Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Cast hmoty

Nalezeno:    859 produktů

ČSN EN ISO 8130-9 (673151) 1.1.2000 - Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování.

Platná norma ČSN EN ISO 8130-9 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování.

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) 1.7.2005 - Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie.

Platná norma ČSN EN ISO 8130-14 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie.

ČSN EN ISO 8394-1 (722337) 1.6.2011 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 1: Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů.

Platná norma ČSN EN ISO 8394-1 (722337) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 1: Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů.

ČSN EN ISO 8394-2 (722337) 1.6.2011 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 2: Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem.

Platná norma ČSN EN ISO 8394-2 (722337) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 2: Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem.

DIN EN ISO 8130-14 1.9.2004 - Coating powders - Part 14: Terminology.(Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie.)

Platná norma DIN EN ISO 8130-14 Coating powders - Part 14: Terminology.(Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie.)

DIN EN ISO 8130-9 1.7.1999 - Coating powders - Part 9: Sampling.(Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování.)

Platná norma DIN EN ISO 8130-9 Coating powders - Part 9: Sampling.(Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování.)

BS EN ISO 8130-14:2004 4.6.2004 - Coating powders. Terminology(Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie.)

Platná norma BS EN ISO 8130-14:2004 Coating powders. Terminology(Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie.)

BS EN ISO 8130-9:2000 15.4.1993 - Coating powders. Sampling(Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování.)

Platná norma BS EN ISO 8130-9:2000 Coating powders. Sampling(Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování.)

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) 1.4.2005 - Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).

Neplatná norma ČSN EN ISO 8130-14 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN ISO 591-1 (671414) 1.7.2001 - Pigmenty z oxidu titaničitého pro nátěrové hmoty - Část 1: Specifikace a zkušební metody.

Platná norma ČSN EN ISO 591-1 (671414) Pigmenty z oxidu titaničitého pro nátěrové hmoty - Část 1: Specifikace a zkušební metody.

ČSN EN ISO 8130-1 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-1 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN ISO 8130-2 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-2 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN ISO 8130-3 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-3 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN ISO 8130-4 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-4 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN ISO 8130-5 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-5 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN ISO 8130-7 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-7 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN ISO 8130-8 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-8 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN ISO 8130-10 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-10 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN ISO 8130-11 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-11 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN ISO 8130-12 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-12 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN ISO 8130-13 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-13 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).

DIN EN ISO 8130-10 1.2.2011 - Coating powders - Part 10: Determination of deposition efficiency.(Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení.)

Platná norma DIN EN ISO 8130-10 Coating powders - Part 10: Determination of deposition efficiency.(Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení.)

DIN EN ISO 8130-11 1.2.2011 - Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test.(Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině.)

Platná norma DIN EN ISO 8130-11 Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test.(Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině.)

DIN EN ISO 8130-12 1.2.2011 - Coating powders - Part 12: Determination of compatibility.(Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility.)

Platná norma DIN EN ISO 8130-12 Coating powders - Part 12: Determination of compatibility.(Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility.)

DIN EN ISO 8130-4 1.2.2011 - Coating powders - Part 4: Calculation of lower explosion limit.(Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti.)

Platná norma DIN EN ISO 8130-4 Coating powders - Part 4: Calculation of lower explosion limit.(Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti.)

BS EN ISO 8130-10:2010 15.9.1998 - Coating powders. Determination of deposition efficiency(Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení.)

Platná norma BS EN ISO 8130-10:2010 Coating powders. Determination of deposition efficiency(Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení.)

BS EN ISO 8130-11:2010 15.9.1997 - Coating powders. Inclined-plane flow test(Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině.)

Platná norma BS EN ISO 8130-11:2010 Coating powders. Inclined-plane flow test(Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině.)

BS EN ISO 8130-12:2010 15.9.1998 - Coating powders. Determination of compatibility(Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility.)

Platná norma BS EN ISO 8130-12:2010 Coating powders. Determination of compatibility(Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility.)

BS EN ISO 8130-13:2010 25.10.2001 - Coating powders. Particle size analysis by laser diffraction(Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí.)

