Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Kleste na jazyk young

Nalezeno:    131 produktů

Stredoškolská fyzika 1 - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Pre stredné školy Pre maturantov a ako príprava na prijímacie pohovory na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Stredoškolská fyzika 1, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 64

Kvadratické rovnice I.diel - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, Pre vysoké školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Kvadratické rovnice I.diel, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 64

Kužeľosečky 2 Elipsa I.diel

, Zbierka obsahuje 89 vyriešených príkladov. Je určená: Pre vysoké školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Kužeľosečky 2 Elipsa I.diel, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 66

Kužeľosečky 3 Hyperbola I.diel - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, Zbierka obsahuje 81 vyriešených príkladov. Je určená: Pre vysoké školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Kužeľosečky 3 Hyperbola I.diel, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 66

Lineárne rovnice s parametrom I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Pre stredoškolákov. Pre maturantov a ako príprava na vysoké školy.Druh sortimentu : Kniha, Lineárne rovnice s parametrom I.diel, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 64

Lineárne nerovnice I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Pre základné školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Lineárne nerovnice I.diel, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 64

Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou - Iveta Olejárová, Marián Olejár jr.

Autor : Iveta Olejárová, Marián Olejár jr., Zbierka obsahuje 57 vyriešených príkladov. Je určená: Pre základné školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 64

Albert Einstein 1 - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, V časti I.rokov 1879 - 1904 chceme ukázať, že príprava na prevratný rok 1905 nebola všedná, hoci samotný život A.Einsteina navonok prebiehal normálne, všedne. Nebol zázračné dieťa, pred maturitou ušiel z gymnázia, ako mladšiemu sa mu nevydaril prijímací pohovor na vysokú školu, nebol ani výborný študent s červeným diplomom. Ale mal nesmiernu chuť po poznávaní, cítil poznávanie ako dobrodružstvo...Druh sortimentu : Kniha, Albert Einstein 1, Jazyk : Slovenština, Poče...

Zbierka vzorcov z matematiky

, Zbierka vzorcov z matematiky obsahuje na 200 stranách textu skoro všetky témy a vzorce učiva základnej a strednej školy a prvého ročníka vysokých škôl. Je rozdelená podľa jednotlivých tém a hľadanie určitého, termínu alebo vzorca uľahčuje register na konci knihy. V texte sú uvedené stovky tabuliek, náčrtov, grafov a obrázkov. Je určená žiakom, študentom, učiteľom ale aj inžinierom, technikom a všetkým, ktorí prichádzajú s matematikou do styku. Druh sortimentu : Kniha, Zbierka vzorcov z matema...

Integrály II.diel - RNDr. Marián Olejár, Marián Olejár jr.

Autor : RNDr. Marián Olejár, Marián Olejár jr., Integrály II. diel sú pokračovaním Integrálov I. diel, Zväzok 7. Integrály II. obsahujú geometrické aplikácie určitého integrálu. V kapitole 7 sa na príkladoch rozoberá ako kladnosť, resp. zápornosť funkcie na danom intervale ovplyvňuje výsledok integrovania. Je tam uvedený klasický príklad integrovania funkcie sin x na troch rozdielnych intervaloch. Ich porovnanie umožňuje všeobecne formulovaný vzorec. Kapitola 8 je venovaná obsahom jednoduchých ...

Aritmetická postupnosť I.diel - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Významne k tomu prispel okrem iných L. A. Cauchy (1789–1857). Prvá kapitola je venovaná základným úvahám o rôznych druhoch postupnosti a vlastnostiam postupnosti. V druhej kapitole sa venujeme aritmetickej postupnosti, defi...

Percentá - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Téma percentá je dôležitým učivom základnej a strednej školy. Táto zbierka úloh obsahuje úvod do problematiky a základné okruhy: zápis časti celku v tvare zlomku, desatinného čísla, percenta a ich prevod; riešenie úloh cez jedno percento, percentovú časť, počet percent, základ, trojčlenku; slovné úlohy; počítanie úveru, dane, úroku, vkladu a úrokovej miery vo finančnej matematike. Kniha obsahuje 196 vyriešených príkladov na percentá a slovných úloh ...

Kužeľosečky 1 Kružnica I.diel - RNDr. Marián Olejár, Marián Olejár jr.

Autor : RNDr. Marián Olejár, Marián Olejár jr., Zbierka 114 vyriešených príkladov v rozsahu stredoškolského učiva začína klasifikáciou kužeľosečiek. Na úlohy stredového tvaru rovnice kružnice nadväzujú úlohy na všeobecný tvar rovnice kružnice. Transformáciu všeobecného tvaru rovnice kružnice na stredový tvar sa realizuje úpravou na štvorec, kde sa určuje stred a polomer kružnice. V ďalších príkladoch sa zisťuje, či rovnica je vyjadrením kružnice pomocou koeficientov. Kruhu je venovaných niekoľk...

