Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Odborne slovniky

Nalezeno:    80 produktů

Uso interactivo del vocabulario A1-B1 - Kolektiv

Uso interactivo del vocabulario A1-B1 - Kolektiv z kategorie Knihy | Učebnice | Cizí jazyky | Slovníky | Španělské slovníky | Odborné od FRAUS naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Francouzsko - český finanční slovník - neuveden

Francouzsko - český finanční slovník - neuveden z kategorie Knihy | Učebnice | Cizí jazyky | Slovníky | Francouzské slovníky | Odborné od FRAUS naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

ŠČ-ČŠ hospodářský slovník - kolektiv autorů

ŠČ-ČŠ hospodářský slovník - kolektiv autorů z kategorie Knihy | Učebnice | Cizí jazyky | Slovníky | Španělské slovníky | Odborné od FRAUS naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Slovník současného amerického slangu - Jan Beyerl

Slovník současného amerického slangu - Jan Beyerl Buďte in v drsnější angličtině! 3400 peprných výrazů! Abecedně řazená slangová zásoba s různými variantami významů, jazykovými komentáři a ukázkami použití v typických i frekventovaných větách. z kategorie Knihy | Učebnice | Cizí jazyky | Slovníky | Anglické slovníky | Odborné | Slang a vulgarismy od Edika naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Česko-latinský slovník - Zdeněk Quitt, Pavel Kucharský

Titul obsahuje 65 000 českých hesel a přes 160 000 jejich latinských ekvivalentů. Slovník zachycuje především výrazy současné spisovné češtiny, ale nevyhýbá se ani výrazům hovorovým a slangovým. Kromě pojmů z běžného života zde uživatel nalezne nejen nejdůležitější termíny společenskovědní (z oblasti filozofie, práva, ekonomie, historie, literární vědy a jazykovědy, muzikologie a estetiky), termíny přírodovědné, lékařské, farmaceutické a veterinární, ale i výrazy z oblasti průmyslu, zemědělství...

Německo-český/česko-německý lékařský slovník - Mokrošová Ivana

Německo-český/česko-německý lékařský slovník - Mokrošová Ivana Prohlubující se pracovní styky, řada školicích míst na německých univerzitách a nemocnicích, změna klientely v lázních a příhraničních oblastech vyžadují dobrou znalost německé lékařské terminologie. Současně v odborném životě stoupá význam německy mluvících států EU. Také se podstatně rozvíjí výuka německého jazyka na lékařských fakultách. z kategorie Knihy | Učebnice | Cizí jazyky | Slovníky | Německé slovníky | Odborné od GRADA n...

Velký ekonomický slovník anglicko-český česko-anglický - Kolektiv

Velký ekonomický slovník anglicko-český česko-anglický - Kolektiv Elektronická verze nejrozsáhlejšího ekonomického slovníku oceněného 2. místem v soutěži Slovník roku 2008 ve své kategorii... Nejrozsáhlejší ekonomický překladový slovník angličtiny na trhu v elektronické podobě. 140 000 hesel a příkladových vazeb využívá unikátní technologii multiBANK® – Multimedia Bank of Languages obsah odpovídá knižní podobě slovníku s vyjímkou praktické přílohy - unikátní součástí knihy z kategorie Knihy | U...

Česko-ruský, rusko-český slovník managementu - Mojmír Vavrečka; Václav Lednický

Česko-ruský, rusko-český slovník managementu - Mojmír Vavrečka; Václav Lednický Soubor výkladových slovníků managementu usnadní komunikaci manažerům na různých úrovních a pomůže studentům ekonomického zaměření orientovat se v cizojazyčných pojmech v dané oblasti. Ke studiu je mohou využít také studenti filozofických fakult. Slovníky vyšly ve třech jazykových mutacích – anglické, německé, ruské. Obsahují přes 1300 pojmů v každé jazykové verzi používaných ve sféře managementu. z kategorie Knihy |...

