Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Nou nou jet jest

Nalezeno:    33 produktů

Často si vymýšľam... - Zvonimir Balog

Na túto knihu si dávajte pozor. Môže byť nebezpečná. Môžete ňou urobiť z ľubovoľného človeka jeleňa. Okrem Matúša. Môže ísť namiesto vás každý utorok do školy. Aj na záchod. Môžete ju jesť klieš

Často si vymýšľam... - Zvonimir Balog

Na túto knihu si dávajte pozor. Môže byť nebezpečná. Môžete ňou urobiť z ľubovoľného človeka jeleňa. Okrem Matúša. Môže ísť namiesto vás každý utorok do školy. Aj na záchod. Môžete ju jesť

Často si vymýšľam - Zvonimir Balog

Na túto knihu si dávajte pozor. Môže byť nebezpečná. Môžete ňou urobiť z ľubovoľného človeka jeleňa. Okrem Matúša. Môže ísť namiesto vás každý utorok do školy. Aj na záchod. Môžete ju jesť kliešťami na cukor. Môžete s ňou chodiť po stene. Ale iba prvých dvadsať rokov. Môžete ju liečiť pomocou sedemhlavého draka. Môžete ju občas nastriekať do vzduchu proti nude. Môžete si do nej vylisovať zopár osamelých upírov. A môžete ňou nechať niečo zmiznúť. Napr. nasledujúci text : Môž ou ko p ť chr m lop ...

Často si vymýšľam - Zvonimir Balog

Autor : Zvonimir Balog, Na túto knihu si dávajte pozor. Môže byť nebezpečná. Môžete ňou urobiť z ľubovoľného človeka jeleňa. Okrem Matúša. Môže ísť namiesto vás každý utorok do školy. Aj na záchod. Môžete ju jesť kliešťami na cukor. Môžete s ňou chodiť po stene. Ale iba prvých dvadsať rokov. Môžete ju liečiť pomocou sedemhlavého draka. Môžete ju občas nastriekať do vzduchu proti nude. Môžete si do nej vylisovať zopár osamelých upírov. A môžete ňou nechať niečo zmiznúť. Napr. nasledujúci textDru...

Často si vymýšľam - Zvonimir Balog

Na túto knihu si dávajte pozor. Môže byť nebezpečná. Môžete ňou urobiť z ľubovoľného človeka jeleňa. Okrem Matúša. Môže ísť namiesto vás každý utorok do školy. Aj na záchod. Môžete ju jesť kliešťami na cukor. Môžete s ňou chodiť po stene. Ale iba prvých dvadsať rokov. Môžete ju liečiť pomocou sedemhlavého draka. Môžete ju občas nastriekať do vzduchu proti nude. Môžete si do nej vylisovať zopár osamelých upírov. A môžete ňou nechať niečo zmiznúť. Napr. nasledujúci text : Môž ou ko p ť chr m...

Hugo Boss Orange Sunset - (TESTER) toaletn� voda - 75 ml W

Boss Sunset je v�elou a smysln� nalad�nou kompozic�, jakou d�ch� z�pad slunce po perfektn�m dni, kdy se �ena rozm�l�, ��m by jej je�t� korunovala. Stejn� jako jej� p�edch�dkyn�, je i Boss Sunset personifikov�na p�vabnou here�kou Siennou Miller, kter� dokonale vystihuje �enu Boss Orange. Nyn� se n�m p�edstavuje ve chv�l�ch zd�nliv�ho zklidn�n� po n�ro�n�m dni, ale zdaleka se nechystaj�c� j�t u� sp�t�

Hugo Boss Orange Sunset - toaletn� voda - 75 ml W

Boss Sunset je v�elou a smysln� nalad�nou kompozic�, jakou d�ch� z�pad slunce po perfektn�m dni, kdy se �ena rozm�l�, ��m by jej je�t� korunovala. Stejn� jako jej� p�edch�dkyn�, je i Boss Sunset personifikov�na p�vabnou here�kou Siennou Miller, kter� dokonale vystihuje �enu Boss Orange. Nyn� se n�m p�edstavuje ve chv�l�ch zd�nliv�ho zklidn�n� po n�ro�n�m dni, ale zdaleka se nechystaj�c� j�t u� sp�t�

Davidoff The Game Intense - toaletn� voda - 40 ml M

Davidoff The Game Intense je orient�ln� d�evit� ryze p�nsk� v�n�. Je je�t� v�razn�j�� a mu�n�j�� ne� p�vodn� p�edch�dce The Game. N�ty v�n� The Game Intense tvo�� gin, kter� je pouze pro prav� mu�e. D�le se rozvine do d�evit�ch t�n�. Z�v�re�nou te�ku dod� pa�uli. Tvar flakonu z�st�v� nepozm�n�n�. V�n� Davidoff The Game Intense byla zah�jena v roce 2013.