Príbehy o integráloch - Beloslav Riečan

Autor : Beloslav Riečan, Tieto príbehy súvisia s jedným z naväčších výdobytkov ľudského myslenia všetkých čias, s diferenciálnym a integrálnym počtom. Geniálny Newtonov–Leibnizov vzorec možno pokojne prirovnať k Pytagorovej vete. Predložená publikácia si kladie za cieľ na elementárnej úrovni sprístupniť čitateľovi uvedený vzorec i niektoré jeho aplikácie. Veď v 17. storočí sa na tejto báze uskutočnil neopakovateľný pokrok vo fyzike, na ktorom bola založená priemyselná revolúcia. Integrály však...

Komplexné čísla I.diel - Marián Olejár jr., RNDr. Marián Olejár

Autor : Marián Olejár jr., RNDr. Marián Olejár, Je zbierka 252 vyriešených príkladov a obsahuje 8 kapitol. V prvej kapitole sa rozoberá hierarchia čísel počnúc prirodzenými a končiac komplexnými číslami. Sú tu definície pojmov z oblasti komplexných čísel. V druhej kapitole sú príklady na sčítanie komplexných čísel s ich geometrickou konštrukciou. V tretej kapitole ide o odčítanie komplexných čísel a v štvrtej o spojenie oboch operácií. Násobeniu komplexných čísel je venovaná piata kapitola vrát...

Exponenciálne rovnice 2 - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Obsahuje 320 vyriešených príkladov a je pokračovaním prvého dielu, zväzok 8. V kapitole šesť upravujeme členy ľavej strany rovnice na jeden základ, pretože na pravej strane je vhodné číslo, ktoré sa dá upraviť na ten istý základ. Pomocou algoritmu: ak sú základy rovnaké, tak sú rovnaké exponenty, získavame riešenie. V kapitole sedem riešime analogické príklady, kde na ľavej strane rovnice sú dva činitele. V ôsmej kapitole máme členy na ľavej aj na p...

Kvadratické rovnice II.diel - Marián Olejár jr., Iveta Olejárová

Autor : Marián Olejár jr., Iveta Olejárová, Kniha je pokračovaním Kvadratických rovníc I. diel s 560 vyriešenými príkladmi, čo spolu s II. dielom tvorí 1030 vyriešených príkladov. V jedenástej kapitole riešime kvadratické rovnice s kladným diskriminantom dosadením koeficientov do vzorca a tak získavame dva rôzne reálne korene. V dvanástej kapitole diskriminant je menší ako nula, preto korene sú komplexné čísla. V trinástej kapitole je diskriminant rovný nule. Pred zátvorku vyberáme číslo a troj...

Výrazy II. diel - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Sú pokračovaním Výrazov I. diel, zväzok 18. Výrazy II. obsahujú 680 vyriešených príkladov v 8. kapitolách. V kapitole 1 sú na obrázkoch znázornené algebraické vzťahy druhej a tretej mocniny z jednočlena, dvojčlena a trojčlena. Druhá kapitola sa sústreďuje na príklady mocnín dvojčlenov. Rôzne obmeny dosadení čísla, premennej či faktoriálu, umožňujú pochopiť rozličné realizácie druhej mocniny dvojčlena. Kapitola 3 sa zaoberá treťou mocninou dvojčlena ...

Olejárová encyklopédia matematiky - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, Na 268 stranách obsahuje viac ako 1050 hesiel základných pojmov matematiky abecedne usporiadaných, v dvoch stĺpcoch formátu A5. Štúdium matematiky v najprísnejšej norme či podobe má za cieľ budovať vedecké teórie o pojmových štruktúrach a skúmanie relácií medzi nimi. Človek vyjadrujúci sa o istej oblasti reality presne, to robí jazykom matematiky a logiky. Pri štúdiu niektorej oblasti matematiky, študujúci narazí na pojem z inej oblasti, ktorý si potrebuje ozrejmiť....

Lineárne rovnice I.diel - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Kniha obsahuje asi 500 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Lineárne rovnice je téma, kde učiaci sa stretáva s novým druhom matematických objektov a kde zápisy rovníc sa komplikujú a množia. V knihe sú akceptované tieto zvláštnosti tak, že žiak pri prechode od príkladu k príkladu, od kapitoly ku kapitole na malých odlišnostiach sám spozoruje, ako sa daný typ príkladov rieši. Označenie úprav rovníc čitateľ nájde na druhej strane obálky a lis...

Důkazy beze slov I. - Roger B. Nelsen

Autor : Roger B. Nelsen, Co jsou vlastně "důkazy beze slov"? Většina matematiků by se jistě shodla, že se z čistě formálního hlediska nejedná o důkazy. Na položenou otázku skutečně neexistuje jednoduchá odpověď. Čtenář se v knize setká především s obrázky a schématy, které mu pomohou porozumět řadě matematických vět a naznačí způsob jejich důkazu. Některé "důkazy beze slov" jsou sice doprovázeny rovnicí, přesto je důraz vždy kladen na vizuální ztvárnění problému, které má podnítit matematické u...