Česko-anglický, anglicko-český slovník managementu - Mojmír Vavrečka; Václav Lednický

Česko-anglický, anglicko-český slovník managementu - Mojmír Vavrečka; Václav Lednický Soubor výkladových slovníků managementu usnadní komunikaci manažerům na různých úrovních a pomůže studentům ekonomického zaměření orientovat se v cizojazyčných pojmech v dané oblasti. Mohou je pro studium použít také studenti filozofických fakult. Slovníky jsme připravili ve třech jazykových mutacích – anglické, německé, ruské. Obsahují v každé jazykové verzi přes 1300 pojmů používaných ve sféře managementu. z...

Lexicon 5 Německý technický slovník - CD ROM - neuveden

Lexicon 5 Německý technický slovník - CD ROM - neuveden Zcela nová verze oboustranného technického slovníku přináší ověřenou terminologii ze všech oblastí vědy a techniky. Nejaktuálnější odborné názvy pokrývají širokou oblast od matematiky, fyziky a chemie přes metalurgii či strojírenství až po stavebnictví a automobilismus.Obsah:113 000 hesel134 000 významů60 000příkladů a frází190 000 překladůHlavní vlastnosti:Tvaroslovné hledání Fulltextové hledání Funkce mouse-overSystém: Windows, Linux, Ma...

Anglicko-český, česko-anglický lékařský slovník - Věra Topilová

Anglicko-český, česko-anglický lékařský slovník - Věra Topilová Znalost angličtiny jako jazyka kontaktu ve společné světové medicíně se stala stejnou potřebou jako znalost medicíny samé, jestliže se v odborných oblastech má pracovat s dobrým pocitem celoživotního povolání. Proto se tento slovník stane nepostradatelnou pomůckou pro odborníky, kteří čerpají z anglofonní literatury (většina medicínské odborné literatury vychází v angličtině), pro studenty lékařských fakult, překladatele i tlumoční...

CDROM - Německý právnický slovník

Lexicon 5 Německý právnický slovník - CD ROM - neuveden Tento dvoudílný praktický slovník obsahuje téměř 34 000 hesel z oblasti ekonomiky, obchodu, měnové a finanční politiky, řízení a rozhodování. Pozornost je též věnována oblasti marketingu právní terminologii, a to zejména s ohledem na právo obchodní.Obsah:51 000 hesel a vazeb36 000 významů60 000 překladůHlavní vlastnosti:Tvaroslovné hledání Fulltextové hledání TvaryFunkce mouse-overSystém: Windows, Linux, Mac OSWindows XP/Vista/7/8/8.1, Mac...

Lingea Lexicon 5 Anglický ekonomický slovník

Lexicon 5 Anglický ekonomický slovník - CD ROM - neuveden Zcela nový ekonomický slovník nabízí ověřená hesla a praktická slovní spojení z oblasti obchodu, financí, účetnictví a dalších oborů současné ekonomie a ekonomické praxe. Oproti předchozí elektronické verzi je téměř o 50 % rozsáhlejší.Obsah:110 000 hesel40 000 významů180 000 překladů20 tematických skupinHlavní vlastnosti:Tvaroslovné hledání Fulltextové hledání Tvary Témata Funkce mouse-overSystém: Windows, Mac, LinuxWindows XP/Vista/7/8/...

Lingea Lexicon 5 Německý ekonomický slovník

Lexicon 5 Německý ekonomický slovník - CD ROM - neuveden Zcela nový ekonomický slovník nabízí aktuální slovní zásobu z oblasti obchodu, financí, účetnictví a dalších oborů ekonomie a ekonomické praxe. Jeho rozsah je o polovinu větší než u předchozí verze.Obsah:104 000 hesel a vazeb47 000 významů177 000 překladů20 000 tematických skupinHlavní vlastnosti:Tvaroslovné hledání Fulltextové hledání TvaryTémataFunkce mouse-overSystém: Windows, Linux, Mac OS z kategorie Knihy | Učebnice | Cizí jazyky | ...

