Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Kniha veda

Nalezeno:    1291 produktů

LÉVI ELIPHAS Věda duchů, Kniha moudrých

Čtvrtý svazek díla Eliphase Léviho tvoří rozsáhlý text anglického badatele Christophera McIntoshe věnovaný životu a dílu E. Léviho, a dále Léviho spisy Věda duchů a Kniha moudrých. Oba Léviho texty vycházejí v novém překladu Anny Hánové, v případě Vědy duchů jde o první nezkrácené vydání. * Autor: Eliphas Lévi * Vydavatel: Trigon * Publikováno: 2011 (1. vydání) * Formát: 1× Kniha, vázaná, 597 stran, 12,5 × 21,3 cm, česky

Více informací
od 466 Kč
Koupit nejlevněji

Wolters Kluwer Správní věda

Kniha systematicky vysvětluje základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu veřejné správy, kontrolu a hodnocení veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována výstavbě a reformě české veřejné správy. Nově byla kniha doplněna o kapitolu o moderních metodách řízení ve veřejné správ...

Více informací
od 387 Kč
Koupit nejlevněji

Dalibor Hejna Náboženství a společnost

Dalibor Hejna: Náboženství a společnost Věda o náboženství a její historické kořeny Kniha Náboženství a společnost - Věda o náboženství a její historické kořeny představuje uvedení do religionistické problematiky. Autor se zabývá obecnou charakteristikou religionistiky, vymezením jejího předmětu a metod, otázkou postavení náboženství v současném světě, typologií náboženství a historickými kořeny religionistiky, počínaje nejstaršími teoriemi náboženství ve starověkém Řecku a Římě a konče deistic...

Více informací
od 187 Kč
Koupit nejlevněji

GRADA Matematika pro nematematické obory

Publikace je určená studentům vysokých škol zejména přírodovědného, technického a ekonomického zaměření a obecně všem zájemcům o základy matematické analýzy a lineární algebry. Objasňuje tato témata: diferenciální a integrální počet funkcí jedné i více proměnných, posloupnosti a nekonečné řady, diferenciální rovnice prvního a druhého řádu a křivkový integrál. Z lineární algebry se věnuje tématům: matice, determinanty a systémy lineárních rovnic. Kniha přirozeně navazuje na středoškolskou mat...

Více informací
od 238 Kč
Koupit nejlevněji

Veda a ideologia v dejinach slavistiky

Kniha: Veda a ideologia v dejinach slavistiky; Materialy z konferencie, Stara Lesna, september 1997.

Kniha o vládnutí - Schmögnerová Brigita

Kniha: Kniha o vládnutí; Autor: Schmögnerová Brigita; Kniha o vládnutí je pokusom identifikovať, aké mocenské, stranícke, personálne, ekonomické a iné záujmy formovali vládne sociálno-ekonomické politiky počas vlády širokej koalície v ...

Veda versus viera? - Krempaský Július

Kniha: Veda versus viera?; Autor: Krempaský Július; Problematika vzťahov medzi vedou a vierou bola v minulosti veľmi živá a zaujímavá, takou je aj v súčasnosti a rovnako to zrejme bude aj v budúcnosti. Preto je dôležité sa ňou zaoberať a ...

Žilinská právna kniha (set dvoch titulov) - Kuchar Rudolf

Kniha: Žilinská právna kniha (set dvoch titulov); Autor: Kuchar Rudolf; Žilinská právna kniha (predtým Žilinská kniha) ako celok zaujíma osobitné miesto medzi jazykovými písomnosťami z predspisovného obdobia slovenčiny. Je totiž prvou najväčšou a ...

Juraj Slávik moja pamäť - živá kniha - Slávik Juraj

Kniha: Juraj Slávik moja pamäť - živá kniha; Autor: Slávik Juraj; Juraj Slávik bol významným československým politikom a diplomatom, ktorý zastával v medzivojnovom období postupne vysoké administratívno-správne i politické funkcie. Začiatkom februára ...