Testy z matematiky pre 6.ročník - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Kniha obsahuje 262 testových úloh rozdelených do štyroch tém: opakovanie 5. ročníka, deliteľnosť, zlomky a kombinatorika. Testy sa dajú použiť frontálne v triede, ako učebná pomôcka na dané témy. Ich väčšie použitie je pre individuálne štúdium. Žiak si sám preveruje vedomosti, hodnotí sa a aj rozhoduje sa na základe pokynov a získaných bodov, či postupovať ďalej alebo sa vrátiť a zopakovať si učivo a daný test. Riešenia testových úloh sú uvedené na ...

Derivácie I.diel - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov, kde sa precvičujú základné pravidlá derivovania elementárnych funkcií. Ak sa sústredíme na šesť pravidiel derivovania a okolo dvadsiatich funkcií, spravidla začínajúci má dočasný zmätok. Odstraňujeme ho metódou postupného priberania pravidiel a funkcií v málo sa meniacich zadaniach. Tak sa dajú postrehnúť podobnosti, či analógie a rozdiely. Takto sa príklady počítajú čítaním a porovnávaním a po desiatke, dvo...

Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a úvahy matematického a mechanického charakteru. V prvej kapitole sú vstupné príklady, ktorými sa zoznamujeme so základnými veličinami opisu pohybu: dráha, čas, rýchlosť a graf dráhy. Údaje zo zadaní úloh sú zakresľované do schém tak, aby sa zvýšila názornosť zadania. Na záver tejto kapitoly sú uvedené grafy, čo možno vyčítať či zistiť z grafu...

Logaritmické rovnice I.diel - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, Kniha obsahuje 555 vyriešených príkladov. V predslove sa rozoberajú pojmy a vzťahy vedúce k logaritmu a logaritmickej rovnici. V prvom diely je uvedených niekoľko typov logaritmických rovníc tak, aby študent dokázal sám danú problematiku naštudovať. Typ A má tvar loga x = y, kde výpočet robíme pomocou rovnice x = ay. Značné množstvo príkladov umožňuje pochopiť hľadanie neznámeho x pri rôznych známych základoch, ak je dané y. V type B za neznámu volíme základ (logx c...

Kombinatorika I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Kniha obsahuje kombinácie bez aj s opakovaním, variácie bez aj s opakovaním a permutácie bez aj s opakovaním v 192 vyriešených príkladoch. Aj keď sa nám na prvý pohľad nezdá, no s kombinatorikou sa každodenne stretávame v praktickom živote niekoľko krát. Povedzme začíname raňajkami, ktoré môžu byť výberom štyroch nápojov (káva, čaj, mlieko, džús), chleba alebo rožkov či žemlí, ktoré môžeme natierať maslom, syrom alebo medom. Pri obliekaní vyberáme z...

Logaritmické rovnice

, Kniha je pokračovaním Logaritmických rovníc I. diel, obtiažnejšimi príkladmi, ktoré sa vyskytujú pri maturitách a na prijímacích pohovoroch na vysoké školy. Je tam 250 vyriešených príkladov. Predslov sa venuje pojmom a úvodná kapitola riešeniam príkladov s priamym použitím definície logaritmu. Kapitola jedna obsahuje príklady, kde v argumentoch logaritmu sú lineárne a kvadratické funkcie, základom sú čísla 2, 3, ... , 10, x alebo t. V kapitole dva sa riešia príklady logaritmovaním exponenciál...

Veda o štáte - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, V knihe je uvedená paradigma vedy ako celku, ako systém P,S,V,t aj v schematickej podobe. Veda o štáte je tu predkladaná ako komplexná vedecká disciplína, resp. konglomerát vied v ktorom sú participujúce vedecké disciplíny: ekonomické vedy, veda o práve, psychosociálne vedy, atď. Teda tradičné spojenie teória štátu a práva neexistuje, nemá opodstatnenie a je prekonané, na čo poukazuje existujúca skutočnosť. Definujeme: Štát je zložitý organizmus - systém štruktúr ...

Výrazy I. diel - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Kniha obsahuje 980 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Žiak sa s výrazmi stretáva už od prvého ročníka základnej školy, počas štúdia na strednej a vysokej škole, ale aj počas celoživotnej praxe. Výraz obsahuje číslice (0, 1, 2, ... , 9), konštanty (a, b, c, ...), premenné (x, y, ...), znaky pre operácie (+, -, ...) a zátvorky. V prvej kapitole kladieme dôraz na poradie operácií a použitie zátvoriek. V druhej kapitole spočítavame, odpočítav...