Anglicko-český a česko-anglický hornický slovník - Elman Jiří, Michalíček Václav

Anglicko-český a česko-anglický hornický slovník - Elman Jiří, Michalíček Václav Slovník obsahuje v každé části asi 20 000 odborných výrazů z hornictví, geologie, mineralogie, geodézie, geotechniky, mechaniky hornin, vrtné techniky a úpravnictví. Je určen vědeckým a technickým pracovníkům, kteří sledují anglickou odbornou literaturu nebo přicházejí do styku s anglicky hovořícími partnery a dále pracovníkům útvaru VTI, překladatelům, tlumočníkům a studujícím příslušných vysokých a středních škol...

Česko anglický letecký slovník

Česko anglický letecký slovník - Řáda Ivan Vůbec první česko-anglický slovník odborného leteckého názvosloví tvoří protiváhu Anglicko-českému leteckému slovníku stejného autora a pokrývá celou oblast civilního letectví a základní výrazy z vojenského letectví. V asi 25 000 základních heslech jsou hnízdovány odvozené termíny, dále jsou zde uváděny příklady a pomocí vysvětlivek upřesňovány významy a použití jednotlivých výrazů. V doplňcích obsahuje seznam mezinárodních leteckých organizací, měřicí...

Anglicko-český právnický slovník - Chromá Marta

Anglicko-český právnický slovník - Chromá Marta 7 000 anglických záhlaví, 21 000 anglických slovních a frazeologických spojení a 26 000 českých ekvivalentů obsahuje anglicko-český právnický slovník. Je užitečnou pomůckou nejen pro právníky a studenty ekonomických a právnických škol, ale i pro odborníky v oblasti finančnictví a pojišťovnictví, překladatele, tlumočníky a širokou veřejnost. Uvádí výslovnost u všech hesel i u obtížných spojení uvnitř hesel a seznam právnických zkratek a akronymů. z...

AČ-ČA praktický ekonomický slovník - Blaheta Bürger

AČ-ČA praktický ekonomický slovník - Blaheta Bürger . 32 000 hesel a slovních spojení. aktuální terminologie a frazeologie ekonomických oborů . vhodný pro jednání, na služební cesty či do kanceláře jako pomůcka k překladům podnikové korespondence a dokumentace. ideální doplněk k učebnicím obchodní angličtiny. výslovnost anglických hesel. užitečná příloha - obchodní e-maily, telefonování, fráze užívané v obchodním styku, prezentace, životopis, průvodní dopis, pracovní pohovor, čísla, peníze, gr...

1000 španělských slovíček - Diego Arturo Galvis Poveda; Eliška Jirásková

1000 španělských slovíček - Diego Arturo Galvis Poveda; Eliška Jirásková Knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování španělškých slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Týkají se cestování, zábavy, vybavení bytu, školy, sportu ad. . Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života.Na konci se nachází souhrnný česko-ruský slovník se všemi slovy z knížky. z kategorie Knihy | Učebnic...

Lexicon 5 Španělský slovník Platinum - DVD - neuveden

Lexicon 5 Španělský slovník Platinum - DVD - neuveden Zcela nový a největší slovník současné španělštiny, nejobsáhlejší španělský slovník, jaký kdy byl u nás vytvořen. Dílo autorského kolektivu Lingea. Slovník věrně odráží současný jazyk, najdete zde i neologismy, odborné termíny, slova hovorová i nespisovná. Ačkoliv je velký slovník pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah již výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie (ekonomie, právo, chemie, biologie, lékařství i technika).Obsah:...

Německo-český právnický slovník - 2. vydání - Horálková Milena

Německo-český právnický slovník - 2. vydání - Horálková Milena Slovník zahrnuje v přibližně 16 000 heslech 26 000 německých slov a slovních spojení a 35 000 českých ekvivalentů terminologii ze všech právních oborů. Důraz je kladem především na právo občanské, trestní, obchodní a evropské. Nedílnou součástí hesláře jsou i latinské výrazy a zkratky. V heslech jsou uváděny příklady a frazeologie, německé termíny jsou přepsány podle nových pravidel pravopisu a jsou opatřeny základní gramatickou inf...