Jazyk, veda o jazyku - Ondrejovič Slavomír

Kniha: Jazyk, veda o jazyku; Autor: Ondrejovič Slavomír; Práca Slava Ondrejoviča je medzníkom v histórii slovenskej jazykovedy a otvára v nej novú kapitolu, ktorá zapája slovenský jazyk do bezprostredných súvislostí s celým národným životom ...

JURAJ SLÁVIK. Moja pamäť - živá kniha - Němeček Jan, Bystrický Valerián, Kuklík Jan

Kniha: JURAJ SLÁVIK. Moja pamäť - živá kniha; Autor: Němeček Jan, Bystrický Valerián, Kuklík Jan; Juraj Slávik bol významným československým politikom a diplomatom, ktorý zastával v medzivojnovom období postupne vysoké administratívno-správne a politické funkcie. Začiatkom februára ...

Dobro nenaučíš - Sitko Jozef

Kniha: Dobro nenaučíš; Autor: Sitko Jozef; Predstavujeme Vám knižku hryzavých aforizmov, rozšírených o epigramy. (kniha aforizmov a epigramov)

RIADENIE 6. Finančné riadenie - Kassay Štefan

Kniha: RIADENIE 6. Finančné riadenie; Autor: Kassay Štefan; Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom ...

Vek slnečnej sústavy - Kráľ Ján

Kniha: Vek slnečnej sústavy; Autor: Kráľ Ján; Kniha je sústredená na vznik a vývoj metód, ktoré umožňujú merať čas v obrovskej časovej škále.

Riadenie 3 Podniková stratégia - Kassay Štefan

Kniha: Riadenie 3 Podniková stratégia; Autor: Kassay Štefan; Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom ...

Riadenie 4 Organizačné štruktúry - Kassay Štefan

Kniha: Riadenie 4 Organizačné štruktúry; Autor: Kassay Štefan; Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom ...

Slovenská kryštalografická terminológia - kolektív autorov

Kniha: Slovenská kryštalografická terminológia; Autor: kolektív autorov; Táto kniha vychádza predovšetkým z publikácie Československé krystalografické názvosloví zostavovanej v rokoch 1985 - 1989 terminologickou komisiou Československej kryštalografickej ...

Stratigrafická príručka - Michalík Jozef

Kniha: Stratigrafická príručka; Autor: Michalík Jozef; Kniha odhaľuje stratigrafický výskum, ktorý ako metóda výrazne prispieval k objavovaniu nerastných surovín: ložísk uhlia, ropy, soli, cementárskych a stavebných surovín. (slovenská

Repetitórium trestného práva procesného - Kolesár Juraj

Kniha: Repetitórium trestného práva procesného; Autor: Kolesár Juraj; Publikácia slúži ako pomôcka pre študentov právnických fakúlt.

Repetitórium trestného práva hmotného - Kolesár Juraj

Kniha: Repetitórium trestného práva hmotného; Autor: Kolesár Juraj; Publikácia slúži ako pomôcka pre študentov právnických fakúlt.

Nauka reči slovenskej 1 - Ondrejovič Slavomír

Kniha: Nauka reči slovenskej 1; Autor: Ondrejovič Slavomír; Jazykovedná publikácia. Sociolingvistické aspekty jazykovedného výskumu na Slovensku.

Šibalstvá a roztopaše - Luby Štefan

Kniha: Šibalstvá a roztopaše; Autor: Luby Štefan; Po knižkách Aforizmy, bonmoty a maximy (VEDA 2011) a Invektívy a inzultácie (VEDA 2013) predstavuje autor Š. Luby verejnosti, opäť s kresbami Ľ. Hološku, tretí zväzok svojich výstižných ...

Rozpory a alternativy globálního kapitalismu -- Polemika - Solík Martin, kol.