Diferenciálne rovnice 1 - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, Kniha v štyroch kapitolách obsahuje 160 vyriešených príkladov. Diferenciálna rovnica je taká rovnica, ktorá obsahuje derivácie prvého alebo vyšších rádov jednej premennej vzhľadom na druhú premennú. Ak riešime diferenciálnu rovnicu, tak hľadáme takú funkciu, ktorá po dosadení do zadania mu vyhovuje. Keďže integrácia je zložitejšia než derivovanie, preto príklady diferenciálnych rovníc sú zadané tak, aby integrácia bola realizovateľná. Najjednoduchšej, separovanej di...

Graf funkcie I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Obsahuje 650 grafov funkcií rozdelených do 7. kapitol. V prvej kapitole sú grafy konštantných funkcií a grafy rovnobežiek s y osou. Každý graf má svoje meno, ktorým je jeho matematický zápis pomocou nezávisle premennej x a závisle premennej y, resp. f(x). V druhej kapitole sú grafy lineárnej funkcie y = ax + b, kde pri štúdiu prechádzame od jedného grafu k druhému, porovnávame grafy v závislosti od reálnych čísel a, b v algebraickej interpretácií. N...

Populárny slovník modernej fyziky - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Kladie si za úlohu sprístupniť niektoré odborné termíny, či pojmy posledného obdobia fyziky a kozmológie. Tie vďaka internetu, televízii a sci-fi literatúry rýchlo prechádzajú do prirodzených jazykov a udomácňujú sa, čo si vyžaduje kodifikáciu. Úlohou populárnych slovníkov je zložitý pojem či problém vedy zjednodušiť a čo najmenej ho skresliť. Nie je to vždy jednoduchá práca, ak má byť heslo krátke a dostatočne výstižné. Tento slovník obsahuje viac ...

Special Deluxe (Neil Young) - Neil Young

Autor : Neil Young, Legenda rockové, folkové a country hudby Neil Young vzpomíná na své dětství v Kanadě, hudební vlivy, rodinu, muzikantský život a také na jednu ze svých největších vášní – na auta. Ze všech aut, které Young kdy vlastnil a řídil, měl vždy nejraději precizně vyrobené veterány. Autobiografii Special Deluxe autor sám ilustroval a vzniklo tak výjimečné dílo – proud vzpomínek, obrazů a názorů jednoho z nejoriginálnějších umělců naší doby. Kniha volně navazuje na úspěšnou Young...

Eva - William Paul Young

Autor : William Paul Young, Tento titul si u nás môžete objednať aj v kolekcii s titulmi Chatrč a Rázcestia za výhodnú cenu. Wm. Paul Young je výnimočný autor, jeho poetické príbehy prinášajú čitateľom 21. storočia osobité posolstvá. Najväčšie je azda to, že Boh nás nekonečne miluje a činí nás hodnými svojej lásky. Nový pohľad, zbavený nánosov tisícročí, spôsobil, že jeho prvý román Chatrč vyšiel v tridsaťmiliónovom náklade a priniesol odpoveď na nekonečnú otázkuDruh sortimentu : eKniha, Eva,...

Pustina - Moira Young

Autor : Moira Young, Saba doufala, že se její svět vrátí do normálu poté, co porazila Tontony a zachránila svého bratra Lugha. Všichni teď míří na západ za lepším životem a toužebně očekávaným setkáním s Jackem. Avšak nový, mnohem nebezpečnější nepřítel je na vzestupu a postupně buduje svou vizi nového světa, kde jeho odpůrci nemají co dělat. A jaká je vlastně pravda o Jackovi? Opravdu je tím, za koho se celou dobu vydával? A kam až je Saba ochotna zajít, aby dostala to, co chce?Druh sortimentu...

Hipíkovy sny - Neil Young

Autor : Neil Young, Neil Young patří k legendám Woodstocku, svými texty poznamenal několik generací milovníků folku i country a zvukem své kytary se nesmazatelně zapsal i do dějin rockové hudby. Sám i s kapelami Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young nebo s Crazy Horse i nezapomenutelnými alby jako například Deja vu či posledním Psychedelic Pill. Je jedním z mála hudebníků, kteří navzdory užívání silného koktejlu drog a alkoholu přežili bez újmy šedesátá a sedmdesátá léta a stále obj...

India Place - Samantha Young

Autor : Samantha Young, Niektoré činy sa neodpúšťajú. Predovšetkým v láske. Hannah videla Marca naposledy pred piatimi rokmi. Bol jediný muž, ktorého milovala, a jediný, s ktorým strávila noc. Po tej jedinej vášnivej noci Marco bez slova zmizol a opustil Škótsko aj Hannah. Tá musela znášať následky ich zblíženia sama, neschopná nadviazať nový vzťah. Náhoda dvojicu opäť spojí a Marco zo všetkých síl bojuje o šancu na vysvetlenie svojho konania v osudnú noc. Je odhodlaný urobiť všetko pre to, ab...