Anglicko-český/německo-český/česko-německo-anglický slovník sportovního tréninku - Pokorná Eva, Kandráč Róbert

Anglicko-český/německo-český/česko-německo-anglický slovník sportovního tréninku - Pokorná Eva, Kandráč Róbert Anglicko-český, německo-český a česko-německo-anglický slovník sportovního tréninku se opírá o stěžejní anglickou, českou a německou odbornou literaturu a přináší rozsáhlou databázi termínů z oblasti sportu, sportovního tréninku a dalších s nimi úzce souvisejících vědních oborů.Trojjazyčná část obsahuje bezmála 2000 hesel s více než 750 podhesly.Výběr heslových slov byl s ohledem na je...

Sbírka anglických idiomů a slangu - Tomáš Hrách,

Sbírka anglických idiomů a slangu - Tomáš Hrách, Renomovaný překladatel z angličtiny Tomáš Hrách sbíral od šestnácti let místo odznaků a známek anglické idiomy a slangové výrazy. Nejdříve to dělal jen tak ze zájmu a posléze z potřeby. Výrazů přibývalo a sám se k nim při předkládání stále vracel jako do slovníku. Napadlo ho se o svoji sbírku podělit se všemi, kdo anglický jazyk studují, používají při práci či jím hovoří. Není to odborná publikace, jde o příručku, jež vznikla z nadšení a při prá...

Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění - Jaroslava Kroupová,

Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění - Jaroslava Kroupová, Druhé, rozšířené a upravené vydání slovníku obsahuje přes 4000 českých pojmů a jejich německých ekvivalentů z architektury, malířství, sochařství, kresby, grafiky, uměleckého řemesla, památkové péče, ikonografie a také z liturgie a náboženství. Oproti prvnímu vydání uvádí i nejvýznamnější světce a české patrony, názvy našich výtvarných sdružení a skupin. Většina hesel se vztahuje k umění evropskému, ale ...

Česko-anglický právnický slovník - Chromá Marta

Česko-anglický právnický slovník - Chromá Marta Tento slovník široce a vyváženě pokrývá pojmoslovní hlavních odvětví českého práva pozornost je věnována i ostatním odvětvím, jako jsou právo patentové, autorské, ochrany životního prostředí atd. Dílo je výsledkem dlouhodobého srovnávání českého práva a angloamerického právního systému. Slovník je určen pro manažery, ekonomy, překladatele a tlumočníky, studenty právnických fakult i oboru překladatelství a tlumočnictví a další uživatele. Publikace ...

I-Č právnický slovník

I-Č právnický slovník - Tomaščínová J. Odborný slovník, který obsahuje nejpoužívanější základní termíny italského práva, především občanského, trestního, obchodního, finančního a správního, je první svého druhu v České republice. Zahrnuje přibližně 3900 hesel, v nich více než 7500 italských slov a slovních spojení a přibližně 12 000 českých ekvivalentů. Nebyly opomenuty ani obecné výrazy, které se v právnickém jazyce často vyskytují a mohly by způsobit problémy. Autoři – renomovaná filoložka a ...

Anglický frazeologický slovník pro techniky - Josef Nevrlý

Anglický frazeologický slovník pro techniky - Josef Nevrlý jeho parametrů? Anebo budete na konferenci anglicky prezentovat vylepšení či inovaci výrobku? V takovém případě jistě oceníte anglická klíčová slova technická, ale i přírodovědná. U každého z nich navíc naleznete typické a nejužívanější fráze. Obratem je můžete využít ve vlastním textu nebo prezentaci, kterou připravujete. Leckdy stačí jen vyměnit čísla. A navíc! Publikace je doplněna INTERAKTIVNÍM CD s abecedním vyhledáváním. Najdete n...

