Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Ekonomie strucny prehled svarcova

Nalezeno:    5 produktů

Přijímací zkoušky na VŠ Všeobecný přehled - Jan Sládek, Zuzana Novotná, Michal Marek, Klára Veselská, Marta Štěpánková, Petr Lupač, Václav Nekvapil, Lukáš Neumann, Katka Hipská, Lukáš Porkert, Martina Lustigová, Jan Kubáček, Petr Kovář, Jakub Rákosník, Jo

Autor : Jan Sládek, Zuzana Novotná, Michal Marek, Klára Veselská, Marta Štěpánková, Petr Lupač, Václav Nekvapil, Lukáš Neumann, Katka Hipská, Lukáš Porkert, Martina Lustigová, Jan Kubáček, Petr Kovář, Jakub Rákosník, Josef Abrhám, Markéta Šantručková, Aktualizovaná publikace obsahuje testové otázky z těch oborů společenských věd, se kterými se můžete nejčastěji setkat při přijímacích zkouškách na vysokou školu.Součástí knihy jsou dvě varianty klíče – stručný a podrobný. Otestujte své zna...

Moderní kompendium ekonomických teorií - Volejníková, Jolana

Ekonomie je nedílně spojena se sociálními aspekty lidské společnosti. Pokud kompendium využijete nejen jako stručný slovníkový přehled, ale i jako odbornou učebnici, můžete si pečlivě prostudovat, kterými, mnohdy historickými ekonomickými teoriemi se

Turecko-český slovník - Tomáš Laně

Nový slovník obsahuje přibližně 13 000 tureckých výrazů a k nim asi 20 000 českých ekvivalentů. Heslář slovníku byl sestaven s důrazem na moderní, aktuální tureckou slovní zásobu. Při výběru bylo přihlíženo k frekvenci tureckých výrazů v mluveném i psaném jazyce, včetně hovorového vyjadřování. Hesla jsou vybavena základní frazeologií a idiomatickými slovními spojeními. Zařazena je i běžná odborná terminologie z oborů jako jsou přírodověda, matematika, dějepis, zeměpis, ekonomie, výpočetní techn...

Teorie her - Ken Binmore

Kniha nabízí stručný přehled teorie her, nového vědního oboru, který již dosáhl řady důležitých výsledků na poli evoluční biologie a ekonomie a začíná přinášet revoluční objevy v mnoha dalších oborech, jako jsou například psychologie a politické vědy. Ken Binmore, matematik a odborník na teorii her, svůj obor představuje způsobem, který čtenáře zaujme a doslova vtáhne do děje. A přestože jeho výklad obsahuje jen minimální množství matematických pojmů, zdaleka nezůstává jen na povrchu, naopak uk...

Norsko-český a česko-norský slovník - I.-M. Gabrielsen, A. Ekeland, B. Stejskalová, Jaroslava Vrbová

Autor : I.-M. Gabrielsen, A. Ekeland, B. Stejskalová, Jaroslava Vrbová, Tento dosud největší slovník zpracovávající češtinu a norštinu obsahuje celkem více než 43 000 hesel, z toho přes 20 200 hesel v norsko-české části a více než 22 800 v česko-norské části. Kromě spisovné slovní zásoby a frazeologie je v něm do určité míry zastoupena též slovní zásoba hovorová a základní terminologie z řady oborů, v nichž nastaly v poslední době velké změny: z obchodu, ekonomie, financí, práva, výpočetní tech...