Eva - William Paul Young

Autor : William Paul Young, Strhující román předurčený k tomu, aby se stal jednou z nejdiskutovanějších knih desetiletí – stejně jako autorovy předchozí tituly, Chatrč a Křižovatky, které dosáhly vrcholu žebříčku The New York Times a oslovily desítky milionů čtenářů po celém světě. Když na břeh ostrova mezi tímto a oním světem vyplaví voda přepravní kontejner, Jan Sběratel v něm najde mladou ženu – polámanou, zmrzlou a sotva živou. S pomocí léčitelů a učenců dohlíží na její uzdravování a záh...

Eva - Wm. Paul Young

Autor : Wm. Paul Young, Wm. Paul Young je výnimočný autor, jeho poetické príbehy prinášajú čitateľom 21. storočia osobité posolstvá. Najväčšie je azda to, že Boh nás nekonečne miluje a činí nás hodnými svojej lásky. Nový pohľad, zbavený nánosov tisícročí, spôsobil, že jeho prvý román Chatrč vyšiel v tridsaťmiliónovom náklade a priniesol odpoveď na nekonečnú otázku: Kde je Boh vo svete plnom toľkej nevýslovnej bolesti? Aj ďalším románom Rázcestia vyvolal Young nadšené ohlasy čitateľov. Ukazuje...

Jamaica Lane - Samantha Young

Autor : Samantha Young, Príťažliví muži privádzajú hanblivú Oliviu do rozpakov. Je čas zmeniť to! Knihovníčka Olivia je sympatická kráska, ale trpí veľkým komplexom. Bojí sa nadviazať rozhovor s atraktívnym mužom, hneď očervenie. Nepovažuje sa za príťažlivú. S partnerskou intimitou takmer nemá skúsenosti. Kým sa jej rovesníčky zaúčali do tajov sexu, ona sa starala o chorú mamu. Keď si na Jamaica Lane prenajme svoj prvý byt, uvedomí si, že nastal čas pohnúť sa ďalej. Je po uši zamilovaná do pos...

Scotland Street - Samantha Young

Autor : Samantha Young, So zlými chlapcami skončila, ale on jej nedá spávať.\r\nShannon MacLeodová má smolu na mužov. Bodaj by nie, keď ju priťahujú potetovaní svalovci so zvodným pohľadom, ktorý neveští nič dobré. Shannon si už prešla niekoľkými nevydarenými vzťahmi, posledný priateľ jej však pripravil ten najhorší budíček. Z nepríjemného zážitku sa ešte dlho spamätávala a odvtedy má mužov plné zuby – zvlášť tých zlých. Cole Walker predstavuje presne ten typ, ktorému sa chce Shannon vyhnúť – j...

Chatrč - Wm. Paul Young

Autor : Wm. Paul Young, Missy, najmladšiu dcéru Mackenzieho Allena Philipsa, unesú počas rodinného výletu. V opustenej chatrči hlboko v oregonskej divočine sa nájde dôkaz, že ju zrejme brutálne zavraždili. O štyri roky neskôr, uprostred svojho Veľkého smútku, dostáva Mack podozrivý odkaz, podľa všetkého od Boha, v ktorom ho pozýva na víkendové stretnutie v tejto chatrči. Navzdory zdravému úsudku prichádza počas zimného popoludnia do chatrče a vracia sa do svojej najtemnejšej nočnej mory. To, ...

Chatrč - William Paul Young

Autor : William Paul Young, Během rodinného výletu je unesena nejmladší dcera Mackenzieho Allena Phillipse. Konec všem nadějím přinese nález jejích zakrvácených šatů, který vede k závěru, že ji zabil dosud nedopadený sériový vrah malých děvčátek. Několik let po tragické ztrátě objeví Mack v poštovní schránce podivný vzkaz, ve kterém ho pisatel zve do opuštěné chatrče uprostřed oregonské divočiny, kde byly nalezeny stopy krve jeho dcerky. Přestože Mackovi připadá jeho vlastní počínání nanejvýš p...

London Road - Samantha Young

Autor : Samantha Young, Šteklivý erotický román z edície Svetový bestseller Ďalší zo série šteklivých erotických románov Johanna Walkerová nikdy nemyslela na seba. Nastal čas dopriať si kúsok šťastia. Žije v zajatí predsudkov, kým nestretne jeho... Johannu vníma okolie ako vypočítavú zlatokopku, ktorá sa ochotne vrhá do postele majetným chlapom a necháva sa vydržiavať. Vlastná matka ju považuje za neschopnú a žalostné je, že Jo, ako ju kamaráti oslovujú, postupne podľahne predsudkom a uverí im...