Fraus Praktický technický slovník AČ-ČA - kolektiv autorů

Fraus Praktický technický slovník AČ-ČA - kolektiv autorů 32 000 hesel a příkladových vazeb - aktuální terminologie a frazeologie technických oborů, zachycující rozvoj zejména v oblasti informačních technologií a telekomunikací - velký důraz kladen na složku kolokační, tzn. na typická slovní spojení, s nimiž se uživatel angličtiny v praxi velice často setkává - vhodný pro jednání, na služební cesty, na veletrhy, při prezentacích i do kanceláře - výslovnost anglických hesel - gramatické, oborové...

Česko-německý, německo-český odborný slovník + CD - Věra Heg...

Česko-německý / německo-český odborný slovník, který tímto již podruhé v upravené formě předkládáme, má uživatelům nabídnout rozsáhlou lexikograficky zpracovanou tematiku převážně technických, ale též vědeckých a ekonomických oborů v německém jazyce. Druhé vydání shrnuje řadu nových podnětů i kritických doporučení, které byly do díla zapracovány. Terminologie byla konzultována též s rodilými mluvčími ze SRN a Rakouska, kteří tak nemalým dílem přispěli ke konečné podobě tohoto slovníku. Díky nim...

Česko-německý, německo-český odborný slovník + CD - Hegerová a kolektiv Věra

Česko-německý / německo-český odborný slovník, který tímto již podruhé v upravené formě předkládáme, má uživatelům nabídnout rozsáhlou lexikograficky zpracovanou tematiku převážně technických, ale též vědeckých a ekonomických oborů v německém jazyce. Druhé vydání shrnuje řadu nových podnětů i kritických doporučení, které byly do díla zapracovány. Terminologie byla konzultována též s rodilými mluvčími ze SRN a Rakouska, kteří tak nemalým dílem přispěli ke konečné podobě tohoto slovníku. Díky nim...

Česko-anglický policejní slovník - Jana Oherová

Česko-anglický policejní slovník - Jana Oherová Česko-anglický policejní slovník zpracovává zhruba 18 000 hesel a jejich terminologických spojení z oblasti působení bezpečnostních sil, především policie. Každý odborný slovník, tedy i tento, pomáhá zájemci orientovat se ve složité a specifické problematice daného oboru, předpokládá však určitý stupeň znalosti jazyka. V rámci rozsáhlé činnosti policie a jejích složek, řešících protiprávní jednání s nízkým stupněm společenské nebezpečnosti až po z...

Anglicko-český česko-anglický hudební slovník - Jan Spisar; Ludmila Peřinová

Anglicko-český česko-anglický hudební slovník - Jan Spisar; Ludmila Peřinová Publikace vznikla na podklad úspěšného „Anglicko-českého hudebního slovníku s ilustrovaným prologem“ Jana Spisara, vydaného nakladatelstvím Montanex v roce 1996. Jan Spisar doplnil anglicko-českou část o řadu nových hesel. Česko-anglická část vypracovaná Ludmilou Peřinovou podstatnou měrou vychází ze Spisarova slovníku tak, aby si obě dvě části po stránce terminologické co nejvíce odpovídaly. Předložený slovník obsahuj...

NČ-ČN - pedagogicko-psychologický slovník - Poláková Jenny, Nelešovská Alena

NČ-ČN - pedagogicko-psychologický slovník - Poláková Jenny, Nelešovská Alena Kromě autorek z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se na výběru hesel podílel také doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. a prof. J. Rekus z Vysoké školy pedagogické v Karlsruhe. Záměrem a cílem slovníku je poskytnout zejména studentům všech studijních oborů na PdF UP základní a nejfrekventovanější terminologii pedagogicko-psychologickou v českém a německém jazyce, se kterou se budou při studiu zahraniční lite...