Davidoff The Game Intense - toaletn� voda - 100 ml M

Davidoff The Game Intense je orient�ln� d�evit� ryze p�nsk� v�n�. Je je�t� v�razn�j�� a mu�n�j�� ne� p�vodn� p�edch�dce The Game. N�ty v�n� The Game Intense tvo�� gin, kter� je pouze pro prav� mu�e. D�le se rozvine do d�evit�ch t�n�. Z�v�re�nou te�ku dod� pa�uli. Tvar flakonu z�st�v� nepozm�n�n�. V�n� Davidoff The Game Intense byla zah�jena v roce 2013.

Davidoff The Game Intense - toaletn� voda - 60 ml M

Davidoff The Game Intense je orient�ln� d�evit� ryze p�nsk� v�n�. Je je�t� v�razn�j�� a mu�n�j�� ne� p�vodn� p�edch�dce The Game. N�ty v�n� The Game Intense tvo�� gin, kter� je pouze pro prav� mu�e. D�le se rozvine do d�evit�ch t�n�. Z�v�re�nou te�ku dod� pa�uli. Tvar flakonu z�st�v� nepozm�n�n�. V�n� Davidoff The Game Intense byla zah�jena v roce 2013.

Chanel Chance Eau Fraiche - toaletn� voda 3x20 ml - 3x20 ml W

Chance Eau Fraiche je je�t� leh�� ne� kdykoliv p�edt�m. V�udyp��tomn�, ale lehk� jako v�nek, tato v�n� p�ekvapuje v ka�d�m okam�iku. Chance Eau Fraiche je op�t balena ve sklen�n�m kruhu obepnut�m kovem. Aby v�n� zd�raznila svou neomezenou s�lu, je zbarvena jisk�iv� zelen�! Jej� v��ko je jakoby namrzl� a p�ipom�n� kostku ledu. Ka�d� detail evokuje pocit sv�esti. Pro ne�ekan� z�itek, kter� svou nositelku zahal� a napln� ji odv�nou sv�est�....

Chanel Chance Eau Fraiche - toaletn� voda 3x20 ml (n�pln�) - 3x20 ml W

Chance Eau Fraiche je je�t� leh�� ne� kdykoliv p�edt�m. V�udyp��tomn�, ale lehk� jako v�nek, tato v�n� p�ekvapuje v ka�d�m okam�iku. Chance Eau Fraiche je op�t balena ve sklen�n�m kruhu obepnut�m kovem. Aby v�n� zd�raznila svou neomezenou s�lu, je zbarvena jisk�iv� zelen�! Jej� v��ko je jakoby namrzl� a p�ipom�n� kostku ledu. Ka�d� detail evokuje pocit sv�esti. Pro ne�ekan� z�itek, kter� svou nositelku zahal� a napln� ji odv�nou sv�est�....

Juvena Specialists - protivr�skov� s�rum (Delining Serum) - 30 ml W

Linky a vr�sky jsou prokazateln� redukov�ny a je zamezov�no jejich dal��mu vzniku. Ple� je uvoln�n� a jemn�. Ple� vypad� sv�e, je zpevn�n� a pos�len�, jako nov� stvo�en�. Naneste v�dy r�no a ve�er na o�i�t�nou poko�ku, zam��te se na vr�sky a linky. Pro je�t� lep�� v�sledek doporu�ujeme kombinaci s p��pravkem Skin Nova SC Serum a pot� pokra�ujte sv�m b�n�m ple�ov�m p��pravkem.

Chanel Chance Eau Fraiche - t�lov� kr�m - 200 ml W

Chance Eau Fraiche je je�t� leh�� ne� kdykoliv p�edt�m. V�udyp��tomn�, ale lehk� jako v�nek, tato v�n� p�ekvapuje v ka�d�m okam�iku. Chance Eau Fraiche je op�t balena ve sklen�n�m kruhu obepnut�m kovem. Aby v�n� zd�raznila svou neomezenou s�lu, je zbarvena jisk�iv� zelen�! Jej� v��ko je jakoby namrzl� a p�ipom�n� kostku ledu. Ka�d� detail evokuje pocit sv�esti. Pro ne�ekan� z�itek, kter� svou nositelku zahal� a napln� ji odv�nou sv�est�. Slo�en� Hlava - citron, b�l� pi�mo Srdce - hyacint, ja...