Rázcestia - William Paul Young

Autor : William Paul Young, Wm. Paul Young upútal pozornosť sveta svojím novým pohľadom na kresťanstvo v knihe Chatrč, z ktorej sa predalo viac ako 18 miliónov výtlačkov. Jeho novátorstvo spočíva najmä v tom, že sa odvážil zobraziť Ježiša ako literárnu postavu a vrátiť sa ku koreňom kresťanskej viery. Po troch rokoch prichádza s novým bestsellerom Rázcestia, ktorý zobrazuje dnešnú schizofrenickú dobu naplnenú honbou za mastnými ziskami. Autor nás popritom v príbehu zavedie do súkromného s...

BanBao stavebnice Construction Young Ones

, Pokud vaše malé dítě miluje stavebnice, figurka ToBees stavař s doplňky bude ta správná volba. Tato stavebnice se hodí opravdu už pro ty nejmenší. Sestavení jednotlivých kostek je opravdu jednoduché. Dítě si může sestavit jednoduchý vozik na nakládání stavebního materiálu. Součástí balení je také jeden ToBees stavitel jehož výbavou je rýč. Tato hračka v dětech probouzí zvědavost a procvičuje jejich soustředěnost. BanBao je hračka, která vaše dítě nejen zabaví na dlouhé hodiny, ale záro...

Rázcestia Zamyslenia - William Paul Young

Autor : William Paul Young, Silný príbeh obsiahnutý v Rázcestiach nastavil zrkadlo miliónom čitateľov a stal sa knižným fenoménom. 365 zamyslení obsahuje vzácne citáty z publikácie Rázcestia , ktorých cieľom je priniesť inšpiráciu, povzbudenie a duchovnú posilu do každého dňa v roku. Mnohé zamyslenia nútia k zhodnoteniu vlastného života, či pracovné úspechy a sláva, ktorú sme dosiahli, stáli za to. Či táto cena nebola privysoká? Autor sa zamýšľa nad životom Arthura Spencera a jeho bohatstvom...

Nepál - Charles Young, Shafik Meghji

Autor : Charles Young, Shafik Meghji, Nepál si většina turistů spojuje hlavně s horami. A právem, neboť malá země sevřená v úzkém pásu mezi Indií a Tibetem se pyšní nejvyšší a nejúchvatnější částí Himálaje. Současně ale láká neskutečně pestrou paletou dalších zajímavostí, buddhistickými kláštery, skvostnými středověkými městy, národními parky s bohatou faunou a flórou či bujarými oslavami. Toto kompletně přepracované osmé vydání představuje Nepál v celé šíři – a navíc v něm najdete část věno...

Dan Young Nebezpečí odjinud - Jaroslav Velinský

Autor : Jaroslav Velinský, Udatný poručík Space Interpolu Dan Young, typ akčního hrdiny kreslených seriálů, se ve svých prvních čtyřech dobrodružstvích seznamuje a posléze na život a na smrt utkává s takřka nezničitelným nepřítelem – Deuce Wormem. Získá přitom přátelství pilotky - kyborga Lacey Georgiu a záhadné Charley Stuartové, ženy ze vzdáleného vesmíru… Druh sortimentu : Kniha, Dan Young Nebezpečí odjinud, Jazyk : Čeština, Počet stran : 266

Dan Young 2 Cesta spásy - Jaroslav Velinský

Autor : Jaroslav Velinský, Dobrodružství Dana Younga a Lacey Georgiu pokračuje v dalších čtyřech příbězích, a s nimi i neblahé dědictví zloducha Deuce Worma a jeho stejně démonických pohrobků. Je třeba zachránit vzdálenou civilizaci kdesi na oběžnici hvězdy Phekda v souhvězdí Velké Medvědice, k čemuž oběma hrdinům pomáhají tajemné bytosti z Hyad… Druhá kniha příběhů Dana Younga. První se jmenuje Dan Young Nebezpečí odjinud. Druh sortimentu : Kniha, Dan Young 2 Cesta spásy, Jazyk : Češti...

Chatrč Sprievodca - Brad Robinson, Wm. Paul Young

Autor : Brad Robinson, Wm. Paul Young, Ohromujúci úspech Chatrče možno pripísať Youngovmu majstrovstvu kazateľa, keďže veľmi ľudsky stvárnil následky dlhoročného utrpenia, ktoré zo života robí peklo. Strata najbližších býva najhlbším úderom a často omieľaná formulka: ‚Čas je najlepší liečiteľ ? v mnohých prípadoch až tak veľmi nezaberá. Wm. Paul Young v Chatrči podvedome prináša psychický návod, ako postupovať a bojovať proti vlastnému smútku, pochopiť ho a nakoniec sa s ním vyrovnať. Aby pos...

Chemie mezi námi - Alexander Brian, Larry Young

Autor : Alexander Brian, Larry Young, Jak začíná láska? Jak mohou dva cizí lidé dospět k závěru, že by nebylo pouze příjemné podělit se o své životy, ale že je musí sdílet? Jak může muž říct, že miluje svou ženu, a přesto ji podvádět? Proč někteří lidé zůstávají ve vztazích i po vypršení lásky (romantiky)? Jak je možné zamilovat se do „špatné“ osoby? Jak lidé přijdou na to, že je někdo jejich „typ“? Velká teorie lásky Na základě skutečných příběhů a výzkumů z laboratoří po celém světě ...