Kniha: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu -- Polemika; Autor: Solík Martin, kol.; Kniha se zabývá tématem sociálních, ekonomických a politických rozporů globálního kapitalismu. Věnuje se zneuznání různých sociálních skupin, analyzuje jejich úsilí o spravedlnost a ...

Podnik a podnikanie (Druhý zväzok) - Kassay Štefan

Kniha: Podnik a podnikanie (Druhý zväzok); Autor: Kassay Štefan; Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom ...

Slovenčina a čeština v kontakte - Nábělková Mira

Kniha: Slovenčina a čeština v kontakte; Autor: Nábělková Mira; Priestor, do kterého sa čiastkovými sondami pokúša preniknúť táto kniha, je súčasnost slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahov. Ako súčasnosť v tomto pohlade ...

Planéta, na ktorej žijeme - Broska Igor, kolektív autorov

Kniha: Planéta, na ktorej žijeme; Autor: Broska Igor, kolektív autorov; Publikácia ponúka prehľad geovedných poznatkov, ktoré sú užitočné pre pochopenie poznania dnešného sveta. Kniha je rozdelená do štyroch tematických celkov s doslovom, ktorý je ...

RIADENIE 5. Teoretické základy a podmienky fungovania podnikovej finančnej politiky - Kassay Štefan

Kniha: RIADENIE 5. Teoretické základy a podmienky fungovania podnikovej finančnej politiky; Autor: Kassay Štefan; Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom ...

RIADENIE 8. Investičná stratégia a investičné projekty - Kassay Štefan

Kniha: RIADENIE 8. Investičná stratégia a investičné projekty; Autor: Kassay Štefan; Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom ...

Socializmus na tanieri - Stoličná-Mikolajová Rastislava

Kniha: Socializmus na tanieri; Autor: Stoličná-Mikolajová Rastislava; Človek potrebuje jesť každodenne a v každej dobe. Konzumované potraviny a spôsoby stravovania ľudí sú preto dobrým indikátorom procesov a zmien v sociálnych spoločenstvách. Kniha ...

Architektúra seicenta - Fidler Petr

Kniha: Architektúra seicenta; Autor: Fidler Petr; Kniha Petra Fidlera je obsiahle a koncepčne veľkoryso spracovaný dlhoročný výskum architektúry baroka 17. storočia v Rakúsku, Čechách, na Morave a čiastočne v Uhorsku - s prevahou ...

Pri prameni filozofie - Fotta Peter

Kniha: Pri prameni filozofie; Autor: Fotta Peter; Mnohí sa môžu pýtať, či táto kniha o filozofii nie je ďalšou kvapôčkou do mora prázdnych špekulácií. A predsa, poznáte realistickú filozofiu, ktorá prináša nielen vedomosti, ale aj ...

Riadenie 2 Rozhodujúce hľadiská manažérskej praxe - Kassay Štefan

Kniha: Riadenie 2 Rozhodujúce hľadiská manažérskej praxe; Autor: Kassay Štefan; Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom ...

Riziko a neistota. Úvod do behaviorálnej ekonómie a financií - Baláž Vladimír

Kniha: Riziko a neistota. Úvod do behaviorálnej ekonómie a financií; Autor: Baláž Vladimír; Úvod do behaviorálnej ekonómie a financií. Tematicky je kniha rozdelená na štyri časti. Prvá časť približuje vznik behaviorálnej ekonómie a vysvetľuje jej základné koncepty. Za jadro ...

Zodpovednosť za jadrové škody - Novotná Marianna, Handrlica Jakub

Kniha: Zodpovednosť za jadrové škody; Autor: Novotná Marianna, Handrlica Jakub; Kniha prináša ucelený pohľad na proces kompenzácie nepriaznivých následkov jadrovej udalosti, úlohou ktorého je vysporiadať sa s následkami vzniku ujmy, ktorej možno v zmysle ...

