujících se na procvičování učiva českého jazyka 2. stupně základní školy i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jsou určeny žákům 9. ročníků ZŠ a studentům 4. ročniků osmiletých gymnázií a zároveň jsou vhodným materiálem pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Všechny diktáty i testy jsou zaměřeny na zopakování veškerého učiva probíraného nejen v 9. ro...