Chatrč Zamyslenia na každý deň v roku - William Paul Young

Autor : William Paul Young, Silný príbeh obsiahnutý v Chatrči uchvátil srdcia miliónov čitateľov po celom svete a stal sa knižným fenoménom. CHATRČ: ZAMYSLENIA na každý deň v roku vám ponúka príležitosť vrátiť sa nanovo a jedinečným spôsobom do "chatrče", kde sa s Mackom stretli jeho neobyčajní priatelia, Tato, Sarayu a Ježiš. 365 zamyslení obsahuje vzácne citáty z Chatrče doplnené hlbokými a podnetnými modlitbami, ktoré napísal autor Chatrče Wm. Paul Young. Cieľom tejto knižky je priniesť in...

Kámasútra

, Číslo po číslu budete správně nažhavení. A jako zábavu a vzrušení berte všechny oblíbené obrázky z této dokreslovací příručky. Ovšem tajemství, které tahle uličnicky vtipná knížka skrývá, se dá přijít na kloub jen s pomocí obratného zápěstí a dobře ořezané tužky. Ke spojení se tu nabízí třicet exotických poloh – mezi nimi Želva, Zatloukání hřebíku či Kleště. Druh sortimentu : Kniha, Kámasútra, Jazyk : Čeština, Počet stran : 70

Trendy soudobé diabetologie - Terezie Pelikánová

Autor : Terezie Pelikánová, Publikační řada Trendy soudobé diabetologie se již deset let snaží dostát svému názvu a předkládat čtenářům nové poznatky v teoretických a klinických lékařských oborech, které mají vztah k problematice diabetes mellitus a jeho komplikacím. Jedenáctý svazek edice představuje těchto sedm odborných témat: * Diabetes mellitus u cystické fibrózy (cystic fibrosis related diabetes) * MODY - »Maturity Onset Diabetes of the Young« * Pokroky v poznávání molekulá...

Letní dny a noci - Stephanie Perkinsová

Autor : Stephanie Perkinsová, Možná za to můžou ty dlouhé a líné dny, nebo je to možná to teplo, co lidi dohání k šílenství. Ať tak či tak, léto je tím správným časem na lásku. Letní dny a noci vám přináší 12 kouzelných prázdninových políbení od těch nejznámějších young adult autorů. Vytáhněte svou plážovou stoličku a nasaďte si sluneční brýle, máte před sebou dvanáct příběhů, ze kterých sálá letní nálada a do kterých se zamilujete. Druh sortimentu : Kniha, Letní dny a noci, Jazyk : Čeština, Po...

Habitat - Boris Leto

Autor : Boris Leto, Post-apokalyptické young adult scifíčko s odvážnou 17-letou holkou, která se dostala do setsakramentských problémů, na které se neměla jak připravit. \r\n\r\nAni televizní kartářku by nenapadlo, že se Tara při triviálním stěhování Ostrava - Praha dostane na cizí planetu, kde se mezi sebou mydlí elfové a Venédové! Elfové přitom dostávají pěkně zabrat a před Venédy se schovávají v jeskynních městech. Jejich úhlavní nepřátelé ovšem obývají hypermoderní městský stát Habitat a op...

Kid's Box Level 6 Class Audio CDs (4), 2 ed - Caroline Nixon...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Flyers Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. These audio CDs in...

Detektiv Pinkerton a Ti druzí - Ivan Brož

Autor : Ivan Brož, V této čtvrté publikaci řady „Magnet“ jsou na skutečných příbězích vylíčeny osudy nejlepších vyzvědačů i jejich pronásledovatelů na obou stranách. Čtenář se seznamuje s mnohdy až neuvěřitelně napínavými příběhy takových osobností jižanské tajné války, jakými byly například Rose O’Neal Greenhowová, jejíž kontakty sahaly až k britskému královskému dvoru, Isabelle Boydová s cennými zprávami o dislokaci vojsk Severu nebo major William Morris, jenž protáhl jižanskou výzvědnou síť ...

Kid's Box Level 4 Class Audio CDs (3), 2 ed - Caroline Nixon...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Movers Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. These audio CDs in...

Kid's Box Level 5 Class Audio CDs (3), 2 ed - Caroline Nixon...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Flyers Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. These audio CDs in...

Kid's Box Level 3 Class Audio CDs (2), 2 ed - Caroline Nixon...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Movers Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. These audio CDs in...

Smrtná zima - Kate A. Boormanová

Autor : Kate A. Boormanová, V imaginárním světě připomínajícím středověk žije v osadě uprostřed tajemných lesů patnáctiletá Emmeline. Puritánská komunita dodržuje přísná pravidla, která mají ochránit její členy před nebezpečím pocházejícím z okolních hvozdů. Emmeline ví, že vydat se mimo osadu je přísně zakázané, avšak stromy v lese jí cosi šeptají a táhnou ji na zapovězenou cestu. Když zůstane tady, čeká ji manželství, o které nestojí, a život vedle kluka, jehož nemůže mít. Ale venku? Malma...