Fauna Slovenska 4 / Lauxaniidae - tieňovkovité (Diptera, Cyclorrhapha) - Semelbauer Marek

Kniha: Fauna Slovenska 4 / Lauxaniidae - tieňovkovité (Diptera, Cyclorrhapha); Autor: Semelbauer Marek; Cieľom publikácie je podať súhrnný prehľad o slovenských zástupcoch čeľade Lauxaniidae. Kniha je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť. Vo všeobecnej časti je zhrnutá základná ...

Riadenie 1 Vodcovia a manažéri - Kassay Štefan

Kniha: Riadenie 1 Vodcovia a manažéri; Autor: Kassay Štefan; Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom ...

RIADENIE 7. Analýza ziskovosti trhu - Kassay Štefan

Kniha: RIADENIE 7. Analýza ziskovosti trhu; Autor: Kassay Štefan; Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom ...

Motýle Slovenska - Patočka Ján

Kniha: Motýle Slovenska; Autor: Patočka Ján; Kniha obsahuje informácie o bionómii viac ako 3 600 druhov motýľov (Lepidoptera), ktoré boli zistené alebo sú očakávané na Slovensku. Každý druh je charakterizovaný: životným cyklom ...

Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998 - 2010) - Madleňák Tibor

Kniha: Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998 - 2010); Autor: Madleňák Tibor; Stručné kompendium o historickom vývine etnografického záujmu o prácu roľníka a jeho agrárnu kultúru. Kniha oboznamuje čitateľa nielen so samotným predmetom vedeckého záujmu, ale ...

Svet roľníka - Slavkovský Peter

Kniha: Svet roľníka; Autor: Slavkovský Peter; Stručné kompendium o historickom vývine etnografického záujmu o prácu roľníka a jeho agrárnu kultúru. Kniha oboznamuje čitateľa nielen so samotným predmetom vedeckého záujmu, ale ...

Storočie procesov - kolektív autorov

Kniha: Storočie procesov; Autor: kolektív autorov; Kniha približuje moderné dejiny Slovenska prostredníctvom špecifického fenoménu - súdnych procesov. Osemnásť tematicky pestrých káuz z konca 19. storočia a z 20. storočia sa odohráva v ...

Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine - Kesselová Jana, kolektív autorov

Kniha: Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine; Autor: Kesselová Jana, kolektív autorov; Táto kniha je o spojkách a spájacích prostriedkoch v širšom zmysle slova. Predstava o relatívnej uzavretosti a statickosti spojkového subsystému implikuje, že konjunkcie len ťažko môžu ...

Sedem a pol - Ondrejovič Slavomír

Kniha: Sedem a pol; Autor: Ondrejovič Slavomír; Kniha reportáží či správ z vedeckých podujatí. Autor dokazuje, že optiku vedeckých pracovníkom neurčuje len predmet ich bádania, či ich vlastná vedecká disciplína, ich pracovná cesta ...

S demokraciou a bez demokracie - Čič Milan

Kniha: S demokraciou a bez demokracie; Autor: Čič Milan; Kniha právnika, politika a bývalého predsedu vlády národného porozumenia po roku 1989, v ktorej sa zaoberá otázkami fungovania hospodárskeho a politického systému Slovenska.

Podnik a podnikanie 3.zväzok - Kassay Štefan

Kniha: Podnik a podnikanie 3.zväzok; Autor: Kassay Štefan; Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorantom a študentom ...

Kassayov princíp - Kassay Štefan, Stadtrucker Ivan

Kniha: Kassayov princíp; Autor: Kassay Štefan, Stadtrucker Ivan; Kniha s podtitulom Algoritmy života podnikateľa, vedca a pedagóga je dokumentárno-umeleckou výpoveďou nielen o živote hlavnej postavy príbehu, ale približuje aj etapy rozvoja úspešnej ...

Flexicurita pre 21. storočie - šance a riziká - Švec Marek

Kniha: Flexicurita pre 21. storočie - šance a riziká; Autor: Švec Marek; Kniha predstavuje a komplexne hodnotí koncepciu flexicurity, podrobuje prieskumu jej doterajšiu existenciu, pôsobenie a transpozíciu do národných pracovnoprávnych úprav v európskom priestore. ...