Platná norma BS EN ISO 8130-13:2010 Coating powders. Particle size analysis by laser diffraction(Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí.)

BS EN ISO 8130-3:2010 15.4.1993 - Coating powders. Determination of density by liquid displacement pyknometer(Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem.)

Platná norma BS EN ISO 8130-3:2010 Coating powders. Determination of density by liquid displacement pyknometer(Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem.)

BS EN ISO 8130-4:2010 15.4.1993 - Coating powders. Calculation of lower explosion limit(Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti.)

Platná norma BS EN ISO 8130-4:2010 Coating powders. Calculation of lower explosion limit(Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti.)

UNE-EN ISO 8130-12:2011 13.4.2011 - COATING POWDERS - PART 12: DETERMINATION OF COMPATIBILITY (ISO 8130-12:1998)(Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility.)

Platná norma UNE-EN ISO 8130-12:2011 COATING POWDERS - PART 12: DETERMINATION OF COMPATIBILITY (ISO 8130-12:1998)(Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility.)

UNE-EN ISO 8130-14:2005 6.4.2005 - COATING POWDERS - PART 14: TERMINOLOGY (ISO 8130-14:2004)(Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie.)

Platná norma UNE-EN ISO 8130-14:2005 COATING POWDERS - PART 14: TERMINOLOGY (ISO 8130-14:2004)(Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie.)

UNE-EN ISO 8130-9:2000 31.3.2000 - COATING POWDERS - PART 9: SAMPLING (ISO 8130-9:1992)(Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování.)

Platná norma UNE-EN ISO 8130-9:2000 COATING POWDERS - PART 9: SAMPLING (ISO 8130-9:1992)(Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování.)

ČSN EN ISO 8130-6 (673151) 1.4.2011 - Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace práškových nátěrových hmot při dané teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN ISO 8130-6 (673151) Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace práškových nátěrových hmot při dané teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 12697-17 (736160) 1.1.2005 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Úbytek hmoty zkušebního tělesa AKD (Norma k přímému použití jako ČSN).

Neplatná norma ČSN EN 12697-17 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Úbytek hmoty zkušebního tělesa AKD (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 13966-1 (824011) 1.11.2003 - Stanovení účinnosti přenosu u atomizačních a rozprašovacích zařízení pro tekuté nátěrové hmoty - Část 1: Rovné panely (Norma k přímému použití jako ČSN).

Platná norma ČSN EN 13966-1 (824011) Stanovení účinnosti přenosu u atomizačních a rozprašovacích zařízení pro tekuté nátěrové hmoty - Část 1: Rovné panely (Norma k přímému použití jako ČSN).

UNE-EN ISO 8394-2:2011/AC:2011 27.7.2011 - BUILDING CONSTRUCTION - JOINTING PRODUCTS - PART 2: DETERMINATION OF EXTRUDABILITY OF SEALANTS USING STANDARDIZED APPARATUS (ISO 8394-2:2010)(Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 2: Stanovení vytlačovatelno

Platná norma UNE-EN ISO 8394-2:2011/AC:2011 BUILDING CONSTRUCTION - JOINTING PRODUCTS - PART 2: DETERMINATION OF EXTRUDABILITY OF SEALANTS USING STANDARDIZED APPARATUS (ISO 8394-2:2010)(Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 2: Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem.)

DIN EN ISO 591-1 1.8.2001 - Titanium dioxide pigments for paints - Part 1: Specifications and methods of test.(Pigmenty z oxidu titaničitého pro nátěrové hmoty - Část 1: Specifikace a zkušební metody.)

Platná norma DIN EN ISO 591-1 Titanium dioxide pigments for paints - Part 1: Specifications and methods of test.(Pigmenty z oxidu titaničitého pro nátěrové hmoty - Část 1: Specifikace a zkušební metody.)

DIN EN ISO 8130-1 1.2.2011 - Coating powders - Part 1: Determination of particle size distribution by sieving.(Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou.)

Platná norma DIN EN ISO 8130-1 Coating powders - Part 1: Determination of particle size distribution by sieving.(Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou.)