Mezi dvěma světy - Scott Westerfeld

Autor : Scott Westerfeld, Darcy Patelová odložila vysokou školu a i všechno ostatní jen proto, aby mohla vydat svůj young adult román, který se jmenuje Zásvětí. Dostane šanci, o jaké se spoustě mladých dívek může jen zdát. Stěhuje se do New Yorku, kde nemá žádné přátele a přemýšlí, zda to opravdu bylo správné rozhodnutí. Pak ji ale pod svá křídla vezme parta jiných začínajících i zkušených spisovatelů. Druhá linie příběhu se odehrává právě v Darcyině románu, což je napínavý thriller o Lizzie, n...

Dárek z pravé lásky 12 zimních políbení - Matt de la Pena, Myra McEntireová, Kiersten White, Holly Blacková, Laini Taylorová, Kelly Linková, Gayle Formanová

Autor : Matt de la Pena, Myra McEntireová, Kiersten White, Holly Blacková, Laini Taylorová, Kelly Linková, Gayle Formanová, Jestli máte rádi vánoční příběhy, vánoční filmy, vánoční pořady v televizi a speciální vánoční díly vašich oblíbených seriálů a především, jestli máte vánoční antologie, pak se do téhle knížky rozhodně zamilujete. Dárek z lásky sepsalo dvanáct těch nejlepších autorů young adult knih a jejich redaktorkou se stala Stephanie Perkinsová, jejíž příběhy o Anně a dalších už dávno...

Kid's Box Level 3 Posters (8), 2E a 2E Updated - Caroline Ni...

Shrnutí: Kid's Box is a six-level course for young learners. Bursting with bright ideas to inspire both teachers and students, Kid's Box gives children a confident start to learning English, fully covering the syllabus for the Cambridge Young Learners English (YLE) tests. These Level 3 Posters aid revision by giving pupils the chance to practise unit language in a different context. This pack includes eight posters and clear teaching notes. Popis: Učebnicová řada Kid's Box 7-dílná učebnice angl...

Kid's Box Level 2 Posters (12), 2E a 2E Updated - Caroline N...

Shrnutí: Kid's Box is a six-level course for young learners. Bursting with bright ideas to inspire both teachers and students, Kid's Box gives children a confident start to learning English, fully covering the syllabus for the Cambridge Young Learners English (YLE) tests. These Level 2 Posters aid revision by giving pupils the chance to practice unit language in a different context. This pack includes twelve posters and clear teaching notes. Popis: Učebnicová řada Kid's Box 7-dílná učebnice ang...

Kid's Box Level 5 Teacher's Book, 2 ed - Lucy Frino, Melanie...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Flyers with Level 5. Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box Second edition is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers a...

Kid's Box Level 2 Presentation Plus, 2 ed - Caroline Nixon, ...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: StartersWell-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. Presentation Plus...

Kid's Box Level 1 Language Portfolio, 2E a 2E Updated - Kare...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Starters Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. This Language Po...

Kid's Box Level 3 Presentation Plus, 2 ed - Caroline Nixon, ...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Movers. Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. Presentation Plus...

Kid's Box Level 4 Presentation Plus, 2 ed - Caroline Nixon, ...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Movers. Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. Presentation Plus...

Kid's Box Level 5 Presentation Plus, 2 ed - Caroline Nixon, ...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Flyers. Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. Presentation Plus...

Kid's Box Level 6 Presentation Plus, 2 ed - Caroline Nixon, ...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Flyers. Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. Presentation Plus...

Kid's Box Level 5 Pupil's Book, 2 ed - Caroline Nixon, Micha...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Flyers. Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. The Pupil's Book ...

Kid's Box Level 4 Teacher's Book, 2 ed - Lucy Frino, Melanie...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Movers with Level 4. Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box Second edition is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers a...

Kid's Box Level 6 Language Portfolio, 2E a 2E Updated - Kare...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Flyers with Level 6. Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box Second edition is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers a...

Kid's Box Level 6 Pupil's Book, 2 ed - Caroline Nixon, Micha...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Flyers with Level 6. Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box Second edition is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers a...

Kid's Box Level 3 Language Portfolio, 2E a 2E Updated - Kare...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Movers Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. This Language Port...

Kid's Box Level 3 Teacher's Book, 2 ed - Lucy Frino, Melanie...

Shrnutí: Second edition of this popular course for young learners - now seven levels including Starter. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Movers Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. The interleaved Te...Podobné fráze na Nejrychlejší.cz:kleste na pecivo    •  kleste na rohlik    •  kleste na patentky    •  kleste na odpadky    •  kleste na sim    •