Slovensko očami satelitov - Feranec Ján, kolektív autorov

Kniha: Slovensko očami satelitov; Autor: Feranec Ján, kolektív autorov; Kniha približuje vybraté otázky elektromagnetického žiarenia v kozmickej fyzike, v kozmickej meteorológii, oboznamuje nás so základmi určovania polohy pomocou umelých satelitov Zeme, ...

Kulinárna kultúra regiónov Slovenska - Nováková Katarína

Kniha: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska; Autor: Nováková Katarína; Kniha prináša etnologický pohľad na fenomén tradičnej regionálnej výživy obyvateľstva Slovenska. K jej napísaniu autorky inšpiroval fakt, že kulinárna kultúra je v súčasných ...

Fascinácia nobelom - Luby Štefan

Kniha: Fascinácia nobelom; Autor: Luby Štefan; Kniha, s ktorou Štefan Luby prichádza, by mohla byť v dobrom zmysle slova impulzom k diskurzu o postavení a zmysle vedy a vzdelania. Aj keď rozčeriť stojaté vody uvažovania o vzdelaní a vede ...

Odvaľujem BALVAN. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického - kolektív autorov

Kniha: Odvaľujem BALVAN. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického; Autor: kolektív autorov; Kniha, ktorú držíte v rukách, je poctou historikovi Dr. Jozefovi Jablonickému. Vďaka svojim odborným prácam, postojom, názorom a vzťahu k vládnucej moci sa stal už za života legendou. ...

Podnik a podnikanie IV. Interné procesy - Kassay Štefan

Kniha: Podnik a podnikanie IV. Interné procesy; Autor: Kassay Štefan; Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorantom a študentom ...

Zastávky v čase, zastávky v priestore - Luby Štefan, Lubyová Martina

Kniha: Zastávky v čase, zastávky v priestore; Autor: Luby Štefan, Lubyová Martina; Kniha voľne nadväzuje na predošlé tituly vydané vo VEDE ako Legendy a inšpirácie, Posedenie pod tisícročným ružovým krom. Prvá časť, Zastávky v čase je venovaná významným ...

Od predjaria k normalizácii - Londák Miroslav, Sikora Stanislav, Londáková Elena

Kniha: Od predjaria k normalizácii; Autor: Londák Miroslav, Sikora Stanislav, Londáková Elena; Kniha je voľným pokračovaním publikácie Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960 - 1967 (Bratislava, 2002) toho istého autorského kolektívu, ktorý ...

Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015 - Goněc Vladimír, Švorc Peter

Kniha: Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015; Autor: Goněc Vladimír, Švorc Peter; Kniha obsahuje nasledovné témy: Centrum a periféria v Československu, Vliv exilové historiografie, Cirkev, štát a Česko-slovenské vzťahy, Ženská otázka a gender,...

Lekárska virológia - Rajčáni Július, Čiampor Fedor

Kniha: Lekárska virológia; Autor: Rajčáni Július, Čiampor Fedor; Monografia prináša rad najnovších poznatkov zo všetkých dôležitých oblastí lekárskej virológie.

Flóra Slovenska VI/1 - kolektív autorov

Kniha: Flóra Slovenska VI/1; Autor: kolektív autorov; Čeľade Cistales, Begoniales, Tamaricales, Elatinales, Violales, Cucurbitales, Campanulales. Slovenský a latinský text

Heraldické symboly - Vrteľ Ladislav

Kniha: Heraldické symboly; Autor: Vrteľ Ladislav; HERALDICKÉ SYMBOLY, čiže prebohato ilustrovaná a užitočná príručka na rozpoznávanie skrytých významov erbových znamení a tiež poučujúca o spôsoboch heraldického vyjadrovania ...