Qué pasa? Slovník slangu a hovorové španělštiny - neuveden

Qué pasa? Slovník slangu a hovorové španělštiny - neuveden Současná hovorová a slangová španělština se velice rychle vyvíjí a mění a díky televizi, filmové tvorbě, internetu a dalším médiím se také rychle šíří do všeobecného povědomí. Z některých slangových termínů se tak časem stávají termíny běžně používané a rozšířené. Díky mnohovýznamovosti velkého množství španělských slov mívají běžná slova kromě svého oficiálního významu i několik významů slangových, které lze často rozlišit až podle kon...

Italsko-český ekonomický a obchodní slovník

Italsko-český ekonomický a obchodní slovník - Radvanovský Antonín Italsko-český ekonomický a obchodní slovník přináší moderní, současnou terminologii získanou z italského ekonomického a finančního tisku, podnikové dokumentace, obchodních dokumentů a příruček, webových stránek podniků a institucí, terminologických glosářů a databází podniků, asociací a mezinárodních organizací. Rozsáhle jsou zastoupena hesla a fráze z oborů obchodu, financí, bankovnictví, účetnictví, práva, pojišťovnictví, dopra...

Praktický ekonomický slovník NČ-ČN - neuveden

Praktický ekonomický slovník NČ-ČN - neuveden 32 000 hesel a příkladových vazeb aktuální terminologie a frazeologie z ekonomických oborů, zachycující legislativní změny související především se vstupem naší země do EU, rozvoj v oblasti informačních technologií a telekomunikací atd. velký důraz kladen na složku kolokační, tzn. na typická slovní spojení, s nimiž se uživatel němčiny v praxi velice často setkává vhodný při komunikaci v obchodních situacích - během jednání, na veletrzích, při prezen...

Česko-anglický mluvník ekonomický ... obchod, finance, podnikání - neuveden

Česko-anglický mluvník ekonomický ... obchod, finance, podnikání - neuveden Možná se vám už stalo, že jste potřebovali utvořit konkrétní obrat či větu v cizím jazyce a nevěděli jste si s tím rady, ačkoli jste třeba znali překlady jednotlivých slov. S pomocí slovníku jste nakonec větu nějak sestavili, ale úplně jisti její správností jste si stejně nebyli.Máte-li se správně a pohotově vyjadřovat, nestačí vám pouze znát určité množství slovíček. Musíte se naučit vytvářet konkrétní věty a slovní sp...

Pas de bleme! Slovník slangu a hovorové francouzštiny - neuveden

Pas de bleme! Slovník slangu a hovorové francouzštiny - neuveden Od vydání první verze našeho slovníku hovorové francouzštiny a slangu uplynuly již tři roky a vzhledem k dynamickému vývoji, jímž slang mládeže prochází, jsme se rozhodli připravit pro české uživatele nové vydání. Slovník jsme rozšířili o další zcela nová slova a slovní spojení. Jen samotných hesel přibylo na šest set. Pečlivě jsme sledovali jazyk médií, diskuzní fóra a blogosféru, vyhledávali v nejnovějších slovnících francouzské...

Francouzsko-český a česko-francouzský praktický slovník - Rejtharová Vlasta

Francouzština, čeština - praktický slovník s novými výrazy - kolektiv Oboustranný kapesní lexikon obsahuje na 30.000 francouzských výrazů od základní hovorové zásoby přes slangovou mluvu a nejpoužívanější odborné termíny. z kategorie Knihy | Učebnice | Cizí jazyky | Slovníky | Francouzské slovníky | Francouzsko-české od LEDA naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz!

Gramatika současné arabštiny s praktickými příklady - neuveden

Gramatika současné arabštiny s praktickými příklady - neuveden Zcela nová autorská arabská gramatika. Obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě, bez nadměrného používání odborné terminologie. Každý jev vysvětluje jednoduchou a jasnou poučkou a přibližuje jej množstvím praktických příkladů. Kniha obsahuje i stručný přehled arabských dialektů a mnohé další praktické informace o současném arabském jazyce. Učebnice pro všechny zájemce o tento jazyk. z kategorie Knihy | Uč...