Chanel Chance Eau Fraiche - t�lov� ml�ko - 200 ml W

Chance Eau Fraiche je je�t� leh�� ne� kdykoliv p�edt�m. V�udyp��tomn�, ale lehk� jako v�nek, tato v�n� p�ekvapuje v ka�d�m okam�iku. Chance Eau Fraiche je op�t balena ve sklen�n�m kruhu obepnut�m kovem. Aby v�n� zd�raznila svou neomezenou s�lu, je zbarvena jisk�iv� zelen�! Jej� v��ko je jakoby namrzl� a p�ipom�n� kostku ledu. Ka�d� detail evokuje pocit sv�esti. Pro ne�ekan� z�itek, kter� svou nositelku zahal� a napln� ji odv�nou sv�est�. Slo�en� Hlava - citron, b�l� pi�mo Srdce - hyacint, ja...

Chanel Chance Eau Fraiche - sprchov� gel - 200 ml W

Chance Eau Fraiche je je�t� leh�� ne� kdykoliv p�edt�m. V�udyp��tomn�, ale lehk� jako v�nek, tato v�n� p�ekvapuje v ka�d�m okam�iku. Chance Eau Fraiche je op�t balena ve sklen�n�m kruhu obepnut�m kovem. Aby v�n� zd�raznila svou neomezenou s�lu, je zbarvena jisk�iv� zelen�! Jej� v��ko je jakoby namrzl� a p�ipom�n� kostku ledu. Ka�d� detail evokuje pocit sv�esti. Pro ne�ekan� z�itek, kter� svou nositelku zahal� a napln� ji odv�nou sv�est�....

Najťažší pokoj - Kara Tippetts

Jedinečná výpoveď o materstve a boji s rakovinou! Požiar ma zbavil túžby po veciach, rakovina ma obrala o okamihy – namiesto nich mi darovala intenzitu, s ktorou som začala prežívať každý nádych. Ľúbila som aj pred rakovinou, nakupovala som aj pred požiarom, no tie dve pohromy vložili do nášho pohľadu na život nový filter. Nazvali sme to nová realita, ibaže to, čo sme prežívali, nám spočiatku vôbec nepripadalo reálne, tobôž nie normálne. Prvé dni sme boli stratení, tápali sme, zabúdali...

Bvlgari Mon Jasmin Noir - parf�mov� voda 25 ml + toaletn� voda Mon Jasmin Noir L�Eau Exquise 25ml d�rkov� sada W

Mon Jasmin Noir byla uvedena jako nov� verze tmav� a tajemn� Jasmin Noir. Mon Jasmin Noir jasn� a sv�dn� v�n� pro modern�, smyslnou �enu. V�n� byla uvedena na trh v roce 2011.ato v�n� je personifikac� nejz��iv�j�� str�nky esence jasm�nov�ch kv�t�, kter� dod�vaj� cel� kolekci Jasmin Noir jemn� n�dech jisk�iv� p�irozenosti. Mon Jasmin Noir je zasv�cena p�edev��m mlad�m a sv�dn�m d�vk�m �i �en�m odhaluj�c�m svou p�irozenost prost�ednictv�m vrozen�ho temperamentu. Dovedou si podr�et v�echnu svou ra...

Clarins Smoothing Body Scrub - t�lov� kr�m - 200 ml W

T�lov� peeling pro obnovu poko�ky t�la. Zjem�uj�c� t�lov� peeling. U� v okam�iku aplikace a je�t� dlouho dobu po n�m si u��v�te skv�l� pocit. Peeling zbavuje poko�ku v�ech ne�istot a mrtv�ch bun�k, a z�rove� podporuje bun��nou obnovu a minimalizuje v�skyt roz���en�ch p�r�. Poko�ka je po pou�it� vypjat�j��, jemn�j�� a odoln�j��. Obsahuje bambusov� pr�ek, kter� m� exfolia�n� ��inky, zbavuje ple� ne�istot a mrtv�ch ko�n�ch bun�k. V�ta�ek z moringy �ist� a zbavuje poko�ku nahromad�n�ch toxin�. V�ta...

Lalique Le Parfum - parf�mov� voda - 100 ml W

Chcete objevit rozko�nicky smysln� orient? Najdete jej v nov� d�msk� v�ni Lalique Le Parfum obda�en� maxim�ln� sv�dnost�, neodolateln� a podmaniv�. V pozoruhodn� flakonu je skryt opojn� koktejl z�hadn�ch a fascinuj�c�ch orient�ln�ch t�n�. Lalique Le Parfum je um�leck� skvost inspirovan� duchem Lalique kombinuje tmav� a pr�zra�n� sklo vytv��ej�c� pozoruhodn� p�echody mezi sv�tlem a st�nem. Elegantn� sklen�nou krychli korunuje �tvercov� uz�v�r kombinuj�c� �ernou a pr�svitnou plochu, uprost�ed n...