Rozjímanie s murárikmi - Saniga Miroslav

Kniha: Rozjímanie s murárikmi; Autor: Saniga Miroslav; Autor sa vo svojej vedeckej publikácii venuje svojmu obľúbenému vtáčiemu druhu. Nazýva ho ""nebeským anjelikom"" s karmínovými krídlami. (ekologické reminiscencie)

Flóra Slovenska V/3

Kniha: Flóra Slovenska V/3; Publikácia prezentuje výsledky základného výskumu rastlinných populácií prirodzenej aj druhotnej vegetácie územia Slovenska, ktorý spracováva predovšetkým pôvodné druhy, ale aj ...

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015

Kniha: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015; V poradí už dvadsiaty piaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky obsahuje detailný prehľad štatistických informácií o Slovensku zo všetkých oblastí spoločenského života ...

Mesto a jeho jazyk

Kniha: Mesto a jeho jazyk; Mesto a jeho jazyk: Prednášky z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie Mesto a jazyk konanej 21.-22. 9. 1998 v Bratislave. Slovenský text

Slovenskí jazykovedci - Behýlová Júlia

Kniha: Slovenskí jazykovedci; Autor: Behýlová Júlia; Predložená publikácia nadväzuje na bibliografiu Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001-2005) zachytáva práce jazykovedcov s ...

Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme

Kniha: Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme; Aká filozofia je pragmatizmus? U nás stále predovšetkým neznáma, nepochopená, ignorovaná, dezinterpretovaná, „cudzia“ či odmietaná, „podozrivá“ alebo údajne nedostatočne ...

Jazykovedné štúdie XXXI. - kolektív autorov

Kniha: Jazykovedné štúdie XXXI.; Autor: kolektív autorov; Zborník obsahuje príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii (Bratislava jún 2012) venovanej desiatemu výročiu vzniku špecializovaného pracoviska Slovenského národného korpusu ...

Klenoty slovenských archívov - Pavlíková Lenka, Vrtel Ladislav

Kniha: Klenoty slovenských archívov; Autor: Pavlíková Lenka, Vrtel Ladislav; Táto výnimočná a atraktívna publikácia prezentuje kľúčové ikonické dokumenty histórie krajiny. Historické archívy príslušnej krajiny predstavujú najvzácnejšie národné vlastníctvo ...

Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Polemika - kol.

Kniha se zabývá tématem sociálních, ekonomických a politických rozporů globálního kapitalismu. Věnuje se zneuznání různých sociálních skupin, analyzuje jejich úsilí o spravedlnost a odkrývá nové společenské alternativy.

Encyklopédia Beliana 6 - kolektív autorov

Kniha: Encyklopédia Beliana 6; Autor: kolektív autorov; Šiesty zväzok obsahuje ďalších takmer 150 000 slov. (slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch)

Encyklopédia Beliana 5 - kolektív autorov

Kniha: Encyklopédia Beliana 5; Autor: kolektív autorov; Dielo Encyclopaedia Beliana zostavil a redakčne spracoval kolektív pracovníkov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Manažér projektu: Peter Červeňanský. Piaty zväzok začína ...

Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia - Rusinová Zora

Kniha: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia; Autor: Rusinová Zora; Publikácia približuje vývoj autoportrétu ako špecifického žánru v slovenskom výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po súčasnosť.

Z histórie lexiky - Majtán Milan, Laliková Tatiana

Kniha: Z histórie lexiky; Autor: Majtán Milan, Laliková Tatiana; Publikácia predstavuje súbor väčšinou starších materiálových štúdií kolektívu autorov Historického slovníka slovenského jazyka, ktorí chcú predstaviť a konfrontovať niektoré ...

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2012 - kolektív autorov

Kniha: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2012; Autor: kolektív autorov; Dvadsiate druhé vydanie Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, podobne ako predchádzajúce ročníky, nadväzuje na dlhoročnú tradíciu poskytovania súhrnných štatistických informácií ...

Postrehy právnika - Vozár Jozef

Kniha: Postrehy právnika; Autor: Vozár Jozef; Publikácia Postrehy právnika sa zaooberá aktuálnymi právnymi problémami a je určená širšej čitateľskej verejnosti. Je to súhrn autorových niekoľkoročných právnych postrehov na ...

Neparametrické metódy - Rublík František

Kniha: Neparametrické metódy; Autor: Rublík František; Rozsiahly, ucelený a dobre štruktúrovaný súborový výklad matematicko-štatistickej teórie neparametrickým metód, ktorý poslúži aj aktívnym matematickým štatistikom. Okrem detailnej ...

Krajinnoekologické podmienky trvalo udržateľného rozvoja - Hrnčiarová Tatiana

Kniha: Krajinnoekologické podmienky trvalo udržateľného rozvoja; Autor: Hrnčiarová Tatiana; Publikácia je konkretizáciou princípov jedného významného smeru riešenia problémov trvalo udržateľného rozvoja. Zameriava sa na krajinnoekologické aspekty.

Kontexty ruskej literatúry - Kovačičová Olga

Kniha: Kontexty ruskej literatúry; Autor: Kovačičová Olga; Prezentované štúdie prinášajú viaceré zorné uhly pohľadu na ruskú literatúru staršieho „predpetrovského“ obdobia, konfrontovanú s kultúrnymi textami rôzneho typu.

Flóra Slovenska X/2 - Bacigálová Kamila

Kniha: Flóra Slovenska X/2; Autor: Bacigálová Kamila; Predkladaný zväzok je zameraný na pomerne málo známu skupinu fytopatogénnych (biotrofných) mikroskopických húb radu Taphrinales (grmanníkotvarých).

Výskum šikanovania v prostredí školy - Šimegová Miroslava Adamík

Kniha: Výskum šikanovania v prostredí školy; Autor: Šimegová Miroslava Adamík; Autori vedeckej monografie sa zaoberajú aktuálnymi psychologickými a výskumnými otázkami pálčivého problému šikanovania v škole.

Vygotského škola v pedagogike - Petrová Zuzana

Kniha: Vygotského škola v pedagogike; Autor: Petrová Zuzana; Dopady Vygotského teórie na súčasnú pedagogiku a didaktiku, vplyv majoritnej ideológie odborného diskurzu na aplikačné podoby téz Vygotského školy.

Škola ako rituálny priestor - Kaščák Ondrej

Kniha: Škola ako rituálny priestor; Autor: Kaščák Ondrej; Je súčasná škola imúnna voči tradičným rituálom? Vytvára si škola svoje špecifické rituály? Sú školské rituály

Proces, kánon, recepcia - Pašteková Soňa

Kniha: Proces, kánon, recepcia; Autor: Pašteková Soňa; Monografia uvedeného titulu, prezentuje výskumné aktivity autorky posledného obdobia z oblasti literárnovednej rusistiky ,historiografie a translatológie. Otvára aktuálne otázky literárneho ...

Nepriateľ zvnútra - Bužeková Tatiana

Kniha: Nepriateľ zvnútra; Autor: Bužeková Tatiana; Témou knihy je bádanie bosoráctva z perspektívy kognitívnej antropológie. Spoločenskí vedci sa snažili vysvetliť čarodejníctvo/bosoráctvo v rámci rôznych teórií, psychologické ...

Magický realizmus Isabel Allendeovej - Kučerková Magda

Kniha: Magický realizmus Isabel Allendeovej; Autor: Kučerková Magda; Analýza literárneho diela súčasnej hispanoamerickej spisovateľky Isabel Allendeovej v kontexte modernej latinskoamerickej literatúry. Mladá literárna vedkyňa M. Kučerková v monografii ...

Lekári na Slovensku po roku 2000 - Falisová Anna

Kniha: Lekári na Slovensku po roku 2000; Autor: Falisová Anna; Komplexná biografická encyklopédia lekárskej obce na Slovensku od najstarších čias podnes.