Ajurvéda na každý deň - Kate O\'Donnell

Viac ako 100 receptov jednoduchých a zdravých jedálTúžite po lahodnom sezónnom jedle, ktoré bude udržiavať vaše telo v rovnováhe? Máte problémy so žalúdkom a radi by ste si ho liečili na základe tradičnej aajurvédskej múdrosti? V takom prípade je pre vás táto kniha s viac než sto jednoduchými receptami, ako stvorená. Nechajte sa ňou inšpirovať a pustite sa do varenia! V tradičnej indickej ajurvéde je kľúčom k zdraviu dobré trávenie. Základom je jesť vždy len prírodné, doma prip...

Mumie kolekce (3xBLU-RAY)

Kolekce Mumie obsahuje DVD filmy: Mumie, Mumie se vrací, Mumie: Hrob Dračího císaře. MumieHluboko v egyptské poušti hledá skupina lidí dávno ztracený poklad a probouzí při tom tři tisíce let staré hrůzné dědictví. Kombinace divokého dobrodružství s napětím legendárního klasického hororu z roku 1932 dělá z Mumie skutečný ak&#...

Mumie kolekce (3xDVD)

Kolekce Mumie obsahuje BLU-RAY filmy: Mumie, Mumie se vrací, Mumie: Hrob Dračího císaře. MumieHluboko v egyptské poušti hledá skupina lidí dávno ztracený poklad a probouzí při tom tři tisíce let staré hrůzné dědictví. Kombinace divokého dobrodružství s napětím legendárního klasického hororu z roku 1932 dělá z Mumie skutečný ...

Step by Step Květiny, LED

- 5-dílný set obsahuje: aktovku, plný penál, pouzdro, peněženku, pytlík na cvičební úbor nebo přezůvky a ZDARMA nabíječku se 4 ks NiMH AA akumulátory obj.č. 87077 - Aktovka: - LED osvětlení pro vyšší bezpečnost - možnosti použití LED osvětlení: stálé světlo/blikačka pomalý interval/blikačka rychlý interval - tlačítko pro aktivaci LED osvětlení umístěné na popruhu

Jaroslav Marvan - kolekce - 4xDVD

Kolekce obsahuje filmy: Anděl na horách, Dovolená s Andělem, Hudba z Marsu, Nikdo nic neví. Anděl na horáchrežie: Bořivoj Zeman, 1955, 85 min. barevnýPokračování osudů Gustava Anděla, tentokráte při zimním pobytu v Tatranské Lomnici, kam ovšem nesměřuje pouze za zaslouženým odpočinkem, ale především za účelem prověrky snoubenky svého sy...

tanita BC-587

NOVINKA!! Osobní dogitální váha s tÄ›lesnou anylýzou TANITA BC 587 pro celou rodinu s velkou platformou a podsvíceným displejem.<br/>Technologie založená na duální frekvenci, jaká je pouÅ...

Tanita BC-313 (cihlově červená)

Ultra tenká sklenÄ›ná váha s dotykovým displejem a pÅ™esností vážení 50 gramů !!<br/>Barva cihlovÄ›-červená<br/>Automaticky rozpozná osobu, kterÃ&...

Tanita BC-313 (černá)

Ultra tenká sklenÄ›ná váha s dotykovým displejem a pÅ™esností vážení 50 gramů !!<br/>Barva černá<br/>Automaticky rozpozná osobu, která se mÄ&#155...

Tanita BC-601

TOP PRODUKT!!! Osobní digítální váha Tanita BC-601 je založena na nejnovější technologii a výzkumu vah s tělesnou analýzou. Tanita vytváří novou generaci produktů, které poskyt...

Tanita BC-730 (zelená) +AKCE DOPRAVA ZDARMA!

Tanita BC-730 je ideální váha pro sledování změn v hmotnosti a složení těla v průběhu času.<br/>Barva zelená<br/>Pomocí nejnovější technologie ...

Tanita BC-730 (bílá) +AKCE DOPRAVA ZDARMA!

Tanita BC-730 je ideální váha pro sledování zmÄ›n v hmotnosti a složení tÄ›la v průbÄ›hu času.<br/>Barva bílá<br/>Pomocí nejnovÄ›jÅ¡Ã&#...

Tanita BC-730 (růžová) +AKCE DOPRAVA ZDARMA!

Tanita BC-730 je ideální váha pro sledování zmÄ›n v hmotnosti a složení tÄ›la v průbÄ›hu času.<br/>Barva růžová<br/>Pomocí nejnovÄ›jÅ&...

Tanita BC-545N

Tanita BC-545N je vylepšeným nástupcem populárního modelu BC-545. Nový model je oproti původnímu vybaven dvěma displeji, jeden je numerický, druhý je grafický, ukazuje rizikovou stupnici hodnot pro tělesný tuk a svalovou hmotu.&am...